2.9.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 215/4


Seznam mednarodnih kontrolnih in nadzornih služb (v nadaljevanju „nadzorne službe“), ki so jih odobrile države članice v skladu s Prilogo VI k Uredbi (ES) št. 800/1999

(2005/C 215/04)

(Ta seznam nadomešča seznam, ki je bil objavljen v Uradnem listu Evropskih skupnosti C 295 z dne 18. oktobra 2000, stran 2)

1.   SPLOŠNO

Na podlagi člena 16(1)(b) in (2)(c) Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999 (1) so nadzorne službe, ki jih odobrijo države članice, pooblaščene za izdajo potrdil za iztovarjanje in uvoz kmetijskih proizvodov, za katere velja izvozno nadomestilo za izvoz v tretjo državo, ali vsaj potrdil o prispetju teh proizvodov v namembni kraj v tretji državi.

Države članice so odgovorne za odobravanje in spremljanje teh nadzornih služb.

Odobritev nadzorne službe s strani ene države članice velja za vse države članice. To pomeni, da se lahko potrdila, ki jih izdajo odobrene nadzorne službe, uporabljajo po vsej Skupnosti, ne glede na državo članico ali kjer ima nadzorna služba svoj sedež.

Za informiranje izvoznikov Skupnosti o kmetijskih proizvodih Komisija občasno objavi seznam vseh nadzornih služb, ki so jih odobrile države članice. Priloženi seznam je bil posodobljen 1. Julij 2005.

2.   OPOZORILO:

Komisija opozarja izvoznike na naslednje:

Dejstvo, da je nadzorna služba omenjena na seznamu, ne zagotavlja avtomatsko, da so potrdila, ki jih je ta služba izdala, sprejemljiva; zahtevajo se lahko dodatni dokazi; lahko se tudi naknadno ugotovi, da izdana potrdila niso točna;

Službo se lahko umakne s seznama kadarkoli. Preden se izvoznik obrne na službo, mora pri nacionalnih organih preveriti, če je zadevna služba še vedno pooblaščena;

Če izvoznik želi več informacij o eni od teh služb, se lahko informira pri nacionalnem organu, ki jo je odobril.


(1)  UL L 102, 17.4.1999, str. 11. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 671/2004 (UL L 105, 14.4.2004, str. 5).


PRILOGA

Seznam nadzornih služb, ki so jih odobrile države članice

DANSKA

Baltic Control Ltd Århus (1)

Sindalsvej 42 B

P.O. Box 2199

DK-8240 Risskov

Tel. (45) 86 21 62 11

Fax (45) 86 21 62 55

baltic@balticcontrol.com

NEMČIJA

ICCS (1)

International Commodity Control Services GmbH

Große Elbstraße 145 a

D-22767 Hamburg

Tel. (49-40) 36 98 29 0

Fax (49-40) 36 98 29 20

team@iccshamburg.com

IPC Hormann GmbH (1)

Independent Product-Controlling

Ernst-August-Straße 10

D-29664 Walsrode

Tel. (49-5161) 60 39 0

Fax (49-5161) 60 39 101

ipc@ipc-hormann.com

Argos Control Warenprüfung GmbH

Nantestrasse 30

D-13127 Berlin

Tel. (49-30) 283 05 73-0

Fax (49-283) 05 73-16

Allgemein@argoscontrol.de

ŠPANIJA

SGS Española de Control SA (1)

C/Trespaderne, 29

Edificio Barajas I

(Bo del Aeropuerto)

