10.9.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 318/2


Sheme elektronske identifikacije, priglašene v skladu s členom 9(1) Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu (1)

(2018/C 318/02)

Naslov sheme

Sredstva elektronske identifikacije v priglašeni shemi

Država priglasiteljica

Raven zanesljivosti

Organ, pristojen za shemo

Datum objave v Uradnem listu

Nemška elektronska identifikacija, ki temelji na razširjenem nadzoru dostopa

nacionalna osebna izkaznica

elektronsko dovoljenje za prebivanje

Nemčija

visoka

Zvezno ministrstvo za notranje zadeve

Alt-Moabit 140

10557 Berlin

NEMČIJA

ITI4@bmi.bund.de

+49 30186810

26.9.2017

SPID – javni sistem digitalne identitete

Sredstva SPID eID zagotavljajo:

Aruba PEC S. p. A.

Namirial S. p. A.

InfoCert S. p. A.

In.Te.S.A. S. p. A.

Poste Italiane S. p. A.

Register.it S. p. A.

Sielte S. p. A.

Telecom Italia

Trust Technologies S. r. l.

Italija

srednja nizka

AgID – Agencija za digitalno Italijo

Viale Liszt, 21

00144 Rim

ITALIJA

eidas-spid@agid.gov.it

+39 0685264407

10.9.2018


(1)  UL L 257, 28.8.2014, str. 73.