19.1.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 13/5


Informacijski postopek – Tehnični predpisi

(2005/C 13/05)

(Besedilo velja za EGP)

Direktiva 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov ter pravil, ki veljajo za storitve informacijske družbe. (UL L 204, 21.7.1998, str. 37; UL L 217, 5.8.1998, str.18).

Obvestila o osnutkih tehničnih predpisov, ki jih prejme Komisija

Sklic  (1)

Naslov

Zaključek trimesečnega obdobja mirovanja  (2)

2004/0507/UK

Obvestilo s smernicami PM 28: Delovne ploščadi (neintegrirane) na viličarjih

3.3.2005

2004/0508/NL

Pravilnik, ki pravosodnim organom omogoča odstopanje od predpisov glede uporabe frekvenčnega prostora

3.3.2005

2004/0509/NL

Pravilnik, ki obveščevalnim in varnostnim službam omogoča odstopanje od predpisov glede uporabe frekvenčnega prostora

3.3.2005

2004/0510/LV

Spremembe Uredbe Kabineta št. 451 z dne 12. avgusta 2003„Varnostne zahteve in postopki tehničnega nadzora sejemske zabaviščne opreme“

3.3.2005

2004/0511/LV

Uredba o potrjevanju merilnih instrumentov, certifikatih o potrditvi in oznakah potrditve

3.3.2005

2004/0512/D

2. Zakon o spremembi Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin

3.3.2005

2004/0513/D

Osnutek Tretjega zakona o spremembi Zakona o eksplozivih in drugih predpisov (3. SprengÄndG)

4.3.2005

2004/0514/SK

Uredba Ministrstva za kmetijstvo Republike Slovaške in Ministrstva za zdravje Republike Slovaške, s katero se izda poglavje Pravilnika o živilih Republike Slovaške, ki ureja mesne izdelke

4.3.2005

2004/0515/SK

Uredba Ministrstva za kmetijstvo Republike Slovaške in Ministrstva za zdravje Republike Slovaške, s katero se izda poglavje Pravilnika o živilih Republike Slovaške, ki ureja tobačne izdelke

4.3.2005

2004/0516/SK

Uredba Ministrstva za kmetijstvo Republike Slovaške in Ministrstva za zdravje Republike Slovaške, s katero se izda poglavje Pravilnika o živilih Republike Slovaške, ki ureja konzumna žita in žitne proizvode

4.3.2005

2004/0517/B

Kraljevi sklep o spremembi dajanja v promet proizvodov

4.3.2005

2004/0518/E

Osnutek odloka o sprejemu Poglavij 6 (Nasip) in 7 (Temeljni nasip) Memoranduma o splošnih tehničnih zahtevah za materiale za železniške proge (španska kratica – PF)

4.3.2005

2004/0519/SI

Pravilnik o kakovosti perutninskih mesnih izdelkov

3.3.2005

2004/0520/D

Dopolnilo k spremembi seznama gradbenih predpisov A, del 1 in seznama B, del 1 za izdajo 2005/1

8.3.2005

2004/0521/I

Osnutek Zakonskega odloka o izvajanju Direktive 2003/89/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. novembra 2003, o spremembi Direktive 2000/13/ES glede navedbe sestavin, prisotnih v živilih

8.3.2005

2004/0522/I

Osnutek odloka o pogojih za uporabo imen, pod katerimi se prodajajo nekateri mesni izdelki

8.3.2005

2004/0523/I

Osnutek odloka o pravilih za nekatere pekovske izdelke

8.3.2005

2004/0524/P

Uredba z zakonsko močjo, ki določa sistem za nabavo blaga in storitev prek elektronskih sredstev v javni upravi in ki v notranji pravni red delno prenaša Direktivo 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004

8.3.2005

2004/0525/NL

Pravilnik državnega sekretarja za okolje ter stanovanjsko in prostorsko ureditev, ki vsebuje spremembo Pravilnika o subvencioniranju okolju prijazne tehnologije (sprememba programa o subvencioniranju Piek [naziv programa „Piek“ se nanaša na zgornjo mejo hrupa, ki ga spodaj omenjena vozila še smejo povzročati, op.prev] in nekatere druge spremembe)

 (4)

2004/0526/NL

Osnutek sklepa, ki vsebuje določanje pravil za inventarizacijo azbesta ter za odstranjevanje azbesta, še posebno na gradbišču, in v zvezi s tem spremembo Sklepa o delovnih razmerah (Sklep o odstranjevanju azbesta 2005)

