1.10.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

C 244/19


SEZNAM KOM DOKUMENTOV, RAZEN ZAKONODAJNIH PREDLOGOV, KI JIH JE KOMISIJA SPREJELA OD 1.8.2004 DO 31.8.2004  (1)

(2004/C 244/04)

Dokument

Del

Datum sprejetja

Naslov

KOM(2004) 548

 

9.8.2004

Priporočilo za sklep Sveta o začetku pogajanj glede sporazuma o monetarnih odnosih s Kneževino Andoro

Ti dokumenti so dosegljivi na EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex


(1)  Ta seznam vsebuje tiste KOM dokumente, ki izpolnujejo pogoje za objavo.