31.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/20


Sprememba obveznosti javne službe, ki jih je Francija uvedla za redne zračne prevoze med letališčema Rennes in Mulhouse

(Besedilo velja za EGP)

(2008/C 134/09)

1.

V skladu s členom 4(1)(a) Uredbe Sveta (EGS) št. 2408/92 z dne 23. julija 1992 o dostopu letalskih prevoznikov Skupnosti do letalskih prog znotraj Skupnosti se je Francija odločila spremeniti obveznosti javne službe, ki so bile uvedene za redne zračne prevoze med letališčema Rennes (Saint-Jacques) in Bâle-Mulhouse ter objavljene v Uradnem listu Evropske unije C 52 z dne 2. marca 2006.

2.

V točki 2 zgoraj navedenih obveznosti javne službe se obveznosti glede najmanjše pogostosti nadomestijo z naslednjimi obveznostmi:

„Zagotovljena morata biti vsaj dva povratna leta na dan od ponedeljka do četrtka, zjutraj in zvečer, ter en povratni let ob petkih zvečer, razen ob praznikih, 220 dni na leto.“.