25.5.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 127/1


SKUPNI SEZNAM VOJAŠKEGA BLAGA EVROPSKE UNIJE

(oprema, zajeta v Kodeksu ravnanja Evropske unije glede izvoza orožja), ki ga je sprejel Svet dne 25. aprila 2005

(s katerim se posodobi in nadomesti Skupni seznam vojaškega blaga Evropske unije, ki ga je sprejel Svet dne 17. novembra 2003)

(2005/C 127/01)

SPLOŠNA OPOMBA O KEMIKALIJAH

Kemikalije so razvrščene po imenu in številki CAS. Kemikalije z isto strukturno formulo (vključno s hidrati) se nadzirajo ne glede na ime ali številko CAS. Številke CAS so prikazane za pomoč pri ugotavljanju, ali je določena kemikalija ali mešanica predmet nadzora, neodvisno od nomenklature. Številk CAS ni mogoče uporabljati kot edinstvene identifikatorje, ker imajo nekatere oblike navedene kemikalije različne številke CAS, mešanice, ki vsebujejo kemikalijo s seznama, pa imajo prav tako lahko različne številke CAS.

ML1   Gladkocevno orožje kalibra do 20 mm, drugo orožje in avtomatsko orožje kalibra 12,7 mm (kalibra 0,50 palca) ali manjšega kalibra in dodatki, našteti spodaj, in posebej zanje zasnovane komponente:

a.

puške, karabinke, revolverji, pištole, avtomatske pištole in brzostrelke:

Opomba

ML1.a ne zajema:

1.

mušket, pušk in karabink, izdelanih pred letom 1938;

2.

reprodukcije mušket, pušk in karabink po izvirnikih, izdelanih pred letom 1890;

3.

revolverjev, pištol in brzostrelk, izdelanih pred letom 1890, ter njihove reprodukcije;

b.

gladkocevno orožje, in sicer:

1.

gladkocevno orožje, posebej zasnovano za vojaške namene;

2.

drugo gladkocevno orožje, in sicer:

a.

popolnoma avtomatsko;

b.

polavtomatsko ali potezno;

c.

orožje, pri katerem se uporablja breztulčno strelivo;

d.

dušilci poka, posebni nastavki za pritrjevanje, okvirčki, namerilne naprave in razbijala plamenov za orožje, zajeto v alineah ML1.a, ML1.b ali ML1.c.

Opomba 1

ML1 ne zajema gladkocevnega orožja, ki se uporablja v lovske ali športne namene; to orožje ne sme biti zasnovano posebej za vojaške namene, niti ne sme biti pravo avtomatsko orožje.

Opomba 2

ML1 ne zajema strelnega orožja, posebej zasnovanega za uporabo s slepimi naboji in iz katerega ni mogoče izstreliti streliva, ki je predmet nadzora.

Opomba 3

ML1 ne zajema orožja, pri katerem se uporablja robno tulčno strelivo, ki ni popolnoma avtomatsko.

ML2   Gladkocevno orožje kalibra najmanj 20 mm, drugo orožje in oborožitev kalibra nad 12,7 mm (kalibra 0,50 palca), metalci in dodatki, našteti spodaj, in posebej zanje zasnovane komponente:

a.

topovi, havbice, minometi, protitankovsko orožje, metalci izstrelkov, vojaški plamenometi, netrzajni topovi in zanje namenjene naprave za zmanjševanje opaznosti;

Opomba

ML2.a vključuje injektorje, merilne naprave, hranilne posode in druge komponente, posebej zasnovane za uporabo s tekočimi pogonskimi polnitvami za opremo, zajeto v ML2.a.

b.

vojaški metalci ali generatorji dima, plina in pirotehničnih sredstev;

Opomba

ML2.b ne zajema signalnih pištol.

c.

namerilne naprave za orožje.

ML3   Strelivo in naprave za nastavljanje vžigalnikov, našteti spodaj, in posebej zanje zasnovane komponente:

a.

strelivo za orožje, zajeto v ML1, ML2 ali ML12;

b.

naprave za nastavljanje vžigalnikov, posebej zasnovane za strelivo, zajeto v ML3.a.

Opomba 1

Posebej za to zasnovane komponente vključujejo:

a.

kovinske ali plastične dele, kot so kapice netilk, čaše za krogle, vezni členki za naboje,vodilni prstani in drugi kovinski sestavni deli streliva;

b.

naprave za varovanje in armiranje, vžigalnike, senzorje in nicialne naprave;

c.

vire električne energije z visokim enkratnim delovnim učinkom;

d.

gorljive tulce za polnitve;

e.

podstrelivo,vključno z bombicami, minami in v končni fazi vodenimi izstrelki.

Opomba 2

ML3.a ne zajema streliva brez nabojev (manevrskega streliva) in streliva s slepimi naboji s preluknjano smodniško komoro.

Opomba 3

ML3.a ne zajema nabojev, posebej zasnovanih za enega od naslednjih namenov:

a.

signaliziranje;

b.

odganjanje ptic; ali

c.

zažiganje plinskih hlapov na naftnih vrelcih.

ML4   Bombe, torpeda, rakete, vodeni izstrelki, druga eksplozivna telesa in polnjenja ter z njimi povezana oprema in dodatki, našteti spodaj, posebej zasnovani za vojaško uporabo, in posebej zanje zasnovane komponente:

N. B.

Glede opreme za vodenje in navigacijo glej opombo 7 pod ML11.

a.

bombe, torpeda, granate, dimne bombe, rakete, mine, vodeni izstrelki, globinske bombe, rušilni naboji in rušilni kompleti, „pirotehnična“ sredstva, naboji in simulatorji (tj. oprema, ki simulira značilnosti katere od teh stvari);

Opomba

ML4.a vključuje:

1.

dimne granate, ognjene bombe, zažigalne bombe in eksplozivna telesa;

2.

izpušne šobe raketnih motorjev vodenih raketnih izstrelkov in nosne dele bojnih konic.

b.

oprema, posebej zasnovana za upravljanje, nadzor, aktiviranje, električno napajanje z enkratnim delovnim učinkom, izstreljevanje, polaganje, odstranjevanje, praznjenje, preslepitev, motenje, razstreljevanje ali odkrivanje opreme, zajete v ML4.a.

Opomba

ML4.b vključuje:

1.

mobilno opremo za utekočinjanje plina, ki lahko proizvede najmanj 1 000 kg plina v tekoči obliki na dan;

2.

plavajoč električni vodniški kabel, primeren za odstranjevanje magnetnih min.

Tehnična opomba

Ročne naprave, ki so po svoji zasnovi omejene le na odkrivanje kovinskih predmetov ter ne morejo razlikovati med minami in drugimi kovinskimi predmeti, ne štejejo kot naprave, posebej zasnovane za odkrivanje opreme, zajete v ML4.a.

ML5   Naprave za vodenje ognja in z njimi povezana oprema za alarmiranje in opozarjanje ter s tem povezani sistemi, oprema za testiranje in uravnavanje ter protiukrepe, našteti spodaj, posebej zasnovani za vojaško uporabo, ter posebej zanje zasnovane komponente in dodatki:

a.

namerilne naprave za orožje, računalniki za bombardiranje, naprave za usmerjanje orožja in sistemi za nadzor orožja;

b.

sistemi za akvizicijo ciljev, označevanje, merjenje razdalje, nadzorovanje ali sledenje ciljem; odkrivanje, zlivanje podatkov, oprema za prepoznavanje in identifikacijo; in oprema za integracijo senzorjev;

c.

oprema za protiukrepe zoper opremo, zajeto v ML5.a ali ML5.b;

d.

oprema za testiranje ali uravnavanje na terenu, posebej zasnovana za opremo, zajeto v ML5.a ali ML5.b.

ML6   Kopenska vozila in njihove komponente, in sicer:

N. B.

Glede opreme za vodenje in navigacijo glej opombo 7 pod ML11.

a.

kopenska vozila in komponente zanje, posebej zasnovani ali prirejeni za vojaško uporabo;

Tehnična opomba

V ML6.a izraz „kopenska vozila“ vključuje tudi priklopnike.

b.

vozila s pogonom na vsa kolesa, primerna za terensko vožnjo, izdelana ali opremljena z materiali, ki nudijo balistično zaščito stopnje III (NIJ 0108.01, september 1985, ali primerljiv nacionalni standard) ali več.

N. B.

Glej tudi ML13.a.

Opomba 1

ML6.a vključuje:

a.

tanke in druga vojaška oklepna vozila in vojaška vozila, opremljena z nastavki za namestitev orožja ali opremo za polaganje min ali izstreljevanje streliva, zajetega v ML4;

b.

oklepna vozila;

c.

amfibijska vozila in vozila, primerna za vožnjo po globlji vodi;

d.

vozila za izvleko in vozila za vleko ali prevoz streliva ali orožnih sistemov in pripadajoče opreme za nakladanje in razkladanje.

