22.4.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 121/1


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2022/662

z dne 21. aprila 2022

o izvajanju Uredbe (EU) št. 401/2013 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Mjanmaru/Burmi

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 401/2013 z dne 2. maja 2013 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Mjanmaru/Burmi ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 194/2008 (1) in zlasti člena 4i navedene uredbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 2. maja 2013 sprejel Uredbo (EU) št. 401/2013.

(2)

Svet je pregledal seznam fizičnih in pravnih oseb, subjektov ali organov, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Priloge IV k Uredbi (EU) št. 401/2013. Na podlagi tega pregleda bi bilo treba spremeniti informacije v zvezi z devetimi osebami.

(3)

Uredbo (EU) št. 401/2013 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga IV k Uredbi (EU) št. 401/2013 se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. aprila 2022

Za Svet

predsednik

J.-Y. LE DRIAN


(1)  UL L 121, 3.5.2013, str. 1.


PRILOGA

V Uredbi (EU) št. 401/2013, Priloga IV, oddelek „A. Seznam fizičnih oseb iz člena 4a“ se vnosi 15, 16, 17, 20, 23, 35, 36, 37 in 38 nadomestijo z naslednjimi vnosi:

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

„15.

Min Aung Hlaing

Datum rojstva: 3. julij 1956

Kraj rojstva: Tavoy, Mjanmar/Burma

Državljanstvo: Mjnamar

Nacionalna identifikacijska številka: 12/SAKHANA(N)020199

Spol: moški

Min Aung Hlaing je od leta 2011 vrhovni poveljnik oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw). Je predsednik Sveta za državno upravo (SAC) in član Nacionalnega sveta za obrambo in varnost (NDSC). 1. avgusta 2021 se je razglasil za „predsednika vlade“. Oborožene sile Mjanmara (Tatmadaw) so 1. februarja 2021 pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga izvedle državni udar v Mjanmaru/Burmi tako, da so zanikale rezultate volitev z dne 8. novembra 2020 in strmoglavile demokratično izvoljeno vlado. Kot del državnega udara je podpredsednik Myint Swe v funkciji vršilca dolžnosti predsednika 1. februarja 2021 razglasil izredne razmere ter zakonodajno, izvršno in sodno oblast države predal vrhovnemu poveljniku obrambnih sil generalu Minu Aungu Hlaingu. Za izvrševanje teh pooblastil je bil 2. februarja 2021 ustanovljen SAC, kar je demokratično izvoljeni vladi preprečilo, da bi še naprej izpolnjevala svoj mandat. NDSC je 31. januarja 2022 na zahtevo Mina Aunga Hlainga uradno podaljšal izredne razmere do 31. julija 2022.

Vrhovni poveljnik Min Aung Hlaing je s tem, ko je združil vse veje oblasti, in kot predsednik SAC neposredno sodeloval pri odločitvah o državnih funkcijah in je zanje odgovoren in je zato odgovoren za spodkopavanje demokracije in pravne države v Mjanmaru/Burmi. Poleg tega je državni upravni svet sprejel sklepe, ki omejujejo pravico do svobode izražanja, vključno z dostopom do informacij, in pravico do mirnega zbiranja. Vojaške sile in organi, ki delujejo pod nadzorom državnega upravnega sveta, so po 1. februarju 2021 zagrešili hude kršitve človekovih pravic – ubijali civilne in neoborožene protestnike, omejevali svobodo zbiranja in izražanja, vključno z omejevanjem dostopa do interneta ter samovoljnimi aretacijami in pridržanjem opozicijskih voditeljev in nasprotnikov državnega udara. Vrhovni poveljnik Min Aung Hlaing je kot predsednik SAC neposredno odgovoren za te represivne odločitve in hude kršitve človekovih pravic.

