12.2.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 35/4


MNENJE št. 1/2010

„Izboljševanje finančnega poslovodenja proračuna Evropske unije: tveganja in izzivi“

2010/C 35/05

Evropsko računsko sodišče vas obvešča, da je bilo Mnenje št. 1/2010 „Izboljševanje finančnega poslovodenja proračuna Evropske unije: tveganja in izzivi“ pravkar objavljeno na spletni strani Sodišča: http://www.eca.europa.eu