9.3.2005

2004/0527/LV

Zahteve za domačo proizvodnjo živil in postopek za distribucijo tovrstnih živil

4.3.2005

2004/0530/F

Odredba o pravilih za izvajanje biokemijskih analiz serumskih označevalcev za ugotavljanje trisomije 21

11.3.2005

2004/0531/NL

Pravilnik državnega sekretarja za okolje ter stanovanjsko in prostorsko ureditev s predpisi o določanju investicij, koristnih za nizozemsko okolje (Pravilnik o določanju olajšav za okolju prijazna investicijska vlaganja 2005)

 (4)

2004/0532/NL

Pravilnik državnega sekretarja za okolje ter stanovanjsko in prostorsko ureditev, s predpisi o določanju investicij, koristnih za nizozemsko okolje (Pravilnik o določanju poljubne amortizacije za okolju prijazne investicije 2005)

 (4)

2004/0533/NL

Izvedbena uredba o olajšavah za energijsko učinkovitejše investicije, ki vsebuje tudi Energijski seznam 2005

 (4)

2004/0534/CZ

Osnutek Uredbe št. 54/2004 UL o živilih, namenjenih za posebno uporabo, in o načinu njihove uporabe

16.3.2005

2004/0535/F

Predlog odredbe o preprečevanju odpadne električne in elektronske opreme in ravnanju z njo

16.3.2005

2004/0536/F

Osnutek uredbe o spremembi Uredbe z dne 15. marca 2000 o uporabi tlačne opreme

16.3.2005

2004/0537/CZ

Osnutek Uredbe, ki spreminja Uredbo Ministrstva za okolje št. 293/2002 UL o taksah za odvajanje odpadne vode v površinske vode

 (4)

2004/0538/A

Zakon o preventivnih ukrepih v genski tehniki (Dunajski zakon o preventivnih ukrepih v genski tehniki)

21.3.2005

2004/0539/DK

Osnutek Zakona o spremembi določenih davčnih zakonov in Zakona o obdavčitvi (davčne in dajatvene spremembe kot člen v oblikovanju sporazuma zakona o financiranju za leto 2005)

 (4)

2004/0540/DK

Osnutek zakona o spremembi Zakona o davku na ogljikov dioksid v določenih energetskih izdelkih, Zakona o energetskem davku na naftne derivate itd., Zakona o davku na elektriko, Zakona o davku na vodovodno vodo in Zakona o davku na registracijo motornih vozil (znižanje davkov na porabo resursov v podjetjih). (UL L 124 z dne 17. novembra 2004)

 (4)

2004/0541/DK

Osnutek odloka o spremembi Odloka o zaščiti živali med prevozom

21.3.2005

2004/0542/A

Osnutek avstrijskega zveznega zakona, ki spreminja avstrijski zvezni zakon o proizvodnji in prometu tobačnih izdelkov ter o oglaševanju tobačnih izdelkov in zaščiti nekadilcev (Zakon o tobaku)

 (3)

2004/0543/DK

Dodatek h gradbenim predpisom za male hiše 1998, ki zadevajo DS 2426: Beton – Materiali – Predpisi za uporabo EN 206-1 na Danskem

22.3.2005

2004/0544/D

Spremembe in dopolnila seznama vzorcev Tehničnih gradbenih določb, različica november 2004

22.3.2005

2004/0545/DK

Dodatek h gradbenim predpisom 1995, ki zadevajo DS 2426: Beton – Materiali – Predpisi za uporabo EN 206-1 na Danskem

22.3.2005

2004/0546/DK

Odlok o gojitvi itd. gensko spremenjenega semena

22.3.2005

2004/0547/DK

Odlok o spremembi Odloka o odpadkih

22.3.2005

Komisija opozarja na sodbo, izdano dne 30. aprila 1996, v primeru „Varnost CIE“ (C-194/94 – ECR I, str. 2201), v kateri je Sodišče odločilo, da je treba 8. in 9. člena Direktive 98/34/ES (prej 83/189/EGS) razlagati tako, da se posamezniki lahko sklicujejo nanje na nacionalnih sodiščih, katera morajo odkloniti uporabo nacionalnega tehničnega predpisa, ki ni bil posredovan v skladu z Direktivo.

Navedena sodba potrjuje sporočilo Komisije z dne 1. oktobra 1986 (UL C 245, 1.10.1986, str.4).

Zaradi kršitve obveznosti do obveščanja so zadevni tehnični predpisi neuporabljivi in torej neizvršljivi proti posameznikom.

