14.12.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 429/9


Letna posodobitev osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije ter korekcijskih koeficientov, ki se zanje uporabljajo, v letu 2017

(2017/C 429/06)

1.1

Tabela zneskov osnovnih mesečnih plač za vsak razred in stopnjo v funkcionalnih skupinah AD in AST iz člena 66 kadrovskih predpisov, ki se uporabljajo od 1. julija 2017:

1.7.2017

STOPNJA

RAZRED

1

2

3

4

5

16

18 310,61

19 080,05

19 881,81

 

 

15

16 183,53

16 863,58

17 572,20

18 061,09

18 310,61

14

14 303,51

14 904,57

15 530,88

15 962,98

16 183,53

13

12 641,93

13 173,16

13 726,71

14 108,61

14 303,51

12

11 173,35

11 642,86

12 132,11

12 469,65

12 641,93

11

9 875,37

10 290,33

10 722,75

11 021,08

11 173,35

10

8 728,19

9 094,95

9 477,14

9 740,80

9 875,37

9

7 714,25

8 038,42

8 376,21

8 609,24

8 728,19

8

6 818,11

7 104,61

7 403,16

7 609,13

7 714,25

7

6 026,07

6 279,29

6 543,16

6 725,20

6 818,11

6

5 326,04

5 549,85

5 783,05

5 943,95

6 026,07

5

4 707,34

4 905,14

5 111,26

5 253,46

5 326,04

4

4 160,50

4 335,32

4 517,49

4 643,18

4 707,34

3

3 677,17

3 831,70

3 992,72

4 103,79

4 160,50

2

3 250,01

3 386,58

3 528,89

3 627,07

3 677,17

1

2 872,47

2 993,17

3 118,94

3 205,73

3 250,01

2.

Tabela zneskov osnovnih mesečnih plač za vsak razred in stopnjo v funkcionalni skupini AST/SC iz člena 66 kadrovskih predpisov, ki se uporabljajo od 1. julija 2017:

1.7.2017

STOPNJA

RAZRED

1

2

3

4

5

6

4 669,97

4 866,21

5 070,70

5 211,76

5 283,78

5

4 127,48

4 300,92

4 482,28

4 606,33

4 669,97

4

3 648,01

3 801,29

3 961,03

4 071,24

4 127,48

3

3 224,22

3 359,70

3 500,90

3 598,28

3 648,01

2

2 849,67

2 969,42

3 094,21

3 180,29

3 224,22

1

2 518,63

2 624,47

2 734,76

2 810,83

2 849,67

3.

Tabela korekcijskih koeficientov, ki se uporabljajo za osebne prejemke in pokojnine uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije iz člena 64 kadrovskih predpisov, ki vključuje:

korekcijske koeficiente, ki se uporabljajo od 1. julija 2017 za osebne prejemke uradnikov in drugih uslužbencev iz člena 64 kadrovskih predpisov (navedeni v stolpcu 2 naslednje tabele),

korekcijske koeficiente, ki se uporabljajo od 1. januarja 2018 za nakazila, ki jih izvršijo uradniki in drugi uslužbenci, v skladu s členom 17(3) Priloge VII h kadrovskim predpisom (navedeni v stolpcu 3 naslednje tabele),

korekcijske koeficiente, ki se uporabljajo od 1. julija 2017 za pokojnine v skladu s členom 20(1) Priloge XIII h kadrovskim predpisom (navedeni v stolpcu 4 naslednje tabele).

1

2

3

4

Država/kraj

Osebni prejemki

Nakazilo

Pokojnina

1.7.2017

1.1.2018

1.7.2017

Bolgarija

53,4

51,7

 

Češka

78,3

71,9

 

Danska

133,9

136,2

136,2

Nemčija

97,5

100,0

 

Bonn

93,9

 

 

Karlsruhe

94,6

 

 

München

107,5

 

 

Estonija

80,3

82,4

 

Irska

119,8

124,0

124,0

Grčija

79,9

79,6

 

Španija

88,7

89,4

 

Francija

114,8

108,6

108,6

Hrvaška

74,9

67,5

 

Italija

97,3

99,1

 

Varese

90,9

 

 

Ciper

74,4

79,4

 

Latvija

74,9

69,8

 

