19.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 14/10


Odobritev državne pomoči v okviru določb členov 87 in 88 Pogodbe ES

Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora

(Besedilo velja za EGP)

(2008/C 14/03)

Datum sprejetja odločitve

23.10.2007

Št. pomoči

N 522/06

Država članica

Francija

Regija

Départements d'outre-mer (DOM)

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Loi de programme pour l'outre-mer

Pravna podlaga

Articles 199 A et B undecies et 217 undecies du code général des impôts (CGI)

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Regionalni razvoj

Oblika pomoči

Zmanjšanje davčne osnove

Proračun

Načrtovani letni izdatki: 360 mio. EUR

Intenzivnost

Trajanje

Do 31.12.2013

Gospodarski sektorji

Vsi sektorji

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Direction générale des impôts

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/.

Datum sprejetja odločitve

23.10.2007

Št. pomoči

N 524/06

Država članica

Francija

Regija

Départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion

Naziv (in/ali ime upravičenca)

TVA non perçue récupérable

Pravna podlaga

Articles 295-1-5o du code général des impôts, articles 50 undecies et duodecies de l'annexe IV du même code

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Regionalni razvoj

Oblika pomoči

Znižanje davčne stopnje

Proračun

Načrtovani letni izdatki: 200 mio. EUR

Intenzivnost

Trajanje

Do 31.12.2013

Gospodarski sektorji

Vsi sektorji

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Direction générale des impôts

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/.

Datum sprejetja odločitve

23.10.2007

Št. pomoči

N 529/06

Država članica

Francija

Regija

Départements d'outre-mer (DOM)

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Octroi de mer

Pravna podlaga

Décision du Conseil de l'Union européenne du 10 février 2004

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Regionalni razvoj

Oblika pomoči

Znižanje davčne stopnje

Proračun

Načrtovani letni izdatki: 165 mio. EUR

Intenzivnost

Trajanje

Do 31.12.2013

Gospodarski sektorji

Vsi sektorji

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Direction générale des douanes et des droits indirects

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/.

Datum sprejetja odločitve

28.11.2007

Št. pomoči

N 385/07

Država članica

Nemčija

Regija

Freistaat Sachsen

Naziv (in/ali ime upravičenca)

ARISE Technologies Corporation

Pravna podlaga

35. GA-Rahmenplan

Vrsta ukrepa

Individualna pomoč

Cilj

Regionalni razvoj

Oblika pomoči

Neposredna nepovratna sredstva

Proračun

Skupni znesek načrtovane pomoči: 7 440 000 mio. EUR

Intenzivnost

15 %

Trajanje

1.11.2006-31.10.2009

Gospodarski sektorji

Industrija električne in optične opreme

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Sächsische Aufbaubank

Pirnaische Straße 9,

D-01069 Dresden

Finanzamt Bischofswerda

Kirchstraße 25

D-01877 Bischofswerda

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/.

Datum sprejetja odločitve

30.11.2007

Št. pomoči

N 496/07

Država članica

Italija

Regija

Lombardia

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Fondo NEXT

Pravna podlaga

Convenzione con Finlombarda SpA per la gestione del fondo di garanzia istituito a supporto del fondo di investimento NEXT

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Rizični kapital

Oblika pomoči

Zagotavljanje rizičnega kapitala

Proračun

Skupni znesek načrtovane pomoči: 12,23 mio. EUR

Intenzivnost

Trajanje

20.8.2007-10.10.2016

Gospodarski sektorji

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Regione Lombardia

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/.