20.7.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 214/1


Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktiva 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o strojih in spremembah Direktive 95/16/ES (preoblikovano)

(Besedilo velja za EGP)

(Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po direktivi)

2011/C 214/01

ESO (1)

Sklic in naslov harmoniziranega standarda

(in referenčni dokument)

Prva objava UL

Referenca za nadomeščeni standard

Datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti nadomeščenega standarda

Opomba 1

CEN

EN 81-3:2000+A1:2008

Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) - 3. del: Električna in hidravlična mala tovorna dvigala

8.9.2009

 

 

EN 81-3:2000+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 81-31:2010

Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) - Dvigala, namenjena samo za prevoz tovora - 31. del: Dostopna tovorna dvigala

20.10.2010

 

 

CEN

EN 81-40:2008

Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) - Posebna dvigala za prevoz oseb in blaga - 40. del: Priprave za vzpenjanje po stopnicah in dvižne ploščadi z diagonalnim pomikanjem za osebe z omejenimi gibalnimi sposobnostmi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 81-41:2010

Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) – Posebna dvigala za prevoz oseb in blaga – 41. del: Dvižne ploščadi z navpičnim pomikanjem za osebe z omejenimi gibalnimi sposobnostmi

8.4.2011

 

 

CEN

EN 81-43:2009

Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) - Posebna dvigala za prevoz oseb in blaga - 43. del: Dvigala za žerjave

8.9.2009

 

 

CEN

EN 115-1:2008+A1:2010

Varnost tekočih stopnic in trakov za osebe (stez) - 1. del: Konstrukcija in vgradnja (vključno z dopolnilom A1)

26.5.2010

EN 115-1:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.9.2010)

CEN

EN 201:2009

Stroji za predelavo gume in plastike - Stroji za brizgalno vlivanje - Varnostne zahteve

18.12.2009

 

 

CEN

EN 267:2009

Ventilatorski gorilniki za tekoča goriva

26.5.2010

 

 

CEN

EN 280:2001+A2:2009

Premične dvižne delovne ploščadi - Izračuni - Merila stabilnosti - Konstrukcijske izvedbe - Varnost - Pregledi in preskusi

18.12.2009

 

 

CEN

EN 289:2004+A1:2008

Stroji za predelavo gume in plastike - Stiskalnice - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 349:1993+A1:2008

Varnost strojev - Najmanjši razmiki, ki preprečujejo zmečkanine na delih človeškega telesa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 378-2:2008+A1:2009

Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve - 2. del: Načrtovanje, izdelava, preskušanje, označevanje in dokumentacija

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-1:2000+A1:2009

Pakirne naprave - Varnost pakirnih naprav - 1. del: Terminologija in razvrščanje pakirnih strojev ter pripadajoče opreme

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-3:1999+A1:2009

Pakirne naprave - Varnost pakirnih naprav - 3. del: Oblikovalne, polnilne in zapiralne naprave

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-5:2006+A1:2009

Pakirne naprave - Varnost pakirnih naprav - 5. del: Zavijalni stroji

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-6:2006+A1:2009

Pakirne naprave - Varnost pakirnih naprav - 6. del: Zavijalni stroji

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-7:2006+A1:2008

Pakirne naprave - Varnost pakirnih naprav - 7. del: Zbirne in dodatne pakirne naprave

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-8:2008

Varnost pakirnih strojev - 8. del: Stroji za pakiranje s trakovi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-9:2009

Pakirne naprave - Varnost pakirnih naprav - 9. del: Metode meritve hrupa pakirnih strojev, pakirnih linij in pomožne opreme - Razreda točnosti 2 in 3

18.12.2009

 

 

CEN

EN 422:2009

Stroji za predelavo gume in plastike - Pihalni stroji za oblikovanje - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 453:2000+A1:2009

Stroji za predelavo hrane - Mešalniki testa - Varnostne in higienske zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 454:2000+A1:2009

Stroji za predelavo hrane - Planetarni mešalniki - Varnostne in higienske zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 474-1:2006+A1:2009

Stroji za zemeljska dela - Varnost - 1. del: Splošne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-2:2006+A1:2008

Stroji za zemeljska dela - Varnost - 2. del: Zahteve za buldožerje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-3:2006+A1:2009

Stroji za zemeljska dela - Varnost - 3. del: Zahteve za nakladalnike

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-6:2006+A1:2009

Stroji za zemeljska dela - Varnost - 6. del: Zahteve za prekucnike

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-7:2006+A1:2009

Stroji za zemeljska dela - Varnost - 7. del: Zahteve za grabilnike (skreperje)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-8:2006+A1:2009

Stroji za zemeljska dela - Varnost - 8. del: Zahteve za grederje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-9:2006+A1:2009

Stroji za zemeljska dela - Varnost - 9. del: Zahteve za stroje za polaganje cevi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-10:2006+A1:2009

Stroji za zemeljska dela - Varnost - 10. del: Zahteve za rovokopače

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-11:2006+A1:2008

Stroji za zemeljska dela - Varnost - 11. del: Zahteve za kompaktorje zemlje in odpadkov

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-12:2006+A1:2008

Stroji za zemeljska dela - Varnost - 12. del: Zahteve za bagre s kablom

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-1:2006+A1:2009

Premični stroji za gradnjo cest - Varnost - 1. del: Splošne zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 500-2:2006+A1:2008

Premični stroji za gradnjo cest - Varnost - 2. del: Posebne zahteve za stroje za rezkanje cestišča

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-3:2006+A1:2008

Premični stroji za gradnjo cest - Varnost - 3. del: Posebne zahteve za stroje za stabiliziranje tal in stroje za obnavljanje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-4:2011

Premični stroji za gradnjo cest - Varnost - 4. del: Posebne zahteve za stroje za kompaktiranje tal

To je prva objava

EN 500-4:2006+A1:2009

Opomba 2.1

31.8.2011

CEN

EN 500-6:2006+A1:2008

Premični stroji za gradnjo cest - Varnost - 6. del: Posebne zahteve za finišerje za ceste

8.9.2009

 

 

CEN

EN 528:2008

Regalna dvigala in oprema - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-1:1996+A1:2008

Varnost strojev - Mere človeškega telesa - 1. del: Načela določanja priporočenih mer odprtin za dostop celega telesa k stroju

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-2:1996+A1:2008

Varnost strojev - Mere človeškega telesa - 2. del: Načela določanja priporočenih mer za dostopne odprtine

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-3:1996+A1:2008

Varnost strojev - Mere človeškega telesa - 3. del: Antropometrični podatki

8.9.2009

 

 

CEN

EN 574:1996+A1:2008

Varnost strojev - Dvoročne krmilne naprave - Funkcionalni vidiki - Načela načrtovanja

8.9.2009

 

 

CEN

EN 609-1:1999+A2:2009

Kmetijski in gozdarski stroji - Varnost cepilnikov lesa - 1. del: Cepilniki s klinom

18.12.2009

 

 

CEN

EN 609-2:1999+A1:2009

Kmetijski in gozdarski stroji - Varnost cepilnikov lesa - 2. del: Cepilniki z vijakom

18.12.2009

 

 

CEN

EN 614-1:2006+A1:2009

Varnost strojev - Načela ergonomskega načrtovanja - 1. del: Terminologija in splošna načela

8.9.2009

 

 

CEN

EN 614-2:2000+A1:2008

Varnost strojev - Načela ergonomskega načrtovanja - 2. del: Medsebojni vplivi med oblikovanjem strojev in delovnimi nalogami

8.9.2009

 

 

CEN

EN 617:2001+A1:2010

Naprave in sistemi za kontinuirni transport - Varnostne zahteve in zahteve za elektromagnetno združljivost naprav, sistemov in opreme za hranjenje sipkih materialov v silosih, bunkerjih, zalogovnikih in lijakih (vključno z dopolnilom A1)

8.4.2011

 

 

CEN

EN 618:2002+A1:2010

Naprave in sistemi za kontinuirni transport - Varnostne zahteve in zahteve za elektromagnetno združljivost naprav, sistemov in opreme za kontinuirni transport sipkih materialov na pomičnih ogrodjih (razen naprav na nepomičnih ogrodjih) (vključno z dopolnilom A1)

8.4.2011

 

 

CEN

EN 619:2002+A1:2010

Naprave in sistemi za kontinuirni transport - Varnostne zahteve in zahteve za elektromagnetno združljivost naprav, sistemov in opreme za kontinuirni transport kosovnih tovorov

8.4.2011

 

 

CEN

EN 620:2002+A1:2010

Naprave in sistemi za kontinuirni transport - Varnostne zahteve in zahteve za elektromagnetno združljivost naprav, sistemov in opreme za kontinuirni transport sipkih materialov na nepomičnih ogrodjih

8.4.2011

 

 

CEN

EN 626-1:1994+A1:2008

Varnost strojev - Zmanjšanje tveganja za zdravje pred nevarnimi snovmi, ki jih oddajajo stroji - 1. del: Načela in specifikacije za proizvajalce strojev

8.9.2009

 

 

CEN

EN 626-2:1996+A1:2008

Varnost strojev - Zmanjšanje tveganja za zdravje pred nevarnimi snovmi, ki jih oddajajo stroji - 2. del: Metodologija preverjanja postopkov

8.9.2009

 

 

CEN

EN 676:2003+A2:2008

Samodejni plinski ventilatorski gorilniki (vključno z dopolnilom A2)

8.9.2009

 

 

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 690:1994+A1:2009

Kmetijski stroji - Trosilniki hlevskega gnoja - Varnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 692:2005+A1:2009

Obdelovalni stroji - Mehanske stiskalnice - Varnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 693:2001+A1:2009

Obdelovalni stroji - Varnost - Hidravlične stiskalnice

8.9.2009

 

 

CEN

EN 703:2004+A1:2009

Kmetijski stroji - Stroji za nalaganje, mešanje oziroma rezanje ter raztros silaže - Varnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 706:1996+A1:2009

Kmetijski stroji - Trgalniki listov na vinski trti - Varnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 707:1999+A1:2009

Kmetijski stroji - Cisterne za gnojevko - Varnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 709:1997+A4:2009

Kmetijski in gozdarski stroji - Enoosni traktorji s priključenim prekopalnikom, motorni prekopalniki in motorni prekopalniki s pogonskim(a) kolesom(a) - Varnost

26.5.2010

EN 709:1997+A2:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(31.12.2010)

CEN

EN 710:1997+A1:2010

Varnost strojev - Varnostne zahteve za livarske stroje, stroje za izdelavo jeder in pripadajočo opremo

20.10.2010

 

 

CEN

EN 741:2000+A1:2010

Naprave in sistemi za kontinuirni transport - Varnostne zahteve za sisteme in njihove komponente za pnevmatsko manipulacijo sipkega materiala (vključno z dopolnilom A1)

8.4.2011

 

 

CEN

EN 745:1999+A1:2009

Kmetijski stroji - Rotacijske kosilnice in mulčerji - Varnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 746-1:1997+A1:2009

Industrijska termoprocesna oprema - 1. del: Splošne varnostne zahteve za industrijsko termoprocesno opremo

18.12.2009

 

 

CEN

EN 746-2:2010

Industrijska termoprocesna oprema - 2. del: Varnostne zahteve za sisteme zgorevanja in sisteme za ravnanje z gorivom

20.10.2010

 

 

CEN

EN 746-3:1997+A1:2009

Industrijska termoprocesna oprema - 3. del: Varnostne zahteve za pridobivanje in uporabo atmosferskih plinov

8.9.2009

 

 

CEN

EN 786:1996+A2:2009

Oprema za nego vrta - Električno gnane, ročno vodljive in prenosne motorne kose za trate in robove trat - Mehanska varnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 791:1995+A1:2009

Vrtalna oprema - Varnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-1:2000+A1:2008

Neelektrična ročna orodja - Varnostne zahteve - 1. del: Električna orodja za mehansko pritrjevanje brez navojev

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-2:2000+A1:2008

Neelektrična ročna orodja - Varnostne zahteve - 2. del: Orodja za odrezovanje in stiskanje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-5:2000+A1:2008

Neelektrična ročna orodja - Varnostne zahteve - 5. del: Rotacijsko udarni vrtalniki

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-7:2001+A1:2008

Neelektrična ročna orodja - Varnostne zahteve - 7. del: Brusilniki

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-8:2001+A1:2008

Neelektrična ročna orodja - Varnostne zahteve - 8. del: Peskalniki in brusilniki

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-9:2001+A1:2008

Neelektrična ročna orodja - Varnostne zahteve - 9. del: Brusilniki

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-10:2000+A1:2008

Neelektrična ročna orodja - Varnostne zahteve - 10. del: Električna orodja za stiskanje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-11:2000+A1:2008

Neelektrična ročna orodja - Varnostne zahteve - 11. del: Sekalniki in škarje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-12:2000+A1:2008

Neelektrična ročna orodja - Varnostne zahteve - 12. del: Majhne krožne in nihajne žage ter povratne žage

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-13:2000+A1:2008

Neelektrična ročna orodja - Varnostne zahteve - 13. del: Orodja za pritrjevanje/zabijanje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 809:1998+A1:2009

Črpalke in deli črpalk za tekočine - Splošne varnostne zahteve

18.12.2009

 

 

EN 809:1998+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 815:1996+A2:2008

Varnost strojev za vrtanje predorov (TBM) in jaškov (SBM) v kamnini - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-1:1996+A1:2008

