24.10.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 256/6


Smernice o državni regionalni pomoči za 2007-2013 (1) — Karta regionalnih državnih pomoči: Slovenija, Slovaška republika, Madžarska republika, Poljska

(2006/C 256/03)

(Besedilo velja za EGP)

N434/06 — SLOVENIJA

Karta regionalnih državnih pomoči 1.1.2007-31.12.2013

(ki jo je odobrila Komisija dne 13.9.2006)

Koda območja

Ime območja

Zgornja meja za regionalno pomoč za naložbe (2)

(velja za velika podjetja)

1.   

Regije, upravičene do pomoči po členu 87(3)(a) Pogodbe ES do 31.12.2013

SI00

Slovenija

30 %

N469/06 — SLOVAŠKA REPUBLIKA

Karta regionalnih državnih pomoči 1.1.2007-31.12.2013

(ki jo je Komisija odobrila dne 13.9.2006)

(REGIJA NUTS ΙΙ)

(REGIJA NUTS ΙΙI)

Zgornja meja za regionalno pomoč za naložbe (3)

(Velja za velika podjetja)

1.   

Regije, upravičene do pomoči po členu 87(3)(a) Pogodbe ES za obdobje 1.1.2007-31.12.2013

SK02

Západné Slovensko

40 %

SK03

Stredné Slovensko

50 %

SK04

Východné Slovensko

50 %

2.   

Regije, upravičene do prehodnega kritja po členu 87(3)(c) Pogodbe ES za obdobje 1.1.2007-1.12.2008

SK01

Bratislavský kraj

 

LAU1-102 Okres Bratislava II

10 %

LAU1-103 Okres Bratislava III

10 %

LAU1-104 Okres Bratislava IV

10 %

LAU2-529435 Bratislava-mestská časť Čunovo

10 %

LAU2-529443 Bratislava-mestská časť Jarovce

10 %

LAU2-529494 Bratislava-mestská časť Rusovce

10 %

LAU1 – 106 Okres Malacky

10 %

LAU1 – 108 Okres Senec

10 %

N487/06 — MADŽARSKA

Državna karta regionalnih pomoči 1.1.2007-31.12.2013

(ki jo je Komisija odobrila dne 13.9.2006)

(REGIJA NUTS ΙΙ)

(REGIJA NUTS ΙΙI)

Zgornja meja za regionalno pomoč za naložbe  (4)

(Velja za velika podjetja)

1.1.2007–31.12.2010

1.1.2011–31.12.2013

1.   

Regije, upravičene do pomoči po členu 87(3)(a) Pogodbe ES

HU23

DÉL-DUNÁNTÚL

50 %

50 %

HU31

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG

50 %

50 %

HU32

ÉSZAK-ALFÖLD

50 %

50 %

HU33

DÉL-ALFÖLD

50 %

50 %

HU21

KÖZÉP-DUNÁNTÚL

40 %

40 %

HU22

NYUGAT-DUNÁNTÚL

30 %

30 %

2.   

Regije, upravičene do pomoči za območja z gospodarskim razvojem po členu 87(3)(c) Pogodbe ES

HU10

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

 

 

HU101 BUDAPEST

25 %

10 %

HU102 PEST

30 %

30 %

N531/06 — POLJSKA

Karta regionalnih državnih pomoči 1.1.2007-31.12.2013

(ki jo je Komisija odobrila dne 13.9.2006)

(REGIJA NUTS ΙΙ)

REGIJA NUTS IΙΙ)

Zgornja meja za regionalno pomoč za naložbe (5)

(velja za velika podjetja)

1.1.2007-31.12.2010

1.1.2011-31.12.2013

Regije, upravičene do pomoči po členu 87(3)(a) Pogodbe ES do 31.12.2013

PL11

Łódzkie

50 %

50 %

PL21

Małopolskie

50 %

50 %

PL31

Lubelskie

50 %

50 %

PL32

Podkarpackie

50 %

50 %

PL33

Świętokrzyskie

50 %

50 %

PL34

Podlaskie

50 %

50 %

PL43

Lubuskie

50 %

50 %

PL52

Opolskie

50 %

50 %

PL61

Kujawsko-Pomorskie

50 %

50 %

PL62

Warmińsko-Mazurskie

50 %

50 %

PL22

Śląskie

40 %

40 %

PL41

Wielkopolskie

40 %

40 %

PL42

Zachodniopomorskie

40 %

40 %

PL51

Dolnośląskie

40 %

40 %

PL63

Pomorskie

40 %

40 %

PL12

Mazowieckie

 

 

PL121 Ciechanowsko-płocki

40 %

30 %

PL122 Ostrołęcko-siedlecki

40 %

30 %

PL124 Radomski

40 %

30 %

PL126 Warszawski

40 %

30 %

PL127 Miasto Warszawa

30 %

30 %


(1)  UL C 54, 4.3.2006, str. 13.

(2)  Za naložbene projekte z upravičenimi odhodki, ki ne presegajo 50 milijonov EUR, se ta zgornja meja poveča za 10 odstotnih točk za srednja podjetja in 20 odstotnih točk za mala podjetja, kakor je določeno v Priporočilu Komisije z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih in srednje velikih podjetij (UL L 124, 20.5.2003, str. 36). Za velike naložbene projekte z upravičenimi odhodki, ki presegajo 50 milijonov EUR, se ta zgornja meja prilagodi v skladu z odstavkom 67 Smernic o državni regionalni pomoči za 2007–2013.

(3)  Za naložbene projekte z upravičenimi odhodki, ki ne presegajo 50 milijonov EUR, se ta zgornja meja poveča za 10 odstotnih točk za srednja podjetja in 20 odstotnih točk za mala podjetja, kakor je določeno v Priporočilu Komisije z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih in srednje velikih podjetij (UL L 124, 20.5.2003, str. 36). Za velike naložbene projekte z upravičenimi odhodki, ki presegajo 50 milijonov EUR, se ta zgornja meja prilagodi v skladu z odstavkom 67 Smernic o državni regionalni pomoči za 2007–2013.

(4)  Za naložbene projekte z upravičenimi odhodki, ki ne presegajo 50 milijonov EUR, se ta zgornja meja poveča za 10 odstotnih točk za srednje velika podjetja in 20 odstotnih točk za mala podjetja, kakor je določeno v Priporočilu Komisije z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih in srednje velikih podjetij (UL L 124, 20.5.2003, str. 36). Za velike naložbene projekte z upravičenimi odhodki, ki presegajo 50 milijonov EUR, se ta zgornja meja prilagodi v skladu z odstavkom 67 Smernic o državni regionalni pomoči za 2007–2013.

(5)  Za naložbene projekte z upravičenimi odhodki, ki ne presegajo 50 milijonov EUR, se ta zgornja meja poveča za 10 odstotnih točk za srednja podjetja in 20 odstotnih točk za mala podjetja, kakor je določeno v Priporočilu Komisije z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih in srednje velikih podjetij (UL L 124, 20.5.2003, str. 36). Za velike naložbene projekte z upravičenimi odhodki, ki presegajo 50 milijonov EUR, se ta zgornja meja prilagodi v skladu z odstavkom 67 Smernic o državni regionalni pomoči za 2007–2013.