Litva

74,3

68,3

 

Madžarska

74,5

63,1

 

Malta

86,5

89,1

 

Nizozemska

108,3

109,6

109,6

Avstrija

106,3

108,7

108,7

Poljska

70,6

60,7

 

Portugalska

82,4

82,9

 

Romunija

63,9

56,6

 

Slovenija

81,5

78,7

 

Slovaška

77,3

69,0

 

Finska

119,9

120,6

120,6

Švedska

127,9

119,0

119,0

Združeno kraljestvo

133,5

120,3

120,3

Culham

100,5

 

 

4.1

Znesek nadomestila med starševskim dopustom iz drugega odstavka člena 42a kadrovskih predpisov, ki se uporablja od 1. julija 2017, je 986,72 EUR.

4.2

Znesek nadomestila med starševskim dopustom iz tretjega odstavka člena 42a kadrovskih predpisov, ki se uporablja od 1. julija 2017, je 1 315,62 EUR.

5.1

Osnovni znesek gospodinjskega dodatka iz člena 1(1) Priloge VII h kadrovskim predpisom, ki se uporablja od 1. julija 2017, je 184,55 EUR.

5.2

Znesek otroškega dodatka iz člena 2(1) Priloge VII h kadrovskim predpisom, ki se uporablja od 1. julija 2017, je 403,25 EUR.

5.3

Znesek dodatka za šolanje iz člena 3(1) Priloge VII h kadrovskim predpisom, ki se uporablja od 1. julija 2017, je 273,60 EUR.

5.4

Znesek dodatka za šolanje iz člena 3(2) Priloge VII h kadrovskim predpisom, ki se uporablja od 1. julija 2017, je 98,51 EUR.

5.5

Minimalni znesek izselitvenega dodatka iz člena 69 kadrovskih predpisov in drugega pododstavka člena 4(1) Priloge VII h kadrovskim predpisom, ki se uporablja od 1. julija 2017, je 546,95 EUR.

5.6

Izselitveni dodatek iz člena 134 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev, ki se uporablja od 1. julija 2017, je 393,20 EUR.

6.1

Znesek kilometrine iz člena 7(2) Priloge VII h kadrovskim predpisom, ki se uporablja od 1. julija 2017, je:

0 EUR za vsak kilometer od

0 do 200 km

0,2034 EUR za vsak kilometer od

201 do 1 000 km

0,3391 EUR za vsak kilometer od

1 001 do 2 000 km

0,2034 EUR za vsak kilometer od

2 001 do 3 000 km

0,0677 EUR za vsak kilometer od

3 001 do 4 000 km

0,0327 EUR za vsak kilometer od

4 001 do 10 000 km

0 EUR za vsak km nad

10 000 km

6.2

Znesek pavšalnega dodatka h kilometrini iz člena 7(2) Priloge VII h kadrovskim predpisom, ki se uporablja od 1. julija 2017, je:

101,71 EUR, če je geografska razdalja med krajema iz odstavka 1 med 600 in 1 200 km,

203,42 EUR, če je geografska razdalja med krajema iz odstavka 1 večja od 1 200 km.

7.1

Znesek kilometrine iz člena 8(2) Priloge VII h kadrovskim predpisom, ki se uporablja od 1. januarja 2018, je:

0 EUR za vsak kilometer od

0 do 200 km

0,4102 EUR za vsak kilometer od

201 do 1 000 km

0,6836 EUR za vsak kilometer od

1 001 do 2 000 km

0,4102 EUR za vsak kilometer od

2 001 do 3 000 km

0,1366 EUR za vsak kilometer od

3 001 do 4 000 km

0,0660 EUR za vsak kilometer od

4 001 do 10 000 km

0 EUR za vsak km nad

10 000 km

7.2

Znesek pavšalnega dodatka h kilometrini iz člena 8(2) Priloge VII h kadrovskim predpisom, ki se uporablja od 1. januarja 2018, je:

205,06 EUR, če je geografska razdalja med krajem zaposlitve in matičnim krajem med 600 in 1 200 km,

410,10 EUR, če je geografska razdalja med krajem zaposlitve in matičnim krajem večja od 1 200 km.

8.