Opomba 2

Kopensko vozilo, prirejeno za vojaško uporabo, zajeto v ML6.a ima strukturne, električne in mehanske spremembe na eni ali več posebej zasnovanih vojaških komponentah. Takšne komponente vključujejo:

a.

zaščito za pnevmatike, posebej zasnovano tako, da zagotavlja neprebojnost ali omogoča vožnjo tudi s praznimi pnevmatikami;

b.

sisteme za nadzor tlaka v pnevmatikah, ki se upravljajo iz notranjosti premikajočega se vozila;

c.

oklepno zaščito vitalnih delov (npr. rezervoarja za gorivo ali dela za osebje);

d.

posebne ojačitve ali nastavke za orožje;

e.

zatemnitveno osvetlitev.

Opomba 3

ML6 ne zajema civilnih avtomobilov ali tovornih vozil, zasnovanih ali prilagojenih za prevažanje denarja ali dragocenih predmetov, z oklepno ali balistično zaščito.

ML7   Kemični ali biološki toksični agensi, agensi za obvladovanje nemirov, radioaktivni materiali, pripadajoča oprema, komponente in materiali, in sicer:

a.

biološki agensi in radioaktivni materiali, „prirejeni za uporabo v vojni“ z namenom povzročitve žrtev med ljudmi in živalmi, poškodovanja naprav ali uničenja poljščin ali okolja, in agensi za kemično bojevanje, vključno z:

1.

živčnimi bojnimi strupi:

a.

O-alkil (C10 ali manj, vključno s cikloalkilom) alkil (metil, etil, n-propil ali izopropil) — fosfonofluoridati, kot so:

 

sarin (GB):O-izopropil metilfosfonofluoridat (CAS 107-44-8); in

 

soman (GD):O-pinakolil metilfosfonofluoridat (CAS 96-64-0);

b.

O-alkil (C10 ali manj, vključno s cikloalkilom) N,N-dialkil (metil, etil, n-propil ali izopropil) fosforamidocianidati, kot so:

 

tabun (GA):O-etil N,N-dimetilfosforamidocianidat (CAS 77-81-6);

c.

O-alkil (H ali C10 ali manj, vključno s cikloalkilom) S-2-dialkil (metil, etil, n-propil ali izopropil)-aminoetil alkil (metil, etil, n-propil ali izopropil) fosfonotiolati in ustrezne alkilirane in protonirane soli, kot so:

 

VX: O-etil S-2-diizopropilaminoetil metil fosfonotiolat (CAS 50782-69-9);

2.

mehurjevci:

a.

žveplove strupene mase, kot so:

1.

2-kloroetilklorometilsulfid (CAS 2625-76-5);

2.

Bis(2-kloroetil) sulfid (CAS 505-60-2);

3.

Bis(2-kloroetiltio) metan (CAS 63869-13-6);

4.

1,2-bis (2-kloroetiltio) etan (CAS 3563-36-8);

5.

1,3-bis (2-kloroetiltio) -n-propan (CAS 63905-10-2);

6.

1,4-bis (2-kloroetiltio) -n-butan (CAS 142868-93-7);

7.

1,5-bis (2-kloroetiltio) -n-pentan (CAS 142868-94-8);

8.

Bis (2-kloroetiltiometil) eter (CAS 63918-90-1);

9.

Bis (2-kloroetiltioetil) eter (CAS 63918-89-8);

b.

luiziti, kot so:

1.

2-klorovinildikloroarzin (CAS 541-25-3);

2.

Tris (2-klorovinil) arzin (CAS 40334-70-1);

3.

Bis (2-klorovinil) kloroarzin (CAS 40334-69-8);

c.

dušikove strupene mase, kot so:

1.

HN1: bis (2-kloroetil) etilamin (CAS 538-07-8);

2.

HN2: bis (2-kloroetil) metilamin (CAS 51-75-2);

3.

HN3: tris (2-kloroetil) amin (CAS 555-77-1);

3.

agensi za onesposabljanje, kot so:

a.

3-kinuklidinil benzilat (BZ) (CAS 6581-06-2);

4.

defolianti, kot so:

a.

butil 2-kloro-4-fluorofenoksiacetat (LNF);

b.

2,4,5-triklorofenoksiocetna kislina, pomešana z 2,4-diklorofenoksiocetno kislino (Agent Orange);

b.

predhodne sestavine binarnega kemičnega orožja in ključne predhodne sestavine za bojne strupe, in sicer:

1.

alkil (metil, etil, n-propil ali izopropil fosfonil difluoridi, kot so: DF: metil fosfonildifluorid (CAS 676-99-3);

2.

O-alkil (H ali C10 ali manj, vključno s cikloalkilom) O-2-dialkil (metil, etil, n-propil ali izopropil) aminoetil alkil (metil, etil, n-propil ali izopropil) fosfoniti in ustrezne alkilirane in protonirane soli, kot so: QL: O-etil-2-di-izopropilaminoetil metilfosfonit (CAS 57856-11-8);

3.

klorosarin: O-izopropil metilfosfonokloridat (CAS 1445-76-7);

4.

klorosoman: O-pinakolil metilfosfonokloridat (CAS 7040-57-5);

c.

„agensi za obvladovanje nemirov“, aktivne sestavine in njihove kombinacije, vključno z:

1.

α-bromobenzenacetonitrilom (bromobenzil cianid) (CA) (CAS 5798-79-8);

2.

[(2-klorofenil) metilen] propanedinitrilom (o-klorobenzilidenemalononitril) (CS) (CAS 2698-41-1);

3.

2-kloro-1-feniletanon, fenilacil kloridom (ω-kloroacetofenon) (CN) (CAS 532-27-4);

4.

dibenz-(b,f)-1,4-oksazefinom (CR) (CAS 257-07-8);

Opomba 1

ML7.c ne zajema „sredstev za obvladovanje nemirov“, ki so pakirana posamično in so namenjena osebni samoobrambi.

Opomba 2

ML7.c ne zajema kemično aktivnih sestavin in njihovih kombinacij, ki so ustrezno označene in pakirane za uporabo v proizvodnji prehrambnih izdelkov ali v medicinske namene.

d.

oprema, posebej zasnovana ali prirejena za vojaške namene, za razširjanje katerega od materialov ali sredstev, naštetih spodaj, ali posebej zanje zasnovane komponente:

1.

materiali ali sredstva, ki jih zajema ML7.a ali c; ali

2.

kemični bojni strupi, narejeni iz predhodnih sestavin, zajetih v ML7.b;

e.

oprema za zaščito in dekontaminacijo, posebej zanjo zasnovane komponente in posebej pripravljene mešanice kemikalij:

1.

oprema, posebej zasnovana ali prirejena za vojaške namene, za obrambo zoper materiale, zajete v ML7.a ali c, in posebej zanjo zasnovane komponente;

2.

oprema, posebej zasnovana ali prirejena za vojaške namene, za dekontaminacijo predmetov, ki so bili kontaminirani z materiali, zajetimi v ML7.a, in posebej zanjo zasnovane komponente;

3.

mešanice kemikalij, posebej razvite/pripravljene za dekontaminacijo predmetov, ki so bili kontaminirani z materiali, zajetimi v ML7.a;

Opomba

ML7.e.1 vključuje:

a.

prezračevalne enote, posebej zasnovane ali prirejene za filtriranje radioaktivnih, bioloških ali kemičnih delcev;

b.

zaščitno obleko.

N.B.

Glede civilnih plinskih mask, opreme za zaščito in dekontaminacijo glej tudi vnos 1A004 na Seznamu EU blaga z dvojno rabo.

f.

oprema, posebej zasnovana ali prirejena za vojaške namene, za odkrivanje ali prepoznavanje materialov, zajetih v ML7.a ali c, in posebej zanjo zasnovane komponente;

Opomba

ML7.f ne zajema dozimetrov za merjenje sevanja za osebno rabo.

N. B.

Glej tudi vnos 1A004 na Seznamu EU blaga z dvojno rabo.

g.

„biopolimeri“, posebej zasnovani ali obdelani za odkrivanje ali prepoznavanje agensov za kemično bojevanje, zajetih v ML7.a, ter kulture posebnih celic, ki se uporabljajo za njihovo proizvodnjo;

h.

„biokatalizatorji“ za dekontaminacijo ali razgradnjo agensov za kemično bojevanje in biološki sistemi zanje, in sicer:

1.

„biokatalizatorji“, posebej zasnovani za dekontaminacijo ali razgradnjo agensov za kemično bojevanje, zajetih v ML7.a, ki so rezultat neposrednega laboratorijskega izbora ali genetske manipulacije bioloških sistemov;

2.

biološki sistemi, in sicer: „ekspresijski nosilci“ („expression vectors“), virusi ali kulture celic, ki vsebujejo genetsko informacijo, specifično za proizvodnjo „biokatalizatorjev“, zajetih v ML7.h.1.

Opomba 1

ML7.a in ML7.c ne zajemata:

a.

cianogen klorida (CAS 506-77-4). Glej 1C450.a.5 na Seznamu EU blaga z dvojno rabo;

b.

cianovodikove kisline (CAS 74-90-8);

c.

klora (CAS 7782-50-5);

d.

karbonil klorida (fosgen) (CAS 75-44-5). Glej 1C450.a.4 na Seznamu EU blaga z dvojno rabo;

e.

difosgena (triklorometil-kloroformat) (CAS 503-38-8);

f.

