10.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 281/7


Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS

(Objava sklicev na evropske ocenjevalne dokumente v skladu s členom 22 Uredbe (EU) št. 305/2011)

(Besedilo velja za EGP)

(2018/C 281/04)

Določbe Uredbe (EU) št. 305/2011 prevladajo nad nasprotujočimi si določbami evropskih ocenjevalnih dokumentov.

Sklic in naslov evropskega ocenjevalnega dokumenta

Sklic in naslov nadomeščenega evropskega ocenjevalnega dokumenta

Opombe

010001-00-0301

Montažna betonska stena s točkovnimi priključki

 

 

010003-00-0301

Predizdelani balkonski elementi iz visoko zmogljivega betona, armiranega z vlakni (UHPFRC)

 

 

010013-00-0301

Lahki panel iz cementne malte in EPS granulata armiran s steklenimi vlakni ter vgrajenim jeklenim vodilom

 

 

010028-00-0103

Komplet plitvih temeljev za lahke zgradbe z možnostjo vnovične uporabe

 

 

020001-01-0405

Večosni skriti tečajni sklopi

020001-00-0405

 

020002-00-0404

Sistem za zasteklitev balkonov (in teras) brez vertikalnih okvirjev

 

 

020011-00-0405

Strešne, talne, stenske in stropne lopute, ki omogočajo dostop ali uporabo kot zasilna vrata/z ali brez požarne odpornosti

 

 

020029-00-1102

Notranja eno- ali dvokrilna jeklena protipožarna in/ali dimna vrata za pešce

 

 

030019-00-0402

Tekoča strešna hidroizolacija na osnovi polisiloksana

 

 

030065-00-0402

Kompozitni sistem strešne hidroizolacije

 

 

030218-00-0402

Membrana za polaganje pod strešnike

 

 

040005-00-1201

Tovarniško izdelani toplotno in/ali akustično izolacijski proizvodi iz rastlinskih ali živalskih vlaken

 

 

040007-00-1201

Toplotno izolacijski izdelek za zgradbe z odbojnikom sevane toplote

 

 

040010-00-1201

Izolacija iz ekspandiranega perlita (EPB)

 

 

040011-00-1201

Vakuumske izolacijske plošče (VIP) s tovarniško dodanimi zaščitnimi sloji

 

 

040012-00-1201

Toplotno izolacijske plošče iz mineralnega materiala

 

 

040016-00-0404

Mreža iz steklenih vlaken za armiranje ometov na osnovi cementa

 

 

040037-00-1201

Povezovalne plošče iz mineralne volne in dodatkov aerogela z nizko toplotno prevodnostjo

 

 

040048-01-0502

Gumena vlaknena podloga za izolacijo pred udarnim zvokom

040048-00-0502

 

040049-00-0502

Poliuretanska (PU) penasta podloga za izolacijo pred udarnim zvokom

 

 

040057-00-1201

Toplotno izolacijske plošče iz mikroporozne silike

 

 

040065-00-1201

Toplotno in/ali zvočno izolacijske plošče iz ekspandiranega polistirena ter cementa

 

 

040089-00-0404

Zunanji kompozitni toplotno izolacijski sistemi z ometom za uporabo na zgradbah z lesenim ogrodjem

 

 

040090-00-1201

Serijsko lite plošče in izdelki za toplotno in/ali zvočno izolacijo iz ekspandiranega poliestra mlečne kisline (EPLA)

 

 

040138-00-1201

Toplotna in/ali zvočna izolacija iz rastlinskih vlaken v razsutem stanju

 

 

040287-00-0404

Fasadni sistem s toplotno izolacijo iz plošč in kosovnimi oblogami kot zunanjo površino

 

 

040288-00-1201

Tovarniško izdelana toplotna in zvočna izolacija iz poliestrskih vlaken

 

 

040313-00-1201

Toplotna in/ali zvočna izolacija iz granulirane ekspandirane plutovine v razsutem stanju

 

 

040369-00-1201

Izolacija iz razsute ali vezane granulirane ekspandirane plutovine

 

 

040394-00-1201

Tovarniško izdelano razsuto polnilo iz penjenega stekla

 

 

040456-00-1201

Razsuti material iz živalskih vlaken za toplotno in/ali akustično izolacijo, ki se oblikuje na kraju samem

 

 

040461-00-1201

Toplotnoizolacijski material za nevezano nasutje iz ekspandiranega perlita

 

 

