13.2.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 36/9


ODLOČBA št. 655

z dne 23. oktobra 2008

o sprožitvi postopka izdaje dovoljenja za iskanje in raziskovanje nafte ter zemeljskega plina – podzemeljskih naravnih virov v skladu s točko 3 odstavka 1 člena 2 zakona o podzemeljskih naravnih virih na območju 1–12 „Kneža“ v regijah Vratca, Pleven, Loveč, Gabrovo in Veliko Tarnovo ter uradnega obvestila o razpisu za izdajo dovoljenja

(2009/C 36/09)

REPUBLIKA BOLGARIJA

SVET MINISTROV

V skladu s točko 2 člena 5; točko 1 odstavka 1 člena 42 in odstavka 3 člena 44 zakona o podzemeljskih naravnih virih ter ob upoštevanju točke 16 odstavka 2 člena 4 ter točke 24a odstavka 1 energetskega zakona

JE SVET MINISTROV ODLOČIL:

1.

da bo sprožil postopek izdaje dovoljenja za iskanje in raziskovanje surove nafte ter zemeljskega plina na območju 1–12 „Kneža“ s površino 1 348,45 km2 in koordinatami točk, kot so navedene in označene v osnutku pogodbe za iskanje in raziskovanje, ki je sestavni del razpisne dokumentacije;

2.

obvestiti, da bo izdaja potekala prek razpisa;

3.

določiti rok dovoljenja iskanja in raziskovanja na pet let po datumu začetka veljavnosti pogodbe o iskanju in raziskovanju s pravico podaljšanja tega roka v skladu z odstavkom 3 člena 31 zakona o podzemeljskih naravnih virih;

4.

razpis za izdajo dovoljenja v skladu s točko 1 bo potekal 150. dan po datumu objave te odločbe v Uradnem listu Evropske unije v stavbi Ministrstva za gospodarstvo in energijo v ulici Triaditza 8 v Sofiji;

5.

rok za nakup razpisne dokumentacije poteče 120. dan po datumu objave te odločbe v Uradnem listu Evropske unije ob 17.00 uri;

6.

rok za oddajo prijave o udeležbi razpisa poteče 130 dan po datumu objave te odločbe v Uradnem listu Evropske unije ob 17.00 uri;

7.

rok za oddajo vlog poteče 144. dan po datumu objave te odločbe v Uradnem listu Evropske unije ob 17.00 uri;

8.

pri odpiranju ponudb ponudniki niso prisotni;

9.

cena razpisne dokumentacije je določena na 500 BGN (500 bolgarskih levov). razpisna dokumentacija je na voljo v sobi št. 802 Ministrstva za gospodarstvo in energijo v ulici Triaditza 8 v Sofiji v okviru roka, določenega v točki 5;

10.

udeleženci razpisa morajo izpolnjevati zahteve iz odstavka 1 člena 23 zakona o podzemeljskih naravnih virih;

11.

vloge udeležencev razpisa se bodo ocenjevale glede na predlagane delovne programe, sredstva za zaščito okolja, sredstva za usposabljanje, bonuse ter njihove upravljalne in finančne sposobnosti;

12.

varščina za sodelovanje pri razpisu je določena na 10 000 BGN (10 000 bolgarskih levov) in jo je treba plačati pred rokom, določenim v točki 6, na bančni račun Ministrstva za gospodarstvo in energijo, kot to določa razpisna dokumentacija;

13.

v primeru zavrnitve vlagatelja pri razpisu se varščina povrne v 14 dneh po datumu obvestila o zavrnitvi;

14.

varščina uspešnega vlagatelja, ki prejme nadomestilo, se obdrži, varščine ostalih vlagateljev pa se povrnejo v 14 dneh po objavi odločbe Sveta ministrov o izdaji dovoljenja za iskanje in raziskovanje v Uradnem listu Republike Bolgarije;

15.

obvestila o udeležbi pri razpisu in predlogi vlagateljev glede pogojev razpisa se predložijo Ministrstvu za gospodarstvo in energijo (ulica Triaditza 8, Sofija) v skladu z zahtevami iz člena 46 zakona o podzemeljskih naravnih virih;

16.

vloge za razpis morajo izpolnjevati zahteve in pogoje iz razpisne dokumentacije;

17.

razpis se izvede tudi, če sodeluje en sam vlagatelj;

18.

Ministrstvo za gospodarstvo in energijo je pristojen, da:

18.1

pošlje besedilo te odločbe za objavo v Uradnem listu Evropske unije in Uradnem listu ter na spletni strani Sveta ministrov;

18.2

da imenuje odbor, ki razpis organizira in izvede;

19.

ugovori zoper to odločbo se lahko naslovijo na Vrhovno upravno sodišče v 14 dnevih po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ministrski predsednik

Sergei STANISHEV

Generalni sekretar Sveta ministrov

Sevdalin MARINOV

Verodostojna kopija,

Direktor Vladnega urada

Vesselin DAKOV