22.6.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 218/6


Povzetek sklepov Evropske komisije o avtorizacijah za dajanje v promet in uporabo in/ali za uporabo snovi iz Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH)

(Objavljeno v skladu s členom 64(9) Uredbe (ES) št. 1907/2006 (1) )

(Besedilo velja za EGP)

(2018/C 218/06)

Sklepi o dodelitvi avtorizacije

Sklic na sklep (2)

Datum sprejetja sklepa

Ime snovi

Imetnik avtorizacije

Številka dovoljenja

Dovoljena uporaba

Potek roka za preverjanje

Razlogi za sklep

C(2018) 3734

15. junij 2018

Kromov trioksid

št. ES 215-607-8, št. CAS 1333-82-0

Souriau SAS, RD323, 72470, Champagné, Francija;

REACH/18/6/0

Industrijska uporaba mešanice, ki vsebuje spojine šestvalentnega kroma (kromov trioksid, kalijev dikromat ali natrijev dikromat), za predelavo okroglih ali štirioglatih priključkov, prevlečenih s kadmijev, da bi dosegli višjo raven zmogljivosti od zahtev mednarodnih standardov in vzdržljivost v neugodnih okoljih ter uporabo v okviru visokih varnostnih standardov (npr. v vojaški, letalski, vesoljski, rudarski, pomorski in jedrski industriji ali uporaba v varnostnih napravah v cestnih in tirnih vozilih ter plovilih).

21. september 2029

V skladu s členom 60(4) Uredbe (ES) št. 1907/2006 socialno-ekonomske koristi prevladajo nad tveganjem za zdravje ljudi, ki izhaja iz uporabe snovi, in na voljo ni nobene ustrezne alternativne snovi ali tehnologije, ki bi bila izvedljiva za vložnika do datuma poteka roka.

Amphenol Limited, Thanet Way, CT5 3JF, Whitstable, Kent, Združeno kraljestvo;

REACH/18/6/2

Amphenol Socapex, 948, Promenade de l’Arve, 74311, THYEZ, Francija;

REACH/18/6/3

ITT Cannon, Cannonstrasse 1, 71384, Weinstadt-Beutelsbach, Nemčija;

REACH/18/6/4

Connecteurs Electriques Deutsch, 17 rue Lavoisier - BP 117, 27091, Evreux, Francija;

REACH/18/6/5

Tyco Electronics UK Ltd, Faraday Road, SN3 5HH, Swindon, Združeno kraljestvo;

REACH/18/6/7

Connecteurs Electriques Deutsch, 17 rue Lavoisier - BP 117, 27091, Evreux, Francija;

REACH/18/6/6

Tyco Electronics UK Ltd, Faraday Road, SN3 5HH, Swindon, Združeno kraljestvo;

REACH/18/6/8

 

 

Kalijev dikromat

št. ES 231-906-6, št. CAS 7778-50-9

Souriau SAS, RD323, 72470, Champagné, Francija;

REACH/18/6/1

Industrijska uporaba mešanice, ki vsebuje spojine šestvalentnega kroma (kromov trioksid, kalijev dikromat ali natrijev dikromat), za premaz in pasiviranje okroglih ali štirioglatih priključkov, da bi dosegli zahteve mednarodnih standardov ter posebne zahteve industrijskih panog, ki so podvržene neugodnim okoljem.

21. september 2024

 

Tyco Electronics UK Ltd, Faraday Road, SN3 5HH, Swindon, Združeno kraljestvo;

REACH/18/6/9

Souriau SAS, RD323, 72470, Champagné, Francija;

REACH/18/6/10

 

 

Natrijev dikromat

št. ES 234-190-3, št. CAS 10588-01-9 7789-12-0

Amphenol Limited, Thanet Way, CT5 3JF, Whitstable, Kent, Združeno kraljestvo;

REACH/18/6/12

 

 

 

 

 

Kromov trioksid

št. ES 215-607-8, št. CAS 1333-82-0

Amphenol Socapex, 948, Promenade de l’Arve, 74311, THYEZ, Francija;

REACH/18/6/14

 

 

 

ITT Cannon, Cannonstrasse 1, 71384, Weinstadt- Beutelsbach, Nemčija;

REACH/18/6/16

Tyco Electronics UK Ltd, Faraday Road, SN3 5HH, Swindon, Združeno kraljestvo;

REACH/18/6/18

Souriau SAS, RD323, 72470, Champagné, Francija;

REACH/18/6/11

Amphenol Limited, Thanet Way, CT5 3JF, Whitstable, Kent, Združeno kraljestvo;

REACH/18/6/13

 

 

Natrijev dikromat

št. ES 234-190-3, št. CAS 10588-01-9 7789-12-0

Amphenol Socapex, 948, Promenade de l’Arve, 74311, THYEZ, Francija;

REACH/18/6/15

Industrijska uporaba mešanice, ki vsebuje kromov trioksid, za jedkanje sestavljenih priključkov, ki jih uporabljajo industrijske panoge, podvržene neugodnim okoljem, da bi zlasti zagotovili skladnost lepljivih ostankov z zahtevami mednarodnih standardov.

21. september 2021

 

 

 

Kalijev dikromat

št. ES 231-906-6, št. CAS 7778-50-9

Connecteurs Electriques Deutsch, 17 rue Lavoisier - BP 117, 27091, Evreux, Francija;

REACH/18/6/17

 

 

 

 

 

Kromov trioksid

št. ES 215-607-8, št. CAS 1333-82-0

Souriau SAS, RD323, 72470, Champagné, Francija

REACH/18/6/19

 

 

 


(1)  UL L 396, 30.12.2006, str. 1.

(2)  Sklep je dostopen na spletišču Evropske komisije na naslovu: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_sl.