Kratkočlene okrogle verige za dvigovalne namene - Varnost - 1. del: Splošni prevzemni pogoji

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-2:1996+A1:2008

Kratkočlene okrogle verige za dvigovalne namene - Varnost - 2. del: Verige za obesne verige srednje tolerance - Kakovostni razred 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-3:1999+A1:2008

Kratkočlene okrogle verige za dvigovalne namene - Varnost - 3. del: Verige za obesne verige srednje tolerance - Kakovostni razred 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-4:1996+A1:2008

Kratkočlene okrogle verige za dvigovalne namene - Varnost - 4. del: Obešalne verige - Kakovostni razred 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-5:1999+A1:2008

Kratkočlene okrogle verige za dvigovalne namene - Varnost - 5. del: Obesne verige - Kakovostni razred 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-6:2000+A1:2008

Kratkočlene okrogle verige za dvigovalne namene - Varnost - 6. del: Obesne verige - Podatki in navodila za uporabo in vzdrževanje, ki jih mora preskrbeti proizvajalec

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-7:2002+A1:2008

Kratkočlene okrogle verige za dvigovalne namene - Varnost - 7. del: Verige za dvigala, izdelane v ozkih tolerancah, razred T (vrste T, DAT in DT)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 842:1996+A1:2008

Varnost strojev - Vidni signali za nevarnost - Splošne zahteve, načrtovanje in preskušanje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 848-1:2007+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Rezkalniki z vrtilnim orodjem za enostransko obdelavo - 1. del: Enovretenski navpični rezkalni stroji

18.12.2009

 

 

CEN

EN 848-2:2007+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Rezkalniki z vrtilnim orodjem za enostransko obdelavo - 2. del: Enovretenski namizni rezkalni stroji z ročnim/mehanskim podajanjem

18.12.2009

 

 

CEN

EN 848-3:2007+A2:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Rezkalniki z vrtilnim orodjem za enostransko obdelavo - 3. del: Numerično krmiljeni (NC) vrtalni in rezkalni stroji

18.12.2009

 

 

CEN

EN 859:2007+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Skobeljni stroji z ročnim podajanjem

26.5.2010

 

 

CEN

EN 860:2007+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Debelinski skobeljniki za enostransko obdelavo

18.12.2009

 

 

CEN

EN 861:2007+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Kombinirani in debelinski skobeljniki

18.12.2009

 

 

CEN

EN 869:2006+A1:2009

Varnost strojev - Varnostne zahteve za enote za tlačno ulivanje kovin

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-1:1997+A1:2008

Varnost strojev - Ergonomske zahteve za načrtovanje prikazovalnikov in krmilnih stikal - 1. del: Splošna načela za interakcije človeka s prikazovalniki in krmilnimi stikali

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-2:1997+A1:2008

Varnost strojev - Ergonomske zahteve za načrtovanje prikazovalnikov in krmilnih stikal - 2. del: Prikazovalniki

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-3:2000+A1:2008

Varnost strojev - Ergonomske zahteve za načrtovanje prikazovalnikov in krmilnih stikal - 3. del: Krmilna stikala

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-4:2010

Varnost strojev - Ergonomske zahteve za načrtovanje slikovnih zaslonov in krmilnih stikal - 4. del: Namestitev in razvrstitev slikovnih zaslonov in krmilnih stikal

20.10.2010

 

 

CEN

EN 908:1999+A1:2009

Kmetijski in gozdarski stroji - Bobenski namakalniki - Varnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 909:1998+A1:2009

Kmetijski in gozdarski stroji - Namakalne naprave z vrtljivimi in bočnimi krili - Varnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 930:1997+A2:2009

Stroji za izdelavo obutve ter izdelkov iz usnja in njegovih imitacij - Stroji za grobo obdelavo, brušenje, loščenje in robljenje - Varnostne zahteve

18.12.2009

 

 

CEN

EN 931:1997+A2:2009

Stroji za izdelavo čevljev - Stroji za natezanje usnja - Varnostne zahteve

18.12.2009

 

 

CEN

EN 940:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Kombinirani lesnoobdelovalni stroji

18.12.2009

 

 

CEN

EN 953:1997+A1:2009

Varnost strojev - Varovala - Splošne zahteve za načrtovanje in konstruiranje pritrjenih in premičnih varoval

8.9.2009

 

 

CEN

EN 972:1998+A1:2010

Strojarski stroji - Valjarski stroji - Varnostne zahteve

8.4.2011

 

 

CEN

EN 981:1996+A1:2008

Varnost strojev - Sistem slišnih in vidnih nevarnostnih ali obvestilnih signalov

8.9.2009

 

 

CEN

EN 996:1995+A3:2009

Oprema za vrtanje lukenj za zabijanje pilotov - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-1:2001+A1:2008

Varnost strojev - Človeške fizične zmogljivosti - 1. del: Izrazi in definicije

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-2:2003+A1:2008

Varnost strojev - Človeške fizične zmogljivosti - 2. del: Ročno upravljanje strojev in njihovih sestavnih delov

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-3:2002+A1:2008

Varnost strojev - Človeške fizične zmogljivosti - 3. del: Priporočene mejne vrednosti potrebne sile za upravljanje strojev

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-4:2005+A1:2008

Varnost strojev - Človeške fizične zmogljivosti - 4. del: Vrednotenje delovnih položajev in gibov pri delu s stroji

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo tiskarskih strojev in strojev za obdelavo papirja - 1. del: Splošne zahteve

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo tiskarskih strojev in strojev za obdelavo papirja - 2. del: Tiskarski in lakirni stroji, vključno s stroji za predtiskanje

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1010-3:2002+A1:2009

Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo tiskarskih strojev in strojev za obdelavo papirja - 3. del: Rezalniki

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1010-4:2004+A1:2009

Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo tiskarskih strojev in strojev za obdelavo papirja - 4. del: Stroji za vezavo knjig, obdelavo in izdelavo papirja

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1012-1:2010

Kompresorji in vakuumske črpalke - Varnostne zahteve - 1. del: Kompresorji za zrak

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1012-2:1996+A1:2009

Kompresorji in vakuumske črpalke - Varnostne zahteve - 2. del: Vakuumske črpalke

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1028-1:2002+A1:2008

Gasilske črpalke - Gasilske centrifugalne črpalke s sesalno napravo - 1. del: Klasifikacija - Splošne zahteve in zahteve za varnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1028-2:2002+A1:2008

Gasilske črpalke - Gasilske centrifugalne črpalke s sesalno napravo - 2. del: Preverjanje splošnih in varnostnih zahtev

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1032:2003+A1:2008

Mehanske vibracije - Preskušanje mobilnih strojev za ugotavljanje vrednosti oddajanja vibracij

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1034-1:2000+A1:2010

Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja - 1. del: Splošne zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-2:2005+A1:2009

Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja - 2. del: Lupilniki skorje

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-3:1999+A1:2009

Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja - 3. del: Stroji za navijanje, rezanje in pregibanje svitkov

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-4:2005+A1:2009

Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja - 4. del: Razpuščevalniki in pripadajoče naprave za polnjenje

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-5:2005+A1:2009

Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja - 5. del: Rezalni stroji

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-6:2005+A1:2009

Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja - 6. del: Kalander

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-7:2005+A1:2009

Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja - 7. del: Kadi

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-13:2005+A1:2009

Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja - 13. del: Stroji za razvezovanje bal in enot

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-14:2005+A1:2009

Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja - 14. del: Stroji za rezanje zvitkov

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-22:2005+A1:2009

Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja - 22. del: Brusilniki za les

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1037:1995+A1:2008

Varnost strojev - Preprečevanje nepričakovanega zagona

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1088:1995+A2:2008

Varnost strojev - Zaporne naprave, povezane z varovali - Načela za načrtovanje in izbiro

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-1:2008

Varnost strojev - Vrednotenje emisije nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak - 1. del: Izbor preskusnih metod

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-2:2006+A1:2008

Varnost strojev - Vrednotenje emisije nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak - 2. del: Metoda s slednim plinom za merjenje stopnje emisije določene onesnaževalne snovi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-3:2006+A1:2008

Varnost strojev - Vrednotenje emisije nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak - 3. del: Metoda s preskusno mizo za merjenje stopnje emisije določene onesnaževalne snovi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-4:1996+A1:2008

Varnost strojev - Vrednotenje emisije nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak - 4. del: Učinkovitost zajemanja odsesovalnega sistema - Metoda sledenja

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-6:1998+A1:2008

Varnost strojev - Vrednotenje emisije nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak - 6. del: Učinkovitost ločitve po masi, nekanaliziran izpuh

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-7:1998+A1:2008

Varnost strojev - Vrednotenje emisije nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak - 7. del: Učinkovitost ločitve po masi, kanaliziran izpuh

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-8:1998+A1:2008

Varnost strojev - Vrednotenje emisije nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak - 8. del: Parameter koncentracije onesnaževalnih snovi, metoda preskusa na preskusnem mestu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-9:1998+A1:2008

Varnost strojev - Vrednotenje emisije nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak - 9. del: Parameter koncentracije onesnaževalnih snovi, metoda preskusa v preskusnem prostoru

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-11:2001+A1:2008

Varnost strojev - Vrednotenje emisije nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak - 11. del: Indeks dekontaminacije

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1114-3:2001+A1:2008

Stroji za predelavo gume in plastike - Ekstruderji in oprema za iztiskavanje - 3. del: Varnostne zahteve za naprave/stroje za vlečenje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1127-1:2007

Eksplozivne atmosfere - Preprečevanje eksplozije in zaščita - 1. del: Osnovni pojmi in metodologija

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1127-2:2002+A1:2008

Eksplozivne atmosfere - Preprečevanje eksplozije in zaščita pred njo - 2. del: Osnovni pojmi in metodologija za rudarstvo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1175-1:1998+A1:2010

Varnost vozil za talni transport - Električne zahteve - 1. del: Splošne zahteve za električna vozila za talni transport na baterijski pogon

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1175-2:1998+A1:2010

Varnost vozil za talni transport - Električne zahteve - 2. del: Splošne zahteve za vozila za talni transport z motorjem z notranjim zgorevanjem

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1175-3:1998+A1:2010

Varnost vozil za talni transport - Električne zahteve - 3. del: Posebne zahteve za motorna vozila za talni transport z motorjem z notranjim zgorevanjem in električnim prenosnikom

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1218-1:1999+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Stroji za izdelovanje čepov in utorov - 1. del: Enostranski stroji s podajalno mizo

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1218-2:2004+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Stroji za izdelovanje čepov in utorov - 2. del: Dvostranski stroji za izdelovanje čepov in utorov oziroma profilni stroji z verižnim podajanjem

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-3:2001+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Stroji za izdelovanje čepov in utorov - 3. del: Stroji za razrez lesa z ročno podajalno mizo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-4:2004+A2:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Stroji za izdelovanje čepov in utorov - 4. del: Stroji za upogibanje z verižnim podajanjem

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-5:2004+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Stroji za izdelovanje čepov in utorov - 5. del: Enostranski profilni stroji z nepomično mizo in podajalnimi valji ali verižnim podajanjem

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1247:2004+A1:2010

Livarski stroji – Varnostne zahteve za livne ponve, opremo za vlivanje, stroje za centrifugalno vlivanje ter stroje za kontinuirno in polkontinuirno vlivanje

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1248:2001+A1:2009

Livarski stroji - Varnostne zahteve za opremo za peskanje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1265:1999+A1:2008

Varnost strojev - Postopki za merjenje hrupa livarskih strojev in opreme

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1299:1997+A1:2008

Mehanske vibracije in udarci - Vibracijska izolacija strojev - Podatki za uporabo vrst izolacij

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1374:2000+A1:2010

Kmetijski stroji - Vgrajeni odjemalniki za okrogle silose - Varnost

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1398:2009

Nagibne premostitvene ploščadi - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1417:1996+A1:2008

Stroji za predelavo gume in plastike - Valjarji - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

EN 1417:1996+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 1492-1:2000+A1:2008

Tekstilne obese - Varnost - 1. del: Pletene ploščate obese iz umetnih vlaken za splošno uporabo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1492-2:2000+A1:2008

Tekstilne obese - Varnost - 2. del: Obese z okroglim presekom iz umetnih vlaken za splošno uporabo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1492-4:2004+A1:2008

Tekstilne obese - Varnost - 4. del: Dvigalne obese iz naravnih in umetnih vlaken za splošno uporabo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1493:2010

Dvigala za servisiranje vozil

8.4.2011

EN 1493:1998+A1:2008

Opomba 2.1

4.8.2011

CEN

EN 1494:2000+A1:2008

Premične ali prenosne dvižne naprave in spremljajoča dvižna oprema

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1495:1997+A2:2009

Dvižne ploščadi - Delovne ploščadi, ki se vzpenjajo ob jamboru

18.12.2009

 

 

EN 1495:1997+A2:2009/AC:2010

 

 

 

Opozorilo: Ta objava ne zadeva odstavka 5.3.2.4, zadnjega pododstavka 7.1.2.12, tabele 8 in postavke 9 standarda EN 1495:1997, glede katerih ne ustvarja domneve o skladnosti z določbami Direktive 2006/42/ES.

