15.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/29


Obvestilo o zahtevi v okviru člena 30 Direktive 2004/17/ES

Zahteva države članice

(2008/C 178/25)

Dne 3. julija 2008 je Komisija prejela zahtevo v okviru člena 30(4) Direktive 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev (1). Prvi delovni dan po prejemu zahteve je bil 4. julij 2008.

Ta zahteva Češke republike zadeva proizvodnjo električne energije v tej državi. Navedeni člen 30 določa, da se Direktiva 2004/17/ES ne uporablja, kadar je zadevna dejavnost neposredno izpostavljena konkurenci na trgih, kamor dostop ni omejen. Presoja teh okoliščin se izvede izključno v okviru Direktive 2004/17/ES in ne vpliva na uporabo pravil o konkurenci.

Komisija sprejme odločitev o tej zahtevi v roku treh mesecev od delovnega dne, navedenega zgoraj. Rok se torej izteče 4. oktobra 2008.

Določbe iz tretjega pododstavka navedenega odstavka 4 se ne uporabljajo. To pomeni, da se rok za odgovor Komisije lahko podaljša za tri mesece. Takšno podaljšanje se objavi.


(1)  UL L 134, 30.4.2004, str. 1.