črtano;

g.

ksilil bromida, orto: (CAS 89-92-9), meta: (CAS 620-13-3), para: (CAS 104-81-4);

h.

benzil bromida (CAS 100-39-0);

i.

benzil jodida (CAS 620-05-3);

j.

bromo acetona (CAS 598-31-2);

k.

cianogen bromida (CAS 506-68-3);

l.

bromo metiletilketona (CAS 816-40-0);

m.

kloro acetona (CAS 78-95-5);

n.

etil jodoacetata (CAS 623-48-3);

o.

jodo acetona (CAS 3019-04-3);

p.

kloropikrina (CAS 76-06-2). Glej 1C450.a.7 na Seznamu EU blaga z dvojno rabo.

Opomba 2

Alinei ML7.g in ML7.h.2 zajemata le specifične kulture celic in biološke sisteme, ne pa tudi celic in bioloških sistemov za civilne namene, npr. v kmetijstvu, farmaciji, zdravstvu, veterini, na okoljskem področju, pri predelavi odpadkov ali v prehrambeni industriji.

ML8   „Energetski materiali“ in pripadajoče snovi, in sicer:

N. B.

Glej tudi 1C011 na Seznamu EU blaga z dvojno rabo.

Tehnične opombe

1.

V okviru tega vnosa „mešanica“ pomeni sestavo dveh ali več snovi, od katerih je vsaj ena navedena v alineah pod ML8.

2.

Vse snovi, zajete v alineah pod ML8, so v tem seznamu zajete tudi, če se uporabljajo v kak namen, ki ga naslov ne omenja. (Npr. TAGN se v glavnem uporablja kot eksploziv, vendar se prav tako lahko uporablja tudi kot gorivo ali oksidacijsko sredstvo.)

a.

„eksplozivi“, našteti spodaj, in njihove mešanice:

1.

ADNBF (aminodinitrobenzofuroksan ali 7-amino-4,6-dinitrobenzofurazan-1-oksid) (CAS 97096-78-1);

2.

BNCP (cis-bis (5-nitrotetrazolato) tetra amin-kobalt (III) perklorat) (CAS 117412-28-9);

3.

CL-14 (diamino dinitrobenzofuroksan ali 5,7-diamino-4,6-dinitrobenzofurazan-1-oksid) (CAS 117907-74-1);

4.

CL-20 (HNIW ali heksanitroheksaazaisowurtzitan) (CAS 135285-90-4); hlatrati CL-20 (glede „predhodnih sestavin“ glej tudi ML8.g.3 in g.4);

5.

CP (2-(5-cianotetrazolato) penta amin-kobalt (III) perklorat) (CAS 70247-32-4);

6.

DADE (1,1-diamino-2,2-dinitroetilen, FOX7);

7.

DATB (diaminotrinitrobenzen) (CAS 1630-08-6);

8.

DDFP (1,4-dinitrodifurazanopiperazin);

9.

DDPO (2,6-diamino-3,5-dinitropirazin-1-oksid, PZO) (CAS 194486-77-6);

10.

DIPAM (3,3'-diamino-2,2',4,4',6,6'-heksanitrobifenil ali dipikramid) (CAS 17215-44-0);

11.

DNGU (DINGU ali dinitroglikoluril) (CAS 55510-04-8);

12.

furazani, in sicer:

a.

DAAOF (diaminoazoksifurazan);

b.

DAAzF (diaminoazofurazan) (CAS 78644-90-3);

13.

HMX in derivati (glede njegovih „predhodnih sestavin“ glej tudi ML8.g.5), in sicer:

a.

HMX (ciklotetrametilentetranitramin, oktahidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5, 7-tetrazin, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraza-ciklooktan, oktogen ali oktogen) (CAS 2691-41-0);

b.

difluoroaminirane analogne snovi HMX;

c.

K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabiciklo [3,3,0]-oktanon-3, tetranitrosemiglicouril ali keto-bicikličen HMX) (CAS 130256-72-3);

14.

HNAD (heksanitroadamantan) (CAS 143850-71-9);

15.

HNS (heksanitrostilben) (CAS 20062-22-0);

16.

imidazoli, in sicer:

a.

BNNII (oktahidro-2,5-bis(nitroimino)imidazo [4,5-d]imidazol);

b.

DNI (2,4-dinitroimidazol) (CAS 5213-49-0);

c.

FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazol);

d.

NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazol);

e.

PTIA (1-pikril-2,4,5-trinitroimidazol);

17.

NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometilen hidrazin);

18.

NTO (ONTA ali 3-nitro-1,2,4-triazol-5-on) (CAS 932-64-9);

19.

polinitrokubani z več kakor štirimi nitro skupinami;

20.

PYX (2,6-bis(pikrilamino)-3,5-dinitropiridin) (CAS 38082-89-2);

21.

RDX in derivati, in sicer:

a.

RDX (ciklotrimetilentrinitramin, ciklonit, T4, heksahidro-1,3, 5-trinitro-1,3,5-triazin, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-cikloheksan, heksogen ali heksogen) (CAS 121-82-4);

b.

keto-RDX (K-6 ali 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazacikloheksanon) (CAS 115029-35-1);

22.

TAGN (triaminoguanidinnitrat) (CAS 4000-16-2);

23.

TATB (triaminotrinitrobenzen) (CAS 3058-38-6) (glede njegovih „predhodnih sestavin“glej tudi ML8.g.7);

24.

TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoroamin) oktahidro-1,5-dinitro-1,5-diazocin);

25.

tetrazoli, in sicer:

a.

NTAT (nitrotriazol aminotetrazol);

b.

NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazol);

26.

tetril (trinitrofenilmetilnitramin) (CAS 479-45-8);

27.

TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadekalin) (CAS 135877-16-6) (glede njegovih „predhodnih sestavin“glej tudi ML8.g.6);

28.

TNAZ (1,3,3-trinitroazetidin) (CAS 97645-24-4) (glede njegovih „predhodnih sestavin“glej tudi ML8.g.2);

29.

TNGU (SORGUYL ali tetranitroglikoluril) (CAS 55510-03-7);

30.

TNP (1,4,5,8-tetranitro-piridazino[4,5-d]piridazin) (CAS 229176-04-9);

31.

triazini, in sicer:

a.

DNAM (2-oksi-4,6-dinitroamino-s-triazin) (CAS 19899-80-0);

b.

NNHT (2-nitroimino-5-nitro-heksahidro-1,3,5-triazin) (CAS 130400-13-4);

32.

triazoli, in sicer:

a.

5-azido-2-nitrotriazol;

b.

ADHTDN (4-amino-3,5-dihidrazino-1,2,4-triazol dinitramid) (CAS 1614-08-0);

c.

ADNT (1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazol);

d.

BDNTA ([bis-dinitrotriazol]amin);

e.

DBT (3,3'-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazol) (CAS 30003-46-4);

f.

DNBT (dinitrobistriazol) (CAS 70890-46-9);

g.

NTDNA (2-nitrotriazol 5-dinitramid) (CAS 75393-84-9);

h.

NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo) 3,5-dinitrotriazol);

i.

PDNT (1-pikril-3,5-dinitrotriazol);

j.

TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazol) (CAS 25243-36-1);

33.

vsi eksplozivi, ki niso omenjeni drugje pod ML8.a, z detonacijsko hitrostjo nad 8 700 m/s pri največji gostoti ali z detonacijskim tlakom nad 34 GPa (340 kbar);

34.

drugi organski eksplozivi, ki niso omenjeni drugje pod ML8.a, ki dosežejo detonacijski tlak 25 GPa (250 kbar) ali več in ki pri temperaturi 523 K (250 oC) ali več 5 minut ali dlje ostanejo stabilni;

b.

„pogonske snovi“, in sicer:

1.

vse trdne „pogonske snovi“ razreda 1.1 Združenih narodov (ZN) s teoretično dosegljivim specifičnim impulzom (v normalnih okoliščinah) nad 250 sekund pri nekovinskih ali čez 270 sekund pri aluminiziranih sestavah;

2.

vse trdne „pogonske snovi“ razreda 1.3 ZN s teoretično dosegljivim specifičnim impulzom (v normalnih okoliščinah) nad 230 sekund pri nehalogenskih, 250 sekund pri nekovinskih sestavah ter 266 sekund pri kovinskih sestavah;

3.

„pogonske snovi“ s konstanto sile nad 1 200 kJ/kg;

4.

„pogonske snovi“, ki lahko vzdržujejo stabilno, linearno hitrost izgorevanja nad 38 mm/s (merjeno v obliki inhibiranega enojnega pramena (inhibited single strand)) v normalnih okoliščinah pri tlaku 6,89 MPa (68,9 bar) in 294 K (21 oC);

5.

z elastomerom spremenjene lite dvobazne (EMCDB) „pogonske snovi“, ki na 233 K (-40 oC) izkazujejo več kot 5-odstotno sposobnost raztezanja pri največji obremenitvi;

6.

vse „pogonske snovi“, ki vsebujejo snovi iz ML8.a;

c.

