22.1.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 16/18


Sporočilo Komisije v skladu s členom 17(5) Uredbe (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti

Povabilo k oddaji ponudb za opravljanje rednih zračnih prevozov v skladu z obveznostmi javne službe

(Besedilo velja za EGP)

(2009/C 16/05)

Država članica

Francija

Zadevna proga

Lorient (Lann Bihoué) — Lyon (Saint-Exupéry)

Obdobje veljavnosti pogodbe

Od 1. avgusta 2009 do 31. julija 2013

Rok za oddajo ponudb

Predložitev vloge: 26. marec 2009 (12:00)

Predložitev ponudb (nadaljnji postopek): 4. maj 2009 (12:00)

Naslov, kjer je mogoče brezplačno dobiti besedilo povabila k oddaji ponudb in vse pomembne informacije in/ali dokumentacijo v zvezi s tem povabilom in obveznostjo javne službe

Aéroport de Lorient

M. le Directeur

M. Franck Martin

F-56270 Ploemeur

Tel. (33) 02 97 87 21 61

Fax: (33) 02 97 87 21 88

f.martin@morbihan.cci.fr