9.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 71/3


Odobritev državne pomoči v skladu s členoma 107 in 108 PDEU

Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora

(Besedilo velja za EGP)

2012/C 71/03

Datum sprejetja odločitve

12.10.2011

Referenčna številka državne pomoči

SA.33023 (11/NN)

Država članica

Irska

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Restructuring of Quinn Insurance Ltd through the contribution of the Insurance Compensation Fund

Pravna podlaga

Insurance Act 1964

Vrsta ukrepa

Individualna pomoč

Cilj

Pomoč za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu

Oblika pomoči

Neposredna nepovratna sredstva

Proračun

Skupni znesek načrtovane pomoči: 738 mio. EUR

Intenzivnost

Trajanje

Gospodarski sektorji

Finančno posredništvo

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Insurance Compensation Fund

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sl.htm

Datum sprejetja odločitve

26.1.2012

Referenčna številka državne pomoči

SA.33314 (11/N)

Država članica

Španija

Regija

Cataluña

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Subvenciones para la producción de largometrajes cinematográficos que tengan méritos artísticos y culturales

Pravna podlaga

Resolución CLT/876/2011, de 4 de abril, de convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la producción de largometrajes cinematográficos que tengan méritos artísticos y culturales.

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Promocija kulture

Oblika pomoči

Neposredna nepovratna sredstva

Proračun

 

Načrtovani letni izdatki: 1 mio. EUR

 

Skupni znesek načrtovane pomoči: 6 mio. EUR

Intenzivnost

20 %

Trajanje

13.4.2011–31.12.2016

Gospodarski sektorji

Mediji

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

ICIC

Rambla Santa Mónica, 8

08002 Barcelona

ESPAÑA

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sl.htm

Datum sprejetja odločitve

20.12.2011

Referenčna številka državne pomoči

SA.33422 (11/N)

Država članica

Poljska

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Przedłużenie programu gwarancji kontraktów eksportowych

Pravna podlaga

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych

2.

Uchwała Uchwala nr 111/2006 Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna w zakresie gwarantowanych przez Skarb Państwa gwarancji ubezpieczeniowych dotyczących kontraktu eksportowego oraz zasad ustalania wynagrodzeń z tytułu udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Izvoz in internacionalizacija

Oblika pomoči

Jamstvo

Proračun

Se določi v letnem zakonu o proračunu.

Intenzivnost

Trajanje

1.1.2012–31.12.2016

Gospodarski sektorji

Vsi sektorji

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

KUKE SA

ul. Sienna 39

00-121 Warszawa

POLSKA/POLAND

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sl.htm