„pirotehnika“, goriva in pripadajoče snovi, našteti spodaj, in njihove mešanice:

1.

letalska goriva, posebej pripravljena za vojaške namene;

2.

alan (aluminijev hidrid) (CAS 7784-21-6);

3.

karborani; dekaboran (CAS 17702-41-9); pentaborani (CAS 19624-22-7 in 18433-84-6) in njihovi derivati;

4.

hidrazin in derivati, in sicer (glede oksidirajočih derivatov hidrazina glej tudi ML8.d.8 in d.9):

a.

hidrazin (CAS 302-01-2) v koncentracijah 70 % ali več;

b.

monometil hidrazin (CAS 60-34-4);

c.

simetrični dimetil hidrazin (CAS 540-73-8);

d.

nesimetrični dimetil hidrazin (CAS 57-14-7);

5.

kovinska goriva v obliki delcev, bodisi sferičnih, atomiziranih, sferodinih, luskastih ali mletih, proizvedena iz materialov, ki sestojijo iz 99 % ali več:

a.

kovin in kovinskih mešanic, in sicer:

1.

berilija (CAS 7440-41-7) v delcih velikosti manj kot 60 μm;

2.

železovega prahu (CAS 7439-89-6) v delcih velikosti največ 3 μm, proizvedenega z redukcijo železovega oksida z vodikom;

b.

mešanice, ki vsebujejo kar koli od naslednjega:

1.

cirkonij (CAS 7440-67-7), magnezij (CAS 7439-95-4) ali spojine z enim ali drugim v delcih velikosti manj kot 60 μm;

2.

bor (CAS 7440-42-8) ali borova karbidna (CAS 12069-32-8) goriva čistosti najmanj 85 % in v delcih velikosti manj kot 60 μm;

6.

vojaški materiali, ki vsebujejo zgoščevalce za ogljikovodikova goriva, posebej pripravljena za uporabo pri metalcih plamena ali zažigalnih bombah, kot so kovinski stearati ali palmati (npr. oktal (CAS 637-12-7)) in zgoščevalci M1, M2 in M3;

7.

perklorati, klorati in kromati v mešanici s kovino v prahu ali drugimi sestavinami energetsko bogatega goriva;

8.

sferični aluminijev prah (CAS 7429-90-5) v delcih velikosti največ 60 μm, izdelan iz materialov, ki vsebujejo najmanj 99 % ali več aluminija;

9.

titanov subhidrid (TiHn) s stoihiometrično sestavo n = 0,65-1,68;

Opomba 1

Letalska goriva, zajeta v ML8.c.1, so končni izdelek in ne komponenta končnega izdelka.

Opomba 2

V ML8.c.4.a niso zajete mešanice hidrazina, posebej pripravljene za protikorozivno zaščito.

Opomba 3

Eksplozivi in goriva, ki vsebujejo kovine ali zlitine iz ML8.c.5 se nadzorujejo ne glede na to, ali so kovine ali zlitine vdelane v aluminij, magnezij, cirkonij ali berilij ali ne.

Opomba 4

ML8.c.5.b.2 ne zajema bora in borovega karbida, obogatenega z borom-10 (najmanj 20 % skupne vsebnosti bora-10).

d.

oksidanti, našteti spodaj, in njihove mešanice:

1.

ADN (amonijev dinitramid ali SR 12) (CAS 140456-78-6);

2.

AP (amonijev perklorat) (CAS 7790-98-9);

3.

spojine s fluorom in:

a.

drugimi halogeni;

b.

kisikom; ali

c.

dušikom;

Opomba 1

ML8.d.3 ne zajema klorovega trifluorida. Glej 1C238 na Seznamu EU blaga z dvojno rabo.

Opomba 2

ML8.d.3 ne zajema dušikovega trifluorida v plinastem stanju.

4.

DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidin) (CAS 78246-06-7);

5.

HAN (hidroksilamonijev nitrat) (CAS 13465-08-2);

6.

HAP (hidroksilamonijev perklorat) (CAS 15588-62-2);

7.

HNF (hidrazinijev nitroformat) (CAS 20773-28-8);

8.

hidrazinov nitrat (CAS 37836-27-4);

9.

hidrazinov perklorat (CAS 27978-54-7);

10.

tekoči oksidanti, ki so narejeni iz inhibirane kadeče dušikove kisline ali jo vsebujejo (IRFNA) (CAS 8007-58-7);

Opomba

ML8.d.10 ne zajema neinhibirane kadeče dušikove kisline.

e.

veziva, mehčala, monomeri, polimeri, in sicer:

1.

AMMO (azidometilmetiloksetan in njegovi polimeri) (CAS 90683-29-7) (glede njegovih „predhodnih sestavin“ glej ML8.g.1);

2.

BAMO (bisazidometiloksetan in njegovi polimeri) (CAS 17607-20-4) (glede njegovih „predhodnih sestavin“ glej tudi ML8.g.1);

3.

BDNPA (bis (2,2-dinitropropil)acetal) (CAS 5108-69-0);

4.

BDNPF (bis (2,2-dinitropropil)formal) (CAS 5917-61-3);

5.

BTTN (butantrioltrinitrat) (CAS 6659-60-5) (glede njegovih „predhodnih sestavin“ glej tudi ML8.g.8);

6.

energetični monomeri, mehčala in polimeri, ki vsebujejo nitro, azido, nitratne, nitraza ali difluoroamino skupine, posebej pripravljene za vojaške namene;

7.

FAMAO (3-difluoroaminometil-3-azidometil oksetan) in njegovi polimeri;

8.

FEFO (bis-(2-fluoro-2,2-dinitroetil) formal) (CAS 17003-79-1);

9.

FPF-1 (poli-2,2,3,3,4,4-heksafluoropentan-1,5-diol formal) (CAS 376-90-9);

10.

FPF-3 (poli-2,4,4,5,5,6,6-heptafluoro-2-tri-fluorometil-3-oksaheptan-1,7-diol formal);

11.

GAP (glicidilazid polimer) (CAS 143178-24-9) in njegovi derivati;

12.

HTPB (hidroksi-terminirani polibutadien) s hidroksilovo funkcionalnostjo najmanj 2,2 in največ 2,4, vrednostjo hidroksila manj kot 0,77 meq/g, in viskoznostjo pri 30 oC manj kot 47 P (CAS 69102-90-5);

13.

nizkomolekularni (molekularna masa manj kot 10 000) poliepiklorohidrin s funkcionalnimi alkoholnimi skupinami, poliepiklorohidrindiolom in -triolom;

14.

NENAs (spojine nitratoetilnitramina) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 in 85954-06-9);

15.

PGN (poli-GLYN, poliglicidilnitrat ali poli(nitratometil oksiran) (CAS 27814-48-8);

16.

poli-NIMMO (polinitratometilmetiloksetan) ali poli-NMMO (poli[3-nitratometil-3-metiloksetan]) (CAS 84051-81-0);

17.

polinitroortokarbonati;

18.

TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoroamino)etoksi] propan ali tris vinoksi propan adukt) (CAS 53159-39-0);

f.

aditivi, in sicer:

1.

osnovni bakrov salicilat (CAS 62320-94-9);

2.

BHEGA (bis-(2-hidroksietil) glikolamid) (CAS 17409-41-5);

3.

BNO (butadiennitriloksid) (CAS 9003-18-3);

4.

derivati ferocena, in sicer:

a.

butacen (CAS 125856-62-4);

b.

katocen (2,2-bis-etilferocenil propan) (CAS 37206-42-1);

c.

ferocenske ogljikoksilne kisline;

d.

n-butil-ferocen (CAS 31904-29-7);

e.

drugi aducirani polimerni derivati ferocena;

5.

svinčev beta-rezorcilat (CAS 20936-32-7);

6.

svinčev citrat (CAS 14450-60-3);

7.

svinčevobakrovi helati beta-rezorcilata ali salicilatov (CAS 68411-07-4);

8.

svinčev maleat (CAS 19136-34-6);

9.

svinčev salicilat (CAS 15748-73-9);

10.

svinčev stanat (CAS 12036-31-6);

11.

MAPO (tris-1-(2-metil)aziridinilfosfinoksid) (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (bis(2-metil aziridinil) 2-(2-hidroksipropanoksi) propilaminofosfinoksid); in drugi derivati MAPO;

12.

metil BAPO (bis(2-metil aziridinil) metilaminofosfinoksid) (CAS 85068-72-0);

13.

N-metil-p-nitroanilin (CAS 100-15-2);

14.

3-nitraza-1,5-pentan diizocianat (CAS 7406-61-9);

15.

organsko-kovinski spojitveni reagenti, in sicer:

a.

neopentil[dialil]oksi, tri[dioktil]fosfato-titanat (CAS 103850-22-2); znan tudi kot titan IV, 2,2[bis 2-propenolato-metil, butanolato, tris (dioktil) fosfato] (CAS 110438-25-0); ali LICA 12 (CAS 103850-22-2);

b.

titan IV, [(2-propenolato-1) metil, n-propanolatometil] butanolato-1, tris[dioctil] pirofosfat ali KR3538;

c.

titan IV, [(2-propenolato-1)metil, n-propanolatometil] butanolato-1, tris(dioctil)fosfat;

16.

policianodifluoroaminoetilenoksid;

17.

polifunkcionalni aziridinamidi z izoftalno, trimesinsko (BITA ali butilen imin trimesamid), izocianurno ali trimetiladipsko osnovno strukturo in 2-metilni ali 2-etilni substituenti na krogu aziridina;

18.

propilenimin (2-metilaziridin) (CAS 75-55-8);

19.

superfin železov oksid (Fe2O3) s specifično površino nad 250 m2/g in povprečno velikostjo delcev največ 3,0 nm;

20.

