11.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 340/14


Obvestilo Komisije v skladu s členom 16(4) Uredbe (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti

Obveznosti javne službe glede rednih zračnih prevozov

(Besedilo velja za EGP)

(2017/C 340/06)

Država članica

Španija

Zadevne proge

Gran Canaria–Tenerife Sur

Gran Canaria–El Hierro

Tenerife Norte–La Gomera

Gran Canaria–La Gomera

Ponovno odprtje proge, za katero veljajo obveznosti javne službe, za letalske prevoznike Skupnosti

1. avgust 2018

Naslov, na katerem je mogoče dobiti besedilo in vse druge informacije ali dokumentacijo v zvezi z obveznostmi javne službe

Ministerio de Fomento

Dirección General de Aviación Civil

Subdirección General de Transporte Aéreo

Paseo de la Castellana 67

28071 Madrid

MADRID

ŠPANIJA

Tel. +34 915977505

Faks +34 915978643

E-naslov: osp.dgac@fomento.es

Prevoz na progah, za katere veljajo obveznosti javne službe, se lahko opravlja na podlagi svobodne konkurence od 1. avgusta 2018. Če noben letalski prevoznik ne predloži programa storitev, ki bi bil v skladu z uvedenimi obveznostmi javne službe, bo dostop omejen na enega letalskega prevoznika prek ustreznega postopka javnega razpisa v skladu s členom 16(9) Uredbe (ES) št. 1008/2008.