10.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 314/4


Odobritev državne pomoči v okviru določb členov 87 in 88 Pogodbe ES

Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora

(2005/C 314/03)

Datum sprejema odločitve:

Država članica: Italija (Toskana)

Št. pomoči: N 61/2004

Naslov: Povračilo stroškov za odstranitev in uničenje živali, ki so bile najdene poginule

Namen: Povračilo stroškov rejcev za pobiranje, prevoz in uničenje živali, ki so bile najdene poginule na kmetijskih posestvih

Pravna podlaga: Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale n. 7 del 19.1.2004„Interventi a favore degli allevatori in relazione alla rimozione e alla distruzione degli animali morti in azienda“

Proračun: 810 000 EUR

Intenzivnost ali znesek pomoči: Za stroške pobiranja in prevoza živali, ki so bile najdene poginule: 300 EUR na glavo za govedo in bivole ter 65 EUR na glavo za ovce in koze. Na vsak način odškodnina ne more preseči 100 % dejanskih stroškov rejca.

Za stroške uničenja trupel živali, ki so bile najdene poginule od 1. novembra 2002 do 31. decembra 2004: 50 EUR na glavo za govedo in bivole ter 7 EUR na glavo za ovce in koze. Na vsak način odškodnina ne more preseči 100 % dejanskih stroškov rejca za živali, ki so bile najdene poginule od 1. novembra 2002 do 31. decembra 2003 ter 75 % za živali, ki so bile najdene poginule od 1. januarja 2004 do 31. decembra 2004

Trajanje: Odškodnine se bodo dodelile za živali, najdene poginule na posestvih od 1. novembra 2002 do 31. decembra 2004

Drugi podatki: Osnutek zakona št. 7 z dne 19.1.2004 uvaja spremembe za obstoječi program, ki ga je odobrila Komisija na temelju aktov državne pomoči N 639/2001 (Odločitev Komisije SG(2002)198 z dne 31. januarja 2002, JO C 58/2002) in N 739/2002 (Odločitev Komisije C(2003)64 z dne 15. januarja 2003, JO C 39/2003)

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Datum sprejetja odločbe:

Država članica: Španija

Št. pomoči: N 163/2004

Namen: Pomoč, namenjena odpravi škode, ki jo je v Aragonu povzročil hudourniški dež

Cilj: Odprava škode, povzročene s hudourniškim dežjem v Aragonu

Pravna osnova: Proyecto de orden por la que se establecen ayudas para paliar los daños causados por las tormentas y lluvias torrenciales acaecidas en los meses de julio y agosto de 2003 en determinados municipios de la Comunidad Autónoma de Aragón

Proračun: 285 000 EUR

Intenzivnost ali znesek pomoči: Nižji kot znaša škoda, povzročena v lesnih nasadih

Trajanje: Pomoč ad hoc

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/