Bruselj, 24.6.2015

COM(2015) 300 final

PREDLOG splošnega proračuna
Evropske unije
za proračunsko leto 2016

– Splošni uvod
– Splošni izkaz prihodkov
– Splošni izkaz prihodkov in odhodkov po oddelkih


DOKUMENTI

       

PREDLOG splošnega proračuna
Evropske unije
za proračunsko leto 2016

   Splošni uvod

   Splošni izkaz prihodkov

   Splošni izkaz prihodkov in odhodkov po oddelkih:

       Oddelek 1: Evropski parlament

   Oddelek 2: Evropski svet in Svet

         Oddelek 3: Komisija

   Oddelek 4: Sodišče Evropske unije

         Oddelek 5: Računsko sodišče

   Oddelek 6: Evropski ekonomsko-socialni odbor

         Oddelek 7: Odbor regij

   Oddelek 8: Evropski varuh človekovih pravic

         Oddelek 9: Evropski nadzornik za varstvo podatkov

         Oddelek 10: Evropska služba za zunanje delovanje

http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-sl.htm