17.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 61/1


SPOROČILO KOMISIJE

v skladu s členom 4 Direktive 2000/84/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ureditvi poletnega časa

Časovni razpored poletnega časa

(2016/C 61/01)

Za obdobje od leta 2017 do vključno 2021 se bo poletni čas začel in končal na navedene datume ob 1.00 uri zjutraj po univerzalnem koordiniranem času (UTC):

—   leta 2017: v nedeljo 26. marca in 29. oktobra,

—   leta 2018: v nedeljo 25. marca in 28. oktobra,

—   leta 2019: v nedeljo 31. marca in 27. oktobra,

—   leta 2020: v nedeljo 29. marca in 25. oktobra,

—   leta 2021: v nedeljo 28. marca in 31. oktobra.