26.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 50/10


Zakonodajni predlogi, ki jih je sprejela Komisija

(2005/C 50/09)

Dokument

Del

Datum

Naslov

KOM(2004) 393

 

28.5.2004

Spremenjen Predlog DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o krepitvi varnosti v pristaniščih

KOM(2004) 747

 

28.10.2004

Spremenjen predlog DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o usklajevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi s potrošniškimi krediti ter o razveljavitvi Direktive 87/102/ES in spremembah Direktive 93/13/ES (predložena s strani Komisije v skladu s členom 250(2) Pogodbe ES)

Ti dokumenti so dosegljivi na EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/