Leta 2018 so ZN in mednarodne organizacije civilne družbe poročale o hudih kršitvah človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava, ki jih vojaške in policijske sile od leta 2011 izvajajo nad pripadniki ljudstva Rohinga v zveznih državah Kačin, Rakhine in Šan, in ugotovile, da so mnoge od teh kršitev najhujši zločini po mednarodnem pravu. Min Aung Hlaing je kot vrhovni poveljnik Tatmadaw od leta 2011 neposredno odgovoren za te hude kršitve in zlorabe, uperjene zoper ljudstvo Rohinga.

22.3.2021

16.

Myint Swe

Datum rojstva: 24. maj 1951

Državljanstvo: Mjnamar

Spol: moški

Generalpodpolkovnik Myint Swe je član oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw) in je do 1. februarja 2021 opravljal funkcijo podpredsednika Tatmadawa, na katero ga je imenoval Tatmadaw. Myint Swe se je na navedeni datum skupaj z drugimi člani Tatmadaw udeležil seje Nacionalnega sveta za obrambo in varnost (NDSC). Seja NDSC je bila neustavna, saj na njej niso bili prisotni njegovi člani, ki so civilisti. Myint Swe je bil na tej seji imenovan za vršilca dolžnosti predsednika. Myint Swe je nato razglasil izredne razmere ter zakonodajno, izvršno in sodno oblast države predal vrhovnemu poveljniku obrambnih sil generalu Minu Aungu Hlaingu. Postopek za razglasitev izrednih razmer je bil kršen, saj je po ustavi predsednik edini pristojen, da razglasi izredne razmere. Myint Swe je 31. januarja 2022 odobril podaljšanje izrednih razmer do 31. julija 2022.

S sprejetjem imenovanja na funkcijo vršilca dolžnosti predsednika in s predajo zakonodajne, izvršne in sodne oblasti vrhovnemu poveljniku je Myint Swe prispeval k strmoglavljenju demokratično izvoljene vlade in je tako odgovoren za spodkopavanje demokracije in pravne države v Mjanmaru/Burmi.

22.3.2021

17.

Soe Win

Datum rojstva: 1. marec 1960

Državljanstvo: Mjnamar

Spol: moški

Soe Win je od leta 2011 namestnik vrhovnega poveljnika oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw). Je podpredsednik Sveta za državno upravo (SAC) in član Nacionalnega sveta za obrambo in varnost (NDSC). Oborožene sile Mjanmara (Tatmadaw) so 1. februarja 2021 pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga izvedle državni udar v Mjanmaru tako, da so zanikale rezultate volitev z dne 8. novembra 2020 in strmoglavile demokratično izvoljeno vlado. V okviru državnega udara je podpredsednik Myint Swe kot vršilec dolžnosti predsednika 1. februarja 2021 razglasil izredno stanje ter zakonodajne, izvršne in sodne pristojnosti države prenesel na vrhovnega poveljnika obrambnih sil generala Min Aung Hlainga. Za izvrševanje teh pooblastil je bil 2. februarja 2021 ustanovljen SAC, kar je demokratično izvoljeni vladi preprečilo, da bi še naprej izpolnjevala svoj mandat. Soe Win je sodeloval na sestanku NDSC 31. januarja 2022, na katerem so bile izredne razmere podaljšane do 31. julija 2022.

Namestnik vrhovnega poveljnika Soe Win je kot podpredsednik SAC neposredno sodeloval pri odločitvah o državnih funkcijah in je zanje odgovoren in je zato odgovoren za spodkopavanje demokracije in pravne države v Mjanmaru/Burmi Poleg tega je državni upravni svet sprejel sklepe, ki omejujejo pravico do svobode izražanja, vključno z dostopom do informacij, in pravico do mirnega zbiranja. Vojaške sile in organi, ki delujejo pod nadzorom državnega upravnega sveta, so po 1. februarju 2021 zagrešili hude kršitve človekovih pravic – ubijali civilne in neoborožene protestnike, omejevali svobodo zbiranja in izražanja, vključno z omejevanjem dostopa do interneta ter samovoljnimi aretacijami in pridržanjem opozicijskih voditeljev in nasprotnikov državnega udara.