CEN

EN 1501-1:1998+A2:2009

Vozila za zbiranje odpadkov in pripadajoči iztresalniki - Splošne in varnostne zahteve - 1. del: Vozila za zbiranje odpadkov z nakladanjem zadaj

29.12.2009

 

 

CEN

EN 1501-2:2005+A1:2009

Vozila za zbiranje odpadkov in pripadajoči iztresalniki - Splošne in varnostne zahteve - 2. del: Vozila za zbiranje odpadkov z nakladanjem s strani

29.12.2009

 

 

CEN

EN 1501-3:2008

Vozila za zbiranje odpadkov in pripadajoči iztresalniki - Splošne in varnostne zahteve - 3. del: Vozila za zbiranje odpadkov z nakladanjem spredaj

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1501-4:2007

Vozila za zbiranje odpadkov in pripadajoči iztresalniki - Splošne in varnostne zahteve - 4. del: Navodilo za merjenje hrupa vozil za zbiranje odpadkov

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1526:1997+A1:2008

Varnost vozil za talni transport - Dodatne zahteve za avtomatiko na vozilih

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1539:2009

Sušilniki in peči, v katerih se sproščajo vnetljive snovi - Varnostne zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1547:2001+A1:2009

Industrijska termoprocesna oprema - Postopek merjenja hrupa industrijske termoprocesne opreme in pripadajoče pomožne opreme

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1550:1997+A1:2008

Varnost obdelovalnih strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo vpenjalnih glav za obdelovance

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1570:1998+A2:2009

Varnostne zahteve za dvižne mize

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1612-1:1997+A1:2008

Stroji za predelavo gume in plastike - Stroji za tlačno litje - 1. del: Varnostne zahteve za dozirnike in mešalnike

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1672-2:2005+A1:2009

Stroji za predelavo hrane - Osnovni koncepti - 2. del: Higienske zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1673:2000+A1:2009

Stroji za predelavo hrane - Peči z vrtljivim vozičkom - Varnostne in higienske zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1674:2000+A1:2009

Stroji za predelavo hrane - Stroji za valjanje testa - Varnostne in higienske zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1677-1:2000+A1:2008

Sestavni deli obes - Varnost - 1. del: Kovani jekleni deli, kakovostni razred 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-2:2000+A1:2008

Sestavni deli obes - Varnost - 2. del: Kovani dvigalni kavlji z varovalom, kakovostni razred 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-3:2001+A1:2008

Sestavni deli obes - Varnost - 3. del: Kovani jekleni samozapiralni kavlji - Kakovostni razred 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-4:2000+A1:2008

Sestavni deli obes - Varnost - 4. del: Členi, kakovostni razred 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-5:2001+A1:2008

Sestavni deli obes - Varnost - 5. del: Kovani kavlji z varovalom - Kakovostni razred 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-6:2001+A1:2008

Sestavni deli obes - Varnost - 6. del: Členi - Kakovostni razred 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1678:1998+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Stroji za rezanje zelenjave - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1679-1:1998+A1:2011

Batni stroji z notranjim zgorevanjem - Varnost - 1. del: Dizelski motorji

To je prva objava

 

 

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Naprave in komponente za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah in v podzemnih rudnikih

8.9.2009

 

 

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 1755:2000+A1:2009

Varnost vozil za talni transport - Obratovanje v potencialno eksplozivnih atmosferah - Uporaba v območju vnetljivega plina, pare, megle in prahu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1756-1:2001+A1:2008

Dvižne ploščadi - Dvižne ploščadi, nameščene na cestna vozila - Varnostne zahteve - 1. del: Tovorne dvižne ploščadi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1756-2:2004+A1:2009

Dvižne ploščadi - Dvižne ploščadi, nameščene na cestna vozila - Varnostne zahteve - 2. del: Dvižne ploščadi za potnike

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1760-1:1997+A1:2009

Varnost strojev - Varovalne naprave, občutljive na tlak - 1. del: Splošna načela načrtovanja in preskušanja preprog in podov, občutljivih na tlak

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1760-2:2001+A1:2009

Varnost strojev - Varovalne naprave, občutljive na tlak - 2. del: Splošna načela načrtovanja in preskušanja robov in drogov, občutljivih na dotik

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1760-3:2004+A1:2009

Varnost strojev - Varovalne naprave, občutljive na tlak - 3. del: Splošna načela za načrtovanje in preskušanje odbojnikov, plošč, žic in podobnih naprav, občutljivih na tlak

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1777:2010

Hidravlične ploščadi (HPs) za gasilske in reševalne enote - Varnostne zahteve in preskušanje

26.5.2010

EN 1777:2004+A1:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.9.2010)

CEN

EN 1804-1:2001+A1:2010

Stroji za podzemno pridobivanje - Varnostne zahteve za hidravlično nosilno podporje - 1. del: Deli podporja in splošne zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1804-2:2001+A1:2010

Stroji za podzemno pridobivanje - Varnostne zahteve za hidravlično nosilno podporje - 2. del: Deli hidravličnih stojk in potisnih cilindrov

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1804-3:2006+A1:2010

Stroji za podzemne rudnike - Varnostne zahteve za hidravlično podporje - 3. del: Hidravlični krmilni sistemi

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1807:1999+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Tračne žage

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1808:1999+A1:2010

Varnostne zahteve za viseče dvižne naprave - Konstrukcijski izračuni, kriteriji stabilnosti, izvedbe - Preskusi (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1829-1:2010

Visokotlačni stroji z vodnim curkom - Varnostne zahteve - 1. del: Stroji

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1829-2:2008

Visokotlačni stroji z vodnim curkom - Varnostne zahteve - 2. del: Cevi, cevne napeljave in cevni priključki

8.9.2009

 

 

EN 1829-2:2008/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 1837:1999+A1:2009

Varnost strojev - Integralna razsvetljava strojev

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1845:2007

Stroji za izdelavo obutve - Stroji za oblikovanje obutve - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1846-2:2009

Gasilska in reševalna vozila - 2. del: Splošne zahteve - Varnost in obnašanje pri uporabi

18.12.2009

EN 1846-2:2001+A3:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(28.2.2011)

CEN

EN 1846-3:2002+A1:2008

Gasilska in reševalna vozila - 3. del: Trajno vgrajena oprema - Varnost in zahteve za obnašanje v uporabi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1853:1999+A1:2009

Kmetijski stroji - Prikolice z dvižnim kesonom - Varnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-1:2007+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 1. del: Delovne mize (s podajalno mizo ali brez nje), žage za rezanje na mero in žage na gradbišču

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1870-3:2001+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 3. del: Čelilne žage za rezanje od zgoraj navzdol in kombinirane čelilne in krožne žage z delovno mizo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1870-4:2001+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 4. del: Večlistne krožne žage za vzdolžni prerez z ročnim podajanjem in/ali odvzemom

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-5:2002+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 5. del: Delovne mize za krožno žago/podmizni čelilniki in stroji za prečni prerez

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-6:2002+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 6. del: Krožne žage za drva in večnamenske žage za drva z delovno mizo z ročnim podajanjem in/ali odvzemom

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-7:2002+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 7. del: Enolistne žage za razrez hlodov z vgrajeno podajalno mizo in ročnim podajanjem in/ali odvzemom

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-8:2001+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 8. del: Enolistne obrezovalne krožne žage s pogonsko enoto in ročnim podajanjem in/ali odvzemom

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-9:2000+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 9. del: Dvolistne krožne žage za prečni prerez z vgrajenim podajalnikom ter z ročnim podajanjem in/ali odvzemom

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-10:2003+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 10. del: Enojne zajeralne avtomatske in polavtomatske žage za prečni prerez

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-11:2003+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 11. del: Polavtomatski in avtomatski konzolni čelilnik z enim agregatom

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-12:2003+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 12. del: Nihalni čelilnik

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-13:2007+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 13. del: Horizontalni krožni žagalni stroji za razrez plošč

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-14:2007+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 14. del: Vertikalni krožni žagalni stroji

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-15:2004+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 15. del: Večlistne krožne žage (čelilniki) z mehanskim pomikom obdelovanca in ročnim podajanjem in/ali odvzemom

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-16:2005+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 16. del: Dvojne zajeralne žage za V-rezanje

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-17:2007+A2:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 17. del: Ročni konzolni čelilnik z enim agregatom (ročne radialne žage)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1889-2:2003+A1:2009

Stroji za podzemne rudnike - Mobilni stroji za podzemne rudnike - Varnost - 2. del: Tirne lokomotive

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-1:2001+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Splošne zahteve - 1. del: Osnovne varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-2:2001+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Splošne zahteve - 2. del: Zahteve za stabilnost in vzdržljivost, izračuni in preskusni postopki

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-3:2004+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Splošne zahteve - 3. del: Metode merjenja in zmanjševanje vibracij

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-4:2004+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Splošne zahteve - 4. del: Metode merjenja in zmanjševanje hrupa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1953:1998+A1:2009

Razprševalna in brizgalna oprema za prekrivne materiale - Varnostne zahteve

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1974:1998+A1:2009

Stroji za predelavo hrane - Stroji za rezanje - Varnostne in higienske zahteve

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 2151:2008

Akustika - Postopek merjenja hrupa kompresorjev in vakuumskih črpalk - Inženirska metoda (2. stopnja) (ISO 2151:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 2860:2008

Stroji za zemeljska dela - Najmanjše mere odprtin (ISO 2860:1992)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 2867:2008

Stroji za zemeljska dela - Dostopi (ISO 2867:2006, vključno s popravkom 1:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3164:2008

Stroji za zemeljska dela - Laboratorijsko ovrednotenje zaščite - Mejno področje deformacije (ISO 3164:1995)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3266:2010

Kovani jekleni očesni vijaki (razred izdelave 4) za splošne dvigalne namene (ISO 3266:2010)

20.10.2010

 

 

CEN

EN ISO 3411:2007

Stroji za zemeljska dela - Telesne mere upravljavca in najmanjša velikost upravljavčevega prostora (ISO 3411:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3449:2008

Stroji za zemeljska dela - Zaščita pred padajočimi predmeti - Laboratorijski preskusi in zahteve (ISO 3449:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3450:2008

Stroji za zemeljska dela - Zavorni sistemi strojev s pnevmatikami - Sistemi, zahteve in preskusi (ISO 3450:1996)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3457:2008

Stroji za zemeljska dela - Varovala - Definicije in zahteve (ISO 3457:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3471:2008

Stroji za zemeljska dela - Strukture za zaščito pred prevračanjem - Laboratorijski preskusi in zahtevane lastnosti (ISO 3471:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3741:2010

Akustika - Določanje ravni zvočnih moči in ravni zvočne energije virov hrupa z zvočnim tlakom - Precizijska metoda za odmevnice (ISO 3741:2010)

8.4.2011

EN ISO 3741:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3743-1:2010

Akustika - Ugotavljanje ravni zvočnih moči in ravni zvočne energije virov hrupa z zvočnim tlakom - Inženirske metode za majhne premične vire v odmevnih poljih - 1. del: Primerjalna metoda za preskušanje v prostoru z zvočno refleksijskimi (odbojnimi) stenami (ISO 3743-1:2010)

8.4.2011

EN ISO 3743-1:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3743-2:2009

Akustika - Ugotavljanje ravni zvočnih moči virov hrupa z merjenjem zvočnega tlaka - Inženirske metode za majhne premične vire v odmevnih poljih - 2. del: Metode za posebne odmevnice (ISO 3743-2:1994)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 3744:2010

Akustika - Ugotavljanje ravni zvočnih moči virov hrupa z merjenjem zvočnega tlaka - Inženirska metoda v pretežno prostem polju nad odbojno ravnino (ISO 3744:2010)

8.4.2011

EN ISO 3744:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3745:2009

Akustika - Ugotavljanje ravni zvočnih moči virov hrupa - Precizijska metoda za gluhe in polgluhe prostore (ISO 3745:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 3746:2010

Akustika - Določanje ravni zvočnih moči in ravni zvočne energije virov hrupa z zvočnim tlakom - Informativna metoda z merilno ploskvijo, sklenjeno okrog vira hrupa nad odbojno ravnino (ISO 3746:2010)

8.4.2011

EN ISO 3746:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 3747:2010

Akustika - Določanje ravni zvočnih moči in in ravni zvočne energije virov hrupa z zvočnim tlakom - Inženirska/informativna metoda za uporabo na kraju samem (in situ) v odmevnem okolju (ISO 3747:2010)

8.4.2011

EN ISO 3747:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 4254-1:2009

Kmetijski stroji - Varnost - 1. del: Splošne zahteve (ISO 4254-1:2008)

18.12.2009

 

 

EN ISO 4254-1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-5:2009

Kmetijski stroji - Varnost - 5. del: Gnani stroji za obdelavo tal (ISO 4254-5:2008)

26.5.2010

 

 

EN ISO 4254-5:2009/AC:2011

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-6:2009

Kmetijski stroji - Varnost - 6. del: Škropilnice in naprave za razdeljevanje tekočih gnojil (ISO 4254-6:2009)

26.5.2010

 

 

EN ISO 4254-6:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-7:2009

Kmetijski stroji - Varnost - 7. del: Kombajni, kombajni za spravljanje silaže in bombažni kombajni (ISO 4254-7:2008)

26.5.2010

 

 

EN ISO 4254-7:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-10:2009

Kmetijski stroji - Varnost - 10. del: Vrtavkasti obračalniki in zgrabljalniki (ISO 4254-10:2009)

26.5.2010

 

 

EN ISO 4254-10:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-11:2010

Kmetijski stroji - Varnost - 11. del: Pobiralne naprave pri balirkah (ISO 4254-11:2010)

