41999D0003Uradni list L 239 , 22/09/2000 str. 0453 - 0453


Sklep Izvršnega Odbora

z dne 28. aprila 1999

o proračunu službe za pomoč uporabnikom za leto 1999

(SCH/Com-ex (99)3)

IZVRŠNI ODBOR JE

ob upoštevanju člena 132 Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma, v nadaljevanju "Schengenska konvencija",

ob upoštevanju člena 119 zgoraj navedene konvencije,

SKLENIL:

1. Predlog proračuna za leto 1999 za službo za pomoč uporabnikom znaša 1880000 BEF za leto 1999.

2. Prispevki pogodbenic se izračunajo po delitvenem ključu, določenem v členu 119 Schengenske konvencije in v skladu s sklepom Izvršnega odbora z dne 7. oktobra 1997 (dokument SCH/Com-ex (97) 18).

3. Ta sklep pomeni pooblastilo za Gospodarsko unijo Beneluks, ki je podpisnica te pogodbe, da začne z zahtevki za prispevke pogodbenic.

Luxembourg, 28. aprila 1999

Predsednik

C. H. Schapper

--------------------------------------------------