Namestnik vrhovnega poveljnika Soe Win je kot podpredsednik SAC neposredno odgovoren za te represivne odločitve in hude kršitve človekovih pravic.

Leta 2018 so Združeni narodi in mednarodne organizacije civilne družbe poročale o hudih kršitvah človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava, ki jih vojaške in policijske sile od leta 2011 izvajajo nad pripadniki ljudstva Rohinga v zveznih državah Kačin, Rakhine in Šan, in ugotovile, da so mnoge od teh kršitev najhujši zločini po mednarodnem pravu. Soe Win je kot namestnik vrhovnega poveljnika Tatmadaw od leta 2011 odgovoren za te hude kršitve in zlorabe, uperjene zoper ljudstvo Rohinga.

22.3.2021

20.

Mya Tun Oo

Datum rojstva: 4. ali 5. maj 1961

Državljanstvo: Mjnamar

Spol: moški

General Mya Tun Oo je član oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw). Za ministra za obrambo je bil imenovan 1. februarja 2021 in je član Sveta za državno upravo (SAC).

Mjanmarske oborožene sile (Tatmadaw) so pod vodstvom vrhovnega poveljnika Min Aung Hlainga 1. februarja 2021 v Mjanmaru/Burmi izvedle državni udar tako, da so razveljavile rezultate volitev 8. novembra 2020 in strmoglavile demokratično izvoljeno vlado. V okviru državnega udara je podpredsednik Myint Swe kot vršilec dolžnosti predsednika 1. februarja 2021 razglasil izredno stanje ter zakonodajne, izvršne in sodne pristojnosti države prenesel na vrhovnega poveljnika obrambnih sil generala Min Aung Hlainga. Za izvrševanje teh pooblastil je bil 2. februarja 2021 ustanovljen SAC, kar je demokratično izvoljeni vladi preprečilo, da bi še naprej izpolnjevala svoj mandat. Mya Tun Oo je sodeloval na sestanku Nacionalnega sveta za obrambo in varnost (NDSC) 31. januarja 2022, na katerem so bile izredne razmere podaljšane do 31. julija 2022. General Mya Tun Oo je kot član NDSC in SAC neposredno vpleten in odgovoren za odločitve o državnih funkcijah in je tako odgovoren za spodkopavanje demokracije in pravne države v Mjanmaru/Burmi.

Poleg tega je državni upravni svet sprejel sklepe, ki omejujejo pravico do svobode izražanja, vključno z dostopom do informacij, in pravico do mirnega zbiranja. Vojaške sile in organi, ki delujejo pod nadzorom državnega upravnega sveta, so po 1. februarju 2021 zagrešili hude kršitve človekovih pravic – ubijali civilne in neoborožene protestnike, omejevali svobodo zbiranja in izražanja, vključno z omejevanjem dostopa do interneta ter samovoljnimi aretacijami in pridržanjem opozicijskih voditeljev in nasprotnikov državnega udara.

General Mya Tun Oo je kot član SAC neposredno odgovoren za te represivne odločitve in hude kršitve človekovih pravic. Mya Tun Oo je kot minister za obrambo odgovoren tudi za napade vojaških sil v državi Kayah 25. decembra 2021, v katerih je bilo ubitih več kot 30 ljudi, med drugim otroci in humanitarno osebje, ter za množične poboje in mučenje civilistov v Mjanmaru. Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic v Mjanmaru/Burmi.