8.4.2011

EN 704:1999+A1:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 4413:2010

Fluidna tehnika - Hidravlika - Splošna pravila in varnostne zahteve za fluidne sisteme in njihove komponente (ISO 4413:2010)

8.4.2011

EN 982:1996+A1:2008

Opomba 2.1

30.11.2011

CEN

EN ISO 4414:2010

Fluidna tehnika - Pnevmatika - Splošna pravila in varnostne zahteve za fluidne sisteme in njihove komponente (ISO 4414:2010)

8.4.2011

EN 983:1996+A1:2008

Opomba 2.1

30.11.2011

CEN

EN ISO 4871:2009

Akustika - Deklariranje in preverjanje podatkov o emisiji hrupa naprav in opreme (ISO 4871:1996)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 5136:2009

Akustika - Določanje zvočne moči, ki jo v kanal sevajo ventilator in drugi stroji za transport zraka - Metoda za merjenje v kanalu (ISO 5136:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 5674:2009

Traktorji ter kmetijski in gozdarski stroji - Ščitniki za priključne gredi - Preskusi trdnosti in obrabe ter merila sprejemljivosti (ISO 5674:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 6682:2008

Stroji za zemeljska dela - Območje udobja in dosega nadzora (ISO 6682:1986, vključno z Dopolnilom 1:1989)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 6683:2008

Stroji za zemeljska dela - Varnostni pasovi in njihova pritrdišča - Zahtevane lastnosti in preskusi (ISO 6683:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 7096:2008

Stroji za zemeljska dela - Laboratorijski postopek za ovrednotenje vibracij voznikovega sedeža (ISO 7096:2000)

8.9.2009

 

 

EN ISO 7096:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 7235:2009

Akustika - Laboratorijski merilni postopki za dušilnike v kanalih in elementih za dovod in odvod zraka - Dodano dušenje, hrup zaradi pretoka in padec celotnega tlaka (ISO 7235:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 7731:2008

Ergonomija - Signali za nevarnost na javnih in delovnih območjih - Zvočni signali za nevarnost (ISO 7731:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-1:2008

Varnostne zahteve za stroje za kemično čiščenje - 1. del: Skupne varnostne zahteve (ISO 8230-1:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-2:2008

Varnostne zahteve za stroje za kemično čiščenje - 2. del: Stroji, ki uporabljajo perkloretilen (ISO 8230-2:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-3:2008

Varnostne zahteve za stroje za kemično čiščenje - 3. del: Stroji, ki uporabljajo vnetljiva topila (ISO 8230-3:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 9614-1:2009

Akustika - Ugotavljanje ravni zvočnih moči virov hrupa z merjenjem jakosti zvoka - 1. del: Merjenje na diskretnih točkah (ISO 9614-1:1993)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 9614-3:2009

Akustika - Ugotavljanje ravni zvočnih moči virov hrupa z merjenjem jakosti zvoka - 3. del: Precizijska metoda zveznega merjenja po ploskvi (ISO 9614-3:2002)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 9902-1:2001

Tekstilni stroji - Navodila za merjenje hrupa - 1. del: Splošne zahteve (ISO 9902-1:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-1:2001/A1:2009

18.12.2009

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-2:2001

Tekstilni stroji - Navodila za merjenje hrupa - 2. del: Stroji za pripravo preje in predenje (ISO 9902-2:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-2:2001/A1:2009

18.12.2009

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-3:2001

Tekstilni stroji - Navodila za merjenje hrupa - 3. del: Stroji, ki niso namenjeni tkanju (ISO 9902-3:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-3:2001/A1:2009

18.12.2009

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-4:2001

Tekstilni stroji - Postopki za merjenje hrupa - 4. del: Stroji za obdelavo preje, sukanca in vrvi (ISO 9902-4:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-4:2001/A1:2009

18.12.2009

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-5:2001

Tekstilni stroji - Postopki za merjenje hrupa - 5. del: Pripravljalni stroji za tkanje in pletenje (ISO 9902-5:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-5:2001/A1:2009

18.12.2009

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-6:2001

Tekstilni stroji - Postopki za merjenje hrupa - 6. del: Tkalni stroji (ISO 9902-6:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-6:2001/A1:2009

18.12.2009

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-7:2001

Tekstilni stroji - Postopki za merjenje hrupa - 7. del: Stroji za barvanje in končno obdelavo (ISO 9902-7:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-7:2001/A1:2009

18.12.2009

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 10218-1:2008

Roboti za industrijska okolja - Varnostne zahteve - 1. del: Robot (ISO 10218-1:2006, vsebuje Cor 1:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-1:2008

Varnostne zahteve za industrijske stroje za nego perila - 1. del: Splošne zahteve (ISO 10472-1:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-2:2008

Varnostne zahteve za industrijske stroje za nego perila - 2. del: Pralniki in ožemalniki (ISO 10472-2:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-3:2008

Varnostne zahteve za industrijske stroje za nego perila - 3. del: Tunelske linije za pranje, vključno s stroji-komponentami (ISO 10472-3:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-4:2008

Varnostne zahteve za industrijske stroje za nego perila - 4. del: Zračni sušilniki (ISO 10472-4:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-5:2008

Varnostne zahteve za industrijske stroje za nego perila - 5. del: Površinski likalniki, strežniki in zlagalniki (ISO 10472-5:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-6:2008

Varnostne zahteve za industrijske stroje za nego perila - 6. del: Likalne in talilne stiskalnice (ISO 10472-6:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10517:2009

Prenosni motorni obrezovalniki žive meje - Varnost (ISO 10517:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 10821:2005

Industrijski šivalni stroji - Varnostne zahteve za šivalne stroje, enote in sisteme (ISO 10821:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 10821:2005/A1:2009

18.12.2009

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 11102-1:2009

Batni motorji z notranjim zgorevanjem - Ročna startna naprava - 1. del: Varnostne zahteve in preskusi (ISO 11102-1:1997)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11102-2:2009

Batni motorji z notranjim zgorevanjem - Ročna startna naprava - 2. del: Metode preskušanja sprožilne ročice (ISO 11102-2:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11111-1:2009

Tekstilni stroji - Varnostne zahteve - 1. del: Splošne zahteve (ISO 11111-1:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11111-2:2005

Tekstilni stroji – Varnostne zahteve - 2. del: Stroji za pripravo predenja in predilni stroji (ISO 11111-2:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-2:2005/A1:2009

18.12.2009

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-3:2005

Tekstilni stroji - Varnostne zahteve - 3. del: Stroji za netkane tekstilije (ISO 11111-3:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-3:2005/A1:2009

18.12.2009

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-4:2005

Tekstilni stroji – Varnostne zahteve – 4. del: Stroji za obdelavo preje ter izdelavo sukanca in vrvi (ISO 11111-4:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-4:2005/A1:2009

18.12.2009

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-5:2005

Tekstilni stroji – Varnostne zahteve – 5. del: Stroji za pripravo za tkanje in pletenje (ISO 11111-5:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-5:2005/A1:2009

18.12.2009

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-6:2005

Tekstilni stroji – Varnostne zahteve – 6. del: Tkalni stroji (ISO 11111-6:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-6:2005/A1:2009

18.12.2009

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-7:2005

Tekstilni stroji – Varnostne zahteve – 7. del: Stroji za barvanje in končno dodelavo (ISO 11111-7:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-7:2005/A1:2009

18.12.2009

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11145:2008

Optika in fotonska tehnologija - Laserji in z laserji povezana oprema - Slovar in simboli (ISO 11145:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11148-3:2010

Neelektrična ročna orodja - Varnostne zahteve - 3. del: Vrtalniki in stroji za vrezovanje navojev (ISO 11148-3:2010)

8.4.2011

EN 792-3:2000+A1:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 11148-4:2010

Neelektrična ročna orodja - Varnostne zahteve - 4. del: Nerotirajoča udarna orodja (ISO 11148-4:2010)

8.4.2011

EN 792-4:2000+A1:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 11148-6:2010

Neelektrična ročna orodja - Varnostne zahteve - 6. del: Orodja za vijačne zveze (ISO 11148-6:2010)

8.4.2011

EN 792-6:2000+A1:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 11161:2007

Varnost strojev - Integrirani proizvodni sistemi - Osnovne zahteve (ISO 11161:2007)

26.5.2010

 

 

EN ISO 11161:2007/A1:2010

26.5.2010

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(30.9.2010)

CEN

EN ISO 11200:2009

Akustika - Emisija hrupa naprav in opreme - Smernice za uporabo temeljnih standardov za ugotovljanje emisijske ravni zvočnega tlaka na mestu delovanja in na drugih opredeljenih mestih (ISO 11200:1995, vključno s popravkom Cor 1:1997)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11201:2010

Akustika - Emisija hrupa naprav in opreme - Merjenje emisijske ravni zvočnega tlaka na delovnem mestu in na drugih opredeljenih mestih v pretežno prostem zvočnem polju nad odbojno ravnino z zanemarljivimi popravki zaradi okolja (ISO 11201:2010)

20.10.2010

EN ISO 11201:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11202:2010

Akustika - Emisija hrupa naprav in opreme - Merjenje emisijske ravni zvočnega tlaka na delovnem mestu in na drugih opredeljenih mestih z uporabo približnih popravkov zaradi okolja (ISO 11202:2010)

20.10.2010

EN ISO 11202:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11203:2009

Akustika - Emisija hrupa naprav in opreme - Ugotavljanje emisijske ravni zvočnega tlaka na mestu delovanja in na drugih opredeljenih mestih z ravni zvočne moči (ISO 11203:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11204:2010

Akustika - Emisija hrupa naprav in opreme - Merjenje emisijske ravni zvočnega tlaka na delovnem mestu in na drugih opredeljenih mestih z uporabo natančnih popravkov zaradi okolja (ISO 11204:2010)

20.10.2010

EN ISO 11204:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11205:2009

Akustika - Emisija hrupa naprav in opreme - Inženirska metoda za ugotavljanje emisijske ravni zvočnega tlaka na mestu delovanja in na drugih opredeljenih mestih z merjenjem jakosti zvoka (ISO 11205:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11252:2008

Laserji in laserska oprema - Laserska naprava - Minimalne zahteve za dokumentacijo (ISO 11252:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11546-1:2009

Akustika - Ugotavljanje zvočno izolacijskih lastnosti okrovov - 1. del: Merjenje v laboratorijskih razmerah (za namen označevanja) (ISO 11546-1:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11546-2:2009

Akustika - Ugotavljanje zvočno izolacijskih lastnosti okrovov - 2. del: Terenska merjenja (za prevzem in preverjanje) (ISO 11546-2:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11553-1:2008

Varnost strojev - Laserski obdelovalni stroji - 1. del: Splošne varnostne zahteve (ISO 11553-1:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11553-2:2008

Varnost strojev - Laserski obdelovalni stroji - 2. del: Varnostne zahteve za ročne laserske obdelovalne naprave (ISO 11553-2:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11554:2008

Optika in fotonska tehnologija - Laserji in laserska oprema - Preskusne metode za moč žarka, energijo in časovne karakteristike (ISO 11554:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11680-1:2008

Gozdarski stroji - Zahteve za varnost in preskušanje motornih žag za obvejevanje z drogom - 1. del: Stroji z vgrajenim motorjem z notranjim zgorevanjem (ISO 11680-1:2000)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11680-2:2008

Gozdarski stroji - Zahteve za varnost in preskušanje motornih žag za obvejevanje z drogom - 2. del: Stroji z nahrbtnim pogonom (ISO 11680-2:2000)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11681-1:2008

Gozdarski stroji - Zahteve za varnost in preskušanje prenosnih motornih verižnih žag - 1. del: Žage za nego gozda (ISO 11681-1:2004, vključno z Amd 1:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11681-2:2008

Gozdarski stroji - Zahteve za varnost in preskušanje prenosnih motornih verižnih žag - 2. del: Žage za nego dreves (ISO 11681-2:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11688-1:2009

Akustika - Priporočila za konstruiranje tihih strojev in naprav - 1. del: Načrtovanje (ISO/TR 11688-1:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11691:2009

Akustika - Merjenje dodanega dušenja dušilnika zvoka v kanalu brez pretoka - Laboratorijska informativna metoda (ISO 11691:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11806:2008

Kmetijski in gozdarski stroji - Prenosne motorne žage za nego in motorne kose - Varnost (ISO 11806:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11957:2009

Akustika - Ugotavljanje zvočnoizolacijskih lastnosti kabin - Merjenje v laboratoriju in na terenu (ISO 11957:1996)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12001:2003+A1:2009

Stroji za transport, brizganje in polaganje betona in malte - Varnostne zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12012-1:2007+A1:2008

Stroji za predelavo gume in plastike - Drobilni stroji - 1. del: Varnostne zahteve za rezalne drobilnike

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12012-3:2001+A1:2008

Stroji za predelavo gume in plastike - Drobilni stroji - 3. del: Varnostne zahteve za drobilnike

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12012-4:2006+A1:2008

Stroji za predelavo gume in plastike - Drobilni stroji - 4. del: Varnostne zahteve za aglomeratorje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12013:2000+A1:2008

Stroji za predelavo gume in plastike - Notranji mešalniki - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12016:2004+A1:2008

Elektromagnetna združljivost - Standard skupine izdelkov za dvigala, tekoče stopnice in trakove za osebe (steze) - Odpornost proti motnjam