Za več informacij o postopku obveščanja pišite na:

European Commission

DG Enterprise and Industry, Unit C3

B-1049 Brussels

e-naslov: Dir83-189-Central@cec.eu.int

Glejte tudi spletno stran: http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/

Če potrebujete kakršne koli nadaljnje informacije o teh obvestilih, se obrnite na spodaj navedene nacionalne službe:

SEZNAM NACIONALNIH SLUŽB, ODGOVORNIH ZA UPRAVLJANJE DIREKTIVE 98/34/ES

BELGIJA

BELNotif

Qualité et Sécurité

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

NG III – 4ème étage

boulevard du Roi Albert II / 16

B-1000 Bruxelles

Ga. Pascaline Descamps

Tel.: (32) 2 206 46 89

Faks: (32) 2 206 57 46

E-naslov:pascaline.descamps@mineco.fgov.be

paolo.caruso@mineco.fgov.be

Splošni e-naslov: belnotif@mineco.fgov.be

Spletna stran: http://www.mineco.fgov.be

ČEŠKA REPUBLIKA

Czech Office for Standards, Metrology and Testing

Gorazdova 24

P.O. BOX 49

CZ-128 01 Praha 2

Ga. Helena Fofonková

Tel.: (420) 224 907 125

Faks: (420) 224 907 122

E-naslov: fofonkova@unmz.cz

Splošni e-naslov: eu9834@unmz.cz

Spletna stran: http://www.unmz.cz

DANSKA

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 Copenhagen Ø (or DK-2100 Copenhagen OE)

Tel.: (45) 35 46 66 89 (direct)

Faks: (45) 35 46 62 03

E-naslov: ga. Birgitte Spühler Hansen - bsh@ebst.dk

Vzajemni poštni nabiralnik za obvestilna sporočila - noti@ebst.dk

Spletna stran: http://www.ebst.dk/Notifikationer

NEMČIJA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Referat XA2

Scharnhorststr. 34–37

D-10115 Berlin

Ga. Christina Jäckel

Tel.: (49) 30 2014 6353

Faks: (49) 30 2014 5379

E-naslov: infonorm@bmwa.bund.de

Spletna stran: http://www.bmwa.bund.de

ESTONIJA

Ministry of Economic Affairs and Communications

Harju str. 11

EE-15072 Tallinn

G. Margus Alver

Tel.: (372) 6 256 405

Faks: (372) 6 313 660

E-naslov: margus.alver@mkm.ee

Splošni e-naslov: el.teavitamine@mkm.ee

GRČIJA

Ministry of Development

General Secretariat of Industry

Mesogeion 119

GR-101 92 ATHENS

Tel.: (30) 210 696 98 63

Faks: (30) 210 696 91 06

ELOT

Acharnon 313

GR-111 45 ATHENS

Tel.: (30) 210 212 03 01

Faks: (30) 210 228 62 19

E-naslov: 83189in@elot.gr

Spletna stran:

http://www.elot.gr

ŠPANIJA

Ministerio de Asuntos Exteriores

Secretaría de Estado de Asuntos Europeos

Direccion General de Coordinacion del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias

Subdireccion General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente

C/Padilla, 46, Planta 2a, Despacho: 6218

E-28006 MADRID

G. Angel Silván Torregrosa

Tel.: (34) 91 379 83 32

Ga. Esther Pérez Peláez

Strokovna svetovalka

E-naslov: esther.perez@ue.mae.es

Tel.: (34) 91 379 84 64

Faks: (34) 91 379 84 01

E-naslov: d83-189@ue.mae.es

FRANCIJA

Délégation interministérielle aux normes

Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'information et des Postes (DiGITIP)

Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC)

Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété industrielle (SQUALPI)

