16.12.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 322/318


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2022/2476

z dne 16. decembra 2022

o izvajanju Uredbe (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 269/2014 z dne 17. marca 2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine (1) in zlasti člena 14(1) Uredbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 17. marca 2014 sprejel Uredbo (EU) št. 269/2014.

(2)

Unija še naprej neomajno podpira suverenost in ozemeljsko nedotakljivost Ukrajine.

(3)

Evropski svet je v sklepih z dne 20. in 21. oktobra 2022 najostreje obsodil neselektivne ruske napade z izstrelki in droni na civiliste ter civilne objekte in infrastrukturo v Kijevu in drugod v Ukrajini. Opozarjajoč na izjavo z dne 30. septembra 2022 in v skladu z resolucijo Generalne skupščine Združenih narodov z dne 12. oktobra 2022 je tudi ponovno poudaril, da odločno obsoja in kategorično zavrača nezakonito priključitev ukrajinskih regij Doneck, Lugansk, Zaporožje in Herson s strani Rusije in da, tako kot v primeru Krima in Sevastopola, Unija te nezakonite priključitve ne bo nikoli priznala. Evropski svet je izjavil, da so enostranske odločitve Rusije namerna kršitev Ustanovne listine Združenih narodov in očitno nespoštovanje na pravilih temelječega mednarodnega reda, zato je Unija pripravljena še naprej zaostrovati omejevalne ukrepe proti Rusiji.

(4)

Svet meni, da bi bilo treba zaradi resnosti razmer na seznam oseb, subjektov in organov, za katere veljajo omejevalni ukrepi, iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 269/2014 dodati 141 oseb in 49 subjektov, odgovornih za dejanja, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

(5)

Prilogo I k Uredbi (EU) št. 269/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (EU) št. 269/2014 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. decembra 2022

Za Svet

predsednik

M. BEK


(1)  UL L 78, 17.3.2014, str. 6.


PRILOGA

Naslednje osebe in subjekti se dodajo na seznam fizičnih in pravnih oseb, subjektov in organov iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 269/2014:

 

Osebe

 

Ime

Podatki o istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

„1272.

Vasily Viktorovich NOSKOV

(Василий Викторович НОСКОВ)

Datum rojstva: 14.7.1993

Kraj rojstva: Novosibirsk, Ruska federacija

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Predstavnik ruskih oblasti, nedavno imenovan za namestnika ministra za kulturo, šport in mladino t. i. „Ljudske republike Lugansk“ v Ukrajini. Na njegovo imenovanje se gleda predvsem kot na del širšega manevra Rusije, da se na ključne položaje v Ukrajini postavijo režimu zvesti ruski uradniki v podporo priključitvi zasedenih ozemelj. Iz njegovega položaja in nedavnih izjav, ki poveličujejo rusko vojno, izhaja, da dejavno podpira, opravičuje in zagovarja vojno agresijo proti Ukrajini. Zato je odgovoren za podpiranje in izvajanje ukrepov in politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

1273.

Denis Sergeevich KURASHOV

(Денис Сергеевич КУРАШОВ)

Datum rojstva: 31.5.1978

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Ruska vlada ga je imenovala za namestnika ministra za komunikacije t. i. Ljudske republike Doneck (DPR). Kot del t. i. vlade nezakonito priključene oblasti Doneck je vpleten v separatistične dejavnosti in odgovoren za organizacijo referenduma, sklicanega, da bi Doneck postal del Rusije. Zato je odgovoren za podpiranje in izvajanje ukrepov in politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

1274.

Dmitriy Vladimirovich SHMELEV

(Дмитрий Владимирович ШМЕЛЕВ)

Datum rojstva: 1981

Kraj rojstva: Gelendžik, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Ruska vlada ga je imenovala za ministra za prihodke t. i. Ljudske republike Doneck (DPR). Kot del t. i. vlade nezakonito priključene oblasti Doneck sodeluje v separatističnih dejavnostih in je odgovoren za organizacijo referenduma, sklicanega, da bi Doneck postal del Rusije. Zato je odgovoren za podpiranje in izvajanje ukrepov in politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

1275.

Timur SAMATOV

(Тимур САМАТОВ)

Datum rojstva: 4.4.1992

Kraj rojstva: Kazan, Ruska federacija

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Ruska vlada ga je imenovala za ministra za industrijo in trgovino t. i. Ljudske republike Lugansk. Kot del t. i. vlade nezakonito priključene oblasti Lugansk je vpleten v separatistične dejavnosti in odgovoren za organizacijo referenduma, sklicanega, da bi Lugansk postal del Rusije. Zato je odgovoren za podpiranje in izvajanje ukrepov in politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

1276.

Konstantin Vladimirovich ZAVIZENOV

(Константин Владимирович ЗАВИЗЕНОВ)

Datum rojstva: 1974

Kraj rojstva: Perm, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Ruska vlada ga je imenovala za ministra za energijo t. i. Ljudske republike Lugansk. Kot del t. i. vlade nezakonito priključene oblasti Lugansk je vpleten v separatistične dejavnosti in odgovoren za organizacijo referenduma, sklicanega, da bi Lugansk postal del Rusije. Zato je odgovoren za podpiranje in izvajanje ukrepov in politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

1277.

Larisa Nikolayevna BURANOVA

(Лариса Николаевна БУРАНОВА)

Datum rojstva: 3.4.1969

Kraj rojstva: Ižev, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: ženski

Kot članica državne dume je 3. oktobra 2022 glasovala za nezakonito priključitev regij Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje ter njihovo vključitev v Rusko federacijo kot zveznih subjektov. Torej podpira in izvaja dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

16.12.2022

1278.

Aleksey Anatolyevich VOLOTSKOV

(Алексей Анатольевич ВОЛОЦКОВ)

Datum rojstva: 5.7.1981

Kraj rojstva: Krasnoslobodsk, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Kot član državne dume je 3. oktobra 2022 glasoval za nezakonito priključitev regij Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje ter njihovo vključitev v Rusko federacijo kot zveznih subjektov. Torej podpira in izvaja dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

16.12.2022

1279.

Anatoly Nikolayevich GRESHNEVIKOV

(Анатолий Николаевич ГРЕШНЕВИКОВ)

Datum rojstva: 29.8.1956

Kraj rojstva: Krasnodubrovsk, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Kot član državne dume je 3. oktobra 2022 glasoval za nezakonito priključitev regij Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje ter njihovo vključitev v Rusko federacijo kot zveznih subjektov. Torej podpira in izvaja dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

16.12.2022

1280.

Maxim Alexeyevich GULIN

(Максим Алексеевич ГУЛИН)

Datum rojstva: 16.5.1997

Kraj rojstva: Kopejsk, Ruska federacija

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Kot član državne dume je 3. oktobra 2022 glasoval za nezakonito priključitev regij Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje ter njihovo vključitev v Rusko federacijo kot zveznih subjektov. Torej podpira in izvaja dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

16.12.2022

1281.

Vladimir Vladimirovich GUTENEV

(Владимир Владимирович ГУТЕНЕВ)

Datum rojstva: 27.3.1966

Kraj rojstva: Tambov, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Kot član državne dume je 3. oktobra 2022 glasoval za nezakonito priključitev regij Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje ter njihovo vključitev v Rusko federacijo kot zveznih subjektov. Torej podpira in izvaja dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

16.12.2022

1282.

Elena Grigoryevna DRAPEKO

(Елена Григорьевна ДРАПЕКО)

Datum rojstva: 29.10.1948

Kraj rojstva: Uralsk, nekdanja ZSSR (zdaj Oral, Kazahstan)

Državljanstvo: rusko

Spol: ženski

Kot članica državne dume je 3. oktobra 2022 glasovala za nezakonito priključitev regij Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje ter njihovo vključitev v Rusko federacijo kot zveznih subjektov. Torej podpira in izvaja dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

16.12.2022

1283.

Pavel Nikolayevich ZAVALNY

(Павел Николаевич ЗАВАЛЬНЫЙ)

Datum rojstva: 11.8.1961

Kraj rojstva: Hotkovo, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Kot član državne dume je 3. oktobra 2022 glasoval za nezakonito priključitev regij Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje ter njihovo vključitev v Rusko federacijo kot zveznih subjektov. Torej podpira in izvaja dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

16.12.2022

1284.

Viktor Mikhailovich ZAVARZIN

(Виктор Михайлович ЗАВАРЗИН)

Datum rojstva: 28.11.1948

Kraj rojstva: Zaolešenka, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Kot član državne dume je 3. oktobra 2022 glasoval za nezakonito priključitev regij Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje ter njihovo vključitev v Rusko federacijo kot zveznih subjektov. Torej podpira in izvaja dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

16.12.2022

1285.

Olga Nikolayevna ZANKO

(Ольга Николаевна ЗАНКО)

Datum rojstva: 5.5.1990

Kraj rojstva: Borisoglebsk, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: ženski

Kot članica državne dume je 3. oktobra 2022 glasovala za nezakonito priključitev regij Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje ter njihovo vključitev v Rusko federacijo kot zveznih subjektov. Torej podpira in izvaja dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

16.12.2022

1286.

Dmitry Nikolaevich KOBYLKIN

(Дмитрий Николаевич КОБЫЛКИН)

Datum rojstva: 7.7.1971

Kraj rojstva: Astrahan, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Kot član državne dume je 3. oktobra 2022 glasoval za nezakonito priključitev regij Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje ter njihovo vključitev v Rusko federacijo kot zveznih subjektov. Torej podpira in izvaja dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

16.12.2022

1287.

Eduard Anatolyevich KUZNETSOV

(Эдуард Анатольевич КУЗНЕЦОВ)

Datum rojstva: 6.8.1967

Kraj rojstva: Barabaš, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Kot član državne dume je 3. oktobra 2022 glasoval za nezakonito priključitev regij Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje ter njihovo vključitev v Rusko federacijo kot zveznih subjektov. Torej podpira in izvaja dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

16.12.2022

1288.

Vladimir Mikhailovich NOVIKOV

(Владимир Михайлович НОВИКОВ)

Datum rojstva: 9.6.1966

Kraj rojstva: Tambov, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Kot član državne dume je 3. oktobra 2022 glasoval za nezakonito priključitev regij Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje ter njihovo vključitev v Rusko federacijo kot zveznih subjektov. Torej podpira in izvaja dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

16.12.2022

1289.

Marat Abdulkhaevich NURIEV

(Марат Абдулхаевич НУРИЕВ)

Datum rojstva: 14.5.1966

Kraj rojstva: Šemjakovo, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Kot član državne dume je 3. oktobra 2022 glasoval za nezakonito priključitev regij Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje ter njihovo vključitev v Rusko federacijo kot zveznih subjektov. Torej podpira in izvaja dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

16.12.2022

1290.

Dmitry Vadimovich SABLIN

(Дмитрий Вадимович САБЛИН)

Datum rojstva: 5.9.1968

Kraj rojstva: Mariupol, nekdanja ZSSR (zdaj Ukrajina)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Kot član državne dume je 3. oktobra 2022 glasoval za nezakonito priključitev regij Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje ter njihovo vključitev v Rusko federacijo kot zveznih subjektov. Torej podpira in izvaja dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

16.12.2022

1291.

Tatyana Vasilievna SOLOMATINA

(Татьяна Васильевна СОЛОМАТИНА)

Datum rojstva: 21.4.1956

Kraj rojstva: Kulejevo, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: ženski

Kot članica državne dume je 3. oktobra 2022 glasovala za nezakonito priključitev regij Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje ter njihovo vključitev v Rusko federacijo kot zveznih subjektov. Torej podpira in izvaja dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

16.12.2022

1292.

Andrey Nikolayevich SVINTSOV

(Андрей Николаевич СВИНЦОВ)

Datum rojstva: 12.11.1978

Kraj rojstva: Moskva, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Kot član državne dume je 3. oktobra 2022 glasoval za nezakonito priključitev regij Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje ter njihovo vključitev v Rusko federacijo kot zveznih subjektov. Torej podpira in izvaja dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

16.12.2022

1293.

Valentina Vladimirovna TERESHKOVA

(Валентина Владимировна ТЕРЕШКОВА)

Datum rojstva: 6.3.1937

Kraj rojstva: Bolšoje Maslennikovo, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: ženski

Kot članica državne dume je 3. oktobra 2022 glasovala za nezakonito priključitev regij Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje ter njihovo vključitev v Rusko federacijo kot zveznih subjektov. Torej podpira in izvaja dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

16.12.2022

1294.

Alexander Romanovich TOLMACHEV

(Александр Романович ТОЛМАЧЁВ)

Datum rojstva: 7.4.1993

Kraj rojstva: Luhovici, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Kot član državne dume je 3. oktobra 2022 glasoval za nezakonito priključitev regij Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje ter njihovo vključitev v Rusko federacijo kot zveznih subjektov. Torej podpira in izvaja dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

16.12.2022

1295.

Anastasia Olegovna UDALTSOVA

(Анастасия Олеговна УДАЛЬЦОВА)

Datum rojstva: 2.9.1978

Kraj rojstva: Čerkasi, nekdanja ZSSR (zdaj Ukrajina)

Državljanstvo: rusko

Spol: ženski

Kot članica državne dume je 3. oktobra 2022 glasovala za nezakonito priključitev regij Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje ter njihovo vključitev v Rusko federacijo kot zveznih subjektov. Torej podpira in izvaja dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

16.12.2022

1296.

Saygidpasha Darbishevich UMAKHANOV

(Сайгидпаша Дарбишевич УМАХАНОВ)

Datum rojstva: 3.4.1962

Kraj rojstva: Burtunaj, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Kot član državne dume je 3. oktobra 2022 glasoval za nezakonito priključitev regij Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje ter njihovo vključitev v Rusko federacijo kot zveznih subjektov. Torej podpira in izvaja dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

16.12.2022

1297.

Elena Osipovna AVDEEVA

(Елена Осиповна АВДЕЕВА)

Datum rojstva: 19.7.1968

Kraj rojstva: Čerepovec, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: ženski

Članica Sveta federacije, ki je 4. oktobra 2022 ratificiral štiri pogodbe med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck, Ljudsko republiko Lugansk, regijo Zaporožje in regijo Herson ter njihovo priključitev Ruski federaciji. Torej podpira in izvaja dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

16.12.2022

1298.

Sergey Fateyevich BRILKA

(Сергей Фатеевич БРИЛКА)

Datum rojstva: 14.3.1954

Kraj rojstva: Anga, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Član Sveta federacije, ki je 4. oktobra 2022 ratificiral štiri pogodbe med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck, Ljudsko republiko Lugansk, regijo Zaporožje in regijo Herson ter njihovo priključitev Ruski federaciji. Torej podpira in izvaja dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

16.12.2022

1299.

Dmitry Yuryevich VASILENKO

(Дмитрий Юрьевич ВАСИЛЕНКО)

Datum rojstva: 11.5.1969

Kraj rojstva: Kiriši, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Član Sveta federacije, ki je 4. oktobra 2022 ratificiral štiri pogodbe med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck, Ljudsko republiko Lugansk, regijo Zaporožje in regijo Herson ter njihovo priključitev Ruski federaciji. Torej podpira in izvaja dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

16.12.2022

1300.

Maxim Gennadyevich KAVDZHARADZE

(Максим Геннадьевич КАВДЖАРАДЗЕ)

Datum rojstva: 10.6.1969

Kraj rojstva: Moskva, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Član Sveta federacije, ki je 4. oktobra 2022 ratificiral štiri pogodbe med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck, Ljudsko republiko Lugansk, regijo Zaporožje in regijo Herson ter njihovo priključitev Ruski federaciji. Torej podpira in izvaja dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

16.12.2022

1301.

Arsen Bashirovich KANOKOV

(Арсен Баширович КАНОКОВ)

Datum rojstva: 22.2.1957

Kraj rojstva: Šithala, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Član Sveta federacije, ki je 4. oktobra 2022 ratificiral štiri pogodbe med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck, Ljudsko republiko Lugansk, regijo Zaporožje in regijo Herson ter njihovo priključitev Ruski federaciji. Torej podpira in izvaja dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

16.12.2022

1302.

Viktor Melkhiorovich KRESS

(Виктор Мельхиорович КРЕСС)

Datum rojstva: 16.11.1948

Kraj rojstva: Vlasovo-Dvorino, nekdanja ZSSR (zdaj Antropovo, Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Član Sveta federacije, ki je 4. oktobra 2022 ratificiral štiri pogodbe med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck, Ljudsko republiko Lugansk, regijo Zaporožje in regijo Herson ter njihovo priključitev Ruski federaciji. Torej podpira in izvaja dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

16.12.2022

1303.

Sergey Nikolayevich LUKIN

(Сергей Николаевич ЛУКИН)

Datum rojstva: 7.7.1954

Kraj rojstva: Perljovka, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Član Sveta federacije, ki je 4. oktobra 2022 ratificiral štiri pogodbe med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck, Ljudsko republiko Lugansk, regijo Zaporožje in regijo Herson ter njihovo priključitev Ruski federaciji. Torej podpira in izvaja dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

16.12.2022

1304.

Vitaly Viktorovich NAZARENKO

(Виталий Викторович НАЗАРЕНКО)

Datum rojstva: 11.2.1977

Kraj rojstva: Ordžonikidze, nekdanja ZSSR (zdaj Vladikavkaz, Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Član Sveta federacije, ki je 4. oktobra 2022 ratificiral štiri pogodbe med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck, Ljudsko republiko Lugansk, regijo Zaporožje in regijo Herson ter njihovo priključitev Ruski federaciji. Torej podpira in izvaja dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

16.12.2022

1305.

Iliyas Magomed-Salamovich UMAKHANOV

(Ильяс Магомед-Саламович УМАХАНОВ)

Datum rojstva: 27.3.1957

Kraj rojstva: Mahačkala, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Član Sveta federacije, ki je 4. oktobra 2022 ratificiral štiri pogodbe med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck, Ljudsko republiko Lugansk, regijo Zaporožje in regijo Herson ter njihovo priključitev Ruski federaciji. Torej podpira in izvaja dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

16.12.2022

1306.

Andrey Ivanovich DENISOV

(Андрей Иванович ДЕНИСОВ)

Datum rojstva: 3.10.1952

Kraj rojstva: Harkov, nekdanja ZSSR ( zdaj Ukrajina)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Član Sveta federacije, ki je 4. oktobra 2022 ratificiral štiri pogodbe med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck, Ljudsko republiko Lugansk, regijo Zaporožje in regijo Herson ter njihovo priključitev Ruski federaciji. Torej podpira in izvaja dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

16.12.2022

1307.

Alexander Arkadyevich ZHUKOV

(Александр Аркадьевич ЖУКОВ)

Datum rojstva: 29.12.1974

Kraj rojstva: Širjana, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Član Sveta federacije, ki je 4. oktobra 2022 ratificiral štiri pogodbe med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck, Ljudsko republiko Lugansk, regijo Zaporožje in regijo Herson ter njihovo priključitev Ruski federaciji. Torej podpira in izvaja dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

16.12.2022

1308.

Alexander Nikolayevich NEKRASOV

(Александр Николаевич НЕКРАСОВ)

Datum rojstva: 20.6.1963

Kraj rojstva: Severodvinsk, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Član Sveta federacije, ki je 4. oktobra 2022 ratificiral štiri pogodbe med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck, Ljudsko republiko Lugansk, regijo Zaporožje in regijo Herson ter njihovo priključitev Ruski federaciji. Torej podpira in izvaja dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

16.12.2022

1309.

Igor Vladimirovich PANCHENKO

(Игорь Владимирович ПАНЧЕНКО)

Datum rojstva: 18.5.1963

Kraj rojstva: Aleksin, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Član Sveta federacije, ki je 4. oktobra 2022 ratificiral štiri pogodbe med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck, Ljudsko republiko Lugansk, regijo Zaporožje in regijo Herson ter njihovo priključitev Ruski federaciji. Torej podpira in izvaja dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

16.12.2022

1310.