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12041:2000+A1:2009

Stroji za predelavo hrane - Stroji za vzdolžno oblikovanje testa - Varnostne in higienske zahteve

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12042:2005+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Avtomatski delilniki testa - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12043:2000+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Komore za vmesno počivanje testa - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12044:2005+A1:2009

Stroji za izdelavo obutve ter izdelkov iz usnja in njegovih imitacij - Rezalni in izsekovalni stroji - Varnostne zahteve

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12053:2001+A1:2008

Varnost vozil za talni transport - Preskusne metode za merjenje emisije hrupa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12077-2:1998+A1:2008

Varnost dvigal (žerjavov) - Zahteve za zdravje in varnost - 2. del: Naprave za omejevanje in zaznavanje

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 12100:2010

Varnost strojev - Splošna načela načrtovanja - Ocena tveganja in zmanjšanje tveganja (ISO 12100:2010)

8.4.2011

EN ISO 12100-1:2003

EN ISO 12100-2:2003

EN ISO 14121-1:2007

Opomba 2.1

30.11.2013

CEN

EN 12110:2002+A1:2008

Stroji za gradnjo predorov - Zračne zapore - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12111:2002+A1:2009

Stroji za gradnjo predorov - Odkopne naprave - Varnostne zahteve

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12158-1:2000+A1:2010

Gradbena dvigala za prevoz materiala - 1. del: Dvigala z dostopno dvižno ploščadjo (vključno z dopolnilom A1)

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12158-2:2000+A1:2010

Gradbena dvigala za prevoz materiala - 2. del: Poševna dvigala z nedostopnim sredstvom za prevoz tovora (vključno z dopolnilom A1)

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12159:2000+A1:2009

Gradbena dvigala za osebe in tovor z navpično vodeno kletko

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12162:2001+A1:2009

Črpalke za tekočine - Varnostne zahteve - Postopek za hidrostatično preskušanje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-1:2000+A1:2008

Varnost strojev - Ocenjevanje in zmanjševanje nevarnosti sevanj, ki jih oddajajo stroji - 1. del: Splošna načela

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-2:2002+A1:2008

Varnost strojev - Ocenjevanje in zmanjševanje nevarnosti sevanj, ki jih oddajajo stroji - 2. del: Postopek merjenja emisije sevanja

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-3:2002+A1:2008

Varnost strojev - Ocenjevanje in zmanjševanje nevarnosti sevanj, ki jih oddajajo stroji - 3. del: Zmanjševanje sevanja s filtriranjem ali zaslanjanjem

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12203:2003+A1:2009

Stroji za izdelavo obutve, izdelkov iz usnja in njegovih imitacij - Stiskalnice za čevlje in usnje - Varnostne zahteve

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12254:2010

Zasloni pri delu z laserji - Varovalne zahteve in preskušanje

26.5.2010

EN 12254:1998+A2:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.9.2010)

CEN

EN 12267:2003+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Krožne žage - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12268:2003+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Tračne žage - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12301:2000+A1:2008

Stroji za predelavo gume in plastike - Kalandri - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-1:2001+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 1. del: Stopnice za potnike

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-2:2002+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 2. del: Vozila za preskrbo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-3:2003+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 3. del: Tračni transporterji

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-4:2003+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 4. del: Mostiči za vkrcanje na potniška letala

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-5:2005+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 5. del: Oprema za oskrbo letal z gorivom

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-6:2004+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 6. del: Sredstva za odstranjevanje ledu in oprema za odstranjevanje/preprečevanje nastanka ledu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-7:2005+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 7. del: Oprema za premikanje letal

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-8:2005+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 8. del: Stopnice in odri za vzdrževalna dela

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-9:2005+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 9. del: Nakladalniki zabojnikov/palet

8.9.2009

 

 

Opozorilo: Ta objava se ne nanaša na klavzulo 5.6 standarda, njena uporaba pa ne ustvarja domneve o skladnosti z bistveno zdravstveno in varnostno zahtevo 1.5.15 iz Priloge I k Direktivi 2006/42/ES v povezavi z zahtevo 1.1.2(b) navedene priloge.

CEN

EN 12312-10:2005+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 10. del: Naprave za pretovarjanje zabojnikov/palet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-12:2002+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 12. del: Servisna oprema za pitno vodo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-13:2002+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 13. del: Servisna oprema za stranišča

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-14:2006+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 14. del: Prevozna sredstva za vkrcavanje trajno ali začasno funkcionalno oviranih potnikov

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-15:2006+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 15. del: Vlečni traktorji za prtljago in opremo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-16:2005+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 16. del: Oprema za zračni pogon motorjev

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-17:2004+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 17. del: Oprema za klimatizacijo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-18:2005+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 18. del: Enote z dušikom ali kisikom

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-19:2005+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 19. del: Dvigovalniki in podporniki za trup letala in (kolesne) osi ter hidravlični podporniki za rep letala

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-20:2005+A1:2009

Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 20. del: Oskrba z električno energijo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12321:2003+A1:2009

Stroji za podzemno pridobivanje - Spisek varnostnih zahtev za odkopni transporter

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12331:2003+A2:2010

Stroji za predelavo hrane - Stroji za mletje mesa - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12336:2005+A1:2008

Stroji za gradnjo predorov - Zaščitni stroji, potisni vrtalni stroji in vrtalni stroji s svedri ter oprema za polaganje oblog - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12348:2000+A1:2009

Stabilni vrtalni stroji - Varnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12355:2003+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Stroji za odstranjevanje kože - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12385-1:2002+A1:2008

Jeklene žične vrvi - Varnost - 1. del: Splošne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-2:2002+A1:2008

Jeklene žične vrvi - Varnost - 2. del: Pojmi, označbe in razvrstitev

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-3:2004+A1:2008

Jeklene žične vrvi - Varnost - 3. del: Podatki za uporabo in vzdrževanje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-4:2002+A1:2008

Jeklene žične vrvi - Varnost - 4. del: Pramenaste vrvi za splošne dvigalne namene

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-10:2003+A1:2008

Jeklene žične vrvi - Varnost - 10. del: Špiralne vrvi za splošne gradbene namene

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12387:2005+A1:2009

Stroji za izdelavo obutve, izdelkov iz usnja in njegovih imitacij - Modularna oprema za popravilo čevljev - Varnostne zahteve

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12409:2008

Stroji za predelavo gume in plastike - Stroji za toplotno oblikovanje - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12417:2001+A2:2009

Obdelovalni stroji - Varnost - Obdelovalni centri

8.9.2009

 

 

EN 12417:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12418:2000+A1:2009

Rezalniki kamenja na gradbiščih - Varnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12463:2004+A1:2011

Stroji za predelavo hrane - Polnilniki in pomožni stroji - Varnostne in higienske zahteve - Dopolnilo A1

To je prva objava

 

 

CEN

EN 12505:2000+A1:2009

Stroji za predelavo hrane - Centrifugalni stroji za predelavo jedilnega olja in masti - Varnostne in higienske zahteve

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12525:2000+A2:2010

Kmetijski stroji - Sprednji nakladalnik - Varnost

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12545:2000+A1:2009

Stroji za izdelavo čevljev, usnjenih izdelkov in izdelkov iz umetnega usnja - Merjenje hrupa - Splošne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12547:1999+A1:2009

Centrifuge - Splošne varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12549:1999+A1:2008

Akustika - Postopek merjenja hrupa orodij za pritrjevanje/zabijanje - Inženirska metoda

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Premazne naprave - Naprave za nanašanje tekočih organskih premazov s potapljanjem oziroma s potapljanjem in uporabo električnega toka - Varnostne zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12601:2010

Električni generatorji z batnim motorjem z notranjim izgorevanjem - Varnost

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Naprave za dovod in obtok premaznih materialov s pomočjo tlaka - Varnostne zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12622:2009

Varnost obdelovalnih strojev - Zavore hidravličnih stiskalnic

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12629-1:2000+A1:2010

Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca - Varnost - 1. del: Splošne zahteve

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-2:2002+A1:2010

Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca - Varnost - 2. del: Stroji za izdelavo blokov

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-3:2002+A1:2010

Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca - Varnost - 3. del: Drsni in vrtljivi stroji

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-4:2001+A1:2010

Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca - Varnost - 4. del: Stroji za izdelavo betonskih strešnikov

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-1:2003+A1:2010

Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca - Varnost - 5-1. del: Stroji za izdelavo cevi po navpični osi

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-2:2003+A1:2010

Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca - Varnost - 5-2. del: Stroji za izdelavo cevi po vodoravni osi

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-3:2003+A1:2010

Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca - Varnost - 5-3. del: Stroji za izdelavo cevi iz prednapetega betona

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-4:2003+A1:2010

Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca - Varnost - 5-4. del: Stroji za nanašanje premazov na betonske cevi

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-6:2004+A1:2010

Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca - Varnost - 6. del: Nepremična in premična oprema za izdelavo elementov iz armiranega betona

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-7:2004+A1:2010

Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca - Varnost - 7. del: Nepremična in premična oprema za izdelavo elementov iz prednapetega betona

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-8:2002+A1:2010

Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca - Varnost - 8. del: Stroji in oprema za izdelavo gradbenih proizvodov iz apnenega peščenca (in betona)

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12635:2002+A1:2008

Vrata v industrijske in javne prostore ter garažna vrata - Vgradnja in uporaba

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12643:1997+A1:2008

Stroji za zemeljska dela - Stroji s pnevmatikami - Zahteve za krmiljenje (ISO 5010:1992, spremenjen)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12644-1:2001+A1:2008

Dvigala (žerjavi) - Navodilo za uporabo in preskus - 1. del: Navodila

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12644-2:2000+A1:2008

Dvigala (žerjavi) - Navodilo za uporabo in preskus - 2. del: Označevanje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12649:2008

Stroji za komprimiranje in glajenje betona - Varnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12653:1999+A2:2009

Stroji za izdelavo obutve ter izdelkov iz usnja in njegovih imitacij - Žebljalniki - Varnostne zahteve

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12693:2008

Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve - Kompresorji za hladilne tekočine z iztiskavanjem

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12717:2001+A1:2009

Varnost obdelovalnih strojev - Vrtalni stroji

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12733:2001+A1:2009

Kmetijski in gozdarski stroji - Ročno vodene motorne kosilnice - Varnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12750:2001+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Rezkalnik za štiristransko obdelavo

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12753:2005+A1:2010

Sistemi za termično čiščenje plinov, odsesanih iz naprav za površinsko obdelavo - Varnostne zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Mešalne naprave za premaze - Varnostne zahteve - 1. del: Mešalne naprave za uporabo v lakirnicah za popravila avtomobilov (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12779:2004+A1:2009

Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Nepremični sistemi za odstranjevanje odpadnega lesa (trske, drobci itd.) - Varnostne lastnosti in varnostne zahteve

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12851:2005+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Priključki za stroje z dodatno gonilno gredjo - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12852:2001+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Naprave za predelavo hrane in mešalniki - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12853:2001+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Ročni mešalniki in stepalniki - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

EN 12853:2001+A1:2010/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12854:2003+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Palični mešalniki - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12855:2003+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Rezalniki z vrtljivo posodo - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12881-1:2005+A1:2008

Naprave za kontinuirni transport - Trakovi tračnih transporterjev - Požarnovarnostni preskusi - 1. del: Preskusi s propanskim gorilnikom

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12881-2:2005+A1:2008

Naprave za kontinuirni transport - Trakovi tračnih transporterjev - Požarnovarnostni preskusi - 2. del: Požarni preskus na velikem preskušancu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12882:2008

Naprave za kontinuirni transport - Trakovi tračnih transporterjev za splošne namene - Električne in požarnovarnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-1:2005+A1:2010

Naprave za površinsko čiščenje in predobdelavo industrijskih proizvodov s pomočjo tekočin ali par - 1. del: Splošne varnostne zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12921-2:2005+A1:2008

Naprave za površinsko čiščenje in predobdelavo industrijskih proizvodov s pomočjo tekočin ali par - 2. del: Varnost naprav, v katerih se uporabljajo čistila, topna v vodi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-3:2005+A1:2008

Naprave za površinsko čiščenje in predobdelavo industrijskih proizvodov s pomočjo tekočin ali par - 3. del: Varnost naprav, v katerih se za čiščenje uporabljajo vnetljive tekočine

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-4:2005+A1:2008

Naprave za površinsko čiščenje in predobdelavo industrijskih proizvodov s pomočjo tekočin in par - 4. del: Varnost naprav, v katerih se za čiščenje uporabljajo halogenirana topila

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12957:2001+A1:2009

Obdelovalni stroji - Varnost - Stroji EDM

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12965:2003+A2:2009

Kmetijski in gozdarski stroji - Priključne gredi in njihova zaščita - Varnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12978:2003+A1:2009

Vrata v industrijske in javne prostore ter garažna vrata - Varnostne naprave za vrata s samodejnim delovanjem - Zahteve in preskusne metode

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12981:2005+A1:2009

Obrati za premaze in prevleke - Kabine za nanašanje organskih prahastih snovi - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12984:2005+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Prenosni in/ali ročno vodeni stroji in naprave z mehansko gnanimi rezalnimi orodji - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12999:2011

Dvigala (žerjavi) - Nakladalna dvigala

8.4.2011

 

 

CEN

EN 13000:2010

Dvigala (žerjavi) - Mobilna dvigala

26.5.2010

 

 