TEPAN (tetraetilenpentaaminakrilonitril) (CAS 68412-45-3); cianoetilirani poliamini in njegove soli;

21.

TEPANOL (tetraetilenpentaaminakrilonitrilglicidol) (CAS 68412-46-4); cianoetilirani poliamini aducirani z glicidolom in njegove soli;

22.

TPB (trifenil bizmut) (CAS 603-33-8);

g.

„predhodne sestavine“, in sicer:

N. B.

ML8.g se nanaša na nadzorovane „energetske materiale“, ki se proizvajajo iz teh snovi.

1.

BCMO (bisklorometiloksetan) (CAS 142173-26-0) (glej tudi ML8.e.1 in e.2);

2.

dinitroazetidin-t-butilna sol (CAS 125735-38-8) (glej tudi ML8.a.28);

3.

HBIW (heksabenzilheksaazaisowurtzitan) (CAS 124782-15-6) (glej tudi ML8.a.4);

4.

TAIW (tetraacetildibenzilheksaazaisowurtzitan) (glej tudi ML8.a.4);

5.

TAT (1,3,5,7 tetraacetil-1,3,5,7,-tetraaza ciklo-oktan) (CAS 41378-98-7) (glej tudi ML8.a.13);

6.

1,4,5,8-tetraazadekalin (CAS 5409-42-7) (glej tudi ML8.a.27);

7.

1,3,5-triklorobenzen (CAS 108-70-3) (glej tudi ML8.a.23);

8.

1,2,4-trihidroksibutan (1,2,4-butantriol) (CAS 3068-00-6) (glej tudi ML8.e.5).

Opomba 5

Glede polnjenj in naprav glej ML4.

Opomba 6

ML8 ne zajema naslednjih snovi, razen če niso spojene ali mešane z „energetičnimi materiali“, omenjenimi v ML8.a ali kovinami v prahu iz ML8.c:

a.

amonijev pikrat;

b.

črni smodnik;

c.

heksanitrodifenilamin;

d.

difluoroamin;

e.

nitroškrob;

f.

kalijev nitrat;

g.

tetranitronaftalen;

h.

trinitroanisol;

i.

trinitronaftalen;

j.

trinitroksilen;

k.

N-pirolidinon; 1-metil-2-pirolidinon;

l.

dioktilmaleat;

m.

etilheksilakrilat;

n.

trietilaluminij (TEA), trimetilaluminij (TMA), in drugi piroforni kovinski alkili in arili litija, natrija, magnezija, cinka ali bora;

o.

nitroceluoza;

p.

nitroglicerin (ali gliceroltrinitrat, trinitroglicerin) (NG );

q.

2,4,6-trinitrotoluen (TNT);

r.

Etilendiamindinitrat (EDDN);

s.

pentaeritritol tetranitrat (PETN);

t.

svinčev azid, navadni ali osnovni svinčev stifnat in inicialni eksplozivi ali netilne mešanice, ki vsebujejo azide ali komplekse azidov;

u.

trietilenglikoldinitrat (TEGDN);

v.

2,4,6-trinitroresorcinol (stifnična kislina);

w.

dietildifenilna sečnina; dimetilidifenilna sečnina; metiletildifenilna sečnina [centraliti];

x.

N,N-difenilna sečnina (nesimetrična difenilna sečnina);

y.

metil-N,N-difenilna sečnina (metilna nesimetrična difenilna sečnina);

z.

etil-N,N-difenilna sečnina (etilna nesimetrična difenilna sečnina);

aa.

2-nitrodifenilamin (2-NDPA);

bb.

4-nitrodifenilamin (4-NDPA);

cc.

2,2-dinitropropanol;

dd.

nitroguanidin (glej 1C011.d na Seznamu EU blaga z dvojno rabo).

ML9   Vojaška plovila, posebna mornariška oprema in dodatki, našteti spodaj, ter komponente zanje, posebej zasnovani za vojaške namene:

N. B.

Glede opreme za vodenje in navigacijo glej opombo 7 pod ML11.

a.

bojna plovila in plovila (površinska ali podvodna), posebej zasnovana ali prirejena za napadanje ali obrambo, neodvisno od tega, ali so bila spremenjena za nevojaške namene ali ne, ne glede na njihovo trenutno tehnično ali operativno stanje in neodvisno od tega, ali vključujejo izstrelitvene sisteme ali oklepno zaščito ter ladijski trup ali dele ladijskega trupa za takšna plovila;

b.

motorji, in sicer:

1.

dizelski motorji, posebej zasnovani za podmornice, ki imajo obe naslednji značilnosti:

a.

izhodno moč najmanj 1,12 MW (1 500 KM); in

b.

najmanj 700 vrtljajev na minuto;

2.

električni motorji, posebej zasnovani za podmornice, ki imajo vse naslednje značilnosti:

a.

izhodno moč več kot 0,75 MW (1 000 KM);

b.

hitro lahko začnejo iti vzvrtano;

c.

so tekočinsko hlajeni; in

d.

so popolnoma zaprti;

3.

nemagnetni dizelski motorji, posebej zasnovani za vojaške namene, z izhodno močjo 37,3 kW (50 KM) ali več in z nemagnetnim deležem prek 75 % skupne mase;

c.

podvodne naprave za odkrivanje, posebej zasnovane za vojaške namene, in oprema za njihovo upravljanje;

d.

mreže za podmornice in torpeda;

e.

se ne uporablja;

f.

prežeme in priključki za ladijski trup, posebej zasnovani za vojaške namene, ki omogočajo sporazumevanje z opremo, ki se nahaja zunaj plovila;

Opomba

ML9.f vključuje priključke za plovila enoprevodniškega, večprevodniškega, koaksialnega ali valovodnega tipa, in prežeme ladijskega trupa za plovila; oboji so odporni na prepuščanje vode od zunaj in ohranijo zahtevane lastnosti tudi več kot 100 m pod morsko gladino; in priključke z optičnimi vlakni in optične prežeme ladijskih trupov, posebej zasnovane za prenos „laserskih“ žarkov, ne glede na globino. ML9.f ne vključuje običajnih prežem trupa za pogonske gredi in hidrodinamično krmiljenje.

g.

tihi ležaji, posebej zasnovani za vojaške namene, s plinskim ali magnetnim visenjem in aktivnim dušenjem vibracij ali maskiranjem opaznosti ter oprema, katere del so ti ležaji.

ML10   „Zrakoplovi“, „zračna plovila, zasnovana po načelu 'lažje od zraka'“, zračna plovila brez posadke, motorji in oprema za zrakoplove, pripadajoča oprema in komponente, posebej zasnovani ali prirejeni za vojaške namene:

N. B.

Glede opreme za vodenje in navigacijo glej opombo 7 pod ML11.

a.

bojni „zrakoplovi“ in posebej zanje zasnovane komponente;

b.

drugi „zrakoplovi“ in „zračna plovila, zasnovana po načelu 'lažje od zraka'“, posebej zasnovani ali prirejeni za vojaške namene, med drugim za vojaško izvidništvo, napadanje, vojaško usposabljanje, transport in spuščanje vojakov ali vojaške opreme iz zraka, logistično podporo, ter posebej zanje zasnovane komponente;

c.

zračna plovila brez posadke s pripadajočo opremo, posebej zasnovana ali prirejena za vojaške namene, našteta spodaj, ter posebej zanje zasnovane komponente:

1.

zračna plovila brez posadke, vključno z daljinsko vodenimi zračnimi plovili (remotely piloted air vehicles — RPVs), avtonomno programljiva zračna plovila in zračna plovila, zasnovana po načelu „lažje od zraka“;

2.

pripadajoči metalci izstrelkov in oprema za podporo na tleh;

3.

pripadajoča oprema za poveljevanje in nadziranje;

d.

motorji, posebej zasnovani ali prirejeni za vojaške namene, in posebej zanje zasnovane komponente;

e.

zračna oprema, vključno z opremo za oskrbo z gorivom v zraku, posebej zasnovana za uporabo pri „zrakoplovih“, zajetih v ML10.a ali ML10.b, ali motorji, zajeti v ML10.d, ter posebej zanje zasnovane komponente;

f.

cisterne in oprema za oskrbo z gorivom pod pritiskom, oprema, posebej zasnovana za lajšanje operacij v omejenih predelih, in zemeljska oprema, razvita posebej za „zrakoplove“, zajete v ML10.a ali ML10.b, ali za motorje, zajete v ML10.d;

g.

vojaške zaščitne čelade in zaščitne maske in posebej zanje zasnovane komponente, na podlagi načela povečanega pritiska razvita oprema za dihanje in obleka za različne dele telesa, ki se zaradi povečanega pritiska nosi v „zrakoplovih“, obleka anti-g, aparati za pretvorbo tekočega kisika, ki se uporabljajo za „zrakoplove“ ali vodene izstrelke in s katapulti in z nabojem aktivirane naprave za rešitev posadke iz „zrakoplova“ v sili;

h.

padala in pripadajoča oprema za bojno osebje, spuščanje tovora ali upočasnitev „zrakoplovov“, našteti spodaj, in posebej zanje zasnovane komponente:

1.

padala za:

a.

natančno usmerjeno spuščanje diverzantov;

b.

spuščanje padalcev;

2.

padala za tovor;

3.

jadralna padala, zaviralna padala, pomožna padala za stabilizacijo in nadzor naklona padajočih teles (npr. rešilnih kapsul, katapultnih sedežev, bomb);

4.

stabilizacijska padala v sklopu sistemov za katapultiranje sedeža, namenjena uravnavanju odprtja in napolnitve zasilnih padal;

5.

pristajalna padala za vodene izstrelke, brezpilotna letala ali vesoljska plovila;

6.

približevalna padala in padala za upočasnitev ob pristajanju;

7.

druga vojaška padala;

8.

oprema, posebej zasnovana za padalce, ki skačejo z velike višine (npr. posebne obleke in čelade, sistemi za dihanje, navigacijska oprema);

i.

avtomatski pilotni sistemi za s padali spuščen tovor; oprema, posebej zasnovana ali prirejena za vojaške namene, za nadzorovane izskoke s katere koli višine, vključno z aparati za kisik.