Viktor Anatolyevich SHEPTIY

(Виктор Анатольевич ШЕПТИЙ)

Datum rojstva: 25.12.1965

Kraj rojstva: Sverdlovsk, nekdanja ZSSR (zdaj Jekaterinburg, Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Član Sveta federacije, ki je 4. oktobra 2022 ratificiral štiri pogodbe med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck, Ljudsko republiko Lugansk, regijo Zaporožje in regijo Herson ter njihovo priključitev Ruski federaciji. Torej podpira in izvaja dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

16.12.2022

1311.

Andrey Stanislavovich SHOKHIN

(Андрей Станиславович ШОХИН)

Datum rojstva: 5.10.1961

Kraj rojstva: Vladimir, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Član Sveta federacije, ki je 4. oktobra 2022 ratificiral štiri pogodbe med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck, Ljudsko republiko Lugansk, regijo Zaporožje in regijo Herson ter njihovo priključitev Ruski federaciji. Torej podpira in izvaja dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

16.12.2022

1312.

Nikolay Viktorovich LYUBIMOV

(Николай Викторович ЛЮБИМОВ)

Datum rojstva: 21.11.1971

Kraj rojstva: Kaluga, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Član Sveta federacije, ki je 4. oktobra 2022 ratificiral štiri pogodbe med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck, Ljudsko republiko Lugansk, regijo Zaporožje in regijo Herson ter njihovo priključitev Ruski federaciji. Torej podpira in izvaja dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

16.12.2022

1313.

Vladimir Alexeyevich CHIZHOV

(Владимир Алексеевич ЧИЖОВ)

Datum rojstva: 3.12.1953

Kraj rojstva: Moskva, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Član Sveta federacije, ki je 4. oktobra 2022 ratificiral štiri pogodbe med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck, Ljudsko republiko Lugansk, regijo Zaporožje in regijo Herson ter njihovo priključitev Ruski federaciji. Torej podpira in izvaja dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

16.12.2022

1314.

Alexander Vladimirovich SHENDERYUK-ZHIDKOV

(Александр Владимирович ШЕНДЕРЮК-ЖИДКОВ)

Datum rojstva: 25.11.1982

Kraj rojstva: Kaliningrad, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Član Sveta federacije, ki je 4. oktobra 2022 ratificiral štiri pogodbe med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck, Ljudsko republiko Lugansk, regijo Zaporožje in regijo Herson ter njihovo priključitev Ruski federaciji. Torej podpira in izvaja dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

16.12.2022

1315.

Valery Vasilyevich RADAYEV

(Валерий Васильевич РАДАЕВ)

Datum rojstva: 2.4.1961

Kraj rojstva: Blagodatnoje, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Član Sveta federacije, ki je 4. oktobra 2022 ratificiral štiri pogodbe med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck, Ljudsko republiko Lugansk, regijo Zaporožje in regijo Herson ter njihovo priključitev Ruski federaciji. Torej podpira in izvaja dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

16.12.2022

1316.

Alexander Ilyich RUSAKOV

(Александр Ильич РУСАКОВ)

Datum rojstva: 30.9.1959

Kraj rojstva: Jaroslavl, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Član Sveta federacije, ki je 4. oktobra 2022 ratificiral štiri pogodbe med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck, Ljudsko republiko Lugansk, regijo Zaporožje in regijo Herson ter njihovo priključitev Ruski federaciji. Torej podpira in izvaja dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

16.12.2022

1317.

Alexander Mikhailovich TERENTYEV

(Александр Михайлович ТЕРЕНТЬЕВ)

Datum rojstva: 13.6.1961

Kraj rojstva: Verhni Uslon, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Član Sveta federacije, ki je 4. oktobra 2022 ratificiral štiri pogodbe med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck, Ljudsko republiko Lugansk, regijo Zaporožje in regijo Herson ter njihovo priključitev Ruski federaciji. Torej podpira in izvaja dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

16.12.2022

1318.

Sergey Pavlovich IVANOV

(Сергей Павлович ИВАНОВ)

Datum rojstva: 19.4.1952

Kraj rojstva: Leningrad, nekdanja ZSSR (zdaj Sankt Peterburg, Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Član Sveta federacije, ki je 4. oktobra 2022 ratificiral štiri pogodbe med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck, Ljudsko republiko Lugansk, regijo Zaporožje in regijo Herson ter njihovo priključitev Ruski federaciji. Torej podpira in izvaja dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

16.12.2022

1319.

Viktoria Valerievna ABRAMCHENKO

(Виктория Валериевна АБРАМЧЕНКО)

Datum rojstva: 22.5.1975

Kraj rojstva: Černogorsk, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: ženski

Podpredsednica vlade Ruske federacije, pristojna za agroindustrijski sektor, naravne vire in ekologijo. Pristojna za kmetijsko proizvodnjo, vključno z žitom, in odgovorna za pomoč pri upiranju sankcijam, uvedenih proti Rusiji. Na tem položaju nadzira prizadevanja za preusmeritev žita iz Ukrajine brez soglasja Ukrajine in je odgovorna za organizacijo dogodkov z neposredno udeležbo predstavnikov nezakonito priključenega Krima.

S prevzemom in izvajanjem te funkcije je odgovorna za podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ali stabilnost ali varnost v Ukrajini ali ovirajo delo mednarodnih organizacij v Ukrajini.

16.12.2022

1320.

Tatyana Alexeyevna GOLIKOVA

(Татьяна Алексеевна ГОЛИКОВА)

Datum rojstva: 9.2.1966

Kraj rojstva: Mitišči, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: ženski

Podpredsednica vlade Ruske federacije, pristojna za socialno politiko, delo, zdravje in zagotavljanje pokojnin. Je članica predsedstva koordinacijskega sveta pod okriljem vlade za zadovoljevanje potreb oboroženih sil Ruske federacije, drugih vojaških enot, formacij in organov za rusko vojno proti Ukrajini. Udeležena je pri odločitvah ruske vlade o mobilizaciji v Rusiji in pri njeni odobritvi, s čimer neposredno podpira rusko vojno proti Ukrajini in je vpletena vanjo. Poleg tega nosi končno odgovornost tudi za vodenje ruskega izobraževalnega sistema na nezakonito priključenih ozemljih Ukrajine.

S prevzemom in izvajanjem te funkcije je odgovorna za podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ali stabilnost ali varnost v Ukrajini ali ovirajo delo mednarodnih organizacij v Ukrajini.

16.12.2022

1321.

Alexey Logvinovich OVERCHUK

(Алексей Логвинович ОВЕРЧУК)

Datum rojstva: 9.12.1964

Kraj rojstva: Korostijšiv, nekdanja ZSSR (zdaj Ukrajina)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Podpredsednik vlade Ruske federacije, pristojen za evrazijsko povezovanje, sodelovanje s Skupnostjo neodvisnih držav, državami BRIK in skupino G20 ter mednarodne dogodke. V tej funkciji je odgovoren za zagotavljanje ruske proračunske podpore Belorusiji za namene nadomeščanja uvoza, ki je potrebno, ker Belorusija podpira rusko vojno proti Ukrajini. Zaradi tega in z zadevnimi dejanji je neposredno vpleten v rusko vojno agresijo proti Ukrajini.

S prevzemom in izvajanjem te funkcije je odgovoren za podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ali stabilnost ali varnost v Ukrajini ali ovirajo delo mednarodnih organizacij v Ukrajini.

16.12.2022

1322.

Alexander Vyacheslavovich KURENKOV

(Александр Вячеславович КУРЕНКОВ)

Datum rojstva: 2.6.1972

Kraj rojstva: Moskva, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Minister za civilno zaščito, izredne razmere in odpravo posledic naravnih katastrof. Član predsedstva koordinacijskega sveta pod okriljem vlade za zadovoljevanje potreb oboroženih sil Ruske federacije, drugih vojaških enot, formacij in organov za rusko vojno agresijo proti Ukrajini.

S prevzemom in izvajanjem te funkcije je odgovoren za podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ali stabilnost ali varnost v Ukrajini ali ovirajo delo mednarodnih organizacij v Ukrajini.

16.12.2022

1323.

Olga Borisovna LYUBIMOVA

(Ольга Борисовна ЛЮБИМОВА)

Datum rojstva: 31.12.1980

Kraj rojstva: Moskva, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: ženski

Ministrica Ruske federacije za kulturo. Ministrstvo je v okviru njene pristojnosti finančno in programsko podporo razširilo na t. i. „Ljudsko republiko Doneck“ in „Ljudsko republiko Lugansk“. Cilj več projektov, začetih pod njenim vodstvom, je vključitev teh nezakonito priključenih ukrajinskih regij v rusko kulturno sceno. Posredno je vpletena tudi v uničenje ukrajinske kulturne dediščine in predmetov ter izostanek prizadevanj za zaščito kulturne dediščine na zdaj priključenih ozemljih.

S prevzemom in izvajanjem te funkcije je odgovorna za podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ali stabilnost ali varnost v Ukrajini ali ovirajo delo mednarodnih organizacij v Ukrajini.

16.12.2022

1324.

Sergey Sergeyevich KRAVTSOV

(Сергей Сергеевич КРАВЦОВ)

Datum rojstva: 17.3.1974

Kraj rojstva: Moskva, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Minister Ruske federacije za izobraževanje. Ministrstvo si v okviru njegove pristojnosti prizadeva za vključitev izobraževalnega sistema nezakonito priključenih regij Ukrajine v enoten ruski izobraževalni prostor. Pod njegovim vodstvom so bile šole na teh območjih prisiljene preiti na ruski učni načrt in na učno gradivo iz Rusije ter iz učnega načrta izbrisati posamezne ukrajinske elemente.

S prevzemom in izvajanjem te funkcije je odgovoren za podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ali stabilnost ali varnost v Ukrajini ali ovirajo delo mednarodnih organizacij v Ukrajini.

16.12.2022

1325.

Valery Nikolayevich FALKOV

(Валерий Николаевич ФАЛЬКОВ)

Datum rojstva: 18.10.1978

Kraj rojstva: Tjumen, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Minister Ruske federacije za znanost in visoko šolstvo. Pod njegovim nadzorom je bilo visokošolsko izobraževanje v t. i. „Ljudski republiki Doneck“ in „Ljudski republiki Lugansk“ vključeno v ruski izobraževalni sistem, sprejete pa so bile tudi finančne določbe za financiranje znanosti in visokošolskega izobraževanja na ozemlju štirih nezakonito priključenih regij Ukrajine.

V tej funkciji je odgovoren za podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ali stabilnost ali varnost v Ukrajini ali ovirajo delo mednarodnih organizacij v Ukrajini.

16.12.2022

1326.

Alexey Olegovich CHEKUNKOV

(Алексей Олегович ЧЕКУНКОВ)

Datum rojstva: 3.10.1980

Kraj rojstva: Minsk, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Minister Ruske federacije za razvoj Daljnega vzhoda in Arktike. Na tem položaju je odgovoren za premeščanje ukrajinskih oseb na Daljni vzhod Rusije. Pod njegovim nadzorom so bila sredstva iz regij Daljnega vzhoda Rusije uporabljena v t. i. „Ljudski republiki Doneck“.

S prevzemom in izvajanjem te funkcije je odgovoren za podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ali stabilnost ali varnost v Ukrajini ali ovirajo delo mednarodnih organizacij v Ukrajini.

16.12.2022

1327.

Alexander Alexandrovich KOZLOV

(Александр Александрович КОЗЛОВ)

Datum rojstva: 2.1.1981

Kraj rojstva: Južno-Sahalinsk, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Minister Ruske federacije za naravne vire in ekologijo. Odgovoren je za razvoj in izvajanje politik, katerih cilj je oblikovati nove okoljske politike v t. i. „Ljudski republiki Doneck“ in „Ljudski republiki Lugansk“, in je temu namenil tudi sredstva, s katerimi razpolaga ministrstvo. Z izvajanjem teh politik je odgovoren za podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ali stabilnost ali varnost v Ukrajini ali ovirajo delo mednarodnih organizacij v Ukrajini.

16.12.2022

1328.

Maksut Igoryevich SHADAYEV

(Максут Игоревич ШАДАЕВ)

Datum rojstva: 11.11.1979

Kraj rojstva: Moskva, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Minister Ruske federacije za digitalni razvoj, komunikacije in množične medije. V kontekstu tega njegovega položaja in pristojnosti so stekle dejavnosti za pripravo na razširitev digitalizacije in telekomunikacijskih storitev na nezakonito priključene regije Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje, za njihovo neposredno povezavo z Rusijo in nezakonito priključenim Krimom. Ministrstvo pomaga tudi pri mobilizaciji in tako neposredno prispeva k ruski vojni agresiji proti Ukrajini.

Z izvajanjem te funkcije je odgovoren za podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ali stabilnost ali varnost v Ukrajini ali ovirajo delo mednarodnih organizacij v Ukrajini.

16.12.2022

1329.

Anton Olegovich KOTYAKOV

(Антон Олегович КОТЯКОВ)

Datum rojstva: 15.8.1980

Kraj rojstva: Kujbišev, nekdanja ZSSR (zdaj Samara, Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Minister Ruske federacije za delo in socialno zaščito. Na tem položaju izvaja politike v podporo tistim, ki so zapustili tako imenovani „Ljudsko republiko Doneck“ in „Ljudsko republiko Lugansk“. Odgovoren je za priprave na razširitev sistemov socialne varnosti Ruske federacije na štiri nezakonito priključena ozemlja Ukrajine.

Z izvajanjem te funkcije je odgovoren za podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ali stabilnost ali varnost v Ukrajini ali ovirajo delo mednarodnih organizacij v Ukrajini.

16.12.2022

1330.

Konstantin Anatolyevich CHUYCHENKO

(Константин Анатольевич ЧУЙЧЕНКО)

Datum rojstva: 12.7.1965

Kraj rojstva: Lipeck, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Minister Ruske federacije za pravosodje. Podpira sodelovanje s t. i. „ministrstvom za pravosodje Ljudske republike Doneck“, pa tudi z agencijami pod njegovim vodstvom. Ministrstvo za pravosodje je odgovorno za izvajanje zakona o cenzuri informacijskega prostora v zvezi z rusko vojno agresijo proti Ukrajini, s čimer neposredno podpira vojna prizadevanja.

Z izvajanjem te funkcije je odgovoren za podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ali stabilnost ali varnost v Ukrajini ali ovirajo delo mednarodnih organizacij v Ukrajini.

16.12.2022

1331.

Vladimir Vladimirovich TYULIN

(Владимир Владимирович ТЮЛИН)

Datum rojstva: 19.5.1981

Kraj rojstva: Moskva, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Izvršni direktor ACCEPT LLC in REN TV, ruske televizijske postaje ki širi državno propagando in dezinformacije, povezane z rusko vojno agresijo proti Ukrajini. Vključen je bil na seznam „1500 vojnih hujskačev“, ki ga je sestavil Forum Svobodna Rusija. Je tudi generalni direktor multimedijskega informacijskega centra Izvestia LLC, ki zagotavlja poročanje o novicah za REN TV. Je tudi član medijskega sveta ruskega geografskega združenja, ki mu predseduje obrambni minister Sergej Šoigu. Torej podpira ukrepe ali politike, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

1332.

Mikhail Alexandrovich TUKMACHOV

(Михаил Александрович ТУКМАЧЕВ)

Datum rojstva: 16.4.1973

Kraj rojstva: Perm, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

identifikacijska številka davčnega zavezanca: 440111613873

Namestnik izvršnega direktorja ruske televizijske postaje REN TV, ki širi državno propagando in dezinformacije, povezane z rusko vojno agresijo proti Ukrajini. Vključen je bil na seznam „1500 vojnih hujskačev“, ki ga je sestavil Forum Svobodna Rusija. Torej podpira ukrepe ali politike, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

1333.

Svetlana Evgenievna BALANOVA

(Светлана Евгеньевна БАЛАНОВА)

Datum rojstva: 5.10.1970

Kraj rojstva: Moskva, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: ženski

Vodja National Media Group (NMG), medijskega holdinga, ki je ustanovitelj 28 medijskih podjetij v Rusiji, tudi Channel One, Channel 5, REN TV in STS, 78.ru, nacionalnega časopisa Izvestia, Delovoj Peterburg in drugih. Vključena je bila na seznam „1500 vojnih hujskačev“, ki ga je sestavil Forum Svobodna Rusija. Mediji pod nadzorom NMG dejavno širijo propagando in dezinformacije, povezane z vojno agresijo Rusije proti Ukrajini.

Je tudi vodja javnega sveta v okviru Roskomnadzora. Na tem položaju je odgovorna za krepitev boja proti „ekstermističnim in nezakonitim vsebinam“ na spletu. Torej podpira ukrepe ali politike, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

1334.

Mikhail Evgenievich (Evgenyevich) (Yevgenyevich) FROLOV

(Михаил Евгеньевич ФРОЛОВ)

Datum rojstva: 4.4.1977

Kraj rojstva: Moskva, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Glavni urednik ruske televizijske postaje REN TV, ki širi državno propagando in dezinformacije, povezane z rusko vojno agresijo proti Ukrajini. Vključen je bil na seznam „1500 vojnih hujskačev“, ki ga je sestavil Forum Svobodna Rusija. Je tudi prvi namestnik direktorja in glavni urednik multimedijskega informacijskega centra Izvestia LLC, ki zagotavlja poročanje o novicah za REN TV. Torej podpira ukrepe ali politike, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

1335.

Valeriy Dmitrovich ZORKIN

(Валерий Дмитриевич ЗОРЬКИН)

Datum rojstva: 18.2.1943

Kraj rojstva: Konstantinovka, okrožje Oktyabrsky, Primorsky Krai, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Predsednik ruskega ustavnega sodišča, ki je „sporazume“ o priključitvi regij Herson in Zaporožje, t. i. Ljudske republike Lugansk in samooklicane Ljudske republike Doneck Ruski federaciji priznalo kot ustavne. S to odločitvijo se umetno ustvarja podoba legitimnosti ruske invazije na Ukrajino in je namenjena temu, da se zadevnim regijam priznajo lastnosti akterjev v mednarodnih pravnih odnosih. Ustavno sodišče ima formalno odločilno vlogo v procesu pristopa tujih ozemelj k Rusiji. Odgovoren je torej za podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ali stabilnost ali varnost v Ukrajini ali ovirajo delo mednarodnih organizacij v Ukrajini.

16.12.2022

1336.

Gadis Abdullaevich GADZHIEV

(Гадис Абдуллаевич ГАДЖИЕВ)

Datum rojstva: 27.8.1953

Kraj rojstva: Šovkra, okrožje Lak, ASSR Dagestan, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Eden od sodnikov ruskega ustavnega sodišča, ki je „sporazume“ o priključitvi regij Herson in Zaporožje, t. i. Ljudske republike Lugansk in samooklicane Ljudske republike Doneck Ruski federaciji priznalo kot ustavne. Te odločitve umetno ustvarjajo podobo legitimnosti ruske invazije na Ukrajino in so namenjene temu, da se zadevnim regijam priznajo lastnosti akterjev v mednarodnih pravnih odnosih. Ustavno sodišče ima formalno odločilno vlogo v procesu pristopa tujih ozemelj k Rusiji. Odgovoren je torej za podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ali stabilnost ali varnost v Ukrajini ali ovirajo delo mednarodnih organizacij v Ukrajini.

16.12.2022

1337.