EN 13000:2010/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13001-1:2004+A1:2009

Dvigala (žerjavi) - Konstruiranje, splošno - 1. del: Splošna načela in zahteve

8.9.2009

 

 

EN 13001-1:2004+A1:2009/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 13001-2:2004+A3:2009

Varnost dvigala (žerjava) - Konstrukcija, splošno - 2. del: Bremenski učinki

8.9.2009

EN 13001-2:2004+A2:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(28.12.2009)

CEN

EN 13015:2001+A1:2008

Vzdrževanje dvigal (liftov) in tekočih stopnic - Pravila za vzdrževalna navodila

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13019:2001+A1:2008

Stroji za čiščenje cestnih površin - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13020:2004+A1:2010

Stroji za obdelovanje cestišč - Varnostne zahteve

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13021:2003+A1:2008

Stroji za storitve zimske službe - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13023:2003+A1:2010

Metode za merjenje hrupa pri strojih za tiskanje, obdelavo in izdelavo papirja in dodatni opremi - Razreda točnosti 2 in 3

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-1:2008

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo ravnega stekla - Varnostne zahteve - 1. del: Oprema za skladiščenje, ravnanje in transport znotraj tovarne

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13035-2:2008

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo ravnega stekla - Varnostne zahteve - 2. del: Skladiščenje, rokovanje in prevozna oprema zunaj tovarne

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13035-3:2003+A1:2009

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo ravnega stekla - Varnostne zahteve - 3. del: Rezalniki

18.12.2009

 

 

EN 13035-3:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13035-4:2003+A1:2009

Stroji in obrati za izdelavo, obdelavo in predelavo ravnega stekla - Varnostne zahteve - 4. del: Nagibne mize

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-5:2006+A1:2009

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo ravnega stekla - Varnostne zahteve - 5. del: Stroji in naprave za zlaganje in razlaganje

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-6:2006+A1:2009

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo ravnega stekla - Varnostne zahteve - 6. del: Stroji za lomljenje

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-7:2006+A1:2009

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo ravnega stekla - Varnostne zahteve - 7. del: Stroji za rezanje lepljenega stekla

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-9:2006+A1:2010

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo ravnega stekla - Varnostne zahteve - 9. del: Naprave za pranje

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-11:2006+A1:2010

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo ravnega stekla - Varnostne zahteve - 11. del: Vrtalni stroji

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13042-1:2007+A1:2009

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo votlega stekla - Varnostne zahteve - 1. del: Dovajalnik za regulacijo kaplje

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-2:2004+A1:2009

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo votlega stekla - Varnostne zahteve - 2. del: Upravljalni stroji za podajanje

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-3:2007+A1:2009

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo votlega stekla - Varnostne zahteve - 3. del: Stroji IS

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-5:2003+A1:2009

Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo votlega stekla - Varnostne zahteve - 5. del: Stiskalnice

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13059:2002+A1:2008

Varnost vozil za talni transport - Preskusne metode za merjenje vibracij

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13102:2005+A1:2008

Stroji za keramiko - Varnost - Natovarjanje in raztovarjanje finih keramičnih ploščic

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13112:2002+A1:2009

Strojarski stroji - Stroji za cepljenje in tračno striženje - Varnostne zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13113:2002+A1:2010

Strojarski stroji - Stroji za nanos z valjem - Varnostne zahteve

8.4.2011

 

 

CEN

EN 13114:2002+A1:2009

Strojarski stroji - Vrteče se procesne posode - Varnostne zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13118:2000+A1:2009

Kmetijski stroji - Stroji za spravilo krompirja - Varnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13120:2009

Notranja senčila - Zahtevane lastnosti, vključno z varnostjo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13128:2001+A2:2009

Varnost obdelovalnih strojev - Frezalni stroji (vključno z vrtalnimi stroji)

8.9.2009

 

 

EN 13128:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13135-1:2003+A1:2010

Dvigala (žerjavi) - Oprema - 1. del: Elektrotehnična oprema (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13135-2:2004+A1:2010

Dvigala - Oprema - 2. del: Neelektrotehnična oprema (vključno z dopolnilom A1)

8.4.2011

 

 

CEN

EN 13140:2000+A1:2009

Kmetijski stroji - Stroji za spravilo sladkorne in krmne pese - Varnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13155:2003+A2:2009

Dvigala (žerjavi) - Varnost - Snemljiva dvigalna sredstva

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13157:2004+A1:2009

Dvigala - Varnost - Dvigala na ročni pogon

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13208:2003+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Lupilniki zelenjave - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13218:2002+A1:2008

Obdelovalni stroji - Varnost - Stacionarni brusni stroji

8.9.2009

 

 

EN 13218:2002+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13288:2005+A1:2009

Stroji za predelavo hrane – Dvigalniki in zvračalniki za posode – Varnostne in higienske zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13355:2004+A1:2009

Premazne naprave - Kombinirane kabine za brizganje in sušenje - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13367:2005+A1:2008

Stroji za keramiko - Varnost - Prenosne mize in vozila

8.9.2009

 

 

EN 13367:2005+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 13389:2005+A1:2009

Stroji za predelavo hrane - Mešalniki z vodoravno gredjo - Varnostne in higienske zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13390:2002+A1:2009

Stroji za predelavo hrane - Stroji za izdelavo kolačev - Varnostne in higienske zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13411-1:2002+A1:2008

Zaključki jeklenih žičnih vrvi - Varnost - 1. del: Vrvna srca za obesne zanke jeklenih žičnih vrvi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-2:2001+A1:2008

Zaključki jeklenih žičnih vrvi - Varnost - 2. del: Spletanje zank na vrvnih obesah

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-3:2004+A1:2008

Zaključki jeklenih žičnih vrvi - Varnost - 3. del: Stisne puše in stiskanje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-4:2011

Zaključki jeklenih žičnih vrvi - Varnost - 4. del: Zalivke iz kovin in umetnih smol

To je prva objava

EN 13411-4:2002+A1:2008

Opomba 2.1

30.9.2011

CEN

EN 13411-5:2003+A1:2008

Zaključki jeklenih žičnih vrvi - Varnost - 5. del: Vrvne prižemke oblike U (žabice)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-6:2004+A1:2008

Zaključki jeklenih žičnih vrvi - Varnost - 6. del: Asimetrični zagozdni spoji

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-7:2006+A1:2008

Zaključki jeklenih žičnih vrvi - Varnost - 7. del: Simetrični zagozdni spoji

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13414-1:2003+A2:2008

Jeklene vrvne obese - Varnost - 1. del: Obese za splošne dvigalne potrebe

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13414-2:2003+A2:2008

Jeklene vrvne obese - Varnost - 2. del: Določila za proizvajalčeva navodila za uporabo in vzdrževanje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13414-3:2003+A1:2008

Jeklene vrvne obese - Varnost - 3. del: Zanke in zaključki

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13418:2004+A1:2008

Stroji za predelavo gume in plastike - Navijalniki za folije (filme) in trakove - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13448:2001+A1:2009

Kmetijski in gozdarski stroji - Medvrstne zastiralne kosilnice - Varnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13457:2004+A1:2010

Stroji za izdelavo obutve ter izdelkov iz usnja in njegovih imitacij - Stroji za cepljenje, brušenje, rezanje ter nanos in sušenje lepila - Varnostne zahteve

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13478:2001+A1:2008

Varnost strojev - Preprečevanje požara in varovanje pred njim

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13490:2001+A1:2008

Mehanske vibracije - Industrijska tovorna vozila - Laboratorijsko vrednotenje in specifikacije vibracij voznikovega sedeža

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13524:2003+A1:2009

Stroji za vzdrževanje avtocest - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13525:2005+A2:2009

Gozdarski stroji - Sekalniki - Varnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13531:2001+A1:2008

Stroji za zemeljska dela - Konstrukcija za zaščito pred prevrnitvijo (TOPS) za majhne bagre - Laboratorijski preskusi in zahtevane lastnosti (ISO 12117:1997, spremenjen)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13534:2006+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Stroji za konzerviranje z vbrizgavanjem - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13557:2003+A2:2008

Dvigala (žerjavi) - Upravljala in upravljalna mesta

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13561:2004+A1:2008

Zunanja senčila - Zahtevane lastnosti, vključno z varnostjo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13570:2005+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Mešalni stroji - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13586:2004+A1:2008

Dvigala (žerjavi) - Dostop

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13591:2005+A1:2009

Stroji za predelavo hrane - Polnilniki večetažnih peči - Varnostne in higienske zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13617-1:2004+A1:2009

Bencinske črpalke - 1. del: Varnostne zahteve za izdelavo in lastnosti avtomatov za točenje bencina, razdeljevalnikov in oddaljenih črpalnih enot

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13621:2004+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Odcejalniki za solato - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13659:2004+A1:2008

Polkna - Zahtevane lastnosti, vključno z varnostjo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13675:2004+A1:2010

Varnost strojev - Varnostne zahteve za cevarne, valjarne in opremo za pakiranje blaga

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13683:2003+A2:2011

Oprema za nego vrta - Motorni drobilniki/sekalniki - Varnost

To je prva objava

 

 

CEN

EN 13684:2004+A3:2009

Oprema za nego vrta - Ročno upravljani prezračevalniki travne ruše in rahljalniki zemlje - Varnost

26.5.2010

EN 13684:2004+A2:2009

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.6.2010)

CEN

EN 13731:2007

Dvižne blazine in sistemi za gasilske in reševalne enote - Zahteve za delovanje in varnost v uporabi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13732:2002+A2:2009

Stroji za predelavo hrane - Hladilniki za shranjevanje namolzenega mleka - Zahteve za načrtovanje, delovanje, namensko uporabo, varnost in higieno

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13732-1:2008

Ergonomija toplotnega okolja - Metode za ocenjevanje človekovega odziva na dotik s površinami - 1. del: Vroče površine (ISO 13732-1:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13732-3:2008

Ergonomija toplotnega okolja - Metode za ocenjevanje človekovega odziva na dotik s površinami - 3. del: Hladne površine (ISO 13732-3:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13736:2003+A1:2009

Varnost obdelovalnih strojev - Pnevmatske stiskalnice

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13753:2008

Mehanske vibracije in udarci - Vibracije dlan-roka - Metoda za merjenje prenosov vibracij pri elastičnih materialih ob obremenitvi s sistemom dlan-roka (ISO 13753:1998)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13849-1:2008

Varnost strojev - Z varnostjo povezani deli krmilnih sistemov - 1. del: Splošna načela za načrtovanje (ISO 13849-1:2006)

8.9.2009

 

31.12.2011

EN ISO 13849-1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 13849-2:2008

Varnost strojev - Z varnostjo povezani deli krmilnih sistemov - 2. del: Potrjevanje (ISO 13849-2:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13850:2008

Varnost strojev - Zaustavitev v sili - Načela načrtovanja (ISO 13850:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13855:2010

Varnost strojev - Postavitev varovalne opreme glede na hitrost približevanja delov človeškega telesa (ISO 13855:2010)

20.10.2010

EN 999:1998+A1:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 13857:2008

Varnost strojev - Varnostne razdalje, ki preprečujejo doseg nevarnih območij z zgornjimi in spodnjimi udi (ISO 13857:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13862:2001+A1:2009

Talni odrezovalni stroji - Varnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13870:2005+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Stroji za razrezovanje/razkosavanje na zrezke/zarebrnice - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13871:2005+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Stroji za razrezovanje/razkosavanje na kocke - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13885:2005+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Stroji za sponkanje - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13886:2005+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Kotli za kuhanje, opremljeni z mešalniki in/ali sekljalniki - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13889:2003+A1:2008

Kovane jeklene skobe za splošne dvigalne namene - Ravne in zakrivljene skobe - Kakovostni razred 6 - Varnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13898:2003+A1:2009

Obdelovalni stroji - Varnost - Žage za hladne kovine

8.9.2009

 

 

EN 13898:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13951:2003+A1:2008

Črpalke za tekočine - Varnostne zahteve - Kmetijsko-živilska oprema - Pravila načrtovanja za zagotovljanje higiene pri uporabi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13954:2005+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Rezalniki kruha - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13977:2011

Železniške naprave - Zgornji ustroj - Varnostne zahteve za prenosne stroje in lahko tirno mehanizacijo, ki se uporabljajo pri gradnji in vzdrževanju

To je prva objava

 

 

CEN

EN 13985:2003+A1:2009

Obdelovalni stroji - Varnost - Škarje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14010:2003+A1:2009

Varnost strojev - Gnana oprema za parkiranje motornih vozil - Varnostne zahteve in zahteve elektromagnetne združljivosti za načrtovanje, proizvodnjo, montažo in prevzem

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14017:2005+A2:2009

Kmetijski in gozdarski stroji - Trosilniki mineralnih gnojil - Varnost

18.12.2009

EN 14017:2005+A1:2008

Opomba 2.1

Prenehanje veljavnosti

(31.1.2010)

CEN

EN 14018:2005+A1:2009

Kmetijski in gozdarski stroji - Sejalnice - Varnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14033-3:2009

Železniške naprave - Zgornji ustroj - Težka tirna mehanizacija za gradnjo in vzdrževanje - 3. del: Splošne varnostne zahteve

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14043:2005+A1:2009

Visoke nadzemne naprave za gasilske enote - Avtomatske vrtljive gasilske avtolestve - Zahteve za varnost in obnašanje v uporabi in preskusne metode