Leta 2018 so Združeni narodi in mednarodne organizacije civilne družbe poročale o hudih kršitvah človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava, ki jih vojaške in policijske sile od leta 2011 izvajajo nad pripadniki ljudstva Rohinga v zveznih državah Kačin, Rakhine in Šan, in ugotovile, da so mnoge od teh kršitev najhujši zločini po mednarodnem pravu. Mya Tun Oo je bil od avgusta 2016 do imenovanja za ministra za obrambo sonačelnik generalštaba oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw), kar je tretji najpomembnejši položaj v Tatmadaw. V tej vlogi je nadziral vojaške operacije v zvezni državi Rahkine in usklajeval različne oborožene sile, vključno z vojsko, mornarico in letalskimi silami, ter uporabo artilerije. Zato je odgovoren za te hude kršitve in zlorabe, uperjene zoper ljudstvo Rohinga.

22.3.2021

23.

Maung Maung Kyaw

Datum rojstva: 23. julij 1964

Državljanstvo: Mjnamar

Spol: moški

General Maung Maung Kyaw je član oboroženih sil Mjanmara (Tatmadaw) in član Sveta za državno upravo (SAC). Od leta 2018 do januarja 2022 je bil glavni poveljnik mjanmarskih letalskih sil. Oborožene sile Mjanmara (Tatmadaw) so 1. februarja 2021 pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga izvedle državni udar v Mjanmaru tako, da so zanikale rezultate volitev z dne 8. novembra 2020 in strmoglavile demokratično izvoljeno vlado. V okviru državnega udara je podpredsednik Myint Swe kot vršilec dolžnosti predsednika 1. februarja 2021 razglasil izredno stanje ter zakonodajne, izvršne in sodne pristojnosti države prenesel na vrhovnega poveljnika obrambnih sil generala Min Aung Hlainga. Za izvrševanje teh pooblastil je bil 2. februarja 2021 ustanovljen SAC, kar je demokratično izvoljeni vladi preprečilo, da bi še naprej izpolnjevala svoj mandat. General Maung Maung Kyaw je kot član SAC neposredno vpleten in odgovoren za odločitve o državnih funkcijah in je tako odgovoren za spodkopavanje demokracije in pravne države v Mjanmaru/Burmi.

Poleg tega je državni upravni svet sprejel sklepe, ki omejujejo pravico do svobode izražanja, vključno z dostopom do informacij, in pravico do mirnega zbiranja. Vojaške sile in organi, ki delujejo pod nadzorom državnega upravnega sveta, so po 1. februarju 2021 zagrešili hude kršitve človekovih pravic – ubijali civilne in neoborožene protestnike, omejevali svobodo zbiranja in izražanja, vključno z omejevanjem dostopa do interneta ter samovoljnimi aretacijami in pridržanjem opozicijskih voditeljev in nasprotnikov državnega udara. General Maung Maung Kyaw je kot član SAC neposredno odgovoren za te represivne odločitve in hude kršitve človekovih pravic. Poleg tega je bil kot nekdanji vodja mjanmarskih letalskih sil neposredno odgovoren za bombne napade na civilno prebivalstvo v državi Kayah decembra 2021, v katerih so bile številne žrtve. Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic.

22.3.2021

35.

U Chit Naing

(tudi: Sate Pyin Nyar)

Datum rojstva: december 1948;

Kraj rojstva: Kyee Nee Village, Chauk Township, regija Magway, Mjanmar/Burma;

Državljanstvo: Mjnamar;

Spol: moški

Naslov: 150, Yadanar Street, Yadanar Housing (blizu Tine Yin Thar Village), Tharkayta Township, Jangon, Mjanmar

