18.7.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 204/1


MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 5. julija 2013

o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 974/98 glede uvedbe eura v Latviji in o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2866/98 glede menjalnega razmerja eura za Latvijo

(CON/2013/48)

2013/C 204/01

Uvod in pravna podlaga

Evropska centralna banka (ECB) je dne 18. junija 2013 prejela zahtevo Sveta Evropske unije za mnenje o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 974/98 glede uvedbe eura v Latviji (1). ECB je dne 3. julija 2013 prejela zahtevo Sveta Evropske unije za mnenje o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2866/98 glede menjalnega razmerja eura za Latvijo (2).

Pristojnost ECB, da poda mnenje, izhaja iz člena 140(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije. V skladu s prvim stavkom člena 17.5 Poslovnika Evropske centralne banke je to mnenje sprejel Svet ECB.

Pripombe

1.

Predlagani uredbi bosta omogočili uvedbo eura kot latvijske valute po odpravi odstopanja za Latvijo v skladu s postopkom, določenim v členu 140(2) Pogodbe.

2.

ECB pozdravlja predlagani uredbi.

V Frankfurtu na Majni, 5. julija 2013

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  COM(2013) 337 final.

(2)  COM(2013) 492 final.