15.2.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 41/8


OBVESTILO UVOZNIKOM

Uvoz tekstilnih izdelkov iz Bangladeša v Skupnost

(2008/C 41/06)

Evropska komisija obvešča gospodarske subjekte Skupnosti, da obstaja upravičen dvom o poreklu tekstilnih izdelkov HS, poglavji 61 in 62, iz Bangladeša, za katere se zahteva preferencialna tarifna obravnava po splošnem sistemu preferencialov (GSP).

V okviru misije upravnega in preiskovalnega sodelovanja Skupnosti, ki je bila izvedena v Bangladešu s pomočjo lokalnih organov, je bilo ugotovljeno, da je bil znaten delež obrazcev A potrdil o poreklu napačen ali izdan na podlagi goljufivih ali zavajajočih informacij.

Gospodarskim subjektom Skupnosti, ki prijavijo uvoz tekstilnih izdelkov HS, poglavji 61 in 62, iz Bangladeša in/ali predložijo dokumentarna dokazila o njihovem poreklu, se svetuje, da sprejmejo vse potrebne ukrepe, saj lahko sprostitev zadevnega blaga v prosto prodajo povzroči carinski dolg in lahko privede do goljufije, ki bi škodila finančnim interesom Skupnosti.

To obvestilo nadomešča „Obvestilo uvoznikom – Tekstilni izdelki, uvoženi v Skupnost iz Bangladeša po splošnem sistemu preferencialov (GSP)“, objavljeno v UL C 119, 30.4.1999, ki je uvoznike opozarjalo na stalno previdnost pri pregledih obrazcev A potrdil o poreklu.