Sergey Mikhailovich KAZANTSEV

(Сергeй Михaйлович КАЗAНЦЕВ)

Datum rojstva: 16.2.1955

Kraj rojstva: Leningrad, nekdanja ZSSR (zdaj Sankt Peterburg, Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Eden od sodnikov ruskega ustavnega sodišča, ki je „sporazume“ o priključitvi regij Herson in Zaporožje, t. i. Ljudske republike Lugansk in samooklicane Ljudske republike Doneck Ruski federaciji priznalo kot ustavne. Te odločitve umetno ustvarjajo podobo legitimnosti ruske invazije na Ukrajino in so namenjene temu, da se zadevnim regijam priznajo lastnosti akterjev v mednarodnih pravnih odnosih. Ustavno sodišče ima formalno odločilno vlogo v procesu pristopa tujih ozemelj k Rusiji. Odgovoren je torej za podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ali stabilnost ali varnost v Ukrajini ali ovirajo delo mednarodnih organizacij v Ukrajini.

16.12.2022

1338.

Sergey Dmitrievich KNYAZEV

(Сергей Дмитриевич КНЯЕВ)

Datum rojstva: 15.2.1959

Kraj rojstva: Pavlovsky Posad, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Eden od sodnikov ruskega ustavnega sodišča, ki je „sporazume“ o priključitvi regij Herson in Zaporožje, t. i. Ljudske republike Lugansk in samooklicane Ljudske republike Doneck Ruski federaciji priznalo kot ustavne. Te odločitve umetno ustvarjajo podobo legitimnosti ruske invazije na Ukrajino in so namenjene temu, da se zadevnim regijam priznajo lastnosti akterjev v mednarodnih pravnih odnosih. Ustavno sodišče ima formalno odločilno vlogo v procesu pristopa tujih ozemelj k Rusiji. Odgovoren je torej za podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ali stabilnost ali varnost v Ukrajini ali ovirajo delo mednarodnih organizacij v Ukrajini.

16.12.2022

1339.

Aleksandr Nikolaevich KOKOTOV

(Александр Николаевич КОКОТОВ)

Datum rojstva: 15.1.1961

Kraj rojstva: postaja Ufimka, okrožje Achitsky, regija Sverdlovsk, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Eden od sodnikov ruskega ustavnega sodišča, ki je „sporazume“ o priključitvi regij Herson in Zaporožje, t. i. Ljudske republike Lugansk in samooklicane Ljudske republike Doneck Ruski federaciji priznalo kot ustavne. Te odločitve umetno ustvarjajo podobo legitimnosti ruske invazije na Ukrajino in so namenjene temu, da se zadevnim regijam priznajo lastnosti akterjev v mednarodnih pravnih odnosih. Ustavno sodišče ima formalno odločilno vlogo v procesu pristopa tujih ozemelj k Rusiji.Odgovoren je torej za podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ali stabilnost ali varnost v Ukrajini ali ovirajo delo mednarodnih organizacij v Ukrajini.

16.12.2022

1340.

Larisa Oktiabrievna KRASAVCHIKOVA

(Лариса Октябриевна КРАСАВЧИКОВА)

Datum rojstva: 21.3.1955

Kraj rojstva: Jekaterinburg, Sverdlovsk, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: ženski

Ena od sodnic in sodnikov ruskega ustavnega sodišča, ki je „sporazume“ o priključitvi regij Herson in Zaporožje, t. i. Ljudske republike Lugansk in samooklicane Ljudske republike Doneck Ruski federaciji priznalo kot ustavne. Te odločitve umetno ustvarjajo podobo legitimnosti ruske invazije na Ukrajino in so namenjene temu, da se zadevnim regijam priznajo lastnosti akterjev v mednarodnih pravnih odnosih. Ustavno sodišče ima formalno odločilno vlogo v procesu pristopa tujih ozemelj k Rusiji. Odgovoren je torej za podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ali stabilnost ali varnost v Ukrajini ali ovirajo delo mednarodnih organizacij v Ukrajini.

16.12.2022

1341.

Sergey Petrovich MAVRIN

(Сергей Петрович МАВРИН)

Datum rojstva: 15.9.1951

Kraj rojstva: Brjansk, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Eden od sodnikov ruskega ustavnega sodišča, ki je „sporazume“ o priključitvi regij Herson in Zaporožje, t. i. Ljudske republike Lugansk in samooklicane Ljudske republike Doneck Ruski federaciji priznalo kot ustavne. Te odločitve umetno ustvarjajo podobo legitimnosti ruske invazije na Ukrajino in so namenjene temu, da se zadevnim regijam priznajo lastnosti akterjev v mednarodnih pravnih odnosih. Ustavno sodišče ima formalno odločilno vlogo v procesu pristopa tujih ozemelj k Rusiji. Odgovoren je torej za podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ali stabilnost ali varnost v Ukrajini ali ovirajo delo mednarodnih organizacij v Ukrajini.

16.12.2022

1342.

Nikolay Vasilevich MELNIKOV

(Николай Васильевич МЕЛЬНИКОВ)

Datum rojstva: 27.5.1955

Kraj rojstva: Irkutsk, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Eden od sodnikov ruskega ustavnega sodišča, ki je „sporazume“ o priključitvi regij Herson in Zaporožje, t. i. Ljudske republike Lugansk in samooklicane Ljudske republike Doneck Ruski federaciji priznalo kot ustavne. Te odločitve umetno ustvarjajo podobo legitimnosti ruske invazije na Ukrajino in so namenjene temu, da se zadevnim regijam priznajo lastnosti akterjev v mednarodnih pravnih odnosih. Ustavno sodišče ima formalno odločilno vlogo v procesu pristopa tujih ozemelj k Rusiji. Odgovoren je torej za podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ali stabilnost ali varnost v Ukrajini ali ovirajo delo mednarodnih organizacij v Ukrajini.

16.12.2022

1343.

Lyudmila Mikhailovna ZHARKOVA

(Людмила Михайловна ЖАРКОВА)

Datum rojstva: 3.9.1955

Kraj rojstva: Petrozavodsk, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: ženski

Ena od sodnic in sodnikov ruskega ustavnega sodišča, ki je „sporazume“ o priključitvi regij Herson in Zaporožje, t. i. Ljudske republike Lugansk in samooklicane Ljudske republike Doneck Ruski federaciji priznalo kot ustavne. Te odločitve umetno ustvarjajo podobo legitimnosti ruske invazije na Ukrajino in so namenjene temu, da se zadevnim regijam priznajo lastnosti akterjev v mednarodnih pravnih odnosih. Ustavno sodišče ima formalno odločilno vlogo v procesu pristopa tujih ozemelj k Rusiji. Odgovoren je torej za podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ali stabilnost ali varnost v Ukrajini ali ovirajo delo mednarodnih organizacij v Ukrajini.

16.12.2022

1344.

Andrey Yurevich BUSHEV

(Андрей Юрьевич БУШЕВ)

Datum rojstva: 12.2.1966

Kraj rojstva: ni podatkov

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Eden od sodnikov ruskega ustavnega sodišča, ki je „sporazume“ o priključitvi regij Herson in Zaporožje, t. i. Ljudske republike Lugansk in samooklicane Ljudske republike Doneck Ruski federaciji priznalo kot ustavne. Te odločitve umetno ustvarjajo podobo legitimnosti ruske invazije na Ukrajino in so namenjene temu, da se zadevnim regijam priznajo lastnosti akterjev v mednarodnih pravnih odnosih. Ustavno sodišče ima formalno odločilno vlogo v procesu pristopa tujih ozemelj k Rusiji. Odgovoren je torej za podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ali stabilnost ali varnost v Ukrajini ali ovirajo delo mednarodnih organizacij v Ukrajini.

16.12.2022

1345.

Ayshat Ramzanovna KADYROVA

(Айшат Рамзановна КАДЫРОВА)

Datum rojstva: 31.12.1998

Kraj rojstva: Centoroj, Čečenija (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: ženski

Najstarejša hči Ramzana Kadirova, ključnega čečenskega zaveznika predsednikaVladimirja Putina. Ob podpori očeta je bila imenovana za ministrico za kulturo Republike Čečenije in je trenutno lastnica družbe z omejeno odgovornostjo Firdaws, prve čečenske „nacionalne modne znamke“. Torej je povezana s predsednikom Republike Čečenije Ramzanom Kadirovom.

16.12.2022

1346.

Karina Ramzanovna KADYROVA

(Карина Рамзановна КАДЫРОВА)

Datum rojstva: 17.1.2000

Kraj rojstva: Centoroj, Čečenija (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: ženski

Hči Ramzana Kadirova, ključnega čečenskega zaveznika predsednikaVladimirja Putina. Zaradi tesnih vezi z očetom Ramzanom Kadirovom je bila imenovana za vodjo predšolskega izobraževanja v Groznem. Torej je povezana s predsednikom Republike Čečenije Ramzanom Kadirovom.

16.12.2022

1347.

Turpal-Ali Vakhayevich IBRAGIMOV

(Турпал-Али Вахаевич ИБРАГИМОВ)

Datum rojstva: 24.7.1979

Kraj rojstva: Germenčuk, Čečenija, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Bratranec Ramzana Kadirova, ključnega čečenskega zaveznika predsednika Vladimirja Putina. Zaradi družinskih vezi z Ramzanom Kadirovom je bil imenovan na različna vladna delovna mesta, na primer za ministra za telesno kulturo, šport in mladinsko politiko, ter za ministra za lastniška in zemljiška razmerja Republike Čečenske republike. Torej je povezan s predsednikom Republike Čečenije Ramzanom Kadirovom.

16.12.2022

1348.

Georgiy STAROSTIN

(Георгий СТАРОСТИН)

Datum rojstva: ni podatkov

Kraj rojstva: ni podatkov

Državljanstvo: rusko

Čin: stotnik

Spol: moški

Član enote za predhodno načrtovanje izstrelkov v glavnem računalniškem centru generalštaba (GVC) ruskih oboroženih sil. Na tem položaju ima ključno vlogo pri ruskih raketnih napadih na Ukrajino, tudi na civilne cilje, od aprila do oktobra 2022, v katerih je bilo samo oktobra 2022 ubitih več kot 30 in ranjenih več kot 100 ljudi. Torej gre za fizično osebo, odgovorno za dejavno podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

1349.

Sergey ILYIN

(Сергей ИЛЬИН)

Datum rojstva: ni podatkov

Kraj rojstva: ni podatkov

Državljanstvo: rusko

Čin: stotnik

Spol: moški

Član enote za predhodno načrtovanje izstrelkov v glavnem računalniškem centru generalštaba (GVC) ruskih oboroženih sil. Na tem položaju ima ključno vlogo pri ruskih raketnih napadih na Ukrajino, tudi na civilne cilje, od aprila do oktobra 2022, v katerih je bilo samo oktobra 2022 ubitih več kot 30 in ranjenih več kot 100 ljudi. Torej gre za fizično osebo, odgovorno za dejavno podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

1350.

Yuriy NIKONOV

(Юрий НИКОНОВ)

Datum rojstva: 9.5.1984

Kraj rojstva: ni podatkov

Državljanstvo: rusko

Čin: stotnik

Spol: moški

Član enote za predhodno načrtovanje izstrelkov v glavnem računalniškem centru generalštaba (GVC) ruskih oboroženih sil. Na tem položaju ima ključno vlogo pri ruskih raketnih napadih na Ukrajino, tudi na civilne cilje, od aprila do oktobra 2022, v katerih je bilo samo oktobra 2022 ubitih več kot 30 in ranjenih več kot 100 ljudi. Torej gre za fizično osebo, odgovorno za dejavno podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

1351.

Ekaterina CHUGUNOVA

(Екатерина ЧУГУНОВА)

Datum rojstva: ni podatkov

Kraj rojstva: ni podatkov

Državljanstvo: rusko

Čin: podpolkovnica

Spol: ženski

Članica enote za predhodno načrtovanje izstrelkov v glavnem računalniškem centru generalštaba (GVC) ruskih oboroženih sil. Na tem položaju ima ključno vlogo pri ruskih raketnih napadih na Ukrajino, tudi na civilne cilje, od aprila do oktobra 2022, v katerih je bilo samo oktobra 2022 ubitih več kot 30 in ranjenih več kot 100 ljudi. Torej gre za fizično osebo, odgovorno za dejavno podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

1352.

Igor GROZA

(Игорь ГРОЗА)

Datum rojstva: ni podatkov

Kraj rojstva: ni podatkov

Državljanstvo: rusko

Čin: podpolkovnik

Spol: moški

Član enote za predhodno načrtovanje izstrelkov v glavnem računalniškem centru generalštaba (GVC) ruskih oboroženih sil. Na tem položaju ima ključno vlogo pri ruskih raketnih napadih na Ukrajino, tudi na civilne cilje, od aprila do oktobra 2022, v katerih je bilo samo oktobra 2022 ubitih več kot 30 in ranjenih več kot 100 ljudi. Torej gre za fizično osebo, odgovorno za dejavno podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

1353.

Ivan POPOV

(Иван ПОПОВ)

Datum rojstva: ni podatkov

Kraj rojstva: ni podatkov

Državljanstvo: rusko

Čin: major

Spol: moški

Član enote za predhodno načrtovanje izstrelkov v glavnem računalniškem centru generalštaba (GVC) ruskih oboroženih sil. Na tem položaju ima ključno vlogo pri ruskih raketnih napadih na Ukrajino, tudi na civilne cilje, od aprila do oktobra 2022, v katerih je bilo samo oktobra 2022 ubitih več kot 30 in ranjenih več kot 100 ljudi. Torej gre za fizično osebo, odgovorno za dejavno podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

1354.

Matvey Andreevich LIYBAVIN

(Матвей Андреевич ЛЫБАВИН)

Datum rojstva: 1992

Kraj rojstva: ni podatkov

Državljanstvo: rusko

Čin: major

Spol: moški

Član enote za predhodno načrtovanje izstrelkov v glavnem računalniškem centru generalštaba (GVC) ruskih oboroženih sil. Na tem položaju ima ključno vlogo pri ruskih raketnih napadih na Ukrajino, tudi na civilne cilje, od aprila do oktobra 2022, v katerih je bilo samo oktobra 2022 ubitih več kot 30 in ranjenih več kot 100 ljudi. Torej gre za fizično osebo, odgovorno za dejavno podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

1355.

Roman KUROCHKIN

(Роман КУРОЧКИН)

Datum rojstva: ni podatkov

Kraj rojstva: ni podatkov

Državljanstvo: rusko

Čin: major

Spol: moški

Član enote za predhodno načrtovanje izstrelkov v glavnem računalniškem centru generalštaba (GVC) ruskih oboroženih sil. Na tem položaju ima ključno vlogo pri ruskih raketnih napadih na Ukrajino, tudi na civilne cilje, od aprila do oktobra 2022, v katerih je bilo samo oktobra 2022 ubitih več kot 30 in ranjenih več kot 100 ljudi. Torej gre za fizično osebo, odgovorno za dejavno podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

1356.

Dmitri TIKHONOV

(Дмитрий ТИХОНОВ)

Datum rojstva: ni podatkov

Kraj rojstva: ni podatkov

Državljanstvo: rusko

Čin: višji podpolkovnik

Spol: moški

Član enote za predhodno načrtovanje izstrelkov v glavnem računalniškem centru generalštaba (GVC) ruskih oboroženih sil. Na tem položaju ima ključno vlogo pri ruskih raketnih napadih na Ukrajino, tudi na civilne cilje, od aprila do oktobra 2022, v katerih je bilo samo oktobra 2022 ubitih več kot 30 in ranjenih več kot 100 ljudi. Torej gre za fizično osebo, odgovorno za dejavno podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

1357.

Nikolay TARASOV

(Николай ТАРАСОВ)

Datum rojstva: ni podatkov

Kraj rojstva: ni podatkov

Državljanstvo: rusko

Čin: višji podpolkovnik

Spol: moški

Član enote za predhodno načrtovanje izstrelkov v glavnem računalniškem centru generalštaba (GVC) ruskih oboroženih sil. Na tem položaju ima ključno vlogo pri ruskih raketnih napadih na Ukrajino, tudi na civilne cilje, od aprila do oktobra 2022, v katerih je bilo samo oktobra 2022 ubitih več kot 30 in ranjenih več kot 100 ljudi. Torej gre za fizično osebo, odgovorno za dejavno podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

1358.

Anton SHATUN

(Антон ШАТУН)

Datum rojstva: ni podatkov

Kraj rojstva: ni podatkov

Državljanstvo: rusko

Čin: stotnik

Spol: moški

Član enote za predhodno načrtovanje izstrelkov v glavnem računalniškem centru generalštaba (GVC) ruskih oboroženih sil. Na tem položaju ima ključno vlogo pri ruskih raketnih napadih na Ukrajino, tudi na civilne cilje, od aprila do oktobra 2022, v katerih je bilo samo oktobra 2022 ubitih več kot 30 in ranjenih več kot 100 ljudi. Torej gre za fizično osebo, odgovorno za dejavno podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

1359.

Alexey BETEKHTIN

(Алексей БЕТЕХТИН)

Datum rojstva: ni podatkov

Kraj rojstva: ni podatkov

Državljanstvo: rusko

Čin: stotnik

Spol: moški

Član enote za predhodno načrtovanje izstrelkov v glavnem računalniškem centru generalštaba (GVC) ruskih oboroženih sil. Na tem položaju ima ključno vlogo pri ruskih raketnih napadih na Ukrajino, tudi na civilne cilje, od aprila do oktobra 2022, v katerih je bilo samo oktobra 2022 ubitih več kot 30 in ranjenih več kot 100 ljudi. Torej gre za fizično osebo, odgovorno za dejavno podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

1360.

Anton CHULIKOV

(Антон ЧУЛИКОВ)

Datum rojstva: ni podatkov

Kraj rojstva: ni podatkov

Državljanstvo: rusko

Čin: stotnik

Spol: moški

Član enote za predhodno načrtovanje izstrelkov v glavnem računalniškem centru generalštaba (GVC) ruskih oboroženih sil. Na tem položaju ima ključno vlogo pri ruskih raketnih napadih na Ukrajino, tudi na civilne cilje, od aprila do oktobra 2022, v katerih je bilo samo oktobra 2022 ubitih več kot 30 in ranjenih več kot 100 ljudi. Torej gre za fizično osebo, odgovorno za dejavno podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

1361.

Artyom CHERNOV

(Артём ЧЕРНОВ)

Datum rojstva: ni podatkov

Kraj rojstva: ni podatkov

Državljanstvo: rusko

Čin: stotnik

Spol: moški

Član enote za predhodno načrtovanje izstrelkov v glavnem računalniškem centru generalštaba (GVC) ruskih oboroženih sil. Na tem položaju ima ključno vlogo pri ruskih raketnih napadih na Ukrajino, tudi na civilne cilje, od aprila do oktobra 2022, v katerih je bilo samo oktobra 2022 ubitih več kot 30 in ranjenih več kot 100 ljudi. Torej gre za fizično osebo, odgovorno za dejavno podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

1362.

Stanislav MINKOV

(Станислав МИНКОВ)

Datum rojstva: ni podatkov

Kraj rojstva: ni podatkov

Državljanstvo: rusko

Čin: stotnik

Spol: moški

Član enote za predhodno načrtovanje izstrelkov v glavnem računalniškem centru generalštaba (GVC) ruskih oboroženih sil. Na tem položaju ima ključno vlogo pri ruskih raketnih napadih na Ukrajino, tudi na civilne cilje, od aprila do oktobra 2022, v katerih je bilo samo oktobra 2022 ubitih več kot 30 in ranjenih več kot 100 ljudi. Torej gre za fizično osebo, odgovorno za dejavno podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

1363.