U Chit Naing je minister vlade Zveze in vodi urad vlade Zveze (2). Od 2. februarja 2021 do 1. avgusta 2021 je bil minister za informiranje. Imenoval ga je predsednik državnega upravnega sveta, ki je 2. februarja 2021 prevzel zakonodajno, izvršilno in sodno pristojnost države. Kot minister za informiranje je bil odgovoren za državne medije (MWD, MRTV, časopise Myanmar Alin, Kyemon in Global New Light of Myanmar, tiskovno agencijo Myanmar News Agency (MNA) in spletni časopis Myanmar Digital News) ter s tem za radiodifuzijo in objavo uradnih novic. Ko je bil minister za informiranje, so bili časopisi polni provojaških člankov, zato je odgovoren za propagando hunte in širjenje dezinformacij prek državnih medijev, katerih poročila niso točna. Neposredno je odgovoren za odločitve, ki so privedle do zatrtja mjanmarskih medijev. Med njimi so ukazi, ki neodvisnim medijem prepovedujejo uporabo izrazov ‚državni udar‘, ‚vojaški režim‘ in ‚hunta‘, kar je privedlo do prepovedi delovanja petih lokalnih časopisnih hiš. V svoji prejšnji in sedanji vlogi člana vlade njegova dejanja, politike in dejavnosti ogrožajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru/Burmi.

19.4.2021

36.

Soe Htut

Datum rojstva: 29. marec 1960;

Kraj rojstva: Mandalay, Mjanmar;

Državljanstvo: Mjanmar/Burma;

Spol: moški

Generalpodpolkovnik Soe Htut je član mjanmarskih oboroženih sil (Tatmadawa) in član državnega upravnega sveta (SAC) pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga.

Oborožene sile Mjanmara (Tatmadaw) so 1. februarja 2021 pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga izvedle državni udar v Mjanmaru tako, da so zanikale rezultate volitev z dne 8. novembra 2020 in strmoglavile demokratično izvoljeno vlado. V okviru državnega udara je podpredsednik Myint Swe kot vršilec dolžnosti predsednika 1. februarja 2021 razglasil izredno stanje ter zakonodajne, izvršne in sodne pristojnosti države prenesel na vrhovnega poveljnika obrambnih sil generala Min Aung Hlainga. Za izvrševanje teh pooblastil je bil 2. februarja 2021 ustanovljen državni upravni svet, kar je demokratično izvoljeni vladi preprečilo, da bi še naprej izpolnjevala svoj mandat.

Soe Htut je bil 1. februarja 2021 imenovan za ministra za notranje zadeve. Soe Htut je sodeloval na sestanku Nacionalnega sveta za obrambo in varnost (NDSC) 31. januarja 2022, na katerem so bile izredne razmere podaljšane do 31. julija 2022. Zaradi te odločitve in v vlogi člana vlade njegove dejavnosti in politike ogrožajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru/Burmi.

Minister za notranje zadeve je pristojen za mjanmarsko policijo, gasilsko službo in zapore. Naloge ministrstva za notranje zadeve vključujejo državno varnost ter javni red in mir. V tej funkciji je generalpodpolkovnik Soe Htut odgovoren za hude kršitve človekovih pravic, ki jih je od vojaškega udara 1. februarja 2021 zagrešila mjanmarska policija, vključno z uboji civilistov in neoboroženih protestnikov, kršitvami svobode združevanja in mirnega zbiranja, samovoljnimi aretacijami in pridržanji opozicijskih voditeljev in miroljubnih protestnikov ter kršitvami svobode izražanja.

Poleg tega je generalpodpolkovnik Soe Htut kot član državnega upravnega sveta neposredno sodeloval pri odločitvah o državnih funkcijah in je zanje odgovoren ter zato odgovoren za ogrožanje demokracije in pravne države v Mjanmaru/Burmi. Je tudi neposredno odgovoren za represivne odločitve državnega upravnega sveta, vključno z zakonodajo, s katero se kršijo človekove pravice in omejujejo svoboščine državljanov Mjanmara, ter za hude kršitve človekovih pravic, ki so jih zagrešile mjanmarske varnostne sile.

21.6.2021

37.