Opomba 1

ML10.b ne zajema „zrakoplovov“ ali različic „zrakoplovov“, posebej zasnovanih za vojaške namene, ki:

a.

niso konfigurirani za vojaške namene in nimajo vgrajene opreme in dodatkov, posebej zasnovanih ali prirejenih za vojaške namene; in

b.

jih je organ, pristojen za civilno letalstvo v državi, ki sodeluje pri Wassenaarskem sporazumu, potrdil za civilno uporabo.

Opomba 2

ML10.d ne zajema:

a.

motorjev, posebej zasnovanih ali prirejenih za vojaške namene, ki jih je organ, pristojen za civilno letalstvo v državi, ki sodeluje pri Wassenaarskem sporazumu, potrdil za uporabo na „civilnih letalih“;

b.

izmeničnih motorjev ali posebej zanje zasnovanih komponent, razen tistih, ki so bili posebej zasnovani za zračna plovila brez posadke.

Opomba 3

Pod ML10.b in ML10.d, ki se nanašata na posebej zasnovane komponente in pripadajočo opremo za nevojaške „zrakoplove“ ali motorje, prirejene za vojaške namene, se nadzorujejo le tiste vojaške komponente in z vojsko povezana oprema, ki jih terja prirejanje za vojaške namene.

ML11   Elektronska oprema in posebej zasnovane komponente, ki niso zajete nikjer drugje na Seznamu vojaškega blaga EU, in sicer:

a.

elektronska oprema, posebej zasnovana za vojaške namene, in posebej zanjo zasnovane komponente;

Opomba

ML11 vključuje:

1.

opremo za elektronsko protiukrepanje in opremo za elektronsko protiprotiukrepanje (tj. opremo, zasnovano za oddajanje motečih ali napačnih signalov v radarske in radiokomunikacijske sprejemnike ali ki kako drugače otežuje sprejem, delovanje ali učinkovitost nasprotnikovih elektronskih sprejemnikov, vključno z njegovo opremo za protiukrepanje), vključno z opremo za motenje in proti motenju;

2.

cevi z zlahka prilagodljivo frekvenco (frequency agile tubes);

3.

elektronske sisteme ali opremo, zasnovano bodisi za nadziranje in spremljanje elektromagnetnega spektra v vojaške obveščevalne ali varnostne namene ali za ukrepanje zoper takšno nadziranje in spremljanje;

4.

podvodno protiukrepanje, vključno z akustičnim in magnetnim motenjem in lažnim oglašanjem, oprema, zasnovana za oddajanje motečih ali napačnih signalov v sonarske sprejemnike;

5.

opremo za varovanje obdelave podatkov, oprema za varovanje podatkov ter oprema za prenašanje in oddajanje znakov ob uporabi šifrirnih postopkov;

6.

opremo za prepoznavanje, preverjanje in nalaganje ključev (keyloader) kot tudi opremo za upravljanje, pripravo in razdeljevanje ključev;

7.

opremo za vodenje in navigacijo.

b.

oprema za motenje sistemov za globalno satelitsko navigacijo (Global Navigation Satellite Systems — GNSS).

ML12   Orožni sistemi z visoko kinetično energijo (high velocity kinetic energy weapon systems) in pripadajoča oprema, našteti spodaj, in posebej zanje zasnovane komponente:

a.

orožni sistemi s kinetično energijo, posebej zasnovani za uničenje ali odvrnitev (prekinitev naloge) nasprotnikovega predmeta;

b.

posebej zasnovani merilni in ocenjevalni pripomočki in preskusni modeli, vključno z diagnostičnim instrumentarijem in predmeti diagnoze za dinamično preskušanje projektilov in sistemov z visoko kinetično energijo.

N. B.

Glede orožnih sistemov, ki uporabljajo podkalibrsko strelivo ali delujejo zgolj na kemični pogon, ter streliva zanje, glej ML1 do ML4.

Opomba 1

Kolikor gre za posebej zasnovane orožne sisteme z visoko kinetično energijo, vključuje ML12 naslednje:

a.

izstrelitvene pogonske sisteme, ki zmorejo mase, večje od 0,1 g, pospešititi do hitrosti nad 1,6 km/s, s posamičnim ali hitrim streljanjem;

b.

opremo za ustvarjanje takoj razpoložljive energije, električno zaščito (electric armour), hrambo energije, termični nadzor, preklapljanje, kondicioniranje ali za upravljanje goriv; električne vmesnike med električnim napajanjem, cevjo, in drugimi funkcijami električnega nadzora kupole;

c.

sisteme za akvizicijo ciljev, sledenje ciljem, usmerjanje ognja in sistem za oceno škode;

d.

sisteme za samovodenje, vodenje ali preusmeritev pogona (stransko pospešenje) za projektile.

Opomba 2

ML12 zajema orožne sisteme z eno od naslednjih vrst pogona:

a.

elektromagnetno;

b.

elektrotermično;

c.

s plazmo;

d.

z lahkim plinom; ali

e.

kemično (če je v kombinaciji z eno od prej naštetih vrst).

ML13   Oklepna ali zaščitna oprema in konstrukcije in komponente, in sicer:

a.

oklepne plošče, in sicer:

1.

izdelane tako, da ustrezajo določenemu vojaškemu standardu ali specifikaciji; ali

2.

so primerne za vojaške namene;

b.

konstrukcije iz kovinskih in nekovinskih materialov ali njihovih kombinacij, posebej zasnovane za balistično zaščito vojaških sistemov, in posebej zanje zasnovane komponente;

c.

vojaške čelade;

d.

neprebojni jopiči in zaščitna oblačila, izdelani skladno z vojaškimi standardi ali specifikacijami oziroma primerljivimi standardi ali specifikacijami, in posebej zanje zasnovane komponente.

N. B.

Glede „vlaknenih ali nitastih materialov“, ki se uporabljajo v proizvodnji neprebojnih jopičev, glej 1C010 na Seznamu EU blaga z dvojno rabo.

Opomba 1

ML13.b vključuje materiale, posebej zasnovane, da bi zagotavljali oklepno zaščito, ki ustrezno reagira na eksploziv, ali za gradnjo vojaških zaklonišč.

Opomba 2

ML13.c ne zajema običajnih jeklenih čelad, ki niso ne prirejene ne zasnovane tako, da bi jim lahko vgradili kakršno koli dodatno napravo, niti niso z njo opremljene.

Opomba 3

ML13.d ne zajema neprebojnih jopičev ali zaščitnih oblačil, ki jih s seboj nosi njihov uporabnik za svojo lastno zaščito.

N. B.

Glej tudi vnos 1A005 na Seznamu EU blaga z dvojno rabo.

ML14   Specializirana oprema za vojaško usposabljanje ali za simuliranje vojaških scenarijev, simulatorji, posebej zasnovani za usposabljanje za uporabo katerega koli strelnega orožja ali orožja, zajetega v ML1 ali ML2, ter posebej zanje zasnovane komponente in dodatki.

Tehnična opomba

Izraz „specializirana oprema za vojaško usposabljanje“ vključuje vojaške izvedbe naslednje opreme: simulatorje napada, simulatorje letalskih operacij, simulatorje radarskih tarč, generatorje radarskih tarč, naprave za vaje iz usmerjanja ognja, naprave za vaje iz protipodmorniškega bojevanja, simulatorje letenja (vključno s centrifugami, izdelanimi za usposabljanje pilotov/astronavtov), naprave za usposabljanje za delo z radarji (radar trainers), trenažer za instrumentalno letenje, naprave za vaje iz navigacije, naprave za vaje iz izstreljevanja vodenih izstrelkov, oprema za označevanje ciljev, brezpilotni „zrakoplovi“, naprave za vaje z oborožitvijo, naprave za vaje z „zrakoplovi“ brez posadke, mobilne naprave, namenjene usposabljanju, in oprema za usposabljanje za vojaške operacije na tleh.

Opomba 1

ML14 vključuje sisteme za ustvarjanje slik (image generating) in interaktivnih okolij za simulatorje, če so posebej zasnovani ali prirejeni za vojaške namene.