DiGITIP 5

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Ga. Suzanne Piau

Tel.: (33) 1 53 44 97 04

Faks: (33) 1 53 44 98 88

E-naslov: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

Ga. Françoise Ouvrard

Tel.: (33) 1 53 44 97 05

Faks: (33) 1 53 44 98 88

E-naslov: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr

IRSKA

NSAI

Glasnevin

Dublin 9

Ireland

G. Tony Losty

Tel.: (353) 1 807 38 80

Faks: (353) 1 807 38 38

E-naslov: tony.losty@nsai.ie

Spletna stran: http://www.nsai.ie

ITALIJA

Ministero delle attività produttive

Dipartimento per le imprese

Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività

Ufficio F1 – Ispettorato tecnico dell'industria

Via Molise 2

I-00187 Roma

G. Vincenzo Correggia

Tel.: (39) 06 47 05 22 05

Faks: (39) 06 47 88 78 05

E-naslov: vincenzo.correggia@minindustria.it

G. Enrico Castiglioni

Tel.: (39) 06 47 05 26 69

Faks: (39) 06 47 88 77 48

E-naslov: enrico.castiglioni@minindustria.it

E-naslov: ispettoratotecnico@minindustria.flexmail.it

Spletna stran: http://www.minindustria.it

CIPER

Cyprus Organization for the Promotion of Quality

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

13, A. Araouzou street

CY-1421 Nicosia

Tel.: (357) 22 409313 or (357) 22 375053

Faks: (357) 22 754103

G. Antonis Ioannou

Tel.: (357) 22 409409

Faks: (357) 22 754103

E-naslov: aioannou@cys.mcit.gov.cy

Ga. Thea Andreou

Tel.: (357) 22 409 404

Faks: (357) 22 754 103

E-naslov: tandreou@cys.mcit.gov.cy

Splošni e-naslov: dir9834@cys.mcit.gov.cy

Spletna stran: http://www.cys.mcit.gov.cy

LATVIJA

Division of the Commercial Normative, SOLVIT and Notification

Internal Market Department of the

Ministry of Economics of the Republic of Latvia

55, Brvibas str.

Riga

LV-1519

Ga. Agra Ločmele

Višja uradnica oddelka za trgovinske normative, SOLVIT in obveščanje

E-naslov: agra.locmele@em.gov.lv

Tel.: (371) 7031236

Faks: (371) 7280882

E-naslov: notification@em.gov.lv

LITVA

Lithuanian Standards Board

T. Kosciuskos g. 30

LT-01100 Vilnius

Ga. Daiva Lesickiene

Tel.: (370) 5 2709347

Faks: (370) 5 2709367

E-naslov: dir9834@lsd.lt

Spletna stran: http://www.lsd.lt

LUKSEMBURG

SEE – Service de l'Energie de l'Etat

34, avenue de la Porte-Neuve

B.P. 10

L-2010 Luxembourg

G. J.P. Hoffmann

Tel.: (352) 46 97 46 1

Faks: (352) 22 25 24

E-naslov: see.direction@eg.etat.lu

Spletna stran: http://www.see.lu

MADŽARSKA

Hungarian Notification Centre –

Ministry of Economy and Transport

Budapest

Honvéd u. 13-15.

H-1055

G. Zsolt Fazekas

E-naslov: fazekaszs@gkm.hu

Tel.: (36) 1 374 2873

Faks: (36) 1 473 1622

E-naslov: notification@gkm.hu

Spletna stran: http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm

MALTA

Malta Standards Authority

Level 2

Evans Building

Merchants Street

VLT 03

MT-Valletta

Tel.: (356) 2124 2420

Faks: (356) 2124 2406

Ga. Lorna Cachia

E-naslov: lorna.cachia@msa.org.mt

Splošni e-naslov: notification@msa.org.mt

Spletna stran: http://www.msa.org.mt

NIZOZEMSKA

Ministerie van Financiën

Belastingsdienst/Douane Noord

Team bijzondere klantbehandeling

Centrale Dienst voor In-en uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Nederland