Tun Tun Naung

(tudi Tun Tun Naing; tudi Htun Htun Naung)

Datum rojstva: 30. april 1963

Državljanstvo: Mjanmar;

Spol: moški

Generalpodpolkovnik Tun Tun Naung je član mjanmarskih oboroženih sil (Tatmadawa) in je bil prej poveljnik. Je minister za mejne zadeve ter član nacionalnega obrambnega in varnostnega sveta (NDSC). Leta 2013 je bil Tun Tun Naung poveljnik severnega poveljstva, ki je nadziral konflikt med burmansko vojsko in avtonomno vojsko Kačina. V tem konfliktu so mjanmarske čete pod poveljstvom Tuna Tuna Naunga resno kršile človekove pravice in mednarodno humanitarno pravo. Leta 2017 je bil Tun Tun Naung poveljujoči častnik prvega urada za posebne operacije. Pod njegovim poveljstvom so vojaki med „operacijami za odstranjevanje pripadnikov ljudstva Rohinga“ zagrešili grozodejstva in hude kršitve človekovih pravic nad etničnimi manjšinami v zvezni državi Rakhine. Te operacije so se začele 25. avgusta 2017 in so vključevale samovoljne poboje, fizično zlorabo, mučenje, spolno nasilje in pridržanje pripadnikov ljudstva Rohinga. Tun Tun Naung je kot poveljnik v letih 2013 in 2017 odgovoren za hude kršitve človekovih pravic v Mjanmaru/Burmi.

Oborožene sile Mjanmara (Tatmadaw) so 1. februarja 2021 pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga izvedle državni udar v Mjanmaru tako, da so zanikale rezultate volitev z dne 8. novembra 2020 in strmoglavile demokratično izvoljeno vlado. V okviru državnega udara je podpredsednik Myint Swe kot vršilec dolžnosti predsednika razglasil izredno stanje ter zakonodajne, izvršne in sodne pristojnosti države prenesel na vrhovnega poveljnika obrambnih sil generala Mina Aunga Hlainga. V času teh dogodkov je Tun Tun Naung 1. februarja 2021 sprejel imenovanje za ministra za mejne zadeve v vladi Zveze in s tem sedež v nacionalnem obrambnem in varnostnem svetu (NDSC). Tun Tun Naung je sodeloval na sestanku NDSC 31. januarja 2022, na katerem so bile izredne razmere podaljšane do 31. julija 2022. Zaradi te odločitve in v vlogi člana vlade Zveze in ministra za mejne zadeve je odgovoren za dejavnosti, ki spodkopavajo demokracijo in pravno državo v Mjanmaru, ter za dejanja, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost države.

21.6.2021

38.

Win Shein

(tudi U Win Shein)

Datum rojstva: 31. julij 1957;

Kraj rojstva: Mandalay, Mjanmar/Burma;

Državljanstvo: Mjanmar;

Spol: moški;

Številka potnega lista: DM001478 (Mjanmar/Burma), izdan 10. septembra 2012, poteče 9. septembra 2022;

Nacionalna osebna izkaznica: 12DAGANA011336

Win Shein je minister za načrtovanje in finance v vladi Zveze, ki ga je 1. februarja 2021 imenoval vrhovni poveljnik Min Aung Hlaing. Oborožene sile Mjanmara (Tatmadaw) so 1. februarja 2021 pod vodstvom vrhovnega poveljnika Mina Aunga Hlainga izvedle državni udar v Mjanmaru tako, da so zanikale rezultate volitev z dne 8. novembra 2020 in strmoglavile demokratično izvoljeno vlado. V okviru državnega udara je podpredsednik Myint Swe kot vršilec dolžnosti predsednika razglasil izredno stanje ter zakonodajne, izvršne in sodne pristojnosti države prenesel na Mina Aunga Hlainga.

Win Shein je s sprejetjem imenovanja za ministra za načrtovanje in finance vlade Zveze in s svojo pomembno vlogo v gospodarskih politikah režima odgovoren za spodkopavanje demokracije in pravne države v Mjanmaru/Burmi.

21.6.2021“