28.1.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 24/79


Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o spremenjenem predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem statusa mednarodne zaščite (prenovitev)

(COM(2011) 319 konč. – 2009/0165 (COD))

2012/C 24/15

Svet je 19. julija 2011 sklenil, da v skladu s členom 304 Pogodbe o delovanju Evropske unije Evropski ekonomsko-socialni odbor zaprosi za mnenje o naslednjem dokumentu:

Spremenjeni predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem statusa mednarodne zaščite (prenovitev)

COM(2011) 319 konč. – 2009/0165 (COD).

Odbor je to vprašanje že obravnaval v mnenju o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih standardih glede postopkov za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite v državah članicah, sprejetem 28. aprila 2010 (1), zato je na 475. plenarnem zasedanju 26. in 27. oktobra 2011 (seja z dne 26. oktobra) s 149 glasovi za in 5 vzdržanimi glasovi sklenil, da o tem ne bo pripravil novega mnenja, saj zagovarja enako stališče kot v navedenem mnenju.

V Bruslju, 26. oktobra 2011

Predsednik Evropskega ekonomsko-socialnega odbora

Staffan NILSSON


(1)  Mnenje EESO: Minimalni standardi glede postopkov za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite (prenovitev), UL C 18, 19.1.2011, str. 85.