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14044:2005+A1:2009

Visoke nadzemne naprave za gasilske enote - Polavtomatske vrtljive gasilske avtolestve - Zahteve za varnost in obnašanje v uporabi in preskusne metode

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14070:2003+A1:2009

Varnost obdelovalnih strojev - Stroji za prenos in posebne namene

8.9.2009

 

 

EN 14070:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 14122-1:2001

Varnost strojev - Stalni dostopi do strojev in postrojenj - 1. del: Izbira fiksnega dostopa med dvema nivojema (ISO 14122-1:2001)

20.10.2010

 

 

EN ISO 14122-1:2001/A1:2010

20.10.2010

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-2:2001

Varnost strojev - Stalni dostopi do strojev in postrojenj - 2. del: Delovne ploščadi in podesti (ISO 14122-2:2001)

20.10.2010

 

 

EN ISO 14122-2:2001/A1:2010

20.10.2010

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-3:2001

Varnost strojev - Stalni dostopi do strojev in postrojenj - 3. del: Stopnice, stopničaste lestve in zaščitne ograje (ISO 14122-3:2001)

20.10.2010

 

 

EN ISO 14122-3:2001/A1:2010

20.10.2010

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-4:2004

Varnost strojev - Trajna sredstva za dostop do strojev - 4. del: Fiksne lestve (ISO 14122-4:2004)

8.4.2011

 

 

EN ISO 14122-4:2004/A1:2010

8.4.2011

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(20.7.2011)

CEN

EN ISO 14159:2008

Varnost strojev - Higienske zahteve za načrtovanje strojev (ISO 14159:2002)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14238:2004+A1:2009

Dvigala - Ročno upravljane naprave za ravnanje s tovorom

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 14314:2009

Batni motorji z notranjim zgorevanjem - Povratni zaganjalnik - Splošne varnostne zahteve (ISO 14314:2004)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14439:2006+A2:2009

Dvigala (žerjavi) - Varnost - Stolpna dvigala

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14462:2005+A1:2009

Naprave za površinsko obdelavo - Postopek merjenja hrupnosti naprav za površinsko obdelavo, vključno z dodajnimi in odvzemnimi napravami - Razreda točnosti 2 in 3

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14466:2005+A1:2008

Gasilske črpalke - Prenosne črpalke - Zahteve za varnost in obnašanje v uporabi, preskusi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Dvigala (žerjavi) - Motorni vitli in dvižni mehanizmi - 1. del: Motorni vitli

18.12.2009

 

 

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Dvigala (žerjavi) - Motorni vitli in dvižni mehanizmi - 2. del: Motorni dvižni mehanizmi

18.12.2009

 

 

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14502-2:2005+A1:2008

Dvigala (žerjavi) - Oprema za dvigovanje oseb - 2. del: Upravljalna mesta za dviganje oz. spuščanje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14655:2005+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Rezalniki francoskih štruc (baget) - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14656:2006+A1:2010

Varnost strojev - Varnostne zahteve za stiskalnice za iztiskanje jekla in nekovinskih materialov

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14658:2005+A1:2010

Naprave in sistemi za kontinuirni transport - Splošne varnostne zahteve za kontinuirne transporterje pri dnevnih kopih rjavega premoga in lignita

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14673:2006+A1:2010

Varnost strojev - Varnostne zahteve za hidravlično gnane stiskalnice prosto kovanih izkovkov za kovanje jekla in neželeznih kovin

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14677:2008

Varnost strojev - Sekundarna metalurgija - Stroji in oprema za obdelavo tekočega jekla

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Varnost strojev - Varnostne zahteve za stroje in opremo za proizvodnjo jekla z električnimi obločnimi pečmi

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14710-1:2005+A2:2008

Gasilske črpalke - Gasilske centrifugalne črpalke brez sesalne naprave - 1. del: Klasifikacija, splošne in varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14710-2:2005+A2:2008

Gasilske črpalke - Gasilske centrifugalne črpalke brez sesalne naprave - 2. del: Preverjanje splošnih in varnostnih zahtev

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 14738:2008

Varnost strojev - Antropometrične zahteve za načrtovanje delovnih mest pri strojih (ISO 14738:2002, vključno s popravkoma Cor 1:2003 in Cor 2:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14753:2007

Varnost strojev - Varnostne zahteve za stroje in opremo za zvezno litje jekla

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14861:2004+A1:2009

Gozdarski stroji - Stroji z lastnim pogonom - Varnostne zahteve

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14886:2008

Stroji za predelavo gume in plastike - Tračni rezalni stroji za peno v bloku - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14910:2007+A1:2009

Oprema za nego vrta - Ročno vodljivi obrezovalniki za trato, gnani z motorjem z notranjim zgorevanjem - Varnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14930:2007+A1:2009

Kmetijski in gozdarski stroji ter vrtna oprema - Nožno in ročno upravljani stroji - Opredelitev dostopa do vročih površinskih delov

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14957:2006+A1:2010

Stroji za predelavo hrane - Stroji za pomivanje posode s transportnim trakom - Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14958:2006+A1:2009

Stroji za obdelavo hrane - Stroji za mletje in obdelavo moke in zdroba - Varnostne in higienske zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14973:2006+A1:2008

Naprave za kontinuirni transport - Trakovi tračnih transporterjev za podzemno vgradnjo - Električne in požarnovarnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 14982:2009

Kmetijski in gozdarski stroji - Elektromagnetna združljivost - Metode preskušanja in merila sprejemljivosti (ISO 14982:1998)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15000:2008

Varnost vozil za talni transport - Samognana vozila s spremenljivim dosegom - Specifikacija, sposobnost in preskusne zahteve za zaznavala vzdolžnega obremenitvenega momenta in za omejilnike vzdolžnega obremenitvenega momenta

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15011:2011

Dvigala (žerjavi) – Mostni in portalni žerjavi

To je prva objava

 

 

CEN

EN 15027:2007+A1:2009

Oprema za prenosne stenske in žične žage za delovišča - Varnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15056:2006+A1:2009

Dvigala (žerjavi) - Zahteve za kontejnerska prijemala

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15059:2009

Oprema za urejanje zasneženih površin - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15061:2007+A1:2008

Varnost strojev - Varnostne zahteve za linijske stroje in opremo za obdelavo (kovinskih) trakov

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15067:2007

Stroji za predelavo gume in plastike - Stroji za obdelavo folij za vreče - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15093:2008

Varnost strojev - Varnostne zahteve za valjarne (vroče valjanje)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15094:2008

Varnost strojev - Varnostne zahteve za valjarne (hladno valjanje)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15095:2007+A1:2008

Pomični regali, pomični paletni regali, vrtljive naprave in skladiščna dvigala z lastnim pogonom - Varnostne zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15162:2008

Stroji in obrati za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna - Varnostne zahteve za žage za rezanje v plošče

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15163:2008

Stroji in oprema za pridobivanje in predelavo naravnega kamna - Varnost - Zahteve za žage z diamantno žico

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15164:2008

Stroji in obrati za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna - Varnost - Zahteve za verižne in tračne rezalne stroje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15166:2008

Stroji za predelavo hrane - Avtomatski stroji za razsekavanje hrbtov v klavnicah - Varnostne in higienske zahteve

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15268:2008

Bencinske črpalke - Varnostne zahteve za konstruiranje sklopov potopnih črpalk

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15503:2009

Oprema za nego vrta - Vrtni pihalniki, vrtni sesalniki in vrtni pihalniki/sesalniki - Varnost

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 15536-1:2008

Ergonomija - Računalniški modeli človeškega telesa in šablone telesa - 1. del: Splošne zahteve (ISO 15536-1:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15695-1:2009

Kmetijski traktorji in stroji z lastnim pogonom za zaščito rastlin - Zaščita posluževalca (voznika) pred nevarnimi snovmi - 1. del: Vrste kabin, zahteve in postopki preskušanja

26.5.2010

 

 

CEN

EN 15695-2:2009

Kmetijski traktorji in stroji z lastnim pogonom za zaščito rastlin - Zaščita upravljavca (voznika) pred nevarnimi snovmi - 2. del: Filtri, zahteve in postopki preskušanja

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 15744:2008

Neelektrična ročna orodja - Merjenje hrupa - Tehnične metode (2. stopnja) (ISO 15744:2002)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15746-2:2010

Železniške naprave - Zgornji ustroj - Dvopotna železniška vozila in oprema - 2. del: Splošne varnostne zahteve

20.10.2010

 

 

CEN

EN 15774:2010

Stroji za predelavo hrane - Stroji za obdelavo svežih in polnjenih testenin (široki rezanci, kaneloni, ravioli, tortelini, ušesca in školjke) - Varnostne in higienske zahteve

8.4.2011

 

 

CEN

EN 15811:2009

Kmetijski stroji - Ščitniki premičnih delov pogonskih prenosov - Z orodjem odstranljivi ščitniki (ISO/TS 28923:2007, spremenjen)

18.12.2009

 

 

EN 15811:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 19432:2008

Stroji in oprema za graditev objektov - Prenosni ročni rezalniki z motorjem z notranjim zgorevanjem - Varnostne zahteve in preskušanje (ISO 19432:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 20361:2009

Črpalke za tekočine in črpalni agregati - Merjenje hrupa - Razreda točnosti 2 in 3 (ISO 20361:2007)

8.9.2009

 

 

EN ISO 20361:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 20643:2008

Mehanske vibracije - Prenosni ročni in ročno vodeni stroji - Načela vrednotenja oddajanja vibracij (ISO 20643:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 22867:2008

Gozdarski stroji - Standard za meritve tresenja prenosnih, ročno vodenih strojev z motorjem z notranjim zgorevanjem - Tresenje na ročajih (ISO 22867:2004, vključno s popravkom Cor 1:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 22868:2011

Gozdarski in vrtnarski stroji - Standard za meritev hrupa ročno vodenih strojev, gnanih z motorjem z notranjim zgorevanjem - Postopek meritve (razred natančnosti 2) (ISO 22868:2011)

To je prva objava

EN ISO 22868:2008

Opomba 2.1

30.9.2011

CEN

EN ISO 23125:2010

Obdelovalni stroji - Varnost - Stroji za struženje (ISO 23125:2010)

20.10.2010

 

 

CEN

EN ISO 28139:2009

Kmetijski in gozdarski stroji - Nahrbtna škropilnica s pogonskim motorjem z notranjim zgorevanjem - Varnostne zahteve (ISO 28139:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 28927-1:2009

Ročna prenosna električna orodja - Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij - 10. del: Udarni vrtalniki, kladiva in lomilci (ISO 28927-1:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-2:2009

Ročna prenosna električna orodja - Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij - 2. del: Vijači, izvijači in privijala (ISO 28927-2:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-3:2009

Ročna prenosna električna orodja - Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij - 3. del: Orodja za poliranje ter rotacijski, vibracijski in izsredni brusilniki (ISO 28927-3:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-4:2010

Ročna prenosna električna orodja - Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij - 4. del: Brusilniki (ISO 28927-4:2010)

8.4.2011

 

 

CEN

EN ISO 28927-5:2009

Ročna prenosna električna orodja - Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij - 5. del: Vrtalniki in udarni (vibracijski) vrtalniki (ISO 28927-5:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-6:2009

Ročna prenosna električna orodja - Preskusne metode za vrednotenje tresenja - 6. del: Tolkači (ISO 28927-6:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-7:2009

Ročna prenosna električna orodja - Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij - 7. del: Sekalniki in škarje (ISO 28927-7:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-8:2009

Ročna prenosna električna orodja - Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij - 8. del: Žage, polirni stroji in pile s povratnim gibanjem ter žage z nihajnim ali krožnim gibanjem (ISO 28927-8:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-9:2009

Ročna prenosna električna orodja - Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij - 9. del: Kladiva in iglasti odstranjevalniki kamna ali betona (ISO 28927-9:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-11:2011

Ročna prenosna električna orodja - Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij - 11. del: Stroji za obdelavo kamna (ISO 28927-11:2011)

To je prva objava

 

 

CEN

EN 30326-1:1994

Mehanske vibracije - Laboratorijska metoda za ovrednotenje vibracij sedežev vozil - 1. del: Osnovne zahteve (ISO 10326-1:1992)

8.9.2009

 

 

EN 30326-1:1994/A1:2007

8.9.2009

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(28.12.2009)

Cenelec

EN 50223:2010

Vgrajena oprema za elektrostatični nanos gorljivih kosmičastih materialov - Varnostne zahteve

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 50348:2010

Vgrajena oprema za elektrostatični nanos ne-vnetljivih tekočin za prevleke - Varnostne zahteve

26.5.2010

 

 

EN 50348:2010/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-1:2006

Varnost strojev – Električna oprema strojev – 1. del: Splošne zahteve (IEC 60204-1:2005, spremenjen)

IEC 60204-1:2005 (Spremenjen)

26.5.2010

 

 

EN 60204-1:2006/A1:2009

IEC 60204-1:2005/A1:2008

26.5.2010

Opomba 3

1.2.2012

EN 60204-1:2006/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-11:2000

Varnost strojev - Električna oprema strojev - 11. del: Zahteve za visokonapetostno (VN) opremo za izmenične napetosti nad 1 000 V (a.c.) ali enosmerne napetosti nad 1 500 V (d.c.), ki ne presežejo 36 kV (IEC 60204-11:2000)

IEC 60204-11:2000

26.5.2010

 

 