E-28042 Madrid

Tel. (34) 913 13 80 00

Fax (34) 913 13 80 80

sgstecnos-spain@sgsgroup.com

Inspectorate Española, SA

C/Estrecho de Mesina, 13

E-28042 Madrid

Tel. (34) 914 18 38 30

Fax (34) 914 18 38 01

certificacion@bsi-global.com

FRANCIJA

SGS AGRI MIN

191 avenue Aristide-Briand

F-94237 Cachan Cedex

Tel. (33-1) 41 24 89 50

Fax (33-1) 41 24 89 9

Sgs.rouen.agridiv@sgs.com

SICEA INTERNATIONAL

Anse Aubran

Avenue Gérard Baudet

F-13110 Port de Bouc

Tel. (33-4) 42 35 04 60

Fax (33-4) 42 40 09 64

sicea.intl@wanadoo.fr

ITALIJA

SOCIETA SGS ITALIA SpA

Sede legale: Via Gasparre Gozzi 1/A

I-20129 Milano

Tel. (39-02) 73 931

Fax (39-02) 70 12 46 30

www.sgs.com

SOCIETA VIGLIENZONE ADRIATICA Spa

Sede legale: Via Varese n. 20

I-20121 Milano

Filiale: C. ne Piazza d'Armi, 130

I-48100 Ravenna

Tel. (39-0544) 42 22 40

Fax (39-0544) 42 23 20

controlli@viglienzoni.it

SOCIETA BOSSI&C. — TRANSITI Spa

Via D. Fiasella, n. 1

I-16121 Genova

Tel. (39-010) 57 16-1

Fax (39-010) 58 23 46

surveyor@bossi-transiti.it

NIZOZEMSKA

CONTROL UNION NEDERLAND (1)

Jufferstraat, 9-15

Postbus 22074

3003 DB Rotterdam

Nederland

Tel. (31-10) 282 33 90

Fax (31-10) 412 39 67

netherlands@controlunion.com

SAYBOLT INTERNATIONAL BV

PO Box 151

3000 AD Rotterdam

Nederland

Tel. (31-10) 460 99 11

Fax (31-10) 435 36 00

www.saybolt.com

POLJSKE

J.S.Hamilton Sp. z o.o.

ul. Świętojańska 134

81-404 Gdynia

Tel. (48-58) 660 77 20/621 83 21

Fax (48-58) 660 77 21

www.hamilton.net.pl

Polcargo International Sp. z o.o.

ul. Henryka Pobożnego 5

70-900 Szczecin

Tel. (48-91) 434 02 11

Fax (48-91) 488 20 36

www.polcargo.pl

SGS Polska Sp. z o.o.

ul. Bema 83

01-233 Warszawa

Tel. (48-22) 329 22 22

Fax (48-22) 329 22 20

www.sgs.com

FINSKA

SGS INSPECTION SERVICE OY

Särkiniementie 3

PO Box 128

FIN-00211 Helsinki

Tel. (358-9) 696 35 79

(358-9) 696 37 01

Fax (358-9) 692 46 73

e-mail contact: Pirjo.alhola@sgs.com

OY LARS KROGIUS AB (2)

Temppelikatu 4 B

FIN-00100 Helsinki

Tel. (358-9) 47 43 11

Fax (358-9) 47 99 00

e-mail contact: average.finland@krogius.com

www.krogius.com

ZDRUŽENO KRALJESTVO

CONTROL UNION (Ireland) Ltd

6 Northern Road

Belfast Harbour Estate

Belfast BT3 9AL

Northern Ireland

United Kingdom

Tel. (44) 12 32 74 04 51

Fax (44) 12 32 74 02 72

info@cuireland.com

ITS Testing Services (UK) Ltd

Caleb Brett House

734 London Road

West Thurrock

Grays

Essex RM20 3NL

United Kingdom

Tel. (44) 17 08 68 02 00

Fax (44) 17 08 68 02 50

mstokes@caleb-brett.com


(1)  To podjetje je bilo prav tako pooblaščeno za izvajanje nadzora v tretjih državah v okviru Uredbe (ES) št. 639/2003 o dobrem počutju živega goveda med prevozom.

(2)  Pooblastilo za izdajanje potrdil temu podjetju je omejeno na določeno število tretjih držav. Informacije o seznamu teh držav se dobijo pri finskih organih.