040635-00-1201

Toplotno - in/ali zvočna izolacija iz vezanega ekspandiranega polistirena

 

 

040643-00-1201

Toplotna izolacija iz vlaknasto armiranega aerogela iz silike

 

 

040650-00-1201

Plošče iz ekstrudirane polistirenske pene kot nosilna plast in/ali toplotna izolacija nad vodno izolacijo

 

 

040777-00-1201

Plošče iz penjenega stekla kot nosilna plast in toplotna izolacija zunaj hidroizolacije

 

 

050001-00-0301

Nosilni toplotnoizolacijski elementi, ki preprečujejo toplotni most med balkoni in notranjimi etažnimi ploščami

 

 

050004-00-0301

Sferični in cilindrični ležaj s posebnim drsnim materialom, izdelanim iz UHMWPE (polietilen z zelo visoko molekulsko maso)

 

 

050009-00-0301

Kroglični in valjčni ležaji s posebnim drsnim materialom iz fluoropolimera

 

 

050013-00-0301

Kroglasti in valjasti ležaj s posebnim drsnim materialom iz s trdnim mazivom in armirnimi vlakni polnjenega PTFE

 

 

060001-00-0802

Sklop za sistemski dimnik s keramično tuljavo s klasifikacijo T400 (Minimum) N1 W3 GXX

 

 

060003-00-0802

Sklop za sistemski dimnik s keramično tuljavo in posebno zunanjo steno s klasifikacijo T400 (Minimum) N1 W3 GXX

 

 

060008-00-0802

Sklop za sistemski dimnik z glinasto/keramično tuljavo s klasifikacijo T400 (minimum) N1/P1 W3 Gxx z različnimi zunanjimi stenami in možno zamenjavo zunanje stene

 

 

070001-01-0504

Mavčne plošče za uporabo pri nosilnih konstrukcijah

070001-00-0504

 

070002-00-0505

Bandažni trak iz steklenih vlaken za stikovanje mavčno kartonskih plošč

 

 

080001-00-0403

Geokompozit za drenažne sisteme

 

 

080002-00-0102

Šestkotno oblikovana nenosilna mreža za stabilizacijo in povezavo nevezanih zrnatih plasti

 

 

090001-00-0404

Prefabricirane stisnjene plošče iz mineralne volne z organskim ali anorganskim zaključnim slojem in z določenim pritrdilnim sistemom

 

 

090017-00-0404

Točkovno podprta vertikalna zasteklitev

 

 

090019-00-0404

Sklopi za zračne zunanje fasade iz lahkih desk na ogrodju in na kraju samem nanesenim ometom z izolacijo ali brez

 

 

090020-00-0404

Sistemi za fasade z oblogami iz aglomeriranega kamna

 

 

090034-00-0404

Sklop podokvirja in pritrditev za pritrditev fasadnih elementov in zunanjih stenskih elementov

 

 

090035-00-0404

Izolirna steklena šipa s točkovno lepljenim nosilnim tesnilom

 

 

090058-00-0404

Sklop za fasade s prezračevanjem, ki je sestavljen iz kovinske sataste plošče in ustreznih pritrditev

 

 

120001-01-0106

Mikroprizmatične svetlobno odbojne folije

120001-00-0106

 

120003-00-0106

Jekleni stebri za razsvetljavo

 

 

120011-00-0107

Elastične dilatacije za cestne mostove iz elastičnega polnila z vezivom na osnovi sintetičnega polimera

 

 

130002-00-0304

Masivni leseni gradbeni elementi – elementi moznično spojenih lesenih plošč, ki se uporabljajo kot gradbeni elementi pri stavbah

 

 

130005-00-0304

Nosilni masivni leseni ploskovni elementi za zgradbe

 

 

130010-00-0304

Lepljeni lamelirani les listavcev – konstrukcijski slojnat furnirni les iz bukovine

 

 

130011-00-0304

Predizdelani leseni gradbeni elementi iz mehansko spojenih žaganih lesenih desk za nosilne elemente v zgradbah

 

 

130012-00-0304

Konstrukcijski les, razvrščen po trdnosti – kostanjev žagani les z lisičavim pravokotnim prerezom

 

 

130013-00-0304

Nosilni ploskovni elementi iz masivnega lesa – z lastovičjim repom spojene deske za uporabo v zgradbah

 

 

130019-00-0603

Paličasta vezna sredstva s prevlekami iz umetnih smol

 

 

130022-00-0304

Masivni ali lepljeni lamelirani les in bruna

 

