2.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 34/182


Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1920/2006 glede izmenjave informacij, sistema zgodnjega opozarjanja in postopka ocene tveganja za nove psihoaktivne snovi

(COM(2016) 547 final – 2016/0261 (COD))

(2017/C 034/31)

Zaprosilo

Svet, 7. 9. 2016

Pravna podlaga

člen 148(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije

(COM(2016) 547 final – 2016/0261 (COD))

Pristojnost

strokovna skupina za zaposlovanje, socialne zadeve in državljanstvo

Datum sprejetja mnenja na plenarnem zasedanju

19. 10. 2016

Plenarno zasedanje št.

520

Rezultat glasovanja

(za/proti/vzdržani)

228/2/5

Odbor se v celoti strinja z vsebino predloga, poleg tega je to vprašanje že obravnaval v mnenju o novih psihoaktivnih snoveh (EESC-2013-06166-00-00-AC-TRA), sprejetem 21. januarja 2014 (1), zato je na 520. plenarnem zasedanju 19. in 20. oktobra 2016 (seja z dne 19. oktobra) sklenil o tem predlogu podati pozitivno mnenje in zavzel enako stališče kot v navedenem dokumentu.

V Bruslju, 19. oktobra 2016

Predsednik Evropskega ekonomsko-socialnega odbora

Georges DASSIS


(1)  Mnenje EESO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o novih psihoaktivnih snoveh, COM(2013) 619 final – 2013/0305 (COD), COM(2013) 618 final – 2013/0304 (COD) (UL C 177, 11.6.2014, str. 52).