Opomba 2

ML14 ne zajema opreme, posebej zasnovane za usposabljanje za uporabo lovskega ali športnega orožja.

ML15   Video oprema (imaging equipment) ali oprema za ustrezno protiukrepanje, našteta spodaj, posebej zasnovana za vojaške namene, ter posebej zanjo zasnovane komponente in dodatki:

a.

snemalniki in oprema za obdelavo slik;

b.

kamere, fotografska oprema in oprema za obdelavo filmov;

c.

oprema za ojačevanje slike;

d.

oprema za infrardeče ali toplotno slikovno snemanje in obdelavo;

e.

senzorska oprema za radarske slike (imaging radar sensor equipment);

f.

oprema za protiukrepanje ali ukrepanje zoper protiukrepanje z opremo, zajeto v alineah ML15.a do ML15.e.

Opomba

ML15.f vključuje opremo, zasnovano za slabitev operacij ali učinkovitosti vojaških video sistemov ali za zmanjšanje učinkov takšnih slabitev na minimum.

Opomba 1

Izraz „posebej zasnovane komponente“ vključuje naslednje blago, če je zasnovano posebej za vojaške namene:

a.

cevi za pretvarjanje infrardečih slik;

b.

cevi za ojačenje slike (razen če pripadajo prvi generaciji);

c.

mikrokanalne plošče;

d.

cevi za televizijske kamere pri nizki osvetlitvi (low-light-level television camera tubes);

e.

detektorski nizi (vključno s sistemi za elektronsko povezavo ali za odčitavanje);

f.

piroelektrične cevi za televizijske kamere;

g.

hladilni sistemi za video sisteme;

h.

fotokromni ali elektrooptični električni zaklopi s hitrostjo zaklopa manj kot 100 μs, razen ko gre za zaklope, ki so bistven del visokohitrostne kamere;

i.

razsmerniki slik z optičnimi vlakni;

j.

sestavljene polprevodniške fotokatode.

Opomba 2

ML15 ne zajema „cevi za ojačenje slike prve generacije“ ali opreme, posebej zasnovane za vgradnjo „cevi za ojačenje slike prve generacije“.

N. B.

Glede statusa namerilnih naprav za orožje, ki imajo „cevi za ojačenje slike prve generacije“ glej vnose ML1, ML2 in ML5.a.

N. B.

Glej tudi vnosa 6A002.a.2 in 6A002.b na Seznamu EU blaga z dvojno rabo.

ML16   Kovani, liti in drugi nedokončani proizvodi, katerih uporabo v sklopu nadzorovanega proizvoda je mogoče razbrati iz materialne sestave, geometrije ali funkcije in ki so posebej zasnovani za katerega od proizvodov, zajetih v ML1 do ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 ali ML19.

ML17   Različna oprema, materiali in knjižnice, našteti spodaj, in posebej zanje zasnovane komponente:

a.

aparati za potapljanje in podvodno plavanje, in sicer:

1.

aparati z zaprtim ali polzaprtim krogom, posebej zasnovani za vojaške namene (tj. posebej zasnovani tako, da so nemagnetni);

2.

posebej zasnovane komponente, ki se uporabljajo pri konverziji aparatov z odprtim krogom za vojaško rabo;

3.

artikli, zasnovani izključno za vojaške namene, ki se uporabljajo z aparati za potapljanje in podvodno plavanje;

b.

gradbena oprema, posebej zasnovana za vojaške namene;

c.

fitingi, prevleke in obdelave za maskiranje opaznosti, posebej zasnovani za vojaške namene;

d.

oprema za tehnično podporo na terenu, posebej zasnovana za uporabo na bojnih območjih;

e.

„roboti“, kontrolne enote za „robote“ in za „robote“ izdelane „enote za končno obdelavo“, ki imajo katero od naslednjih značilnosti:

1.

so posebej zasnovani za vojaške namene;

2.

so opremljeni s sredstvi za zaščito hidravličnih vodov pred poškodbami od zunaj prihajajočih balističnih drobcev (npr. imajo samotesnilne vode) in so zasnovani za uporabo hidravličnih tekočin s plameniščem nad 839 K (566 oC); ali

3.

so posebej zasnovani ali določeni za delovanje v okolju elektromagnetnega pulza (EMP);

f.

knjižnice (parametrične tehnične zbirke podatkov), posebej zasnovane za vojaške namene, ki se uporabljajo z opremo, zajeto v Skupnem seznamu vojaškega blaga EU;

g.

oprema za ustvarjanje jedrske energije ali pogonska oprema, vključno z „jedrskimi reaktorji“, posebej zasnovana za vojaške namene, in komponente zanjo, posebej zasnovane ali prirejene za vojaške namene;

h.

oprema in materiali, prevlečeni ali obdelani tako, da bi bili čim manj opazni (signature suppression), posebej zasnovani za vojaške namene, razen tistih, ki so zajeti drugje na Skupnem seznamu vojaškega blaga EU;

i.

simulatorji, posebej zasnovani za vojaške „jedrske reaktorje“;

j.

premične servisne delavnice, posebej zasnovane ali prirejene za servisiranje vojaške opreme;

k.

premični električni generatorji, posebej zasnovani za vojaške namene;

l.

rezervoarji, posebej zasnovani za vojaške namene;

m.

trajekti, razen tistih, ki so zajeti drugje na Skupnem seznamu vojaškega blaga EU, mostovi in pontoni, posebej zasnovani za vojaške namene;

n.

preskusni modeli, posebej zasnovani za „razvoj“ blaga, zajetega v ML4, ML6, ML9 ali ML10.

Tehnične opombe

1.

V ML17 izraz „knjižnica“ (parametrična tehnična zbirka podatkov) pomeni zbirko tehničnih informacij vojaškega značaja, s pomočjo katerih je mogoče izboljšati učinkovitost vojaške opreme ali vojaških sistemov.

2.

V ML17 izraz „prirejen“ pomeni vsako strukturno, električno, mehanično ali drugo spremembo, ki nevojaškemu proizvodu zagotavlja vojaško zmogljivost, enakovredno proizvodu, ki je posebej zasnovan za vojaške namene.

ML18   Oprema za proizvodnjo izdelkov s Skupnega seznama vojaškega blaga EU, in sicer:

a.

posebej zasnovana in prirejena za proizvodnjo opreme za proizvodnjo izdelkov, zajetih v Skupnem seznamu vojaškega blaga EU, in posebej zanjo zasnovane komponente;

b.

posebej zasnovane naprave in objekti za okoljsko preskušanje in posebej zanje zasnovana oprema, za certificiranje, preverjanje primernosti ali preskušanje proizvodov, zajetih v Skupnem seznamu vojaškega blaga EU.

Tehnična opomba

V ML18 izraz „proizvodnja“ pokriva razvoj, preskušanje, izdelavo, testiranje in preverjanje.

Opomba 1

ML18.a in ML18.b vključujeta naslednjo opremo:

a.

nepretrgoma delujoče naprave za nitriranje;

b.

centrifugalne preskusne aparature ali oprema s katero od naslednjih značilnosti:

1.

poganja jo motor ali motorji s skupno nazivno močjo nad 298 kW (400 KM);

2.

nosi lahko najmanj 113 kg tovora; ali

3.

zmore centrifugalni pospešek vsaj 8 g s tovorom najmanj 91 kg;

c.

dehidracijske preše;

d.

izrivalne polžaste preše, posebej zasnovane ali prirejene za ekstrudiranje vojaških eksplozivov;

e.

rezalni stroji za ekstrudirane pogonske snovi;

f.

mešalni bobni premera najmanj 1,85 m in proizvodne zmogljivosti 227 kg;

g.

kontinualni mešalniki za trdne pogonske snovi;

h.

mešalniki na napajalno energijo za drobljenje ali mletje sestavin vojaških eksplozivov;

i.

oprema za doseganje sferičnosti in hkrati enotne velikosti delcev in kovinskega prahu iz ML8.c.8;

j.

pretvorniki konvekcijskega toka (convection current converters) za konverzijo snovi iz ML8.c.3.

Opomba 2

a.

Izraz „izdelki s Skupnega seznama vojaškega blaga EU“ vključuje:

1.

izdelke, ki niso predmet nadzora, če so v koncentracijah, ki so nižje od navedenih:

a.

hidrazin (glej ML8.c.4);

b.

„eksplozive“ (glej ML8);

2.

izdelke, ki niso predmet nadzora, če ne prekoračujejo tehničnih vrednosti (tj. „superprevodni“ materiali, ki niso zajeti v 1C005 na Seznamu EU blaga z dvojno rabo; „superprevodni“ elektromagneti, ki niso zajeti v 3A001.e.3 na Seznamu EU blaga z dvojno rabo; „superprevodna“ električna oprema, ki je izvzeta iz nadzora na podlagi ML20.b);

3.

kovinska goriva in oksidanti, ki se v laminarni obliki izločijo iz parne faze (glej ML8.c.5).

b.