 

130033-00-0603

Žeblji in vijaki za pritrjevanje luknjanih pločevinastih plošč v lesnih konstrukcijah

 

 

130087-00-0204

Modularni konstrukcijski sistem

 

 

130089-00-0304

Mokro in/ali hladno lepljeni z mozniki povezani masivni les za nosilne konstrukcije

 

 

130090-00-0303

Kompozitna plošča iz lesa in betona s pritrdilnimi elementi v obliki moznikov

 

 

130118-00-0603

Lesni vijaki

 

 

130166-00-0304

Po trdnosti razvrščeni gradbeni les – parno oblikovani polni les s pravokotnim prerezom, spojen z mozniki ali ne – mehki les

 

 

130167-00-0304

Konstrukcijski les, razvrščen po trdnosti – Mehki žagani les z lisičavim pravokotnim prerezom

 

 

130191-00-0304

Vnaprej izdelani leseni konstrukcijski element iz spojenih križno lepljenih lesenih delov za uporabo kot nosilni element v zgradbah

 

 

130197-00-0304

Lepljeni les iz v pari zmehčanega masivnega lesa s pravokotnim presekom – mehki les

 

 

140015-00-0304

Stene, strehe in stropi iz površinsko zlepljenih OSB plošč

 

 

150001-00-0301

Cement na osnovi kalcijevega sulfoaluminata

 

 

150002-00-0301

Ognjevzdržni cement na osnovi kalcijevega aluminata

 

 

150003-00-0301

Cement visoke trdnosti

 

 

150004-00-0301

Hitrovezoči cement odporen proti sulfatom, na osnovi kalcijevega sulfoaluminata

 

 

150007-00-0301

Portlandski pucolanski cement za uporabo v tropskih razmerah

 

 

150008-00-0301

Hitrovezoči cement

 

 

150009-00-0301

Plavžni cement CEM III/A z ocenjeno odpornostjo proti sulfatizaciji (SR) in možnostjo nizke učinkovite vsebnosti alkalij (LA) in/ali nizke hidracijske toplote (LH)

 

 

160003-00-0301

Sidra z dvojno glavo za izboljšanje udarne strižne odpornosti plošč, temeljev in podlag

 

 

160004-00-0301

Sklopi za prednapenjanje konstrukcij

ETAG 013

 

160012-00-0301

Jeklene armaturne palice z glavo

 

 

160027-00-0301

Posebni polnilni materiali za sklope za prednapenjanje

ETAG 013

 

180008-00-0704

Talni odtok z zamenljivim mehanskim zaklopom

 

 

180018-00-0704

Gibke spojke za težnostne in tlačne cevi za kanalizacijo ter drenažo

 

 

190002-00-0502

Suhomontažni plavajoči pod, sestavljen na pero in utor, iz keramičnih ploščic na gumeni podlagi

 

 

190005-00-0402

Sklop za oblaganje teras

 

 

200001-00-0602

Že sestavljene jeklene ali nerjaveče jeklene pletenice s končnimi priključki

 

 

200002-00-0602

Sistem z nateznimi palicami

 

 

200005-00-0103

Votli konstrukcijski jekleni piloti s togimi spoji

 

 

200012-00-0401

Sklopi distančnikov za kovinske strehe in fasade

 

 

200014-00-0103

Spoji in zabijalni čevlji za betonske pilote

 

 

200017-00-0302

Vroče valjani izdelki in strukturne komponente iz jekel, kakovostnih razredov Q235B, Q235D, Q345B in Q345D

 

 

200019-00-0102

Gabioni in gabionske blazine iz šestrobih pletenih mrež

 

 

200020-00-0102

Gabionski zaboji in podloge z varjeno mrežo

 

 

200022-00-0302

Termomehansko valjani dolgi jekleni izdelki iz varivih drobnozrnatih specialnih konstrukcijskih jekel

 

 

200026-00-0102

Sistemi jeklenih žičnih mrež za armirana nasutja

 

 

200032-00-0602

Vnaprej izdelani sistemi napenjalnih drogov s posebnimi končnimi priključki

 

 

200033-00-0602

Strižna pritrditev za pribijanje

 

 

200035-00-0302

Strešni in zidni sistemi s skritimi pritrdili

 

 

200036-00-0103

Sklop za mikropilote – sklop z votlimi palicami za samovrtalne mikropilote – votle palice iz brezšivnih jeklenih cevi

 