Znesek hranarine iz člena 10(1) Priloge VII h kadrovskim predpisom, ki se uporablja od 1. julija 2017, je:

42,39 EUR za uradnika, ki je upravičen do gospodinjskega dodatka,

34,18 EUR za uradnika, ki ni upravičen do gospodinjskega dodatka.

9.

Znesek spodnje meje nadomestila za nastanitev iz člena 24(3) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev, ki se uporablja od 1. julija 2017, je:

1 206,69 EUR za uslužbenca, ki je upravičen do gospodinjskega dodatka,

717,49 EUR za uslužbenca, ki ni upravičen do gospodinjskega dodatka.

10.1

Znesek spodnje oziroma zgornje meje nadomestila za primer brezposelnosti iz drugega pododstavka člena 28a(3) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev, ki se uporablja od 1. julija 2017, je:

1 447,18 EUR (spodnja meja),

2 894,36 EUR (zgornja meja).

10.2

Znesek standardnega dodatka iz člena 28a(7) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev, ki se uporablja od 1. julija 2017, je 1 315,62 EUR.

11.

Tabela zneskov lestvice osnovnih plač iz člena 93 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev, ki se uporabljajo od 1. julija 2017:

FUNKCIONALNA SKUPINA

1.7.2017

STOPNJA

RAZRED

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

6 312,13

6 443,39

6 577,38

6 714,16

6 853,80

6 996,32

7 141,81

 

17

5 578,83

5 694,84

5 813,26

5 934,16

6 057,56

6 183,53

6 312,13

 

16

4 930,71

5 033,23

5 137,91

5 244,76

5 353,83

5 465,18

5 578,83

 

15

4 357,88

4 448,51

4 541,02

4 635,45

4 731,85

4 830,25

4 930,71

 

14

3 851,61

3 931,71

4 013,48

4 096,94

4 182,15

4 269,10

4 357,88

 

13

3 404,15

3 474,95

3 547,20

3 620,98

3 696,27

3 773,14

3 851,61

III

12

4 357,82

4 448,44

4 540,95

4 635,37

4 731,76

4 830,15

4 930,60

 

11

3 851,58

3 931,66

4 013,42

4 096,87

4 182,07

4 269,04

4 357,82

 

10

3 404,14

3 474,93

3 547,18

3 620,95

3 696,24

3 773,11

3 851,58

 

9

3 008,68

3 071,25

3 135,11

3 200,32

3 266,87

3 334,79

3 404,14

 

8

2 659,17

2 714,47

2 770,92

2 828,53

2 887,36

2 947,40

3 008,68

II

7

3 008,61

3 071,20

3 135,07

3 200,27

3 266,85

3 334,79

3 404,15

 

6

2 659,05

2 714,35

2 770,81

2 828,44

2 887,26

2 947,32

3 008,61

 

5

2 350,09

2 398,96

2 448,86

2 499,80

2 551,78

2 604,87

2 659,05

 

4

2 077,02

2 120,22

2 164,33

2 209,35

2 255,29

2 302,20

2 350,09

I

3

2 558,73

2 611,83

2 666,05

2 721,38

2 777,85

2 835,50

2 894,36

 

2

2 262,02

2 308,97

2 356,89

2 405,81

2 455,74

2 506,72

2 558,73

 

1

1 999,73

2 041,25

2 083,60

2 126,84

2 170,98

2 216,05

2 262,02

12.

Znesek spodnje meje nadomestila za nastanitev iz člena 94 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev, ki se uporablja od 1. julija 2017, je:

907,64 EUR za uslužbenca, ki je upravičen do gospodinjskega dodatka,

538,12 EUR za uslužbenca, ki ni upravičen do gospodinjskega dodatka.

13.1

Znesek spodnje oziroma zgornje meje nadomestila za primer brezposelnosti iz drugega pododstavka člena 96(3) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev, ki se uporablja od 1. julija 2017, je:

1 085,38 EUR (spodnja meja),

2 170,75 EUR (zgornja meja).

13.2

Znesek standardnega dodatka iz člena 96(7) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev znaša 986,72 EUR.

13.3

Znesek spodnje oziroma zgornje meje nadomestila za primer brezposelnosti iz člena 136 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev, ki se uporablja od 1. julija 2017:

954,90 EUR (spodnja meja),

2 246,82 EUR (zgornja meja).

