28.6.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 204/8


Obvestilo o veljavnih protidampinških ukrepih v zvezi z uvozom keramične namizne in kuhinjske posode s poreklom iz Ljudske republike Kitajske v Unijo: sprememba imena družbe, za katero velja stopnja protidampinške dajatve za sodelujoče nevzorčene družbe

(2017/C 204/08)

Za uvoz keramične namizne in kuhinjske posode („posoda“) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske velja dokončna protidampinška dajatev, uvedena z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 412/2013 z dne 13. maja 2013 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz keramične namizne in kuhinjske posode s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (1) („Uredba (EU) št. 412/2013“).

Ena od družb s sedežem v Ljudski republiki Kitajski (dodatna oznaka TARIC (2)B521), za katere izvoz posode v Unijo velja stopnja protidampinške dajatve za sodelujoče nevzorčene družbe v višini 17,9 %, je obvestila Komisijo, da je spremenila svoje ime, kot je navedeno spodaj.

Družba je Komisijo zaprosila za potrditev, da sprememba imena ne vpliva na upravičenost družbe do stopnje dajatve, ki se je zanjo uporabljala pod njenim prejšnjim imenom.

Komisija je preučila predložene informacije in ugotovila, da sprememba imena nikakor ne vpliva na ugotovitve iz Uredbe (EU) št. 412/2013.

Zato je treba sklice v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 412/2013 na:

Fujian De Hua Jiashun Art&Crafts Co., Ltd

B521

brati kot:

Fujian Jiashun Art&Crafts Co., Ltd

B521

Dodatna oznaka TARIC B521, ki je bila prej dodeljena družbi Fujian De Hua Jiashun Art&Crafts Co., Ltd, se uporablja za družbo Fujian Jiashun Art&Crafts Co., Ltd.


(1)  UL L 131, 15.5.2013, str. 1.

(2)  Integrirana tarifa Evropske unije.