EN 60204-11:2000/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-32:2008

Varnost strojev - Električna oprema strojev - 32. del: Posebne zahteve za dvigovalne stroje (IEC 60204-32:2008)

IEC 60204-32:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-1:2002

Varnost električnih gospodinjskih in podobnih aparatov - 1. del: Splošne zahteve

IEC 60335-1:2001 (Spremenjen)

20.10.2010

 

 

EN 60335-1:2002/A11:2004

20.10.2010

Opomba 3

 

EN 60335-1:2002/A1:2004

IEC 60335-1:2001/A1:2004

20.10.2010

Opomba 3

 

EN 60335-1:2002/A12:2006

20.10.2010

Opomba 3

 

EN 60335-1:2002/A13:2008

20.10.2010

Opomba 3

 

EN 60335-1:2002/A14:2010

20.10.2010

Opomba 3

 

EN 60335-1:2002/AC:2009

 

 

 

EN 60335-1:2002/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-67:2009

Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-67. del: Posebne zahteve za industrijske in komercialne stroje za nego in čiščenje tal (IEC 60335-2-67:2002 + A1:2005, spremenjen)

IEC 60335-2-67:2002 (Spremenjen) + A1:2005 (Spremenjen)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-68:2009

Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-68. del: Posebne zahteve za pršilnike za industrijsko in komercialno uporabo (IEC 60335-2-68:2002 + A1:2005 + A2:2007, spremenjen)

IEC 60335-2-68:2002 (Spremenjen) + A1:2005 (Spremenjen) + A2:2007 (Spremenjen)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-69:2009

Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-69. del: Posebne zahteve za sesalnike za suho in mokro sesanje, vključno s krtačo, za industrijsko in komercialno uporabo (IEC 60335-2-69:2002 + A1:2004 + A2:2007, spremenjen)

IEC 60335-2-69:2002 (Spremenjen) + A1:2004 (Spremenjen) + A2:2007 (Spremenjen)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-72:2009

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2-72. del: Posebne zahteve za avtomatske stroje za obdelavo tal za komercialne in industrijske namene

IEC 60335-2-72:2002 (Spremenjen) + A1:2005 (Spremenjen)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-77:2010

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2-77. del: Posebne zahteve za ročno vodene električne vrtne kosilnice (IEC 60335-2-77:2002, spremenjen)

IEC 60335-2-77:2002 (Spremenjen)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60335-2-79:2009

Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-79. del: Posebne zahteve za visokotlačne čistilnike in parne čistilnike (IEC 60335-2-79:2002 + A1:2004 + A2:2007, spremenjen)

IEC 60335-2-79:2002 (Spremenjen) + A1:2004 (Spremenjen) + A2:2007 (Spremenjen)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-1:2009

Električna ročna orodja - Varnost - 1. del: Splošne zahteve (IEC 60745-1:2006, spremenjen)

IEC 60745-1:2006 (Spremenjen)

18.12.2009

 

 

EN 60745-1:2009/A11:2010

8.4.2011

Opomba 3

1.10.2013

EN 60745-1:2009/AC:2009

 

 

 

Cenelec

EN 60745-2-1:2010

Električna ročna orodja - Varnost - 2-1. del: Posebne zahteve za vrtalnike in udarne (vibracijske) vrtalnike

IEC 60745-2-1:2003 (Spremenjen) + A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-2:2010

Električna ročna orodja - Varnost - 2-2. del: Posebne zahteve za vijačnike in udarne vijačnike

IEC 60745-2-2:2003 (Spremenjen) + A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-4:2009

Električna ročna orodja - Varnost - 2-4. del: Posebne zahteve za peskalnike in brusilnike, ki niso kolutni (IEC 60745-2-4:2002, spremenjen + A1:2008, spremenjen)

IEC 60745-2-4:2002 (Spremenjen) + A1:2008 (Spremenjen)

26.5.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-5:2010

Električna ročna orodja - Varnost - 2-5. del: Posebne zahteve za krožne žage (IEC 60745-2-5:2010, spremenjen)

IEC 60745-2-5:2010 (Spremenjen)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-6:2010

Električna ročna orodja - Varnost - 2-6. del: Posebne zahteve za kladiva

IEC 60745-2-6:2003 (Spremenjen) + A1:2006 + A2:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-8:2009

Električna ročna orodja - Varnost - 2-8. del: Posebne zahteve za škarje in sekalnike pločevine (IEC 60745-2-8:2003 + A1:2008, spremenjen)

IEC 60745-2-8:2003 (Spremenjen) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-9:2009

Električna ročna orodja - Varnost - 2-9. del: Posebne zahteve za stroje za vrezovanje navojev (IEC 60745-2-9:2003 + A1:2008, spremenjen)

IEC 60745-2-9:2003 (Spremenjen) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-11:2010

Električna ročna orodja - Varnost - 2-11. del: Posebne zahteve za povratne žage (vbodne in sabljaste žage)

IEC 60745-2-11:2003 (Spremenjen) + A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-12:2009

Električna ročna orodja - Varnost - 2-12. del: Posebne zahteve za vibratorje za beton (IEC 60745-2-12:2003+ A1:2008)

IEC 60745-2-12:2003 (Spremenjen) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-13:2009

Varnost električnih ročnih orodij - 2-13. del: Posebne zahteve za verižne žage (IEC 60745-2-13:2006, spremenjen)

IEC 60745-2-13:2006 (Spremenjen)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-13:2009/A1:2010

IEC 60745-2-13:2006/A1:2009

To je prva objava

Opomba 3

1.12.2013

Cenelec

EN 60745-2-14:2009

Električna ročna orodja - Varnost - 2-14. del: Posebne zahteve za skobeljnike (IEC 60745-2-14:2003 + A1:2006, spremenjen)

IEC 60745-2-14:2003 (Spremenjen) + A1:2006 (Spremenjen)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-14:2009/A2:2010

IEC 60745-2-14:2003/A2:2010

8.4.2011

Opomba 3

1.6.2013

Cenelec

EN 60745-2-15:2009

Električna ročna orodja - Varnost - 2-15. del: Posebne zahteve za škarje za živo mejo (IEC 60745-2-15:2006, spremenjen)

IEC 60745-2-15:2006 (Spremenjen)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-16:2010

Električna ročna orodja - Varnost - 2-16. del: Posebne zahteve za kladiva (pribijače) (IEC 60745-2-16:2008, spremenjen)

IEC 60745-2-16:2008 (Spremenjen)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-17:2010

Električna ročna orodja - Varnost - 2-17. del: Posebne zahteve za rezkalnike in obrezovalnike (IEC 60745-2-17:2010, spremenjen)

IEC 60745-2-17:2010 (Spremenjen)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-18:2009

Električna ročna orodja - Varnost -2-18. del: Posebne zahteve za ročno orodje za zategovanje pakirnih trakov (IEC 60745-2-18:2003 + A1:2008, spremenjen)

IEC 60745-2-18:2003 (Spremenjen) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-19:2009

Električna ročna orodja - Varnost - 2-19. del: Posebne zahteve za rezalnike z rezalno ploščo za rezanje rež in utorov

IEC 60745-2-19:2005 (Spremenjen)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-19:2009/A1:2010

IEC 60745-2-19:2005/A1:2010

8.4.2011

Opomba 3

1.6.2013

Cenelec

EN 60745-2-20:2009

Električna ročna orodja - Varnost - 2-20. del: Posebne zahteve za tračne žage (IEC 60745-2-20:2003 + A1:2008, spremenjen)

IEC 60745-2-20:2003 (Spremenjen) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-21:2009

Električna ročna orodja - Varnost - 2-21. del: Posebne zahteve za čistilnike odtokov (IEC 60745-2-21:2002, spremenjen)

IEC 60745-2-21:2002 (Spremenjen)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-21:2009/A1:2010

IEC 60745-2-21:2002/A1:2008

To je prva objava

Opomba 3

1.12.2013

Cenelec

EN 61029-1:2009

Varnost premičnih električnih orodij - 1. del: Splošne zahteve (IEC 61029-1:1990, spremenjen)

IEC 61029-1:1990 (Spremenjen)

18.12.2009

 

 

EN 61029-1:2009/A11:2010

8.4.2011

Opomba 3

1.11.2013

EN 61029-1:2009/AC:2009

 

 

 

Cenelec

EN 61029-2-1:2010

Varnost premičnih električnih orodij - 2-1. del: Posebne zahteve za krožne žage z delovno mizo

IEC 61029-2-1:1993 (Spremenjen) + A1:1999 + A2:2001

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-6:2010

Varnost premičnih električnih orodij - 2-5. del: Posebne zahteve za diamantne vrtalnike z dovodom vode

IEC 61029-2-6:1993 (Spremenjen)

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-8:2010

Varnost premičnih električnih orodij - 2-8. del: Posebne zahteve za enovretenske namizne rezkalne stroje

IEC 61029-2-8:1995 (Spremenjen) + A1:1999 + A2:2001

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-9:2009

Varnost premičnih električnih orodij - 2-9. del: Posebne zahteve za zajeralne žage

IEC 61029-2-9:1995 (Spremenjen)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61029-2-10:2010

Varnost premičnih električnih orodij - 2-10. del: Posebne zahteve za brusilnike za rezanje kovine

IEC 61029-2-10:1998 (Spremenjen)

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-11:2009

Varnost premičnih električnih orodij - 2-11. del: Posebne zahteve za kombinirane krožne žage z delovno mizo in za zajeralne žage

IEC 61029-2-11:2001 (Spremenjen)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61310-1:2008

Varnost strojev - Prikaz, oznaka in upravljanje - 1. del: Zahteve za vidne, zvočne in otipljive signale (IEC 61310-1:2007)

IEC 61310-1:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61310-2:2008

Varnost strojev - Prikaz, oznaka in upravljanje - 2. del: Zahteve za označevanje (IEC 61310-2:2007)

IEC 61310-2:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61310-3:2008

Varnost strojev - Prikaz, oznaka in upravljanje - 3. del: Zahteve za postavitev in delovanje upravljanja (IEC 61310-2:2007)

IEC 61310-3:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61496-1:2004

Varnost strojev – Električno občutljiva varovalna oprema – 1. del: Splošne zahteve in preskusi (IEC 61496-1:2004, spremenjen)

IEC 61496-1:2004 (Spremenjen)

26.5.2010

 

 

EN 61496-1:2004/A1:2008

IEC 61496-1:2004/A1:2007

26.5.2010

Opomba 3

Prenehanje veljavnosti

(1.6.2011)

EN 61496-1:2004/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 61800-5-2:2007

Električni pogonski sistemi z nastavljivo hitrostjo - 5-2. del: Varnostne zahteve - Funkcijske (IEC 61800-5-2:2007)

IEC 61800-5-2:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 62061:2005

Varnost strojev – Funkcijska varnost na varnost vezanih električnih, elektronskih in programirljivih elektronskih krmilnih sistemov (IEC 62061:2005)

IEC 62061:2005

26.5.2010

 

 

EN 62061:2005/AC:2010

 

 

 

Opomba 1:

Običajno bo datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti, datum preklica (“dow”), ki ga določi Evropska organizacija za standardizacijo, vendar je treba opozoriti uporabnike teh standardov na dejstvo, da je v nekaterih izjemnih primerih to lahko drugače.

Opomba 2.1:

Novi (ali spremenjeni) standard ima enak obseg kakor nadomestni standard. Na določen datum za nadomestni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami iz direktive.

Opomba 2.2:

Novi standard ima širši obseg kakor nadomestni standard. Na določen datum za nadomestni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami iz direktive.

Opomba 2.3:

Novi standard ima ožji obseg kakor nadomestni standard. Na določen datum za (delni) nadomestni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami iz direktive za tiste proizvode, ki spadajo pod novi standard. Domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami direktive za proizvode, ki še vedno spadajo v področje (delno) nadomestnega standarda, vendar ne v področje novega standarda, ostane nespremenjena.

Opomba 3:

V primeru sprememb je referenčni standard EN CCCCC:YYYY, njegove morebitne prejšnje spremembe in nove citirane spremembe. Nadomestni standard (stolpec 3) zato sestoji iz EN CCCCC:YYYY in njegovih morebitnih predhodnih sprememb, vendar brez nove citirane spremembe. Na določen datum za nadomestni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami iz direktive.

OPOMBA:

Katere koli informacije o razpoložljivosti standardov nudijo evropske organizacije za standardizacijo ali nacionalne organizacije za standarde, katerih seznam je priložen k Direktivi 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2), spremenjene z Direktivo 98/48/ES (3).

Usklajene standarde sprejmejo evropske organizacije za standardizacijo v angleškem jeziku (CEN in Cenelec objavljata tudi v francoskem in nemškem jeziku). Naslove usklajenih standardov nato nacionalni organi za standardizacijo prevedejo v vse ostale zahtevane uradne jezike Evropske unije. Evropska komisija ni odgovorna za pravilnost naslovov, ki se predložijo za objavo v Uradnem listu.

Objava sklicev v Uradnem listu Evropske unije ne pomeni, da so standardi na voljo v vseh jezikih Skupnosti.

Ta seznam nadomešča vse predhodne sezname, objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Posodobitev tega seznama zagotavlja Komisija.

Več informacij o harmoniziranih standardih najdete na internetu na

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Evropske organizacije za standarde:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  UL L 204, 21.7.1998, str. 37.

(3)  UL L 217, 5.8.1998, str. 18.