17.11.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 312/15


Informacije, ki jih sporočijo države članice v zvezi z zaprtjem ribolova

2010/C 312/10

V skladu s členom 35(3) Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) je bila sprejeta odločitev za zaprtje ribolova, kot prikazuje preglednica:

Datum in čas zaprtja

30.9.2010

Trajanje

30.9.2010–31.12.2010

Država članica

Francija

Stalež ali skupina staležev

HER/5B6ANB

Vrste

Atlantski sled (Clupea harengus)

Cona

Vode EU in mednarodne vode con Vb, VIb in VIaN

Vrste ribiških plovil

Referenčna številka

664718

Povezava k odločitvi države članice:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.