14.

Znesek dodatkov za izmensko delo iz prvega pododstavka člena 1(1) Uredbe Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 300/76 (1), je:

413,61 EUR,

624,28 EUR,

682,57 EUR,

930,56 EUR.

15.

Koeficient, ki se uporablja od 1. julija 2017 za zneske iz člena 4 Uredbe Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 260/68 (2), je 5,9705.

16.

Tabela zneskov iz člena 8(2) Priloge XIII h kadrovskim predpisom, ki se uporabljajo od 1. julija 2017:

1.7.2017

STOPNJA

RAZRED

1

2

3

4

5

6

7

8

16

18 310,61

19 080,05

19 881,81

19 881,81

19 881,81

19 881,81

 

 

15

16 183,53

16 863,58

17 572,20

18 061,09

18 310,61

19 080,05

 

 

14

14 303,51

14 904,57

15 530,88

15 962,98

16 183,53

16 863,58

17 572,20

18 310,61

13

12 641,93

13 173,16

13 726,71

14 108,61

14 303,51

 

 

 

12

11 173,35

11 642,86

12 132,11

12 469,65

12 641,93

13 173,16

13 726,71

14 303,51

11

9 875,37

10 290,33

10 722,75

11 021,08

11 173,35

11 642,86

12 132,11

12 641,93

10

8 728,19

9 094,95

9 477,14

9 740,80

9 875,37

10 290,33

10 722,75

11 173,35

9

7 714,25

8 038,42

8 376,21

8 609,24

8 728,19

 

 

 

8

6 818,11

7 104,61

7 403,16

7 609,13

7 714,25

8 038,42

8 376,21

8 728,19

7

6 026,07

6 279,29

6 543,16

6 725,20

6 818,11

7 104,61

7 403,16

7 714,25

6

5 326,04

5 549,85

5 783,05

5 943,95

6 026,07

6 279,29

6 543,16

6 818,11

5

4 707,34

4 905,14

5 111,26

5 253,46

5 326,04

5 549,85

5 783,05

6 026,07

4

4 160,50

4 335,32

4 517,49

4 643,18

4 707,34

4 905,14

5 111,26

5 326,04

3

3 677,17

3 831,70

3 992,72

4 103,79

4 160,50

4 335,32

4 517,49

4 707,34

2

3 250,01

3 386,58

3 528,89

3 627,07

3 677,17

3 831,70

3 992,72

4 160,50

1

2 872,47

2 993,17

3 118,94

3 205,73

3 250,01

 

 

 

17.

Znesek fiksnega dodatka iz prejšnjega člena 4a Priloge VII h kadrovskim predpisom, kot so veljali pred 1. majem 2004, ki se uporablja od 1. julija 2017, za uporabo člena 18(1) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom je:

142,68 EUR mesečno za uradnike v razredu C4 ali C5,

218,77 EUR mesečno za uradnike v razredu C1, C2 ali C3.

18.

Tabela zneskov lestvice osnovnih plač iz člena 133 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev, ki se uporabljajo od 1. julija 2017:

Razred

1

2

3

4

5

6

7

Osnovna plača za polni delovni čas

1 819,00

2 119,13

2 297,57

2 491,05

2 700,83

2 928,28

3 174,87

Razred

8

9

10

11

12

13

14

Osnovna plača za polni delovni čas

3 442,24

3 732,11

4 046,39

4 387,13

4 756,58

5 157,12

5 591,42

Razred

15

16

17

18

19

 

 

Osnovna plača za polni delovni čas

6 062,27

6 572,79

7 126,29

7 726,39

8 377,05

 

 


(1)  Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 300/76 z dne 9. februarja 1976 o kategorijah uradnikov, upravičenih do dodatkov za izmensko delo, ter stopnje in pogoji dodeljevanja dodatkov (UL L 38, 13.2.1976, str. 1). Uredba, kakor je bila dopolnjena z Uredbo (Euratom, ESPJ, EGS), št. 1307/87 (UL L 124, 13.5.1987, str. 6).

(2)  Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 260/68 z dne 29. februarja 1968 o pogojih in postopku obdavčevanja v korist Evropskih skupnosti (UL L 56, 4.3.1968, str. 8).