31.1.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 28/10


Obvestilo francoskih organov Evropski komisiji v skladu s členom 9 Direktive Sveta 2009/119/ES o obveznosti držav članic glede vzdrževanja minimalnih zalog surove nafte in/ali naftnih derivatov

2014/C 28/08

Francoski organi v skladu s členom 9(4) Direktive Sveta 2009/119/ES z dne 14. septembra 2009 o obveznosti držav članic glede vzdrževanja minimalnih zalog surove nafte in/ali naftnih derivatov Evropski komisiji pošiljajo naslednje obvestilo.

1.

Raven posebnih zalog, za katero se Francija zavezuje, da jo bo vzdrževala, ustreza 30 dnem povprečne dnevne porabe.

2.

Ta zaveza velja za obdobje od 1. februarja 2014 do 31. januarja 2015.

3.

Posebne zaloge bodo sestavljene iz naslednjih kategorij derivatov:

motorni bencin,

reaktivno letalsko gorivo in

plinsko olje/dizelsko gorivo (destilirano pogonsko gorivo).