 

200039-00-0102

Gabioni in gabionske blazine iz šestkotno pletenih pocinkanih mrež

 

 

200043-01-0103

Cevi za pilote iz nodularne železove litine

200043-00-0103

 

200050-01-0102

Gabionski škatle, blazine in gabionske vreče iz šestkotne mreže s prednanešeno cinkovo ali cinkovo+organsko prevleko

200050-00-0102

 

200086-00-0602

Izdelki za povezovanje z žičnimi obroči

 

 

210004-00-0805

Modularni servisni element za stavbe

 

 

210024-00-0504

Cementno vezane plošče

 

 

220006-00-0402

Strešni skrilavci narejeni iz polipropilena, apnenca in polnila

 

 

220007-00-0402

V celoti podprta pločevina in trakovi iz bakrenih zlitin za prekrivanje streh ter zunanje in notranje obloge

 

 

220008-00-0402

Odkapni profili za terase in balkone

 

 

220010-00-0402

Ravne plošče iz umetne mase za strešno kritino in zunanje obloge

 

 

220013-01-0401

Samonosilno slemensko okno

220013-00-0401

 

220018-00-0401

Enota za decentralizirano energijsko učinkovito nizkotlačno prezračevanje z vračanjem toplote

 

 

220021-00-0402

Cevaste naprave za dovajanje dnevne svetlobe (TDD)

 

 

220022-00-0401

Polikarbonatni snegolovi

 

 

220025-00-0401

Konzolne konstrukcijske zasteklitve (nadstreški/strehe)

 

 

220069-00-0402

Ploske in profilirane strešne plošče iz recikliranega materiala za popolnoma podprto sestavljeno kritino

 

 

230004-00-0106

Plošče iz okroglega žičnatega pletiva

 

 

230005-00-0106

Plošče z mrežo iz jeklene pletenice

 

 

230008-00-0106

Dvojna zvita jeklena žična mreža, ojačana ali neojačana z vrvjo

 

 

230011-00-0106

Materiali za označevanje vozišč

 

 

230012-01-0105

Aditivi za proizvodnjo asfalta – bitumenski granulat, izdelan iz reciklirane bitumenizirane klobučevinaste strešne izolacije

230012-00-0105

 

230025-00-0106

Gibki prekrivni sistemi za stabilizacijo brežin in zaščito pred skalnimi podori

 

 

260001-00-0303

Nosilni elementi iz polimerov z vlaknasto armaturo (kompoziti s FRP/steklenimi vlakni)

 

 

260002-00-0301

Alkalno odporna steklena vlakna z vsebnostjo cirkonijevega dioksida za uporabo v betonu

 

 

260006-00-0301

Polimerni dodatek za beton

 

 

260007-00-0301

Dodatek tipa I za beton, malto in estrihe – vodna raztopina

 

 

260035-00-0301

Naravni žgani pucolan kot dodatek tipa II za beton

 

 

280001-00-0704

Predhodno sestavljen vod za drenažo ali pronicanje

 

 

280015-00-0701

Sistem za razvod hladne in vroče vode v stavbah

290001-00-0701

corrigendum

320002-02-0605

Prevlečeni kovinski vodotesni elementi za delovne stike in mesta predvidenih razpok v vodonepropustnem betonu

320002-00-0605

320002-01-0605

 

320008-00-0605

Nabrekljivi trak za zatesnitev spojev v vodotesnem betonu na osnovi bentonita za gradbeništvo

 

 

330001-00-0602

Sistemi za konstrukcijsko slepo zatezno pritrjevanje

 

 

330008-02-0601

Sidrni kanali

330008-00-0601

330008-01-0601

 

330011-00-0601

Vijaki za beton s prilagodljivim vgrajevanjem

 

 

330012-00-0601

Vbetonirano sidro z notranjim navojnim tulcem

 

 

330014-00-0601

Kovinska zatezna pritrdila za uporabo v avtoklavnem celičastem betonu

 

 

330046-01-0602

Pritrdilni vijaki za kovinske profile in pločevino

330046-00-0602

 

330047-01-0602

Pritrdilni vijaki za sendvič panele

330047-00-0602

 

330075-00-0601

Dvižna naprava za dvigalo

 

 

330076-00-0604

Kovinska kemična sidra za uporabo v zidovju

ETAG 029

 

330079-00-0602

Sklopi za pritrjevanje skladiščnih podnih plošč in rešetk

 

 

