13.2.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 36/1


Odobritev državne pomoči v okviru določb členov 87 in 88 Pogodbe ES

Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora

(2009/C 36/01)

Datum sprejetja odločitve

23.12.2008

Št. pomoči

N 475/08

Država članica

Italija

Regija

Sardegna

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Contributi per il miglioramento, l'adeguamento o la realizzazione delle strutture aziendali di allevamento nel comparto suinicolo

Pravna podlaga

L.R. 5 marzo 2008, n. 3 (Finanziaria 2008) — articolo 7, comma 1

DGR n. 31/12 del 27 maggio 2008, concernente «Legge regionale del 5 marzo 2008, n. 3 — articolo 7 comma 1 — Contributi per il miglioramento, l'adeguamento o la realizzazione delle strutture aziendali di allevamento nel comparto suinicolo»

Vrsta ukrepa

Pomoč za naložbe

Cilj

Pomoč za naložbe

Oblika pomoči

Neposredna nepovratna sredstva

Proračun

Skupni znesek načrtovane pomoči: 2 mio EUR

Intenzivnost

40 % upravičenih naložb in 50 % upravičenih naložb na območjih z omejenimi možnostmi. Za mlade kmete se največja intenzivnost poveča za 10 %

Trajanje

Od datuma odobritve Komisije do 31. decembra 2010

Gospodarski sektorji

Kmetijski sektor

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Regione Autonoma Sardegna

Assessorato Agricoltura

Via Pessagno 4

Cagliari

Italia

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum sprejetja odločitve

23.12.2008

Št. pomoči

N 643/08

Država članica

Irska

Regija

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč

Special measures relating to meat products of animal origin from pigs following a dioxin contamination in Ireland

Pravna podlaga

The Central Fund (Permanent Provisions) Act, 1965

The Annual Appropriation Act

Vrsta ukrepa

Nadomestilo za odpravljanje posledic izjemnih pojavov (člen 87(2)(b) Pogodbe)

Cilj

Nadomestilo za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu

Oblika pomoči

Neposredna nepovratna sredstva

Proračun

Približno 170 mio EUR

Intenzivnost

Največ 100 %

Trajanje

Do 31.3.2009

Gospodarski sektorji

Kmetijstvo

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Agriculture House

Kildare Street

Dublin 2

Ireland

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/