22.9.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 234/207


Popravek Izvedbene uredbe Sveta (EU) 2023/429 z dne 25. februarja 2023 o izvajanju Uredbe (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

( Uradni list Evropske unije L 100 z dne 13. aprila 2023 )

Ta popravek se šteje za ničnega in neveljavnega.