Alexey VOLKOV

(Алексей ВОЛКОВ)

Datum rojstva: ni podatkov

Kraj rojstva: ni podatkov

Državljanstvo: rusko

Čin: podpolkovnik

Spol: moški

Član enote za predhodno načrtovanje izstrelkov v glavnem računalniškem centru generalštaba (GVC) ruskih oboroženih sil. Na tem položaju ima ključno vlogo pri ruskih raketnih napadih na Ukrajino, tudi na civilne cilje, od aprila do oktobra 2022, v katerih je bilo samo oktobra 2022 ubitih več kot 30 in ranjenih več kot 100 ljudi. Torej gre za fizično osebo, odgovorno za dejavno podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

1364.

Andrey IVANYUTIN

(Андрей ИВАНЮТИН)

Datum rojstva: ni podatkov

Kraj rojstva: ni podatkov

Državljanstvo: rusko

Čin: major

Spol: moški

Član enote za predhodno načrtovanje izstrelkov v glavnem računalniškem centru generalštaba (GVC) ruskih oboroženih sil. Na tem položaju ima ključno vlogo pri ruskih raketnih napadih na Ukrajino, tudi na civilne cilje, od aprila do oktobra 2022, v katerih je bilo samo oktobra 2022 ubitih več kot 30 in ranjenih več kot 100 ljudi. Torej gre za fizično osebo, odgovorno za dejavno podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

1365.

Olga PISMENSKAYA

(Ольга ПИСЬМЕНСКАЯ)

Datum rojstva: ni podatkov

Kraj rojstva: ni podatkov

Državljanstvo: rusko

Čin: višja podpolkovnica

Spol: ženski

Članica enote za predhodno načrtovanje izstrelkov v glavnem računalniškem centru generalštaba (GVC) ruskih oboroženih sil. Na tem položaju ima ključno vlogo pri ruskih raketnih napadih na Ukrajino, tudi na civilne cilje, od aprila do oktobra 2022, v katerih je bilo samo oktobra 2022 ubitih več kot 30 in ranjenih več kot 100 ljudi. Torej gre za fizično osebo, odgovorno za dejavno podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

1366.

Pavel VASILYEV

(Павел ВАСИЛЬЕВ)

Datum rojstva: ni podatkov

Kraj rojstva: ni podatkov

Državljanstvo: rusko

Čin: višji podpolkovnik

Spol: moški

Član enote za predhodno načrtovanje izstrelkov v glavnem računalniškem centru generalštaba (GVC) ruskih oboroženih sil. Na tem položaju ima ključno vlogo pri ruskih raketnih napadih na Ukrajino, tudi na civilne cilje, od aprila do oktobra 2022, v katerih je bilo samo oktobra 2022 ubitih več kot 30 in ranjenih več kot 100 ljudi. Torej gre za fizično osebo, odgovorno za dejavno podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

1367.

Alexey MIKHAYLOV

(Алексей МИХАЙЛОВ)

Datum rojstva: ni podatkov

Kraj rojstva: ni podatkov

Državljanstvo: rusko

Čin: stotnik

Spol: moški

Član enote za predhodno načrtovanje izstrelkov v glavnem računalniškem centru generalštaba (GVC) ruskih oboroženih sil. Na tem položaju ima ključno vlogo pri ruskih raketnih napadih na Ukrajino, tudi na civilne cilje, od aprila do oktobra 2022, v katerih je bilo samo oktobra 2022 ubitih več kot 30 in ranjenih več kot 100 ljudi. Torej gre za fizično osebo, odgovorno za dejavno podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

1368.

Elvira OBUKHOVA

(Эльвира ОБУХОВА)

Datum rojstva: ni podatkov

Kraj rojstva: ni podatkov

Državljanstvo: rusko

Čin: stotnica

Spol: ženski

Članica enote za predhodno načrtovanje izstrelkov v glavnem računalniškem centru generalštaba (GVC) ruskih oboroženih sil. Na tem položaju ima ključno vlogo pri ruskih raketnih napadih na Ukrajino, tudi na civilne cilje, od aprila do oktobra 2022, v katerih je bilo samo oktobra 2022 ubitih več kot 30 in ranjenih več kot 100 ljudi. Torej gre za fizično osebo, odgovorno za dejavno podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

1369.

Pavel OBUKHOV

(Павел ОБУХОВ)

Datum rojstva: 7.2.1983

Kraj rojstva: ni podatkov

Državljanstvo: rusko

Čin: stotnik

Spol: moški

Član enote za predhodno načrtovanje izstrelkov v glavnem računalniškem centru generalštaba (GVC) ruskih oboroženih sil. Na tem položaju ima ključno vlogo pri ruskih raketnih napadih na Ukrajino, tudi na civilne cilje, od aprila do oktobra 2022, v katerih je bilo samo oktobra 2022 ubitih več kot 30 in ranjenih več kot 100 ljudi. Torej gre za fizično osebo, odgovorno za dejavno podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

1370.

Vitaly YASKELAYNEN

(Виталий ЯСКЕЛАЙНЕН)

Datum rojstva: ni podatkov

Kraj rojstva: ni podatkov

Državljanstvo: rusko

Čin: stotnik

Spol: moški

Član enote za predhodno načrtovanje izstrelkov v glavnem računalniškem centru generalštaba (GVC) ruskih oboroženih sil. Na tem položaju ima ključno vlogo pri ruskih raketnih napadih na Ukrajino, tudi na civilne cilje, od aprila do oktobra 2022, v katerih je bilo samo oktobra 2022 ubitih več kot 30 in ranjenih več kot 100 ljudi. Torej gre za fizično osebo, odgovorno za dejavno podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

1371.

Alexandr GREGORYAN

(Александр ГРЕГОРЯН)

Datum rojstva: ni podatkov

Kraj rojstva: ni podatkov

Državljanstvo: rusko

Čin: podpolkovnik

Spol: moški

Član enote za predhodno načrtovanje izstrelkov v glavnem računalniškem centru generalštaba (GVC) ruskih oboroženih sil. Na tem položaju ima ključno vlogo pri ruskih raketnih napadih na Ukrajino, tudi na civilne cilje, od aprila do oktobra 2022, v katerih je bilo samo oktobra 2022 ubitih več kot 30 in ranjenih več kot 100 ljudi. Torej gre za fizično osebo, odgovorno za dejavno podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

1372.

Artyom VEDENOV

(Артём ВЕДЕНОВ)

Datum rojstva: ni podatkov

Kraj rojstva: ni podatkov

Državljanstvo: rusko

Čin: podpolkovnik

Spol: moški

Član enote za predhodno načrtovanje izstrelkov v glavnem računalniškem centru generalštaba (GVC) ruskih oboroženih sil. Na tem položaju ima ključno vlogo pri ruskih raketnih napadih na Ukrajino, tudi na civilne cilje, od aprila do oktobra 2022, v katerih je bilo samo oktobra 2022 ubitih več kot 30 in ranjenih več kot 100 ljudi. Torej gre za fizično osebo, odgovorno za dejavno podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

1373.

Nikita POPLAVSKIY

(Никита ПОПЛАВСКИЙ)

Datum rojstva: ni podatkov

Kraj rojstva: ni podatkov

Državljanstvo: rusko

Čin: podpolkovnik

Spol: moški

Član enote za predhodno načrtovanje izstrelkov v glavnem računalniškem centru generalštaba (GVC) ruskih oboroženih sil. Na tem položaju ima ključno vlogo pri ruskih raketnih napadih na Ukrajino, tudi na civilne cilje, od aprila do oktobra 2022, v katerih je bilo samo oktobra 2022 ubitih več kot 30 in ranjenih več kot 100 ljudi. Torej gre za fizično osebo, odgovorno za dejavno podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

1374.

Vladimir PETROV

(Владимир ПЕТРОВ)

Datum rojstva: ni podatkov

Kraj rojstva: ni podatkov

Državljanstvo: rusko

Čin: podpolkovnik

Spol: moški

Član enote za predhodno načrtovanje izstrelkov v glavnem računalniškem centru generalštaba (GVC) ruskih oboroženih sil. Na tem položaju ima ključno vlogo pri ruskih raketnih napadih na Ukrajino, tudi na civilne cilje, od aprila do oktobra 2022, v katerih je bilo samo oktobra 2022 ubitih več kot 30 in ranjenih več kot 100 ljudi. Torej gre za fizično osebo, odgovorno za dejavno podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

1375.

Evgeniy KAPSHUK

(Евгений КАПШУК)

Datum rojstva: ni podatkov

Kraj rojstva: ni podatkov

Državljanstvo: rusko

Čin: polkovnik

Spol: moški

Poveljnik enote za predhodno načrtovanje izstrelkov v glavnem računalniškem centru generalštaba (GVC) ruskih oboroženih sil. Na tem položaju ima ključno vlogo pri ruskih raketnih napadih na Ukrajino, tudi na civilne cilje, od aprila do oktobra 2022, v katerih je bilo samo oktobra 2022 ubitih več kot 30 in ranjenih več kot 100 ljudi. Torej gre za fizično osebo, odgovorno za dejavno podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

1376.

Anton TIMOSHINOV

(Антон ТИМОШИНОВ)

Datum rojstva: ni podatkov

Kraj rojstva: ni podatkov

Državljanstvo: rusko

Čin: podpolkovnik

Spol: moški

Poveljnik enote za predhodno načrtovanje izstrelkov v glavnem računalniškem centru generalštaba (GVC) ruskih oboroženih sil. Na tem položaju ima ključno vlogo pri ruskih raketnih napadih na Ukrajino, tudi na civilne cilje, od aprila do oktobra 2022, v katerih je bilo samo oktobra 2022 ubitih več kot 30 in ranjenih več kot 100 ljudi. Torej gre za fizično osebo, odgovorno za dejavno podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

1377.

Igor BAGNYUK

(Игорь БАГНЮК)

Datum rojstva: 30.4.1982

Kraj rojstva: Riga, Latvija

Državljanstvo: rusko

Čin: podpolkovnik

Spol: moški

Poveljnik enote za predhodno načrtovanje izstrelkov v glavnem računalniškem centru generalštaba (GVC) ruskih oboroženih sil. Na tem položaju ima ključno vlogo pri ruskih raketnih napadih na Ukrajino, tudi na civilne cilje, od aprila do oktobra 2022, v katerih je bilo samo oktobra 2022 ubitih več kot 30 in ranjenih več kot 100 ljudi. Torej gre za fizično osebo, odgovorno za dejavno podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

1378.

Robert Petrovich BARANOV

(Роберт Петрович БАРАНОВ)

Datum rojstva: 1975

Kraj rojstva: Jalčiki, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Čin: generalmajor

Spol: moški

Direktor glavnega računalniškega centra generalštaba (GVC) ruskih oboroženih sil. Na tem položaju ima ključno vlogo pri ruskih raketnih napadih na Ukrajino, tudi na civilne cilje, od aprila do oktobra 2022, v katerih je bilo samo oktobra 2022 ubitih več kot 30 in ranjenih več kot 100 ljudi. Torej gre za fizično osebo, odgovorno za dejavno podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

1379.

Boris Yurievich KOVALCHUK

(Борис Юрьевич КОВАЛЬЧУК)

Datum rojstva: 1.12.1977

Kraj rojstva: Sankt Peterburg, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Generalni direktor in predsednik upravnega odbora podjetja PJSC Inter RAO, enega največjih javnih energetskih podjetij v Rusiji. Med glavnimi delničarji podjetja PJSC Inter RAO so subjekti v državni lasti (npr. Rozneftegaz). Tesno je povezan tudi s svojim očetom Jurijem Kovalčukom, dolgoletnim znancem predsednika Vladimira Putina. Bila naj bi solastnika luksuznega premoženja prek podjetij „LLC Invest“ in „Prime“, ki ju je mogoče povezati s Putinom, vključno z nepremičnino, imenovano „Fishermen’s hut“. Torej je vodilni poslovnež, aktiven v gospodarskih sektorjih, ki zagotavljajo pomemben vir prihodka vladi Ruske federacije, odgovorni za priključitev Krima in destabilizacijo Ukrajine.

16.12.2022

1380.

Kirill Mikhailovich KOVALCHUK

(Кирилл Михайлович КОВАЛЬЧУК)

Datum rojstva: 22.12.1968

Kraj rojstva: Moskva, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Nečak Jurija Kovalčuka in predsednik National Media Group (NMG), ki ima velik delež v skoraj vseh večjih ruskih zveznih medijih, ki objavljajo rusko vladno propagando. NMG je leta 2008 ustanovil Jurij Kovalčuk, dolgoletni znanec predsednika Vladimirja Putina, soustanovitelj t. i. zadruge „Ozero Dača“, ki povezuje vplivno skupino posameznikov okoli Putina, ter predsednik in največji delničar Banke Rossiya. Mediji pod nadzorom NMG dejavno širijo propagando in dezinformacije, povezane z vojno agresijo Rusije proti Ukrajini.

Na položaju predsednika NMG torej podpira in izvaja ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine. Gre tudi za fizično osebo, tesno povezano z osebo, uvrščeno na seznam.

16.12.2022

1381.

Stepan Kirillovich KOVALCHUK

(Степан Кириллович КОВАЛЬЧУК)

Datum rojstva: 3.5.1994

Kraj rojstva: Rusija

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Sin nečaka Jurija Kovalčuka. Decembra 2021 je podjetje Sogaz, ki ga obvladuje Jurij Kovalčuk, pridobilo delnice mreže družbenih medijev VK. Zato je Stepan Kovalchuk napredoval na mesto višjega podpredsednika za medijsko strategijo in razvoj storitev pri VK, zdaj pa nadzoruje medijske vsebine pri VK. Gre torej za fizično osebo, tesno povezano z Jurijem Kovalčukom, ki je oseba, uvrščena na seznam, ter dolgoletni znanec predsednika Vladimirja Putina, soustanovitelj t. i. zadruge „Ozero Dača“, ki povezuje vplivno skupino posameznikov okoli Putina, ter predsednik in največji delničar Banke Rossiya.

16.12.2022

1382.

Tatyana Alexandrovna KOVALCHUK

tudi Tatiana Aleksandrovna KOVALCHUK

(Татьяна Александровна КОВАЛЬЧУК)

Datum rojstva: 8.2.1968

Kraj rojstva: Rusija

Državljanstvo: rusko

Spol: ženski

Žena Jurija Kovalčuka. Tretja najbogatejša ženska v Rusiji z neto vrednostjo 600 milijonov USD in s svojim možem solastnica največje ruske zavarovalnice Sogaz prek ruskega investicijskega podjetja Aquila Capital Group. Poleg tega naj bi bila solastnika luksuznega premoženja prek podjetij „LLC Invest“ in „Support for the Regional Econonmic Development“, ki ju je mogoče povezati s predsednikom Vladimirjem Putinom, vključno z letoviščem „Igora Skiresort“, kjer je Putinova hči proslavljala poroko. Gre torej za fizično osebo, povezano z Jurijem Kovalčukom, ki je oseba, uvrščena na seznam, ter dolgoletni znanec Vladimirja Putina, soustanovitelj t. i. zadruge „Ozero Dača“, ki povezuje vplivno skupino posameznikov okoli Putina, ter predsednik in največji delničar Banke Rossiya.

16.12.2022

1383.

Andrey Leonidovich SIGUTA

(Андрей Леонидович СИГУТА) / (Андрiй Леонiдович СIГУТА)

Datum rojstva: 5.5.1979

Kraj rojstva: Berdjansk, regija Zaporožje, nekdanja Ukrajinska SSR (zdaj Ukrajina)

Državljanstvo: ukrajinsko

Spol: moški

Naslov: 26 30-letia Pobedi Blvd., Apt. 3, Melitopol, regija Zaporožje, Ukrajina

Davčna številka: 2897911059 (Ukrajina)

Vršilec dolžnosti vodje vojaško-civilne uprave okrožja Melitopol, ki ga je imenovala Rusija. Na tem položaju nadzoruje zaseg ukrajinskih kmetijskih proizvodov in žita, ki se nato prenesejo v Rusijo. Torej je odgovoren za podpiranje in izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

1384.

Valeriy Mikhailovich PAKHNITS

(Валерий Михайлович ПАХНИЦ/Валерiй Михайлович ПАХНИЦЬ)

Datum rojstva: 22.1.1953

Kraj rojstva: Mariupol, nekdanja Ukrajinska SSR (zdaj Ukrajina)

Državljanstvo: ukrajinsko

Spol: moški

Naslov: 5 Myslichenko St. Chmyrevka village, okrožje Starobilsk, regija Lugansk, Ukrajina

Davčna številka: 1938008353 (Ukrajina)

Vršilec dolžnosti vodje uprave okrožja Starobelski, ki ga je imenovala Rusija. Na tem položaju nadzoruje zaseg ukrajinskih kmetijskih proizvodov in žita, ki se nato prenesejo v Rusijo. Torej je odgovoren za podpiranje in izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

1385.

Marina Evgenievna KIM

(Марина Евгеньевна КИМ)

Datum rojstva: 19.4.1952

Kraj rojstva: Leningrad, nekdanja ZSSR (zdaj Sankt Peterburg, Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: ženski

Ruska televizijska voditeljica in političarka, članica predsedstva osrednjega sveta prokremeljske stranke „Pravična Rusija – patrioti – za resnico“ („Just Russia – Patriots – For Truth“). Na tem položaju dejavno razširja uradno propagando o ruski vojni agresiji proti Ukrajini in zlasti o t. i. misiji za denacifikacijo. Cilj njenih propagandnih dejavnosti je povečati podporo ruskih državljanov vojni agresiji proti Ukrajini. Odločno je podprla nezakonite referendume na zasedenih območjih ukrajinskih regij Lugansk, Doneck, Herson in Zaporožje. Torej je odgovorna za podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter stabilnost in varnost v Ukrajini.

16.12.2022

1386.

Dmitry Yuryevich PUCHKOV

(Дмитрий Юрьевич ПУЧКОВ)

Datum rojstva: 2.8.1961

Kraj rojstva: Kirovograd, nekdanja Ukrajinska SSR (zdaj Ukrajina)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Propagandist in nekdanji član javnega sveta pri Ministrstvu za kulturo Ruske federacije.

Leta 2014 je objavil knjigo „Ukrajina je Rusija“, v kateri je povzel glavne vidike propagande, da Ukrajina ni neodvisna država.

Marca 2022 je v intervjujih za časopise podprl rusko vojno agresijo proti Ukrajini in ponovil glavne vidike ruske propagande, namreč da je vojna posledica agresivnih dejanj Ukrajine in Nata, Rusija pa le ščiti svojo varnost. V časopisu Komsomolskaya Pravda, ki ga financira Ruska federacija, in na različnih družbenih omrežjih še naprej širi propagando o vojni v Ukrajini.

Torej je odgovoren za podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

1387.

Grigoriy Viktorovich LEPSVERIDZE

(Григорий Викторович ЛЕПСВЕРИДЗЕ)

Datum rojstva: 16.7.1962

Kraj rojstva: Soči, regija Krasnodar, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Ruski pevec, glasbenik, skladatelj in glasbeni producent. Ima veliko občinstvo in velik vpliv na svoje občudovalce.

Javno je podprl ravnanje Ruske federacije v Ukrajini in v nasprotju z ukrajinsko zakonodajo večkrat prispel na ukrajinska ozemlja, ki jih je okupirala Rusija.

12. aprila 2022 je organiziral dobrodelni koncert pod sloganoma „Za Rusijo“ in „Za svet brez nacizma“ v podporo vojni agresiji proti Ukrajini in ruski vojski. 11. maja 2022 je sodeloval na koncertu v Donecku v podporo samooklicani Ljudski republiki Doneck.

Vojno agresijo proti Ukrajini torej javno podpira. Njegova dejanja so postala del propagandne kampanje, s katero želijo ruske oblasti med državljani Rusije povečati podporo vojaški agresiji. Podpora državljanov vojni agresiji je pomemben pogoj za nadaljevanje vojne. Torej je odgovoren za podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost oziroma stabilnost ali varnost Ukrajine.

16.12.2022

1388.

Boris Vyacheslavovich KORCHEVNIKOV

(Борис Вячеславович КОРЧЕВНИКОВ)

Datum rojstva: 20.7.1982

Kraj rojstva: Moskva, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Znan ruski televizijski voditelj na državnem televizijskem kanalu „Russia-1““ in generalni direktor ultrakonservativnega televizijskega kanala „Spas“, ki je v lasti ruske pravoslavne cerkve. V obdobju 2017–2020 je bil član Javne zbornice Rusije. Na predsedniških volitvah leta 2018 je bil zaupni predstavnik predsednika Vladimirja Putina. Rusko propagando širi prek svoje oddaje „The Fate of a Man“ na državnem televizijskem kanalu „Russia-1“ in ima široko občinstvo na družbenih omrežjih, kjer razširja uradno rusko propagando. V svojih prispevkih na družbenih omrežjih imenuje zasedena ukrajinska ozemlja ruska ozemlja. V svojih komentarjih Zahod in Ukrajino povezuje z brezboštvom in hudičem, kar je v skladu z uradno rusko propagando, po kateri je eden od ciljev vojne agresije proti Ukrajini „boj proti brezboštvu“. Poleg tega v svoji oddaji širi propagando.

Sodeluje pri zbiranju sredstev za proruske borce in Ruse spodbuja, naj darujejo.

16.12.2022

 

 

 

To pomeni, da je javno izražal podporo vojni agresiji proti Ukrajini. Ta dejanja so postala del propagandne kampanje, s katero želijo ruske oblasti med državljani Rusije povečati podporo vojaški agresiji. Podpora državljanov vojni agresiji je pomemben pogoj za nadaljevanje vojne. Torej je odgovoren za podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost oziroma stabilnost ali varnost Ukrajine.

 

1389.

Nikita Sergeyevich MIKHALKOV

(Никита Сергеевич МИХАЛКОВ)

Datum rojstva: 21.10.1945

Kraj rojstva: Moskva, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Ruski filmski ustvarjalec, igralec in javna osebnost, ki je dejavno javno podprl rusko vojno agresijo proti Ukrajini.

Od leta 2014 glasno širi propagandni diskurz Kremlja o Ukrajini. Izražal je podporo priključitvi Krima ter priznanju neodvisnosti t. i. Ljudske republike Doneck in Ljudske republike Lugansk. Je predsednik Ruske kulturne fundacije, javne organizacije, ki je bila ustanovljena z odlokom predsednika Ruske federacije leta 2016. Zagovarjal je rusko vojno agresijo s trditvami, da gre za zaščito Donbasa pred domnevnimi zločini zoper civilno prebivalstvo, ki naj bi jih zagrešila Ukrajina. Ukrajince je okrivil za tako imenovano rusofobijo in izrazil mnenje, da je „konflikt“ med državama neizogiben. Po njegovem mnenju naj bi bil ukrajinski jezik „katastrofa“ za Rusijo, ker naj bi izražal sovraštvo do Rusije in širil rusofobijo. Pozval je k popolni prepovedi poučevanja v ukrajinščini v šolah v Donbasu. Podpiral je lažni diskurz Kremlja o biološkem orožju v Ukrajini in slikal ruske zapornike, ki se borijo v Ukrajini, kot junake. Leta 2022 je na slovesnosti v Kremlju prejel naziv „heroj dela“ in v govoru podprl vojno agresijo proti Ukrajini.

16.12.2022

 

 

 

Torej je odgovoren za podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

 

1390.

Sergey Aleksandrovich MIKHEEV

(Сергей Алексaндрович МИХEЕВ)

Datum rojstva: 28.5.1967

Kraj rojstva: Moskva, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Politolog in politik. Je član centralnega sveta stranke „Pravična Rusija – patrioti – za resnico“, ki je podprla rusko invazijo na Ukrajino.

Javno je podprl rusko vojno agresijo proti Ukrajini. Zavzemal se je za prisilno spremembo režima v Ukrajini, priključitev ukrajinskih ozemelj Rusiji in raketne napade na civilno infrastrukturo ter zagovarjal domnevno potrebo po „denacifikaciji“ in „demilitarizaciji“ Ukrajine. Promoviral je ideologijo koncepta „ruski svet“ (Russkiy Mir), s katero si je Ruska federacija prilastila pravico do vpliva v državah, ki so nasledile ZSSR, zavrnil je legitimnost Ukrajine kot suverene države in se zavzel za njeno združitev z Rusijo. Poleg tega je ustanovil fundacijo, ki podpira rusko vojaško osebje, ki je sodelovalo v ruski vojni agresiji proti Ukrajini.

Zato je odgovoren za dejavno podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost oziroma stabilnost ali varnost Ukrajine.

16.12.2022

1391.

Alexey Lvovich NIKOLOV

(Алексей Львович НИКОЛОВ)

Datum rojstva: 21.12.1957

Kraj rojstva: Moskva, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Številka potnega lista, številka nacionalne osebne izkaznice, druge številke osebnih dokumentov: (1) 530308406 (2) 531246870

Generalni direktor medijske organizacije TV-Novosti, povezane z rusko vlado, in njene podružnice, televizijske informativne mreže RT. TV-Novosti in RT se financirata iz zveznega proračuna Ruske federacije. Medijske hiše pod njegovim vodstvom, vključno z RT, so širile prokremeljsko propagando in dezinformacije ter podpirale rusko vojno agresijo proti Ukrajini. Poleg tega je javno zanikal odgovornost oboroženih sil Ruske federacije za vojne zločine, storjene v Buči.

Torej je odgovoren za dejavno podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost oziroma stabilnost ali varnost Ukrajine.

16.12.2022

1392.

Viktor Petrovich GOREMIYKIN

(Виктор Петрович ГОРЕМЫКИН)

Datum rojstva: 4.2.1959

Kraj rojstva: vas Kormovoje, okrožje Serebrjano-Prudski, moskovsko okrožje, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Namestnik ministra za obrambo Ruske federacije in vodja glavnega vojaško-političnega direktorata oboroženih sil Ruske federacije, ki je osrednji vojaško-politični upravni organ, ki opravlja vojaško-patriotsko delo pri oboroženih silah Ruske federacije. Je tudi član kolegija ruskega obrambnega ministrstva in nekdanji vodja glavnega kadrovskega oddelka oboroženih sil Ruske federacije.

16.12.2022

 

 

Spol: moški

V svoji sedanji vlogi je odgovoren za organizacijo vojaško-političnega dela pri ruskih oboroženih silah.

Zato je odgovoren za podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

 

1393.

Daniil Vyacheslavovich EGOROV

(Даниил Вячеславович ЕГОРОВ)

Datum rojstva: 6.9.1975

Kraj rojstva: moskovsko okrožje, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Član "Koordinacijskega sveta pod okriljem vlade Ruske federacije za zadovoljevanje potreb oboroženih sil Ruske federacije, drugih vojaških enot, formacij in organov", ustanovljenega 21. oktobra 2022. Koordinacijski svet je bil ustanovljen, da bi skrbel za sodelovanje med zveznimi izvršnimi organi in izvršnimi organi sestavnih delov Rusije pri reševanju vprašanj, povezanih z zadovoljevanjem potreb ruskih oboroženih sil med vojno agresijo proti Ukrajini.

Kot član koordinacijskega sveta je torej odgovoren za dejavno podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

1394.

Viktor Vasilevich ZOLOTOV

(Виктор Васильевич ЗОЛОТОВ)

Datum rojstva: 27.1.1954

Kraj rojstva: oblast Rjazan, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Član koordinacijskega sveta pod okriljem vlade Ruske federacije za zadovoljevanje potreb oboroženih sil Ruske federacije, drugih vojaških enot, formacij in organov, ustanovljenega 21. oktobra 2022. Koordinacijski svet je bil ustanovljen, da bi skrbel za sodelovanje med zveznimi izvršnimi organi in izvršnimi organi sestavnih delov Rusije pri reševanju vprašanj, povezanih z zadovoljevanjem potreb ruskih oboroženih sil med vojno agresijo proti Ukrajini.

Kot član koordinacijskega sveta je torej odgovoren za dejavno podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

1395.

Aleksandr Leonidovich LINETS

(Александр Леонидович ЛИНЕЦ)

Datum rojstva: 11.1.1963

Kraj rojstva: Starominskaja, ozemlje Krasnodar, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Član koordinacijskega sveta pod okriljem vlade Ruske federacije za zadovoljevanje potreb oboroženih sil Ruske federacije, drugih vojaških enot, formacij in organov, ustanovljenega 21. oktobra 2022. Koordinacijski svet je bil ustanovljen, da bi skrbel za sodelovanje med zveznimi izvršnimi organi in izvršnimi organi sestavnih delov Rusije pri reševanju vprašanj, povezanih z zadovoljevanjem potreb ruskih oboroženih sil med vojno agresijo proti Ukrajini.

16.12.2022

 

 

 

Kot član koordinacijskega sveta je torej odgovoren za podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

 

1396.

Maksim Stanislavovich ORESHKIN

(Максим Станиславович ОРЕШКИН)

Datum rojstva: 21.7.1982

Kraj rojstva: Moskva, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Član koordinacijskega sveta pod okriljem vlade Ruske federacije za zadovoljevanje potreb oboroženih sil Ruske federacije, drugih vojaških enot, formacij in organov, ustanovljenega 21. oktobra 2022. Koordinacijski svet je bil ustanovljen, da bi skrbel za sodelovanje med zveznimi izvršnimi organi in izvršnimi organi sestavnih delov Rusije pri reševanju vprašanj, povezanih z zadovoljevanjem potreb ruskih oboroženih sil med vojno agresijo proti Ukrajini.

Kot član koordinacijskega sveta je torej odgovoren za dejavno podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

1397.

Igor Yuryevich BABUSHKIN

(Игорь Юрьевич БАБУШКИН)

Datum rojstva: 5.4.1970

Kraj rojstva: Ribinsk, regija Jaroslavelj, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Guverner okrožja Astrahan; na to mesto ga je imenoval predsednik Vladimir Putin. V vlogi guvernerja vodi regionalni državni organ Ruske federacije in je odgovoren za izvajanje državnih politik na regionalni ravni. Izrazil je podporo nezakonitemu priznanju tako imenovane neodvisnosti tako imenovanih ljudskih republik Doneck in Lugansk ter vojni agresiji proti Ukrajini.

Kot guverner je imel koristi od Putinovih sprememb ruskega upravnega prava, zaradi katerih lahko še več let ostane na oblasti.

Vpleten je tudi v nezakoniti prevoz ukrajinskih otrok v Rusijo in njihove posvojitve s strani ruskih družin. S svojimi dejanji krši pravice ukrajinskih otrok ter pravo in upravni red Ukrajine.

Torej je odgovoren za podpiranje in izvajanje ukrepov in politik, ki spodkopavajo suverenost in neodvisnost oziroma stabilnost in varnost v Ukrajini.

16.12.2022

1398.

Andrey Vladimirovich CHIBIS

Andrei Vladimirovich CHIBIS

(Андрей Владимирович ЧИБИС)

Datum rojstva: 19.3.1979

Kraj rojstva: Čeboksari, Čuvaška republika, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Guverner oblasti Murmansk; na to mesto ga je imenoval predsednik Vladimir Putin. V vlogi guvernerja vodi regionalni državni organ Ruske federacije in je odgovoren za izvajanje državnih politik na regionalni ravni. Izrazil je podporo nezakonitemu priznanju tako imenovane neodvisnosti tako imenovanih ljudskih republik Doneck in Lugansk ter vojni agresiji proti Ukrajini.

Kot guverner je imel koristi od Putinovih sprememb ruskega upravnega prava, zaradi katerih lahko še več let ostane na oblasti.

Vpleten je tudi v nezakoniti prevoz ukrajinskih otrok v Rusijo in njihove posvojitve s strani ruskih družin. S svojimi dejanji krši pravice ukrajinskih otrok ter pravo in upravni red Ukrajine.

Torej je odgovoren za podpiranje in izvajanje ukrepov in politik, ki spodkopavajo suverenost in neodvisnost oziroma stabilnost in varnost v Ukrajini.

16.12.2022

1399.

Gleb Sergeevich NIKITIN

Gleb Sergeyevich NIKITIN

(Глеб Сергеевич НИКИТИН)

Datum rojstva: 24.8.1977

Kraj rojstva: Leningrad, nekdanja ZSSR (zdaj Sankt Peterburg, Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Guverner oblasti Nižni Novgorod; na to mesto ga je imenoval predsednik Vladimir Putin. V vlogi guvernerja vodi regionalni državni organ Ruske federacije in je odgovoren za izvajanje državnih politik na regionalni ravni. Izrazil je podporo nezakonitemu priznanju tako imenovane neodvisnosti tako imenovanih ljudskih republik Doneck in Lugansk ter vojni agresiji proti Ukrajini.

Kot guverner je imel koristi od Putinovih sprememb ruskega upravnega prava, zaradi katerih lahko še več let ostane na oblasti.

Vpleten je tudi v nezakoniti prevoz ukrajinskih otrok v Rusijo in njihove posvojitve s strani ruskih družin. S svojimi dejanji krši pravice ukrajinskih otrok ter pravo in upravni red Ukrajine.

Torej je odgovoren za podpiranje in izvajanje ukrepov in politik, ki spodkopavajo suverenost in neodvisnost oziroma stabilnost in varnost v Ukrajini.

16.12.2022

1400.

Igor Mikhaylovich RUDENYA

(Игорь Михайлович РУДЕНЯ)

Datum rojstva: 15.2.1968

Kraj rojstva: Moskva, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Guverner oblasti Tver; na to mesto ga je imenoval predsednik Vladimir Putin. V vlogi guvernerja vodi regionalni državni organ Ruske federacije in je odgovoren za izvajanje državnih politik na regionalni ravni. Izrazil je podporo nezakonitemu priznanju tako imenovane neodvisnosti tako imenovanih ljudskih republik Doneck in Lugansk ter vojni agresiji proti Ukrajini.

Kot guverner je imel koristi od Putinovih sprememb ruskega upravnega prava, zaradi katerih lahko še več let ostane na oblasti.

Vpleten je tudi v nezakoniti prevoz ukrajinskih otrok v Rusijo in njihove posvojitve s strani ruskih družin. S svojimi dejanji krši pravice ukrajinskih otrok ter pravo in upravni red Ukrajine.

Torej je odgovoren za podpiranje in izvajanje ukrepov in politik, ki spodkopavajo suverenost in neodvisnost oziroma stabilnost in varnost v Ukrajini.

16.12.2022

1401.

Vladislav Valerievich SHAPSHA

(Владислав Валерьевич ШАПША)

Datum rojstva: 20.9.1972

Kraj rojstva: Obnisk, regija Kaluga, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Guverner oblasti Kaluga; na to mesto ga je imenoval predsednik Vladimir Putin. V vlogi guvernerja vodi regionalni državni organ Ruske federacije in je odgovoren za izvajanje državnih politik na regionalni ravni. Izrazil je podporo nezakonitemu priznanju tako imenovane neodvisnosti tako imenovanih ljudskih republik Doneck in Lugansk ter vojni agresiji proti Ukrajini.

Kot guverner je imel koristi od Putinovih sprememb ruskega upravnega prava, zaradi katerih lahko še več let ostane na oblasti.

Vpleten je tudi v nezakoniti prevoz ukrajinskih otrok v Rusijo in njihove posvojitve s strani ruskih družin. S svojimi dejanji krši pravice ukrajinskih otrok ter pravo in upravni red Ukrajine.

Torej je odgovoren za podpiranje in izvajanje ukrepov in politik, ki spodkopavajo suverenost in neodvisnost oziroma stabilnost in varnost v Ukrajini.

16.12.2022

1402.

Andrey Alexandrovich TRAVNIKOV

Andrei Alexandrovich TRAVNIKOV

(Андрей Александрович ТРАВНИКОВ)

Datum rojstva: 1.2.1971

Kraj rojstva: Čerepovec, regija Vologda, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Guverner oblasti Novosibirsk; na to mesto ga je imenoval predsednik Vladimir Putin. V vlogi guvernerja vodi regionalni državni organ Ruske federacije in je odgovoren za izvajanje državnih politik na regionalni ravni. Izrazil je podporo nezakonitemu priznanju tako imenovane neodvisnosti tako imenovanih ljudskih republik Doneck in Lugansk ter vojni agresiji proti Ukrajini.

Kot guverner je imel koristi od Putinovih sprememb ruskega upravnega prava, zaradi katerih lahko še več let ostane na oblasti.

Vpleten je tudi v nezakoniti prevoz ukrajinskih otrok v Rusijo in njihove posvojitve s strani ruskih družin. S svojimi dejanji krši pravice ukrajinskih otrok ter pravo in upravni red Ukrajine.

Torej je odgovoren za podpiranje in izvajanje ukrepov in politik, ki spodkopavajo suverenost in neodvisnost oziroma stabilnost in varnost v Ukrajini.

16.12.2022

1403.

Andrey Yuryevich VOROBYOV

Andrei Yuryevich VOROBYOV

(Андрей Юрьевич ВОРОБЬЁВ)

Datum rojstva: 14.4.1970

Kraj rojstva: Krasnojarsk, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Guverner oblasti Moskva; na to mesto ga je imenoval predsednik Vladimir Putin. V vlogi guvernerja vodi regionalni državni organ Ruske federacije in je odgovoren za izvajanje državnih politik na regionalni ravni. Izrazil je podporo nezakonitemu priznanju tako imenovane neodvisnosti tako imenovanih ljudskih republik Doneck in Lugansk ter vojni agresiji proti Ukrajini.

Kot guverner je imel koristi od Putinovih sprememb ruskega upravnega prava, zaradi katerih lahko še več let ostane na oblasti.

Vpleten je tudi v nezakoniti prevoz ukrajinskih otrok v Rusijo in njihove posvojitve s strani ruskih družin. S svojimi dejanji krši pravice ukrajinskih otrok ter pravo in upravni red Ukrajine.

Torej je odgovoren za podpiranje in izvajanje ukrepov in politik, ki spodkopavajo suverenost in neodvisnost oziroma stabilnost in varnost v Ukrajini.

16.12.2022

1404.

Igor Yurievich CHURBANOV

(Игорь Юрьевич ЧУРБАНОВ)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

identifikacijska številka za DDV: 182806009863

Generalni direktor tovarne Votkinsk, ki proizvaja proizvaja izstrelke in strelivo za kompleksa Iskander in Tochka-U, ki ju je Rusija uporabljala v vojni agresiji proti Ukrajini.. Javno je tudi podprl rusko vojno agresijo in je odgovoren za širjenje propagande v podporo vojni z objavo revije Votkinsk Plant.

Torej je odgovoren za dejavno podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

1405.

Aleksey Aleksandrovich PETROV

(Алексей Александрович ПЕТРОВ)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Svetovalec urada komisarja Ruske federacije za otrokove pravice. V tej vlogi je vpleten v nezakoniti prevoz ukrajinskih otrok v Rusijo in njihove posvojitve v ruske družine. S svojimi dejanji krši pravice ukrajinskih otrok ter ukrajinsko pravo in upravni red, zato je odgovoren za podpiranje in izvajanje ukrepov in politik, ki spodkopavajo suverenost in neodvisnost Ukrajine ter stabilnost in varnost v Ukrajini.

16.12.2022

1406.

Anton Vladimirovich SOLOVYOV

(Антон Владимирович СОЛОВЬЕВ)

Datum rojstva: 28.6.1983

Kraj rojstva: Leningrad, nekdanja ZSSR (zdaj Sankt Peterburg, Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Član zakonodajne skupščine v Sankt Peterburgu in član stranke Združena Rusija. V tej vlogi je vpleten v nezakoniti prevoz ukrajinskih otrok v Rusijo in njihove posvojitve v ruske družine. Poleg tega se je kot član stranke Združena Rusija zavezal, da bo olajšal in pospešil upravni postopek v zvezi s temi nezakonitimi posvojitvami v ruske družine.

S svojimi dejanji krši pravice ukrajinskih otrok ter ukrajinsko pravo in upravni red, zato je odgovoren za podpiranje in izvajanje ukrepov in politik, ki spodkopavajo suverenost in neodvisnost Ukrajine ter stabilnost in varnost v Ukrajini.

16.12.2022

1407.

Eleonora Mikhailovna FEDORENKO

(Элеонора Михайловна ФЕДОРЕНКО)

Datum rojstva: 28.10.1972

Državljanstvo: rusko

Spol: ženski

Svetovalka voditelja t. i. „Ljudske republike Doneck“ za področje otrokovih pravic. V tej vlogi je vpletena v nezakoniti prevoz ukrajinskih otrok v Rusijo in njihove posvojitve v ruske družine. S svojimi dejanji krši pravice ukrajinskih otrok ter ukrajinsko pravo in upravni red, zato je odgovorna za podpiranje in izvajanje ukrepov in politik, ki spodkopavajo suverenost in neodvisnost Ukrajine ter stabilnost in varnost v Ukrajini.

16.12.2022

1408.

Larisa Pavlovna FALKOVSKAYA

(Лариса Павловна ФАЛЬКОВСКАЯ)

Datum rojstva: 6.4.1970

Kraj rojstva: Pirovskoje, ozemlje Krasnojarsk, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: ženski

Direktorica Oddelka za državno politiko za varstvo otrokovih pravic pri Ministrstvu za izobraževanje Ruske federacije. V tej vlogi je vpletena v nezakoniti prevoz ukrajinskih otrok v Rusijo in njihove posvojitve v ruske družine.

Kot direktorica Oddelka za državno politiko za varstvo otrokovih pravic pri Ministrstvu za izobraževanje Ruske federacije je omogočila nezakonit prevoz in nezakonito posvojitev že več kot 2000 ukrajinskih sirot. V različnih uradnih javnih nastopih je delovala kot glavna uradna govorka in koordinatorka ruskega sistema nezakonite deportacije.

S svojimi dejanji krši pravice ukrajinskih otrok ter ukrajinsko pravo in upravni red, zato je odgovorna za podpiranje in izvajanje ukrepov in politik, ki spodkopavajo suverenost in neodvisnost Ukrajine ter stabilnost in varnost v Ukrajini.

16.12.2022

1409.

Denis Valiullovich GARIYEV

(tudi Denis GARIJEV)

(Денис Валиуллович ГАРИЕВ)

Datum rojstva: marec 1978

Kraj rojstva: Habarovska regija, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Potni list: 654034325 (Rusija); tudi XXIIAH534753

Spol: moški

Vodja „Ruske imperialne legije“, paravojaškega krila Ruskega imperialnega gibanja (RIM), tj. belske supremacistične skupine, ki jo je leta 2002 ustanovil Stanislav Vorobyov. Ta paravojaška skupina se v imenu Ruske federacije aktivno bojuje v vojni proti Ukrajini. V družbenih medijih „Ruska imperialna legija“ svojo vpletenost v rusko vojno proti Ukrajini predstavlja kot „prispevek k izvidniški in jurišni misiji“.

Sodeloval je v vojni agresiji proti Ukrajini in bil v začetku leta 2022 ranjen. Na svojem kanalu v aplikaciji Telegram je dejavno rekrutiral prostovoljske borce, da se pridružijo njegovi paravojaški organizaciji v boju proti Ukrajini. Ruska imperialna legija poleg bojevanja v Ukrajini zagotavlja tudi paravojaško usposabljanje za belske supremaciste v Evropski uniji in si dejavno prizadeva združiti te skupine na skupni fronti proti svojim domnevnim sovražnikom.

Kot vodja in poveljnik Ruske imperialne legije je odgovoren za podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

1410.

Stanislav Anatolyevich VOROBYOV

tudi:

Stanislav VOROBYEV;

Stanislav VOROBOV;

Stanislav VOROBYOV;

Stanislav VOROBEV

(Станислав Анатольевич ВОРОБЬЕВ)

Datum rojstva: 2.6.1960

Kraj rojstva: nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Številka potnega lista ali osebne izkaznice: IVG678677 (Rusija)

Vodja Ruskega imperialnega gibanja, tj. belske supremacistične paravojaške organizacije, ki se v imenu ruske vlade aktivno bojuje v Ukrajini. Stanislav Vorobyov je leta 2002 ustanovil Rusko imperialno gibanje. Rusko imperialno gibanje pod njegovim vodstvom spodbuja etnični ruski nacionalizem, hkrati pa si prizadeva podžigati belski supremacistični ekstremizem na Zahodu. Nudi paravojaško usposabljanje ruskim državljanom in članom podobno mislečih organizacij iz drugih držav. Njegovo oboroženo krilo, Ruska imperialna legija, se v imenu ruskih oboroženih sil aktivno bojuje v ruski vojni proti Ukrajini. Gibanje na svoji uradni spletni strani kot enega od svojih glavnih ciljev opredeljuje „bojevanje v Ukrajini proti uniatom in poganom, ki so hrbtenica ukrajinskih oboroženih sil“. Stanislav Vorobyov je v ruski vojni proti Ukrajini osebno rekrutiral prostovoljce, da se bojujejo ob boku ruskih oboroženih sil.

Kot vodja Ruskega imperialnega gibanja je odgovoren za podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ali stabilnost ali varnost v Ukrajini ali ki ovirajo delo mednarodnih organizacij v Ukrajini.

16.12.2022

1411.

Viktor Yuryevich ANOSOV

tudi: Viktor Yuriiovych ANOSOV;

„the Nose“ (rusko: „Нос“)

(Виктор Юрьевич АНОСОВ)

Datum rojstva: 31.10.1965

Kraj rojstva: Simferopol, nekdanja ZSSR (zdaj Ukrajina)

Državljanstvi: ukrajinsko, rusko

Spol: moški

Številka potnega lista ali osebne izkaznice: ES662458 (Ukrajina); ES301083 (Ukrajina); 68 13 814996 (Ruska federacija)

Član upravnega odbora „zveze donbaških prostovoljcev“, paravojaške organizacije, ki se skupaj z ruskimi oboroženimi silami aktivno bojuje v vojni agresiji Rusije proti Ukrajini. Kot član upravnega odbora zveze donbaških prostovoljcev je nameščen v Slovjansku v regiji Doneck, kjer se bojuje na strani ruskih oboroženih sil. Poleg tega je predsednik vojaškega „sodišča“ t. i. „Ljudske republike Doneck“ in v tej funkciji odgovoren za mučenje in umore ukrajinskih zapornikov.

Bojne enote zveze donbaških prostovoljcev imajo pogodbo z ruskim ministrstvom za obrambo, njeni člani pa so bili zadolženi za zagotavljanje neposredne podpore ruskim vojaškim akcijam. Poleg tega zveza donbaških prostovoljcev izvaja izvidniške operacije, kot je zbiranje obveščevalnih podatkov in poizvedovanje za ruske sile, vključno z določanjem lokacij za ruske vojaške napade na tarče v Ukrajini.

Kot član upravnega odbora „zveze donbaških prostovoljcev“ je torej odgovoren za dejavno podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

1412.

Yan Igorevich PETROVSKIY

tudi: Jan PETROVSKY,

Yan PETROVSKY,

„Veliki Slavian“,

„Velikiy Slavyan“

(Ян Игоревич ПЕТРОВСКИЙ)

Datum rojstva: 2.1.1987

Kraj rojstva: Irkutsk, nekdanja ZSSR, zdaj Ruska federacija

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Vodja in poveljnik ruske paravojaške skupine „Task Force Rusich“, ki je povezana z rusko zasebno vojaško družbo Wagner Group in morda deluje kot podenota skupine Wagner. Task Force Rusich se skupaj z rusko vojsko bojuje v vojni agresiji proti Ukrajini. Skupina Rusich se že dolgo bojuje skupaj z nadomestnimi silami, ki jih podpira Rusija, v ukrajinski regiji Donbas. Leta 2015 pa so bili plačanci iz te skupine obtoženi grozodejstev nad umrlimi in ukrajinski vojaki, ki so jih sami posneli.

Zadevna oseba je v funkciji vodje in poveljnika ruske paravojaške skupine Task Force Rusich odgovorna za podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ali stabilnost ali varnost v Ukrajini ali ovirajo delo mednarodnih organizacij v Ukrajini.

16.12.2022“

 

Subjekti

 

Ime

Podatki o istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

„126.

CREDIT BANK OF MOSCOW

(rusko: Московский кредитный банк)

Naslov: 2 Lukov pereulok, building 1, Moskva 107045, Ruska federacija

Vrsta subjekta: javna delniška družba

Kraj vpisa:

Ruska federacija

Datum vpisa:

1992

Številka vpisa:

1027739555282

Glavni sedež podjetja: Ruska federacija

Največja nedržavna javna banka v Rusiji in šesta največja ruska finančna institucija. Za vlado Ruske federacije je sistemsko pomembna finančna institucija. Deluje v sektorju finančnih storitev, ki je strateškega pomena za rusko gospodarstvo in ustvarja znaten vir prihodkov za vlado Ruske federacije.

Prejema državno podporo. Maja 2022 je od vlade pridobila izvozno dovoljenje za zlato. Torej ima neposredne koristi od vlade Ruske federacije, ki je odgovorna za priključitev Krima in destabilizacijo Ukrajine.

Vključena je torej v gospodarski sektor, ki zagotavlja znaten vir prihodka vladi Ruske federacije, odgovorni za priključitev Krima in destabilizacijo Ukrajine. Poleg tega ima koristi od vlade Ruske federacije, ki je odgovorna za priključitev Krima in destabilizacijo Ukrajine.

16.12.2022

127.

JSC ‚DALNEVOSTOCHNY BANK‘ (JSC ‚Far Eastern Bank‘)

(rusko: АО ‚ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК‘)

Naslov: 27a, Verkhneportovaya Street, Vladivostok 690990, Ruska federacija

Spletno mesto: http://www.dvbank.ru/

Vrsta subjekta: delniška družba

Kraj vpisa: Ruska federacija

Datum vpisa: 20.11.1990

Številka vpisa: 1022500000786

Glavni sedež podjetja: Ruska federacija

Ena največjih bank na daljnem vzhodu Rusije in pomembna finančna institucija za vlado Ruske federacije. Deluje v sektorju finančnih storitev, kar je strateškega pomena za rusko gospodarstvo, in ustvarja znaten vir prihodkov za vlado Ruske federacije.

Je tudi ena od bank, ki ima dovoljenje za zagotavljanje bančne podpore za pogodbe na področju obrambe ruske države, in sodeluje v številnih državnih programih. Zato je v okviru vojne agresije proti Ukrajini strateško pomembna za rusko vlado.

Vključena je torej v gospodarski sektor, ki zagotavlja znaten vir prihodka vladi Ruske federacije, odgovorni za priključitev Krima in destabilizacijo Ukrajine. Obenem finančno podpira vlado Ruske federacije, ki je odgovorna za priključitev Krima in destabilizacijo Ukrajine.

16.12.2022

128.

United Russia

(rusko: Единая Россия)

Naslov: 39th Building, Kutuzovsky Prospekt, Moskva 121170, Ruska federacija

Telefon: (495) 786-82-89

Spletno mesto: https://er.ru

E-naslov: post@edinros.ru

S Kremljem povezana politična stranka. Predseduje ji nekdanji ruski predsednik Dmitrij Medvedjev. Podpirala je vojno agresijo proti Ukrajini ter nezakonito in nepriznano priključitev ukrajinskih regij Doneck, Lugansk, Zaporožje in Herson Rusiji.

Torej je odgovorna za materialno podpiranje ukrepov, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

129.

Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Media (Roskomnadzor)

(rusko: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Роскомнадзор))

Naslov: Kitaygorodsky Ave 7 / 2, Moskva 109992, Ruska federacija

Telefon: +7 (495) 983-33-93

E-naslov: rsoc_in@rkn.gov.ru

Spletno mesto: https://rkn.gov.ru/

Ruska državna agencija, pristojna za komunikacije, informacijsko tehnologijo in množične medije. Izvaja državno politiko cenzure do neodvisnih medijskih hiš. Po začetku ruske vojne agresije proti Ukrajini je ruski družbi znatno omejila dostop do informacij, podprla provojno propagando in uvedla vojno cenzuro, da bi utišala nasprotovanje vojni. Ruskim medijskim hišam je ukazala, naj pri poročanju o vojni agresiji proti Ukrajini uporabljajo samo informacije in podatke, ki so jih zagotovili uradni vladni viri. Prepovedala je uporabo besed „invazija“ ali „vojna“, namesto katerih naj bi uporabljali izraz „posebna operacija“. Prepovedala je poročanje o številnih smrtnih žrtvah med ruskim vojaškim osebjem in civilnim prebivalstvom Ukrajine. Medije je posvarila pred objavo intervjuja, ki ga je dal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Zaprla je spletna mesta, ki niso upoštevala njenih ukazov, in od sodišč zahtevala, naj kaznujejo medijske hiše, ki se niso držale navodil. Poleg tega je blokirala dostop do platform družbenih medijev Facebook in Twitter, da bi jima preprečil širjenje informacij o vojni.

Torej je odgovorna za materialno podpiranje ukrepov, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

130.

New People

(rusko: Новые люди)

Naslov: Bol’shoy Trekhgornyy Pereulok, building 11, entrance 2, Moskva 123022, Ruska federacija

Telefon: +7 (800) 550-10-39

Spletno mesto: https://newpeople.ru/

E-naslov: info@newpeople.ru

Ruska politična stranka. Podpirala je rusko vojno agresijo proti Ukrajini ter nezakonito in nepriznano priključitev ukrajinskih regij Doneck, Lugansk, Zaporožje in Herson Rusiji.

Torej je odgovorna za materialno podpiranje ukrepov, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

131.

Liberal Democratic Party of Russia

(rusko: Либерально-демократическая партия России)

Naslov: 1st Basmanny Lane, building 3, entrance 1, Moskva 107045, Ruska federacija

Telefon: +7 (495) 530-62-62

Spletno mesto: https://ldpr.ru/

E-naslov: office@ldpr.ru

Ruska politična stranka. Podpirala je rusko vojno agresijo proti Ukrajini ter nezakonito in nepriznano priključitev ukrajinskih regij Doneck, Lugansk, Zaporožje in Herson Rusiji.

Torej je odgovorna za materialno podpiranje ukrepov, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

132.

Just Russia — Patriots — For Truth

(rusko: ‚Справедливая Россия — Патриоты — За правду‘)

Naslov: uradni naslov: 29 Bolshaya Tatarskaya St. Moskva 115184, Ruska federacija

Naslov za korespondenco: 14 Akademika Pilugina str., entr. 2, 117393, Moskva, Ruska federacija

Telefon: +7 495 787 85 15

Spletno mesto: https://spravedlivo.ru/main

E-naslov: info@spravedlivo.ru

Ruska politična stranka. Podpirala je rusko vojno agresijo proti Ukrajini ter nezakonito in nepriznano priključitev ukrajinskih regij Doneck, Lugansk, Zaporožje in Herson Rusiji.

Zato je odgovorna za materialno podpiranje ukrepov, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

133.

Communist Party of the Russian Federation

(rusko: Коммунистическая партия Российской Федерации)

Naslov: 3 Maly Sukharevsky Pereulok, bldg. 1, Moskva, 103051, Ruska federacija

Telefon: +7-495-692-7646

Spletno mesto: https://kprf.ru/

E-naslov: inter@kprf.ru

Ruska politična stranka. Podpirala je rusko vojno agresijo proti Ukrajini ter nezakonito in nepriznano priključitev ukrajinskih regij Doneck, Lugansk, Zaporožje in Herson Rusiji.

Torej je odgovorna za materialno podpiranje ukrepov, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

134.

JSC CENTRAL RESEARCH INSTITUTE BUREVESTNIK

(rusko: АО ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ‚БУРЕВЕСТНИК‘)

Naslov: Sormovskoe highway 1a, mesto Nižni Novgorod, regija Nižni Novgorod, Ruska federacija (HQ)

Vrsta subjekta: delniška družba

Ruska družba v sektorju orožne industrije. Odkar je bila družba ustanovljena leta 1970, je razvila približno 400 različnih vrst orožja in vojaške opreme. Najbolj znana je po proizvodnji naslednjega orožja: artilerijske instalacije za pomorsko artilerijo AK-176, A-190; mobilni minometi (vrste 2B11, 2K32, 2C12, 2B25), havbica 2C35 in drugo.

Ruskim oboroženim silam zagotavlja različne vrste minometov, ki se uporabljajo v vojni agresiji proti Ukrajini.

Torej je odgovorna za materialno podpiranje ukrepov, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

135.

LIMITED LIABILITY COMPANY ‚VOLGOGRAD MACHINE-BUILDING COMPANY „VGTZ“‘

(rusko: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ‚ВОЛГОГРАДСКАЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ „ВГТЗ“‘)

Naslov: square Im. Dzerzhinskogo 1, 400006, Volgograd, Volgogradskaya oblast, Ruska federacija

Vrsta subjekta: družba z omejeno odgovornostjo

Kraj vpisa: regija Volgograd, Volgograd, Ruska federacija

Datum vpisa: 28. november 2002

Številka vpisa: 1023402461752

Glavni sedež podjetja: Rusija

Ruski razvijalec in proizvajalec bojnih vozil, ki se prepeljejo z letali.

Razvija in proizvaja bojna vozila, vse od BMD-4M in BTR-MDM pa do moderniziranih pehotnih bojnih vozil BMP-2 in BMP-3, ki jih ruske oborožene sile uporabljajo v ruski vojni agresiji proti Ukrajini.

Torej je odgovoren za materialno podpiranje ukrepov, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine. Vojna agresija Rusije proti Ukrajini mu koristi, saj prispeva k dobavi bojnih vozil za ruske oborožene sile in ima tako neposredne koristi od vse večje potrebe po orožju. Zaradi vse večje potrebe po orožju ima koristi od vlade Ruske federacije, odgovorne za priključitev Krima in destabilizacijo Ukrajine.

16.12.2022

136.

JSC Bryansk Automobile Plant

JSC ‚BAZ‘

(rusko: AO ‚Брянский автомобильный завод‘

АО ‚БАЗ‘)

Naslov: 1 Staleliteynaya ul., Bryansk, 241035, Bryanskaya oblast, Ruska federacija

Vrsta subjekta: delniška družba

Kraj vpisa: regija Brjansk, Brjansk, Ruska federacija

Datum vpisa: 4.4.2008

Številka vpisa: 1083254005141

Glavni sedež podjetja: Rusija

Edini ruski proizvajalec, ki proizvaja posebno podvozje s kolesi in traktorje (SKST) z visoko zmogljivostjo za terensko vožnjo, ki so transportna osnova za obstoječe in prihodnje zračne, raketne in vesoljske obrambne sisteme ter se dejavno uporabljajo kot del mobilnih sistemov za radarsko izvidovanje, inženirsko podporo in večizstrelitvene raketne sisteme.

Proizvaja posebno podvozje s kolesi in traktorje, ki se uporabljajo za namestitev protiletalskih raketnih sistemov S-350, S-400 in Tor-M2 ter drugih zračnih in vesoljskih obrambnih sistemov. Navedene sisteme zračne obrambe uporabljajo ruske oborožene sile v ruski vojni agresiji proti Ukrajini.

Torej je ta proizvajalec odgovoren za materialno podpiranje ukrepov, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine. Vojna agresija Rusije proti Ukrajini mu koristi, saj prispeva k dobavi posebnega podvozja s kolesi in traktorjev za sisteme zračne obrambe za ruske oborožene sile in ima tako neposredne koristi od vse večje potrebe po orožju. Zaradi vse večje potrebe po orožju ima koristi od vlade Ruske federacije, odgovorne za priključitev Krima in destabilizacijo Ukrajine.

16.12.2022

137.

JSC MACHINE BUILDING COMPANY ‚VITYAZ‘

(rusko: АО ‚„МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ „ВИИТЯЗЬ“‘)

Naslov: 2 Industrialnoe sh., Ishimbai city, Republic of Bashkortostan, Ruska federacija (HQ)

Vrsta subjekta: delniška družba

Ruska družba, ki se ukvarja z razvojem, proizvodnjo, upravljanjem in popravili oklepnih vojaških vozil. Ima patent za DT-30 „Vityaz“. Ruskim oboroženim silam zagotavlja in proizvaja vojaške terenske dvočlene goseničarje DT-30 „Vityaz“, ki se uporabljajo v vojni agresiji proti Ukrajini.

Torej je odgovorna za materialno podpiranje ukrepov, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

138.

JSC KAZAN OPTICAL AND MECHANICAL PLANT (JSC KOMZ)

(rusko: АО КАЗАНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД (AO КОМЗ))

Naslov: st. Lipatova, 37, Kazan, Republic of Tatarstan, Ruska federacija

Vrsta subjekta: delniška družba

Rusko diverzificirano podjetje, specializirano za razvoj in izdelavo optičnih naprav in opreme za elektronsko vojskovanje (vključno z radarji, daljnogledi itd.).

Izdeluje sisteme za elektronsko vojskovanje Moskva-1 (Москва-1), Ričag-AV (Рычаг-АВ) in Rtut-BM (Ртуть-БМ), ki se dobavljajo ruskim oboroženim silam in uporabljajo v ruski vojni agresiji proti Ukrajini.

Torej je odgovoren za materialno podpiranje ukrepov, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine. Vojna agresija Rusije proti Ukrajini mu koristi, saj prispeva k dobavi sistemov za elektronsko vojskovanje ruskim oboroženim silam in ima tako neposredne koristi od vse večje potrebe po orožju. Zaradi vse večjih potreb po orožju ima koristi od vlade Ruske federacije, ki je odgovorna za priključitev Krima in destabilizacijo Ukrajine.

16.12.2022

139.

JSC ENIKS

(rusko: АО ‚ЭНИКС‘)

Naslov: st. Korolenko 120, Kazan, Republic of Tatarstan, Ruska federacija

Vrsta subjekta: delniška družba

Kraj vpisa: Ruska federacija

Datum vpisa: 6.6.2003

Številka vpisa:

1031632202227

Glavni sedež podjetja: Rusija

Ruska družba, ki se ukvarja z razvojem, proizvodnjo, upravljanjem in popravili kompleksov zračnih ciljev in brezpilotnih zrakoplovov, sistemov za daljinski nadzor in druge vojaške opreme. Ruskim oboroženim silam zagotavlja proizvodnjo brezpilotnih zrakoplovov (Eleron-3 in Eleron-10), ki se uporabljajo v vojni agresiji proti Ukrajini.

Torej je materialno podpira ukrepe, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

140.

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ‚SCIENTIFIC AND PRODUCTION ASSOCIATION „STRELA“‘

(PJSC ‘NPO „STRELA“‘)

(rusko: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ‚НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ „СТРЕЛА“‘)

Naslov: str. M. Gorky 6, 300002, mesto Tula, regija Tula, Ruska federacija

Vrsta subjekta: javna delniška družba

Kraj vpisa:, Ulica M. Gorky 6, 300002, mesto Tula, regija Tula, Ruska federacija

Datum vpisa: 23.9.2002

Registracijska številka v matični državi: 1027100517256

Identifikacijska številka davčnega zavezanca: 7103028233

Specializirano podjetje, ki se ukvarja z razvojem in proizvodnjo radarske opreme za nadzor in odkrivanje kopenskih in površinskih ciljev na morju. Ukvarja se z razvojem in proizvodnjo radarjev za nadzor bojišča, radarjev za lociranje orožja, radarjev za merjenje izstopne hitrosti artilerijskega projektila, radarjev za nadzor orožja, opreme v zraku za protiletalske izstrelke zemlja-zrak, civilnih radarskih varnostnih sistemov.

Združenje je del ruskega državnega koncerna Almaz-Antey Air Defense Concern in je glavna organizacija za usklajevanje dejavnosti na določenem tehnološkem področju. Opozoriti je treba tudi, da je koncern Almaz-Antey v lasti zvezne agencije za gospodarjenje z državnim premoženjem.

Družba razvija in proizvaja protiartilerijski radarski kompleks (radarski kompleks za lociranje artilerije) Zoopark-1M, mobilno radarsko izvidniško postajo SNAR-10M1, izvidniško vozilo SBRM Tigr (t. i. Tiger) in druge vojaške proizvode, ki jih Rusija uporablja oziroma jih je uporabljala med nezakonito invazijo na Ukrajino leta 2022.

16.12.2022

 

 

 

Torej je podjetje odgovorno za materialno ali finančno podpiranje ukrepov, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

 

141.

JSC IZHEVSK ELECTROMECHANICAL PLANT ‚KUPOL‘

(rusko: ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ‚КУПОЛ‘)

Naslov: Pesochnaya str. 3, city of Izhevsk, Udmurt Republic, Ruska federacija (HQ)

Vrsta subjekta: delniška družba

Datum vpisa: 23.4.2002

Glavni sedež podjetja: Rusija

Ruska družba, ki se ukvarja z razvojem, proizvodnjo, upravljanjem in popravili sistemov izstrelkov Tor, ki delujejo v vseh vremenskih razmerah, na nizki do srednji višini, in so sistemi izstrelkov kratkega dosega zemlja-zrak, namenjeni uničenju letal, helikopterjev, manevrirnih izstrelkov itd.

Ruskim oboroženim silam zagotavlja proizvodnjo sistemov izstrelkov Tor, ki se uporabljajo v vojni agresiji proti Ukrajini.

Torej materialno podpira ukrepe, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

142.

JSC VOSTOCHNAIA VERF

(rusko: АО ‚ВОСТОЧНАЯ ВЕРФЬ‘)

Naslov: st. Heroes of the Pacific 1, Vladivostok, Primorsky Krai, Ruska federacija (HQ)

Vrsta subjekta: delniška družba

Datum vpisa: 6.8.1994

Številka vpisa: 1022501797064

Glavni sedež podjetja: Rusija

Ruska ladjedelniška družba. Znano je tudi, da sodeluje pri proizvodnji posebnih čolnov za čiščenje min in različnih pristajalnih plovil (na primer projekt 11770). Javni viri kažejo, da so bila nekatera pristajalna plovila, ki jih je proizvedla, uporabljena v ruski vojni agresiji proti Ukrajini. Družba ruskim oboroženim silam zagotavlja proizvodnjo pristajalnih plovil, ki se uporabljajo v vojni agresiji proti Ukrajini.

Torej je odgovorna za materialno podpiranje ukrepov, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

143.

LLC ‚HOLDING COMPANY „EGO-HOLDING“‘

(rusko: ООО ‚„ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ „ЭГО-ХОЛДИНГ“‘)

Naslov: str. Butlerova, 13, letter A, room 20Н, 195256, Sankt Petesburg, Ruska federacija

Vrsta subjekta: družba z omejeno odgovornostjo

Kraj vpisa: st. Butlerova, 13, letter A, room. 20Н, 195256, Sankt Peterburg, Ruska federacija a

Datum vpisa: 10.10.1997

Registracijska številka v matični državi: 1027802486580

Identifikacijska številka davčnega zavezanca: 7804070635

Holding sestavlja več podjetij iz vojaškoindustrijskega kompleksa, ki so v Ruski federaciji vodilna na posameznih področjih obrambne industrije za razvoj in proizvodnjo sistemov in kompleksov za radijsko komunikacijo in elektronsko vojskovanje. Med temi podjetji so: NPO Zavod „Volna“, NTI „Radiosvyaz“, „PKB RIO“. Eno od teh podjetij, JSC Scientific and Investment Enterprise ‘Protek’, razvija in proizvaja avtomatske motilne postaje R-330Zh „Zhitel“, ki jih Rusija uporablja v vojni agresiji proti Ukrajini. Holding je podjetje JSC Scientific and Investment Enterprise ‘Protek’ pridobil januarja 2013.

Zato je kot lastnik več podjetij vojaškoindustrijskega kompleksa odgovoren za materialno in finančno podpiranje ukrepov, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

144.

JSC A.E. NUDELMAN DESIGN BUREAU OF PRECISION MACHINE BUILDING (KB TOCHMASH)

(rusko: АО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ТОЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ИМ. А. Э. НУДЕЛЬМАНА (КБ ТОЧМАШ))

Naslov: str. Vvedensky,8, Moskva, Ruska federacija (HQ)

Vrsta subjekta: delniška družba

Glavni sedež podjetja: Rusija

Del ruskega državnega podjetja Almaz-Antey Concern in ruski razvijalec orožja, ki proizvaja širok nabor protiletalskih obrambnih sistemov, lahkih prenosnih raketnih sistemov zračne obrambe, izstrelkov, pa tudi bolj preciznega orožja.

Proizvaja protiletalska raketna sistema Strela-10 in Sosna-R, ki sta se leta 2022 pogosto uporabljala v ruski vojni agresiji v Ukrajini.

Torej je odgovoren za materialno podpiranje ukrepov, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine. Vojna agresija Rusije proti Ukrajini mu koristi, saj prispeva k dobavi protiletalskih raketnih sistemov za ruske oborožene sile in ima tako neposredne koristi od vse večje potrebe po orožju. Torej ima koristi od vlade Ruske federacije, ki je odgovorna za priključitev Krima in destabilizacijo Ukrajine.

16.12.2022

145.

JSC Automobile Plant URAL

(rusko: АО Автомобильный завод ‚УРАЛ‘)

Naslov: 1 Avtozavodtsev Prospect, Miass, Chelyabinsk Oblast, 456304, Ruska federacija

Vrsta subjekta: delniška družba

Kraj vpisa: oblast Čeljabinsk, Ruska federacija

Datum vpisa: 22.6.2000

Številka vpisa: 1027400870826

Glavni sedež podjetja: Rusija

Ruski proizvajalec tovornjakov in eden od glavnih dobaviteljev oklepnikov ruskim oboroženim silam. Sodeluje v ruskem programu za velika vozila Typhoon. Typhoon je ruska družina oklepnih bojnih vozil, odpornih proti minam in zaščitenih pred zasedami, ki se uporabljajo od leta 2014. Tovornjaki iz družine Typhon so registrirani v ruskem državnem orožnem programu. Obrat ta vozila proizvaja na podlagi državne pogodbe z ruskim ministrstvom za obrambo.

Proizvaja vozila Ural-4320 in Typhoon, ki jih ruske oborožene sile v letu 2022 uporabljajo v ruski vojni agresiji v Ukrajini.

Torej je ta proizvajalec odgovoren za materialno podpiranje ukrepov, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine. Vojna agresija Rusije proti Ukrajini mu koristi, saj prispeva k dobavi oklepnikov ruskim oboroženim silam in ima tako neposredne koristi od vse večje potrebe po orožju. Torej ima koristi od vlade Ruske federacije, ki je odgovorna za priključitev Krima in destabilizacijo Ukrajine.

16.12.2022

146.

RESEARCH DESIGN BYURO ‚NOVATOR‘

(rusko: ОПЫТНОЕ-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ‚НОВАТОР‘)

Naslov: Prospekt Kosmonavtov, 18, Yekaterinburg, Sverdlovsk Oblast, Ruska federacija (HQ)

Vrsta subjekta: delniška družba

Glavni sedež podjetja: Rusija

Ruska družba, ki se ukvarja z razvojem, proizvodnjo, upravljanjem in popravili protiletalskih izstrelkov dolgega dosega, manevrirnih izstrelkov, protibalističnih izstrelkov in druge vojaške opreme. Ruskim oboroženim silam zagotavlja manevrirne izdelke modela 3M-54 Kalibr (z drugim imenom 3M54-1 Kalibr in 3M14 Biryuza), ki se uporablja v vojni agresiji proti Ukrajini.

Torej je odgovorna za materialno podpiranje ukrepov, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

147.

JSC NAUCHNO-PROIZVODSTVENNOE OBEDINENIE RUSSKIE BAZOVYE INFORMACIONNYE TEHNOLOGII (JSC RPA RUSBITECH)

(rusko: АО ‚НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКИЕ БАЗОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ‘ (АО ‚НПО РУСБИТЕХ‘))

Naslov: Varshavskoe sh. 26 building 11, Moskva, Ruska federacija (HQ)

Vrsta subjekta: delniška družba

Kraj vpisa: Ruska federacija

Datum vpisa: 22.9.2008

Številka vpisa: 5087746137023

Glavni sedež podjetja: Rusija

Ruska tehnološka družba, specializirana za proizvodnjo visokotehnoloških rešitev za ruske organe pregona, zlasti za ruske oborožene sile. Najbolj znan izdelek je računalniški operacijski sistem Astra Linux, ki ga danes ruske vojaške sile skoraj izključno uporabljajo. Glavni informacijski sistem glavnega štaba ruske vojske temelji na Astra Linuxu. Znano je, da družba proizvaja tudi poveljevalne točke tipa APE-5, ki se v ruski vojni agresiji proti Ukrajini aktivno uporabljajo za komunikacijo na terenu.

Torej je odgovorna za materialno podpiranje ukrepov, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

148.

AO Concern Radio-Electronic Technologies KRET

(rusko: ‚JSC Концерн Радиоэлектронные технологии‘ (КРЭТ))

Naslov: Goncharnaya st., 20/1, 109240, Moskva, Ruska federacija

Telefon: +7 (495) 587-70-70

Spletno mesto: www.kret.com

E-naslov: info@kret.com

Glavni razvijalec in proizvajalec vojaških radioelektronskih izdelkov v Rusiji. Je hčerinska družba korporacije Rostec. Proizvajala je sisteme za elektronsko vojskovanje Krasukha-4, ki so jih oborožene sile Ruske federacije uporabljale v ruski vojni agresiji proti Ukrajini.

Torej je odgovorna za materialno ali finančno podpiranje ukrepov, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

149.

OJSC ‚RADIOAVIONIKA‘

(rusko: ОАО ‚Радиоавионика‘)

Naslov: Troitskiy pr., 4, building B, Sankt Peterburg, 190005, Ruska federacija

Telefon: +7 (812) 607-50-50

Spletno mesto: http://www.radioavionica.ru

E-naslov: info@radioavionica.ru

Ruska družba v tehnološkem sektorju in dobaviteljica orožja oboroženim silam Ruske federacije.

Razvijala in proizvajala je sisteme za izvidovanje, poveljevanje, kontrolo in komunikacije „Strelets-M“, ki so jih ruske oborožene sile uporabljale v ruski vojni agresiji proti Ukrajini.

Torej je odgovorna za materialno ali finančno podpiranje ukrepov, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

150.

Technodinamika

(rusko: Технодинамика)

Naslov: 35, Bolshaya Tatarskaya Str., Bldg. 5, 115184, Moskva, Ruska federacija

Telefon: +7 (495) 627-1099

E-naslov: info@tdhc.ru

Spletno mesto: http://technodinamika.ru

Proizvajalec orožja, streliva, kemikalij in letalskih izdelkov ter vojaški dobavitelj oboroženih sil Ruske federacije. Gre za holding, ki vključuje več kot 100 podjetij.

Njegove hčerinske družbe so proizvajale brezpilotne zrakoplove KBLA-IVC, sisteme za polaganje min ISDM Zemledeliye in strelivo za rakete, ki se uporabljajo v raketometih BM-27 Uragan, vodene letalske izstrelke Vikhr in raketne artilerijske sisteme Tornado-S, ki so jih ruske oborožene sile uporabljale v ruski vojni agresiji proti Ukrajini.

Torej je holding odgovoren za materialno podpiranje ukrepov, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine. Poleg tega materialno podpira vlado Ruske federacije, ki je odgovorna za priključitev Krima in destabilizacijo Ukrajine, in ima od nje koristi.

16.12.2022

151.

JSC ‚Ulan-Ude Aviation Plant‘

(rusko: АО ‚УЛАН-УДЭНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД‘)

Naslov: Khorinskaya Str. 1, 670009 Ulan-Ude, Republic of Buryatia, Ruska federacija

Telefon: +7 (301) 248-0392

Spletno mesto: https://rabotauuaz.ru/o-predpriyatii#O_predpriyatii

E-naslov: uuaz@uuaz.ru

Pogodbeni dobavitelj oboroženih sil Ruske federacije.

Proizvajal je helikopterje za vojaški prevoz Mi-8AMTSh, ki so jih ruske oborožene sile uporabljale v ruski vojni agresiji proti Ukrajini.

Torej je odgovoren za materialno podpiranje ukrepov, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

152.

JSC ‚Nizhny Novgorod Plant of the 70th Anniversary of Victory‘

(rusko: ‚Нижегородский завод 70-летия Победы‘)

Naslov: Sormovskoye road, 21, Nižni Novgorod, 603052, Ruska federacija

Telefon: 7 (831) 249-82-38

E-pošta: 70Pobeda@nzslp.ru

Spletno mesto: https://nzslp.ru/

Vrsta subjekta: delniška družba

Kraj vpisa: Nižni Novgorod, Ruska federacija

Datum vpisa: 26.8.2014

Številka vpisa: ИНН/identifikacijska številka davčnega zavezanca: 5259113339

ОГРН/registracijska številka v matični državi: 1145259004296

Glavni sedež podjetja: Rusija

Tovarna v ruski obrambni industriji. Njena naloga je proizvodnja naprednega orožja in vojaške opreme, ki zagotavljata izvajanje ruskega državnega naročila za obrambni sektor in programa državnega oboroževanja. Taka proizvodnja je potrebna za ohranitev splošne sposobnosti vlade Ruske federacije za nadaljevanje vojne agresije proti Ukrajini. Obrat med drugim proizvaja S-400, ki jih je Rusija uporabila v vojni agresiji proti Ukrajini.

Poleg tega omogoča in spodbuja dejavnosti ruske paravojaške organizacije Yunarmia, ki podpira rusko vojno agresijo proti Ukrajini in širi rusko propagando o vojni.

Torej materialno ali finančno podpira vlado Ruske federacije, ki je odgovorna za priključitev Krima in destabilizacijo Ukrajine, ali pa ima od nje koristi.

16.12.2022

153.

JSC Votkinsk Machine Building Plant

(rusko: AO ‚Воткинский завод‘)

Naslov: Kirov Street, 2427430 City of Votkinsk, Republic of Udmurt, Ruska federacija

Telefon: +7 (34145) 6-53-53

E-naslov: zavod@vzavod.ru

Spletno mesto: https://vzavod.ru/

Vrsta subjekta: delniška družba

Kraj vpisa: Votkinsk, Republika Udmurt, Ruska federacija

Datum vpisa: 1.10.2010

Številka vpisa: ИНН/identifikacijska številka davčnega zavezanca: 1828020110

Tovarna v ruski obrambni industriji, ki proizvaja orožje strateškega pomena za Rusijo. Je edini tovrsten obrat v Rusiji. Med drugim proizvaja izstrelke in strelivo za kompleksa Iskander in Tochka-U, ki ju je Rusija uporabljala v vojni agresiji proti Ukrajini.

Torej je odgovorna za materialno podpiranje vlade Ruske federacije, ki je odgovorna za priključitev Krima in destabilizacijo Ukrajine, ali pa ima od nje koristi.

16.12.2022

 

 

ОГРН/registracijska številka v matični državi: 1101828001000

Glavni sedež podjetja: Rusija

 

 

154.

PJSC ‚Motovilikhinskiye Zavody‘

(rusko: Публичное акционерного общество специального машиностроения и металлургии ‚Мотовилихинские заводы‘

ПАО ‚Мотовилихинские заводы‘)

Naslov: Russia, 614014, Perm, st. 1905, building 35

Vrsta subjekta: javna delniška družba

Kraj vpisa: Perm, Ruska federacija

Datum vpisa: 11.12.1992

Številka vpisa: 1025901364708

Glavni sedež podjetja: Rusija

Ruski javni proizvajalec orožja in streliva. Upravlja ga družba RT-Capital iz državne korporacije Rostec. Njegova glavna dejavnost je proizvodnja vojaške opreme, kot so deli za artilerijo, minometi in večizstrelitveni raketometi. Razvija in proizvaja bojna vozila za transport in nakladanje/razkladanje iz večizstrelitvenih raketnih sistemov Grad, Smerch, Tornado-G in Tornado-S. Je edini ruski proizvajalec bojnih vozil za transport in nakladanje/razkladanje iz sestave večizstrelitvenih raketnih sistemov tipa „Grad“, „Smerch“ in njihovih spremenjenih različic „Tornado-G“, „Tornado-S“.

Sodeluje pri proizvodnji večizstrelitvenih raketnih sistemov „Tornado-G“ in „Tornado-S“, ki se dobavljata ruskim oboroženim silam in uporabljata v ruski vojni agresiji proti Ukrajini.

16.12.2022

 

 

 

Torej je odgovoren za materialno podpiranje ukrepov, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine. Vojna agresija Rusije proti Ukrajini mu koristi, saj prispeva k dobavi večizstrelitvenih raketnih sistemov ruskim oboroženim silam in ima tako neposredne koristi od vse večje potrebe po orožju. Zaradi vse večjih potreb po orožju ima koristi od vlade Ruske federacije, odgovorne za priključitev Krima in destabilizacijo Ukrajine.

 

155.

All-Russia State Television and Radio Broadcasting Company (VGTRK)

(rusko: Всероссиийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК))

Naslov: str. 5th Yamskogo Polya 19-21, 125124, Moskva, Ruska federacija

Vrsta subjekta: federalno državno unitarno podjetje

Kraj vpisa: Pokhodnyy Proyezd 3-2, 125373, Moskva, Ruska federacija

Datum vpisa: 14.10.2002

Številka vpisa: 1027700310076

Glavni sedež podjetja: Moskva, Rusija

Medijska holdinška družba, ki ima pod nadzorom televizijske kanale, kot so Rossiya 1, Rossiya 24, RTR Planeta, radijsko postajo Vesti FM in druge. Je v lasti in pod nadzorom Ruske federacije, predsednik Vladimir Putin pa jo je priznal kot strateško podjetje. Ruska vlada je leta 2022 v okviru ruske vojne agresije proti Ukrajini povečala financiranje medijev pod državnim nadzorom; družba naj bi prejela 25,2 milijarde rubljev. Torej ima koristi od ruskih nosilcev odločitev, odgovornih za priključitev Krima ali destabilizacijo Ukrajine.

Kanali v njeni lasti zagotavljajo platformo Olgi Skabejevi, Dmitriju Kiseljevu, Vladimirju Solovjevu in drugim, ki širijo propagando in dezinformacije v zvezi z rusko vojno agresijo proti Ukrajini. Torej podpira ukrepe, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine, in je povezana s fizičnimi osebami, ki podpirajo take politike in ukrepe. Poleg tega je odgovorna za podpiranje vlade Ruske federacije, odgovorne za priključitev Krima in destabilizacijo Ukrajine, in ima od nje koristi.

16.12.2022

156.

National Media Group

(rusko: ‚Национальная Медиа Группа‘ (НМГ))

Naslov: Prechistenskaya embankment, 13, building 1, 119034, Moskva, Ruska federacija

Vrsta subjekta: delniška družba

Datum vpisa: 1.2.2008

Številka vpisa: 1087746152207

identifikacijska številka davčnega zavezanca: 7704676655

Medijski holding, ki nadzira 28 medijskih podjetij v Rusiji, tudi Channel One, Channel 5, REN TV in STS, 78.ru, nacionalni časopis Izvestia, Delovoj Peterburg in druge medije. Je v lasti Banke Rossiya, katere glavni delničar je Jurij Kovalčuk. Upravnemu odboru predseduje Alina Kabajeva. Holding je torej povezan z osebami in subjekti, za katere veljajo omejevalni ukrepi v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

Mediji pod nadzorom holdinga dejavno širijo propagando in dezinformacije, povezane z rusko vojno agresijo proti Ukrajini. Torej podpira ukrepe, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

157.

Strategic Culture Foundation

(rusko: Фонд стратегической культуры)

Naslov Bolshaya Polyanka st., 50/1 STR.1, 119180, Moskva, Ruska federacija

Vrsta subjekta: družba z omejeno odgovornostjo

Kraj vpisa: Bolshaya Polyanka st., 50/1 STR.1, 119180, Moskva, Ruska federacija

Datum vpisa: 21.2.2005

Številka vpisa: 1057746290469

Identifikacijska davčna številka: 7706569306

Glavni sedež podjetja: Moskva, Rusija

Organizacija, ki jo financira Ruska federacija. Glede na uradna poročila je tesno povezana z ruskimi posebnimi službami, tudi z rusko zunanjo obveščevalno službo SVR.

Ima kontrolo nad spletnima mestoma strategic-culture.org in fondsk.ru, ki krepita prokremeljski diskurz in prokremeljske dezinformacije usmerjata na tuje občinstvo. Torej je odgovorna za podpiranje ukrepov, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine. Poleg tega je odgovorna za podpiranje vlade Ruske federacije, odgovorne za priključitev Krima in destabilizacijo Ukrajine, in ima koristi od nje.

16.12.2022

158.

ANO TV-Novosti

(rusko: АНО ‚ТВ-новости‘)

Naslov: Autonomous non-profit organization (ANO) “TV-Novosti”, BOROVAYA ULITSA, D.3, K.1, Moskva, 111020, Ruska federacija

Telefon: +7(499)750-00-75, +7(495)926-28-30, +7(495)649-89-89

Spletno mesto: https://partners.rt.com/contacts/

E-naslov: info@rttv.ru

Medijska organizacija, povezana z rusko vlado. Financira se iz zveznega proračuna Ruske federacije. Podrejeni mediji, vključno z RT, širijo prokremlinsko propagando in dezinformacije ter podpirajo rusko vojno agresijo proti Ukrajini.

Torej je materialno ali finančno podpirala ukrepe, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine. Poleg tega je imela koristi od vlade Ruske federacije, ki je odgovorna za priključitev Krima in destabilizacijo Ukrajine.

16.12.2022

159.

Armed Forces of the Russian Federation (oborožene sile Ruske federacije)

(rusko: Вооружённые Силы Российской Федерации)

Naslov: Frunzenskaya Naberezhnaya 22, Moskva, 119160, Ruska federacija

Telefon: 8 (495) 498-01-84

Spletno mesto: https://mil.ru/

E-naslov: ps-smi@mil.ru

Vojaške sile Ruske federacije. 24. februarja 2022 so začele vojno agresijo proti Ukrajini.

Vojaki vojaških sil Ruske federacije so zagrešili vojne zločine in kršitve človekovih pravic zoper ukrajinske državljane, vključno z neselektivno uporabo eksplozivnega orožja na poseljenih območjih in napadi na civiliste, ki so poskušali pobegniti. Na območjih, ki so jih zasedle, so se izvajale usmrtitve po hitrem postopku, nezakonite omejitve gibanja, mučenje, grdo ravnanje, posilstva in drugo spolno nasilje.

Torej so vojaške sile Ruske federacije odgovorne za materialno podpiranje ukrepov, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

160.

National Guard of the Russian Federation (Nacionalna garda Ruske federacije)

(rusko: Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)

tudi Rosgvardiya (rusko: Росгвардия)

Naslov: 9 Krasnokazarmennaya Street, 111250 Moskva, Ruska federacija

Telefon: +7 495 361 85 79

Spletno mesto: https://rosguard.gov.ru

E-naslov: dvsmi@rosgvard.ru

Interne oborožene sile Ruske federacije. Sodelovale so v ruski vojni agresiji proti Ukrajini.

Torej so odgovorne za materialno podpiranje ukrepov, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

161.

Russian Aerospace Forces (ruske zračne in vesoljske sile)

(rusko: Воздушно-космические силы)

Naslov: Frunzenskaya Naberezhnaya 22, Moskva, 119160, Ruska federacija

Telefon: 8 (495) 498- 02-09

Spletno mesto: https://structure.mil.ru/structure/forces/air.htm

E-naslov: ps-smi@mil.ru

Zračna in vesoljska veja oboroženih sil Ruske federacije. Sodelovale so v ruski vojni agresiji proti Ukrajini.

Torej so odgovorne za materialno podpiranje ukrepov, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

162.

Russian Airborne Forces (ruske letalske sile)

(rusko: ‚Воздушно-десантные войска‘)

Naslov: Frunzenskaya Naberezhnaya 22, Moskva, 119160, Ruska federacija

Telefon: 8 (495) 962 98 88

Spletno mesto: https://structure.mil.ru/structure/forces/rd/airborne.htm

E-naslov: ps-vdv@mil.ru

Letalska veja oboroženih sil Ruske federacije. Sodelovale so v ruski vojni agresiji proti Ukrajini.

Torej so odgovorne za materialno podpiranje ukrepov, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

163.

Russian Ground Forces (ruske kopenske sile)

(rusko: ‚Сухопутные войска‘)

Naslov: Frunzenskaya Naberezhnaya, 22/2, Moskva, 119160, Ruska federacija

Telefon: 8 (495) 693 32 56

Spletno mesto: https://eng.mil.ru/en/structure/forces/type/ground.htm

E-naslov: ps-sv@mil.ru

Kopenske sile oboroženih sil Ruske federacije. Sodelovale so v ruski vojni agresiji proti Ukrajini.

Torej so odgovorne za materialno podpiranje ukrepov, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

164.

Russian Navy (ruska mornarica)

(rusko: Военно-морской флот)

Naslov: Frunzenskaya Naberezhnaya 22, Moskva, 119160, Ruska federacija

Telefon: +7 (968) 766-17-67

Spletno mesto: https://structure.mil.ru/structure/forces/navy.htm

E-naslov: ps-vmf@mil.ru

Pomorske sile oboroženih sil Ruske federacije. Sodelovale so v ruski vojni agresiji proti Ukrajini.

Torej so odgovorne za materialno podpiranje ukrepov, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

165.

Special Operations Forces (enote za specialno delovanje)

(rusko: Силы специальных операций)

Naslov: Command of the Special Operations Forces, military unit 99450, moskovsko okrožje, okrožje Solnechnogorsk, Senezh town, Ruska federacija

E-naslov: ps-smi@mil.ru

Enote za specialno delovanje oboroženih sil Ruske federacije. Sodelovale so v ruski vojni agresiji proti Ukrajini.

Torej so odgovorne za materialno podpiranje ukrepov, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

166.

Main Computing Center of the General Staff (GVC)

(rusko: Главный вычислительный центр Генерального штаба (‚ГВЦ‘)

Naslov: Znamenka Street 19, Moskva, Ruska federacija

Vrsta subjekta: ruski vojaški inštitut

Ima ključno vlogo pri ruskih raketnih napadih na Ukrajino, tudi na civilne cilje, od aprila do oktobra 2022, v katerih je bilo samo oktobra 2022 ubitih več kot 30 in ranjenih več kot 100 ljudi. Odgovoren je za tehnične priprave, vključno z izračunom ustreznih podatkov za raketne napade na Ukrajino. Zato je odgovoren za podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

167.

Main Intelligence Directorate of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation

(rusko: Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации)

tudi: GRU

(ГРУ)

Naslov: Grizodubovoy, 3, Moskva 125252, Ruska federacija

Spletno mesto: https://structure.mil.ru/structure/ministry_of_defence/details.htm?id=9711@egOrganization

Ruska vojaška obveščevalna agencija. Sodelovala je v ruski vojni agresiji proti Ukrajini.

Torej je odgovorna za materialno ali finančno podpiranje ukrepov, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

168.

JSC „Zavolzhsky plant of caterpillar tractors“

(‚ZZGT‘)

(rusko: ЗАО ‚Заволжский завод гусеничных тягачей‘

(ЗЗГТ))

Naslov: 606522, regija Nižni Novgorod, okrožje Gorodetsky, Zavolzhye, Zheleznodorozhnaya str., 1

Vrsta subjekta: delniška družba

Datum vpisa: 26.9.2011

Kraj vpisa: regija Nižni Novgorod, Rusija

Glavni sedež podjetja: Rusija

Rusko podjetje za proizvodnjo strojev, ki proizvaja in dobavlja terenska gosenična vozila GAZ-3344-20.

Ruskim oboroženim silam zagotavlja vozila GAZ-3344-20, ki se uporabljajo v vojni agresiji proti Ukrajini.

Torej je odgovorno za materialno podpiranje ukrepov, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

169.

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ‚ZAVOD TULA‘

(rusko: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ‚ЗАВОД ТУЛА‘)

Naslov: regija Tula, Tula, F. Smirnova str., 28 korp.

Vrsta subjekta: javna delniška družba

Datum vpisa: 16.8.2002

Kraj vpisa: Tula, Rusija

Številka vpisa: 1027100592210

Glavni sedež podjetja: Rusija

Podjetje je glavni razvijalec in serijski dobavitelj mobilnih sistemov za zaznavanje sevanja, kemičnih in nespecifičnih bioloških snovi za enoto, odgovorno za zaščito pred sevanjem ter kemično in biološko zaščito Ministrstva za obrambo Ruske federacije. Ruskim oboroženim silam zagotavlja izdelavo posebnih izvidniških vozil za zaznavanje sevanja, ki se uporabljajo v vojni agresiji proti Ukrajini.

Torej je odgovorno za materialno podpiranje ukrepov, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

170.

Russian Imperial Legion (Ruska imperialna legija)

tudi: Russkiy Imperskiy Legion

Saint Petersburg Imperial Legion

‚Imperial Legion‘

‚RIL‘

(rusko: Русский имперский легион)

Kraj vpisa: Sankt Peterburg, Ruska federacija (PO Box 128, Sankt Peterburg 197022)

Datum vpisa: 2002

Ruska imperialna legija je paravojaško krilo Ruskega imperialnega gibanja (RIM), tj. belske supremacistične skupine, ki jo je leta 2002 ustanovil Stanislav Vorobyov. Ta paravojaška skupina se v imenu Ruske federacije aktivno bojuje v vojni proti Ukrajini. V družbenih medijih „Ruska imperialna legija“ svojo vpletenost v rusko vojno proti Ukrajini predstavlja kot „prispevek k izvidniški in jurišni misiji“.

Torej materialno podpira ukrepe, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

171.

Russian Imperial Movement (Rusko imperialno gibanje)

tudi: RIM;

Russkoye Imperskoye Dvizheniye

(rusko: Русское имперское движение)

Datum vpisa: 2002

Rusko imperialno gibanje (RIM) je belska supremacistična skupina, ki jo je leta 2002 ustanovil Stanislav Vorobyov. Skupina spodbuja etnični ruski nacionalizem in si prizadeva podžigati belski supremacistični ekstremizem na Zahodu. Ruskim državljanom in članom podobno mislečih organizacij iz drugih držav nudi paravojaško usposabljanje. Njeno oboroženo krilo Ruska imperialna legija se aktivno bojuje v imenu ruskih oboroženih sil v ruski vojni proti Ukrajni. Gibanje na svoji uradni spletni strani kot enega od svojih glavnih ciljev opredeljuje „bojevanje v Ukrajini proti uniatom in poganom, ki so hrbtenica ukrajinskih oboroženih sil“.

Torej materialno podpira ukrepe, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

172.

Task Force ‚Rusich‘

ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА РУСИЧ

tudi: Military-Patriotic Club ‚Rusich‘;

‚Rusich‘ Sabotage And Assault Reconnaissance Group;

‚Rusich‘ Task Force;

Sabotage And Assault Reconnaissance Group Rusich;

‚DSHRG Rusich‘

(rusko: ‚ДШРГ Русич‘)

Datum vpisa: 2014

Task Force ‚Rusich‘ je ruska paravojaška skupina, ki je povezana z rusko zasebno vojaško družbo Wagner Group in morda deluje kot podenota skupine Wagner. Task Force "Rusich" se skupaj z rusko vojsko bojuje v vojni agresiji proti Ukrajini. Skupina "Rusich" se že dolgo bojuje skupaj z nadomestnimi silami, ki jih podpira Rusija, v ukrajinski regiji Donbas, leta 2015 pa so bili plačanci iz te skupine obtoženi grozodejstev nad umrlimi in ukrajinski vojaki, ki so jih sami posneli.

Torej materialno podpira ukrepe, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

173.

Union of Donbas Volunteers (zveza donbaških prostovoljcev)

(rusko: СОЮЗ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ДОНБАССА)

Kraj vpisa: str. Fadeeva 7, building 1, office 2, 125047, Moskva, Ruska federacija

Datum vpisa: 27.8.2015

Identifikacijska številka davčnega zavezanca: 9710001943

Registracijska številka v matični državi: 1157700015065

Zveza donbaških prostovoljcev je paravojaška organizacija, ki se v imenu Ruske federacije aktivno bojuje v vojni proti Ukrajini. Bojne enote paravojaške organizacije imajo pogodbo z ruskim ministrstvom za obrambo, njeni člani pa so bili zadolženi za zagotavljanje neposredne podpore ruskim vojaškim akcijam. Poleg tega zveza donbaških prostovoljcev izvaja izvidniške operacije, kot je zbiranje obveščevalnih podatkov in poizvedovanje za ruske sile, vključno z določanjem lokacij za ruske vojaške napade na tarče v Ukrajini.

Torej materialno podpira ukrepe, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

16.12.2022

174.

SBK ART LLC

(rusko: ООО SBK ART)

Naslov: Leningradsky Prospekt D. 37A K. 4, Floor/Room 10/33 A73, Municipal District Of Khoroshevsky, Moskva 125167, Ruska federacija

Vrsta subjekta: družba z omejeno odgovornostjo

Kraj vpisa: Pedestrian passage, home ownership 3. building 2, Moskva 125373, Ruska federacija

Datum vpisa: 10.12.2021

Registracijska številka:

1217700605209

Družba v Ruski federaciji, povezana z banko Sberbank. Ustanovljena je bila kot hčerinska družba banke Sberbank, preden je bila uvrščena na seznam, da bi bila imetnica interesov banke Sberbank v skupini Fortenova. Sberbank ohranja dejanski nadzor nad SBK ART LLC ne glede na domnevni prenos njenih delnic na poslovneža v Združenih arabskih emiratih.

Družba SBK ART LLC je torej povezana z banko Sberbank, ki je uvrščena na seznam kot subjekt, ki finančno podpira vlado Ruske federacije, in kot subjekt, vključen v gospodarski sektor, ki vladi Ruske federacije zagotavlja pomemben vir prihodka.

16.12.2022“