1.10.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

C 244/20


SEZNAM ZAKONODAJNIH PREDLOGOV, KI JIH JE KOMISIJA SPREJELA OD 1.8.2004 DO 31.8.2004  (1)

(2004/C 244/05)

Dokument

Del

Datum sprejetja

Naslov

KOM(2004) 545

 

9.8.2004

Predlog uredbe Sveta o spremembah Uredbe (ES) št. 2287/2003 o ribolovnih možnostih v vodah Grenlandije

KOM(2004) 559

1

16.8.2004

Predlog sklepa Sveta o podpisu sporazuma med Evropsko skupnostjo in državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani o boju proti goljufijam in vsem drugim nezakonitim dejavnostim, ki škodijo njihovim finančnim interesom

KOM(2004) 559

2

16.8.2004

Predlog sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma med Evropsko skupnostjo in državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani o boju proti goljufijam in vsem drugim nezakonitim dejavnostim, ki škodijo njihovim finančnim interesom

KOM(2004) 563

 

18.8.2004

Predlog direktive Sveta o spremembi Direktive 87/328/EGS o shranjevanju semena goveda, namenjenega za trgovanje med državami članicami Skupnosti

KOM(2004) 571

 

26.8.2004

Predlog uredbe Sveta o uvedbi dokončnih protidampinških dajatev in o dokončnem pobiranju začasnih dajatev, uvedenih na uvoz nekaterih sistemov grafitnih elektrod s poreklom iz Indije

Ti dokumenti so dosegljivi na EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex


(1)  Ta seznam vsebuje tiste KOM dokumente, ki izpolnujejo pogoje za objavo.