19.3.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 88/5


Zakonodajni predlogi, ki jih je sprejela Komisija

2011/C 88/03

Dokument

Del

Datum

Naslov

COM(2009) 486

 

17.9.2009

Mnenje Komisije v skladu s točko (c) tretjega pododstavka člena 251(2) Pogodbe ES o spremembi skupnega stališča Sveta, ki jo predlaga Evropski parlament, v zvezi s predlogom uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki o fitofarmacevtskih sredstvih, ki spreminja predlog Komisije v skladu s členom 250(2) Pogodbe ES

COM(2009) 579

 

20.10.2009

Spremenjeni predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov

COM(2009) 642

 

23.11.2009

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu v skladu z drugim pododstavkom člena 251(2) Pogodbe ES glede skupnega stališča Sveta o sprejetju spremenjenega predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre

COM(2009) 648R

 

2.12.2009

Spremenjeni predlog odločbe Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kneževino Lihtenštajn na drugi strani o boju proti goljufijam in vsem drugim nezakonitim dejavnostim, ki škodijo njihovim finančnim interesom, in zagotovitvi izmenjave informacij o davčnih zadevah

Ti dokumenti so dosegljivi na EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu