28.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

C 321/6


Dokumenti KOM, razen zakonodajnih predlogov, ki jih je sprejela Komisija

(2004/C 321/05)

Dokument

Del

Datum

Naslov

KOM(2004) 705

 

22.10.2004

SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU v skladu z drugim pododstavkom člena 251(2) Pogodbe ES o skupnem stališču Sveta o sprejetju Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi enotnega okvira za transparentnost kvalifikacij (Europass)

KOM(2004) 706

 

22.10.2004

SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU na podlagi drugega pododstavka člena 251(2) Pogodbe ES o skupnem stališču, ki ga je sprejel Svet z namenom sprejetja predloga sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa 1419/1999/ES o vzpostavitvi aktivnosti Skupnosti za dogodek Evropske prestolnice kulture za leta 2005 do 2019

KOM(2004) 409

 

8.6.2004

POROČILO KOMISIJE na podlagi člena 11 Okvirnega sklepa Sveta z dne 13. junija 2002 o boju proti terorizmu

KOM(2004) 676

 

12.10.2004

SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU v skladu z drugim pododstavkom člena 251(2) Pogodbe ES glede skupnega stališča, ki ga je Svet sprejel v zvezi s sprejetjem Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o onesnaževanju, ki ga povzročajo plovila, in o uvedbi sankcij, zlasti kazenskih, v primeru kršenja v zvezi z onesnaževanjem

Ti dokumenti so dosegljivi na EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex