1.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 57/38


Popravek Notranjega sporazuma med predstavniki vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o ukrepih in postopkih, ki jih je treba sprejeti upoštevati pri izvajanju Partnerskega sporazuma med državami AKP in ES

( Uradni list Evropskih skupnosti L 317 z dne 15. decembra 2000 )

(Slovenska posebna izdaja, poglavje 11, zvezek 35, str. 399)

Naslov Notranjega sporazuma na naslovni strani in strani 399 se spremeni:

besedilo:

se glasi: