17.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/25


Popravek Sporočila Komisije v okviru izvajanja Direktive 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o strojih in spremembah Direktive 95/16/ES

( Uradni list Evropske unije C 338 z dne 18. novembra 2011 )

2011/C 369/08

Stran 22:

besedilo:

„CEN

EN ISO 10218-1:2011

Roboti in robotske naprave - Varnostne zahteve za industrijske robote - 1. del: Roboti (ISO 10218-1:2011)

To je prva objava

EN ISO 10218-1:2008

Opomba 2.1

31.1.2012“

se glasi:

„CEN

EN ISO 10218-1:2011

Roboti in robotske naprave - Varnostne zahteve za industrijske robote - 1. del: Roboti (ISO 10218-1:2011)

To je prva objava

EN ISO 10218-1:2008

Opomba 2.1

1.1.2013“