9.2.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 39/64


Popravek Izvedbene uredbe Sveta (EU) 2022/581 z dne 8. aprila 2022 o izvajanju Uredbe (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

( Uradni list Evropske unije L 110 z dne 8. aprila 2022 )

1.

Stran 16, priloga, vnos 922 (Ekaterina IGNATOVA), stolpec „Podatki o istovetnosti“:

besedilo:

„Lyudmila Rukavishikova (Ljudmila Rukavišikova) (mati)“

se glasi:

„Lyudmila Rukavishnikova (Ljudmila Rukavišnikova) (mati)“.

2.

Stran 16, priloga, vnos 923 (Anastasia IGNATOVA), stolpec „Podatki o istovetnosti“:

besedilo:

„Lyudmila Rukavishikova (Ljudmila Rukavišikova) (stara mati)“

se glasi:

„Lyudmila Rukavishnikova (Ljudmila Rukavišnikova) (stara mati)“.

3.

Stran 16, priloga, vnos 924 (Lyudmila RUKAVISHIKOVA), stolpec „Ime“:

besedilo:

„Lyudmila RUKAVISHIKOVA (Ljudmila RUKAVIŠIKOVA)“

se glasi:

„Lyudmila RUKAVISHNIKOVA (Ljudmila RUKAVIŠNIKOVA)“.

4.

Stran 16, priloga, vnos 924 (Lyudmila RUKAVISHIKOVA), stolpec „Razlogi“:

besedilo:

„Ljudmila Rukašivikova je tašča Sergeja Čemezova, […]

Ljudmila Rukavišikova je povezana s fizično osebo (zetom), […]“

se glasi:

„Ljudmila Rukavišnikova je tašča Sergeja Čemezova, […]

Ljudmila Rukavišnikova je povezana s fizično osebo (zetom), […]“.