4.7.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 169/35


Popravek Uredbe (EU) 2023/1230 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2023 o strojih in razveljavitvi Direktive 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktive Sveta 73/361/EGS

( Uradni list Evropske unije L 165 z dne 29. junija 2023 )

1.

Sran 17, člen 6, odstavek 9:

besedilo:

„14. julija 2025“

se glasi:

„20. julija 2025“.

2.

Stran 17, člen 6, odstavek 10, četrti pododstavek:

besedilo:

„14. julija 2024“

se glasi:

„20. julija 2024“.

3.

Stran 36, člen 47, odstavek 2:

besedilo:

„13. julija 2023“

se glasi:

„19. julija 2023“.

4.

Stran 38, člen 50, odstavek 2:

besedilo:

„14. oktobra 2026“

se glasi:

„20. oktobra 2026“.

5.

Stran 38, člen 51, odstavek 2, prvi pododstavek:

besedilo:

„14. januarja 2027“

se glasi:

„20. januarja 2027“.

6.

Stran 38, člen 52, odstavek 1, prvi stavek:

besedilo:

„14. januarjem 2027“

se glasi:

„20. januarjem 2027“.

7.

Stran 38, člen 52, odstavek 1, drugi stavek:

besedilo:

„13. julija 2023“

se glasi:

„19. julija 2023“.

8.

Stran 38, člen 53, odstavek 1:

besedilo:

„14. julija 2028“

se glasi:

„20. julija 2028“.

9.

Stran 38, člen 53, odstavek 3, prvi pododstavek:

besedilo:

„14. julija 2026“

se glasi:

„20. julija 2026“.

10.

Stran 39, člen 54, drugi odstavek:

besedilo:

„14. januarja 2027“

se glasi:

„20. januarja 2027“.

11.

Stran 39, člen 54, tretji odstavek, točka (a):

besedilo:

„14. januarja 2024“

se glasi:

„20. januarja 2024“.

12.

Stran 39, člen 54, tretji odstavek, točka (b):

besedilo:

„14. oktobra 2023“

se glasi:

„20. oktobra 2026“.

13.

Stran 39, člen 54, tretji odstavek, točka (c):

besedilo:

„13. julija 2023“

se glasi:

„19. julija 2023“.

14.

Stran 39, člen 54, tretji odstavek, točka (d):

besedilo:

„14. julija 2024“

se glasi:

„20. julija 2024“.