29.5.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 183/18


Popravek Obvestila o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz navojnega litega pribora (fitingov) za cevi iz tempranega litega železa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Tajske

( Uradni list Evropske unije C 162 z dne 8. maja 2018 )

(2018/C 183/09)

Stran 16:

besedilo:

„E-naslova:

v zvezi z dampingom:

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-DUMPING-CHINA@ec.europa.eu

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-DUMPING-THAILAND@ec.europa.eu

v zvezi s škodo:

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-INJURY@ec.europa.eu“

se glasi:

„E-naslovi:

v zvezi z dampingom:

TRADE-R692-MALLEABLE-FITTINGS-DUMPING-CHINA@ec.europa.eu

TRADE-R692-MALLEABLE-FITTINGS-DUMPING-THAILAND@ec.europa.eu

v zvezi s škodo:

TRADE-R692-MALLEABLE-FITTINGS-INJURY@ec.europa.eu“.