G. Ebel van der Heide

Tel.: (31) 50 5 23 21 34

Ga. Hennie Boekema

Tel.: (31) 50 5 23 21 35

Ga. Tineke Elzer

Tel.: (31) 50 5 23 21 33

Faks: (31) 50 5 23 21 59

Splošni e-naslov: Enquiry.Point@tiscali-business.nl

Enquiry.Point2@tiscali-business.nl

AVSTRIJA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/1

Stubenring 1

A-1010 Wien

Ga. Brigitte Wikgolm

Tel.: (43) 1 711 00 58 96

Faks: (43) 1 715 96 51 or (43) 1 712 06 80

E-naslov: not9834@bmwa.gv.at

Spletna stran: http://www.bmwa.gv.at

POLJSKA

Ministry of Economy and Labour

Department for European and Multilateral Relations

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Ga. Barbara Nieciak

Tel.: (48) 22 693 54 07

Faks: (48) 22 693 40 28

E-naslov: barnie@mg.gov.pl

Ga. Agata Gągor

Tel.: (48) 22 693 56 90

Splošni e-naslov: notyfikacja@mg.gov.pl

PORTUGALSKA

Instituto Portugês da Qualidade

Rua Antonio Gião, 2

P-2829-513 Caparica

Ga. Cândida Pires

Tel.: (351) 21 294 82 36 or 81 00

Faks: (351) 21 294 82 23

E-naslov: c.pires@mail.ipq.pt

Splošni e-naslov: not9834@mail.ipq.pt

Spletna stran: http://www.ipq.pt

SLOVENIJA

SIST – Slovenian Institute for Standardization

Contact point for 98/34/EC and WTO-TBT Enquiry Point

Šmartinska 140

SLO-1000 Ljubljana

Tel.: (386-1) 478 30 41

Faks: (386-1) 478 30 98

E-mail: contact@sist.si

Ga. Vesna Stražišar

SLOVAŠKA

Ga. Kvetoslava Steinlova

Direktorica oddelka za evropsko integracijo,

Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak Republic

Stefanovicova 3

SK-814 39 Bratislava

Tel.: (421) 2 5249 3521

Faks: (421) 2 5249 1050

E-naslov: steinlova@normoff.gov.sk

FINSKA

Kauppa-ja teollisuusministeriö

(Ministry of Trade and Industry)

Naslov za obiskovalce:

Aleksanterinkatu 4

FIN-00171 Helsinki

in

Katakatu 3

FIN-00120 Helsinki

Poštni naslov:

PO Box 32

FIN-00023 Government

G. Henri Backman

Tel.: (358) 9 1606 36 27

Faks: (358) 9 1606 46 22

E-naslov: henri.backman@ktm.fi

Ga. Katri Amper

Splošni e-naslov: maaraykset.tekniset@ktm.fi

Spletna stran: http://www.ktm.fi

ŠVEDSKA

Kommerskollegium

(National Board of Trade)

Box 6803

Drottninggatan 89

S-113 86 Stockholm

Ga. Kerstin Carlsson

Tel.: (46) 86 90 48 82 or (46) 86 90 48 00

Faks: (46) 8 690 48 40 or (46) 83 06 759

E-naslov: kerstin.carlsson@kommers.se

Splošni e-naslov: 9834@kommers.se

Spletna stran: http://www.kommers.se

ZDRUŽENO KRALJESTVO

Department of Trade and Industry

Standards and Technical Regulations Directorate 2

151 Buckingham Palace Road

London SW1 W 9SS

United Kingdom

G. Philip Plumb

Tel.: (44) 2072151488

Faks: (44) 2072151529

E-naslov: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk

Splošni e-naslov: 9834@dti.gsi.gov.uk

Spletna stran: http://www.dti.gov.uk/strd

EFTA - ESA

EFTA Surveillance Authority

Rue Belliard 35

B-1040 Bruxelles

Ga. Adinda Batsleer

Tel.: (32) 2 286 18 61

Faks: (32) 2 286 18 00

E-naslov: aba@eftasurv.int

Ga. Tuija Ristiluoma

Tel.: (32) 2 286 18 71

Faks: (32) 2 286 18 00

E-naslov: tri@eftasurv.int

Splošni e-naslov: DRAFTTECHREGESA@eftasurv.int

Spletna stran: http://www.eftasurv.int

EFTA

Goods Unit

EFTA Secretariat

Rue de Trêves 74

B-1040 Bruxelles

Ga.Kathleen Byrne

Tel.: (32) 2 286 17 34

Faks: (32) 2 286 17 42

E-naslov: kathleen.byrne@efta.int

Splošni e-naslov: DRAFTTECHREGEFTA@efta.int

Spletna stran: http://www.efta.int

TURČIJA

Undersecretariat of Foreign Trade

General Directorate of Standardisation for Foreign Trade

Inönü Bulvari no 36

06510

Emek – Ankara

G. Saadettin Doğan

Tel.: (90) 312 212 58 99

(90) 312 204 81 02

Faks: (90) 312 212 87 68

E-naslov: dtsabbil@dtm.gov.tr

Spletna stran: http://www.dtm.gov.tr


(1)  Leto – registracijska številka – država članica izvora.

(2)  Obdobje, v katerem se osnutka ne sme sprejeti.

(3)  Ni obdobja mirovanja, ker Komisija sprejme razloge za nujni sprejem, na katere se sklicuje država članica, ki pošlje obvestilo.

(4)  Ni obdobja mirovanja, ker ukrep zadeva tehnične specifikacije ali druge zahteve ali pravila o storitvah, povezanih z davčnimi ali finančnimi ukrepi, v skladu s tretjo alineo drugega odstavka člena 1(11) Direktive 98/34/ES.