330080-00-0602

Sklop spone z visoko odpornostjo proti zdrsu (HSR)

 

 

330083-01-0601

Pritrdila, vgrajena s streljanjem, za skupinsko nekonstrukcijsko uporabo v betonu

330083-00-0601

 

330084-00-0601

Jeklena plošča z vbetoniranimi sidri

 

 

330153-00-0602

Ustreljeni mozniki/žeblji za povezovanje tankostenskih jeklenih elementov in pločevine

 

 

330155-00-0602

Samonastavljiva sestavljena spona

 

 

330196-01-0604

Sidra iz prvič uporabljene ali reciklirane umetne mase za pritrjevanje zunanjih toplotno izolacijskih kompozitnih sistemov z ometom

330196-00-0604

ETAG 014

 

330232-00-0601

Mehanska pritrdila za uporabo v betonu

ETAG 001-1

ETAG 001-2

ETAG 001-3

ETAG 001-4

 

330389-00-0601

Točkovna pritrditev za sendvič-stene iz polimera, armiranega s steklenimi vlakni

 

 

330499-00-0601

Lepljeni pritrdilni elementi za uporabo v betonu

ETAG 001-5

 

330667-00-0602

Vroče valjani montažni kanali

 

 

330747-00-0601

Pritrdila za skupinsko nekonstrukcijsko uporabo v betonu

ETAG 001-6

 

330924-00-0601

Sidrni vijaki za zalivanje iz rebrastega armaturnega jekla

 

 

330965-00-0601

Ustreljena pritrdila za pritrditev ETICS v beton

 

 

331852-00-0102

Spiralno sidro za kabel

 

 

340002-00-0204

Paneli iz jeklene žice z vgrajeno toplotno izolacijo za celotno kontrukcijo

 

 

340006-00-0506

Sklopi montažnih stopnišč

ETAG 008

 

340020-00-0106

Gibki sklopi za zadrževanje toka materiala in plitvih plazov/tokov materiala na odprtih naklonih

 

 

340025-00-0403

Podkonstrukcija za ogrevane stavbe

 

 

340037-00-0204

Lahki jekleni/leseni nosilni strešni elementi

 

 

350003-00-1109

Sklop za ognjevarne servisne vode iz predhodno izdelanih spojev (izdelanih iz mehansko oplaščene pločevine) in dodatkov

 

 

350005-00-1104

Intumescentni proizvodi za požarno zaščito

 

 

350022-01-1107

Zaporni sistem za transportne trakove

350022-00-1107

 

350134-00-1104

Ognjevaren sifon z nabrekljivim tesnilom (v kombinaciji s talnim odtočnim kanalom iz nerjavnega jekla)

 

 

350140-00-1106

Ometi in ometni sklopi za povečanje požarne odpornosti konstrukcij

ETAG 018-1

ETAG 018-3

 

350141-00-1106

Tesnila za dilatacije in špranje

ETAG 026-1

ETAG 026-3

 

350142-00-1106

Trde in mehke plošče ter blazine in sklopi le-teh za požarno zaščito

ETAG 018-1

ETAG 018-4

 

350402-00-1106

Reaktivni premazi za požarno zaščito jeklenih konstrukcij

ETAG 018-1

ETAG 018-2

 

350454-00-1104

Tesnjenje prebojev in fug

ETAG 026-1

ETAG 026-2

 

360001-00-0803

Prezračevalni sistem iz mineralne volne, zunaj in znotraj prekrite s folijo

 

 

360005-00-0604

Izolacijska opna proti prodoru vlage

 

 

Opomba:

Evropske ocenjevalne dokumente (EAD) sprejme evropska organizacija za tehnično ocenjevanje (European Organisation for Technical Assessment – EOTA) v angleščini. Evropska komisija ni odgovorna za pravilnost naslovov, ki jih je EOTA predložila za objavo v Uradnem listu Evropske unije.

Objava sklicev na evropske ocenjevalne dokumente v Uradnem listu Evropske unije ne pomeni, da so evropski ocenjevalni dokumenti na voljo v vseh uradnih jezikih Evropske unije.

Evropska organizacija za tehnično ocenjevanje (http://www.eota.eu) omogoči dostop do evropskega ocenjevalnega dokumenta v elektronski obliki v skladu z določbami točke 8 Priloge II k Uredbi (EU) št. 305/2011.

Ta seznam nadomešča vse prejšnje sezname, objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Posodobitev tega seznama zagotavlja Evropska komisija.