Izraz „izdelki s Skupnega seznama vojaškega blaga EU“ ne vključuje:

1.

signalnih pištol (glej ML2.b);

2.

snovi, ki so izvzete iz nadzora na podlagi opombe 3 pod ML7;

3.

dozimetrov za merjenje sevanja za osebno rabo (glej ML7.f) in maske za zaščito pred posebnimi industrijskimi tveganji, glej tudi Seznam EU blaga z dvojno rabo;

4.

difluoroamin in kalijev nitrat v prahu (glej opombo 6 pod ML8);

5.

motorjev, ki so izvzeti iz nadzora na podlagi ML10;

6.

običajnih jeklenih čelad, ki niso ne prirejene ne zasnovane tako, da bi jim lahko vgradili kakršno koli dodatno napravo (glej opombo 2 pod ML13);

7.

opreme, ki sloni na industrijskih strojih, ki se ne nadzirajo, denimo stroji za prevleko, ki niso navedeni drugje, in oprema za vlivanje plastike;

8.

mušket, pušk in karabink, izdelanih pred letom 1938, reprodukcij mušket, pušk in karabink, izdelanih pred letom 1890, revolverjev, pištol in brzostrelk, izdelanih pred letom 1890, ter njihovih reprodukcij.

Opomba 3

Opomba 2.b.8 iz ML18 ne pomeni, da je oprema za proizvodnjo ne-starega osebnega orožja oproščena nadzora, četudi se uporablja v proizvodnji reprodukcij starejšega osebnega orožja.

ML19   Orožni sistemi z usmerjeno energijo (directed energy weapon systems — DEW), pripadajoča oprema ali oprema za protiukrepanje in preskusni modeli, našteti spodaj, in posebej zanje zasnovane komponente:

a.

„laserski“ sistemi, posebej zasnovani za uničenje ali odvrnitev (prekinitev naloge) nasprotnikovega predmeta;

b.

sistemi z žarki delcev, ki lahko uničijo ali odvrnejo (prekinejo nalogo) nasprotnikovega predmeta;

c.

radijsko frekvenčni sistemi velike moči, ki lahko uničijo ali odvrnejo (prekinejo nalogo) nasprotnikovega predmeta;

d.

oprema, posebej zasnovana za odkrivanje ali prepoznavanje sistemov, zajetih v ML19.a do ML19.c, ali obrambo pred njimi;

e.

fizični preskusni sistemi in pripadajoča dokumentacija za sisteme, opremo in komponente, ki jih zajema ta vnos;

f.

„laserski“ sistemi z neprekinjenimi ali impulzni žarki, posebej zasnovani za povzročanje trajne slepote pri opazovanju brez ojačevalnih optičnih pripomočkov, tj. s prostim očesom ali s korekcijskimi pripomočki za vid.

Opomba 1

Orožni sistemi z usmerjeno energijo, zajeti v ML19, vključujejo sisteme, katerih zmogljivosti izhajajo iz kontrolirane uporabe:

a.

„laserjev“ zadostne neprekinjene ali impulzne moči, da povzročijo razdejanje podobno razdejanju, ki ga povzroči konvencionalno strelivo;

b.

pospeševalcev delcev, ki mečejo nabit ali nevtralen žarek delcev z rušilno močjo;

c.

visoko frekvenčnih oddajnikov žarkov z visoko povprečno ali z visoko pulzirno energijo, ki ustvarjajo polja zadostne jakosti za onesposobitev elektronskih tokokrogov na oddaljenem cilju.

Opomba 2

ML19 vključuje naslednje, če je posebej zasnovano za orožne sisteme z usmerjeno energijo:

a.

opremo za ustvarjanje takoj razpoložljive energije, hrambo energije, preklapljanje, naprave za kondicioniranje energije ali naprave za upravljanje goriv;

b.

sisteme za akvizicijo ciljev ali sledenje ciljem;

c.

sisteme, s katerimi je mogoče oceniti škodo, povzročeno cilju, uničenje ali odvrnitev (prekinitev naloge);

d.

opremo za uravnavanje, širjenje in usmerjanje žarkov,

e.

opremo, zmožno hitrega preusmerjanja žarkov za hitro delovanje proti več ciljem hkrati;

f.

prilagodljivo optiko in konjugatorje faz (phase conjugators);

g.

injektorje toka za žarke negativnih vodikovih ionov;

h.

komponente pospeševalnika (accelerator components), „primerne za vesolje“;

i.

opremo za združevanje negativnih ionskih žarkov (negative ion beam funnelling equipment);

j.

opremo za usmerjanje in preusmerjanje visokoenergetskih ionskih žarkov;

k.

folije, „primerne za vesolje“, za nevtraliziranje žarkov negativnih vodikovih izotopov.

ML20   Kriogenska in „superprevodna“ oprema, našteta spodaj, in posebej zanjo zasnovane komponente in dodatki:

a.

oprema, posebej zasnovana ali konfigurirana za montažo v vozilo, ki se uporablja v kopenskem, mornariškem, zračnem ali vesoljskem vojaškem kontekstu, zmožna delovanja med premikanjem in ki lahko ustvari ali vzdržuje temperaturo pod 103 K (-170 oC);

Opomba

ML20.a vključuje mobilne sisteme, ki imajo ali uporabljajo dodatke ali komponente, izdelane iz nekovinskih materialov ali materialov, ki niso električno prevodni, denimo plastike ali z epoksi smolo impregniranih materialov.

b.

„superprevodna“ električna oprema (rotacijski stroji in transformatorji), posebej zasnovana ali konfigurirana za montažo v vozilo, ki se uporablja v kopenskem, mornariškem, zračnem ali vesoljskem vojaškem kontekstu, zmožna delovanja med premikanjem.

Opomba

ML20.b ne zajema hibridnih homopolarnih enosmernih generatorjev z enopolnimi običajnimi kovinskimi armaturami, ki rotirajo v magnetnem polju, ustvarjenem s pomočjo superprevodnih navitij, če so ta navitja edina superprevodna komponenta v generatorju.

ML21   „Programska oprema“, in sicer:

a.

„programska oprema“, posebej zasnovana ali prirejena za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ opreme ali materialov, zajetih v Skupnem seznamu vojaškega blaga EU;

b.

posebna „programska oprema“, in sicer:

1.

„programska oprema“, zasnovana posebej za:

a.

modeliranje, simulacijo ali ocenjevanje vojaških orožnih sistemov;

b.

„razvoj“, spremljanje, vzdrževanje ali posodabljanje „programske opreme“, ki deluje v sklopu vojaških orožnih sistemov;

c.

modeliranje ali simulacijo vojaških operativnih scenarijev, ki ni zajeta v ML14;

d.

poveljevalne, komunikacijske, nadzorne in obveščevalne (Command, Communications, Control and Intelligence — C3I) ali poveljevalne, komunikacijske, nadzorne, računalniške in obveščevalne aplikacije (Command, Communications, Control, Computer and Intelligence — C4I);

2.

„programska oprema“ za določanje učinkov konvencionalnega, jedrskega, kemičnega ali biološkega orožja;

3.

„programska oprema“, ki ni zajeta v ML21.a, b.1 ali b.2, posebej zasnovana ali prirejena tako, da omogoča opremi, ki ni zajeta v Skupnem seznamu vojaškega blaga EU, izpolnjevati vojaške funkcije, ki jih ima oprema, zajeta v ML5, ML7.f, ML9.c, ML9.e, ML10.e, ML11, ML14, ML15, ML17.i ali ML18.

ML22   „Tehnologija“, in sicer:

a.

„tehnologija“, razen tiste iz ML22.b, ki je „potrebna“ za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ blaga, zajetega v Skupnem seznamu vojaškega blaga EU;

b.

„tehnologija“, in sicer:

1.

„tehnologija“, „potrebna“ za zasnovo, sestavljanje komponent ter delovanje, vzdrževanje in popravilo popolnih proizvodnih obratov za blago, zajeto v Skupnem seznamu vojaškega blaga EU, tudi če se komponente teh proizvodnih obratov ne nadzorujejo;

2.

„tehnologija“, „potrebna“ za „razvoj“ in „proizvodnjo“osebnega orožja, tudi če se uporablja v proizvodnji reprodukcij starejšega osebnega orožja;

3.

„tehnologija“, „potrebna“ za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ toksikoloških agensov, pripadajoče opreme ali komponent, zajetih v ML7.a do ML7.f;

4.

„tehnologija“, „potrebna“ za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ biopolimerov ali kultur posebnih celic, zajetih v ML7.g;

5.

„tehnologija“, „potrebna“ izključno za pridajanje „biokatalizatorjev“, zajetih v ML7.h.1, k vojaškim nosilnim snovem in vojaškemu materialu.

Opomba 1

„Tehnologija“, „potrebna“ za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ blaga, ki ga zajema Seznam streliva, ostane pod nadzorom tudi tedaj, ko jo je mogoče uporabiti za blago, ki se ne nadzoruje.

Opomba 2

ML22 ne zajema „tehnologije“:

a.

ki predstavlja nujni minimum tehnologije, potrebne za vgradnjo, delovanje, vzdrževanje (preverjanje) in popravilo blaga, ki ni predmet nadzora ali katerega izvoz je bil dovoljen;

b.

ki je „dostopna javnosti“, „temeljne znanstvene raziskave“ ali informacij, nujno potrebnih pri prijavi patentov;

c.

za magnetno indukcijo za neprekinjen pogon civilnih transportnih sredstev.