24.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 46/28


Objava odločb in sklepov v državah članicah o izdaji ali odvzemu operativnih licenc v skladu s členom 13(4) Uredbe Sveta (EGS) št. 2407/92 o licenciranju letalskih prevoznikov (1)  (2)

(2006/C 46/05)

(Besedilo velja za EGP)

ŠPANIJA

Spremembe imena imetnikov licenc

Kategorija A:   Operativne licence brez omejitev iz člena 5(7)(a) Uredbe (EGS) št. 2407/92

Ime letalskega prevoznika

Naslov letalskega prevoznika

Dovoljen prevoz

Odločitev velja od

IBERTRANS AÉREA, S. L. — COMPAÑÍA AÉREA DE NAVEGACIÓN ALAIRE, S. L.

Calle Cinco Norte

Parcela 1.4.B4

Aeropuerto Madrid-Barajas

E-28042 Madrid

potniki, pošta, tovor

20.12.2005


(1)  UL L 240, 24.8.1992, str. 1.

(2)  Sporočeno Evropski komisiji pred 31.8.2005.