20.6.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 216/3


Informativno obvestilo Komisije v skladu s členom 16(4) Uredbe (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti

Sprememba obveznosti javne službe glede rednih zračnih prevozov

(Besedilo velja za EGP)

(2018/C 216/03)

Država članica

Združeno kraljestvo

Zadevna proga

Cardiff–RAF Valley/Anglesey Airport

Prvotni datum začetka veljavnosti obveznosti javne službe

5. oktober 2006

Datum začetka veljavnosti sprememb

18. februar 2019

Naslov, na katerem je mogoče dobiti besedilo in vse pomembne informacije in/ali dokumentacijo v zvezi z obveznostjo javne službe

Aviation PSO Procurement

c/o Transport for Wales

Southgate House

Wood Street

Cardiff

CF10 1EW

ZDRUŽENO KRALJESTVO

E-naslov: airpso@transportfor.wales

Internet: https://www.sell2wales.gov.wales/