21.7.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 194/11


SKLEP SVETA (SZVP) 2022/1276

z dne 21. julija 2022

o spremembi Sklepa 2014/145/SZVP o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 17. marca 2014 sprejel Sklep 2014/145/SZVP (1).

(2)

Unija še vedno neomajno podpira suverenost in ozemeljsko nedotakljivost Ukrajine ter še naprej obsoja dejanja in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost Ukrajine.

(3)

Sirski režim podpira, tudi vojaško, neizzvano in neupravičeno vojno agresijo Rusije zoper Ukrajino. Svet meni, da bi bilo treba zaradi resnosti razmer na seznam oseb, subjektov in organov, za katere veljajo omejevalni ukrepi, iz Priloge k Sklepu 2014/145/SZVP dodati šest posameznikov in en subjekt, ki so vpleteni v novačenje sirskih plačancev za vojskovanje v Ukrajini skupaj z ruskimi silami.

(4)

Sklep 2014/145/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga k sklepu 2014/145/SZVP se spremeni v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 21. julija 2022

Za Svet

predsednik

M. BEK


(1)  Sklep Sveta 2014/145/SZVP z dne 17. marca 2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine (UL L 78, 17.3.2014, str. 16).


PRILOGA

Naslednje osebe in subjekt se dodajo na seznam oseb, subjektov in organov iz Priloge k Sklepu 2014/145/SZVP:

Osebe

 

Ime

Podatki o istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

„1176.

Muhammad AL-SALTI (Muhamad AL-SALTI, Akram Muhammad AL-SALTI, Muhammad SALTI) –محمد السلطي, أكرم السلطي, أكرم محمد السلطي, محمد

Državljanstvo: sirsko

Funkcija: vrhovni poveljnik palestinske osvobodilne vojske

Spol: moški

Muhammad AL-SALTI je vrhovni poveljnik palestinske osvobodilne vojske, vpleten v novačenje Palestincev za vojskovanje v Ukrajini na strani Rusije. S tem je odgovoren za ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine oziroma stabilnost ali varnost Ukrajine.

21.7.2022

1177.

Abu Hani SHAMMOUT (Abu Hani SHAMOUT, Abu SHAMMOUT, Hani SHAMMOUT) – أبو هاني شموط, أبو شموط, هاني شموط

Spol: moški

Abu Hani SHAMMOUT je nekdanji sirski vojaški častnik in vodja gibanja ‚al-Ahdat al-Omariya‘, ki je skupaj z rusko stranjo odgovoren za novačenje sirskih plačancev iz Yalde, Babile in Beit Sahema, ki ležijo južno od Damaska, za vojskovanje na strani ruskih sil v Libiji in Ukrajini. Skupina Wagner Group ga je neposredno zadolžila za nadzorovanje novačenja veteranov. S tem je odgovoren za ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine oziroma stabilnost ali varnost Ukrajine.

21.7.2022

1178.

Nabeul AL-ABDULLAH (Nabel AL-ABDULLAH, Nabel AL-ABDALLAH, Nabel ABDALLAH, Nabel ABDULLAH) – نابل عبدالله, نابل العبدالله

Funkcija: poveljnik nacionalnih obrambnih sil v mestu Suqaylabiyah

Spol: moški

Nabeul AL-ABDULLAH je poveljnik nacionalnih obrambnih sil v mestu Suqaylabiyah. Vse od začetka ruske vojne agresije nadzoruje novačenje sirskih plačancev za vojskovanje v Ukrajini na strani Rusije. S tem je odgovoren za ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine oziroma stabilnost ali varnost Ukrajine.

21.7.2022

1179.

Simon AL WAKIL (Simon WAKIL, Simon Al WAQIL, Simon WAQIL, Simon AL WAKEEL, Simon WAKEEL) – سيمون الوكيل, سيمون

Funkcija: poveljnik nacionalnih obrambnih sil v mestu Maharda

Spol: moški

Simon AL WAKIL je poveljnik nacionalnih obrambnih sil v mestu Maharda (Hama). Neposredno sodeluje s poveljstvom ruskih sil v Siriji in je aktiven posrednik v operacijah novačenja za vojskovanje v Ukrajini na strani Rusije. S tem je odgovoren za ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine oziroma stabilnost ali varnost Ukrajine.

21.7.2022

1180.

Fawaz Mikhail GERGES – فواز ميخائيل جرجس

Funkcija: poslovnež in izvršni direktor družbe Al-Sayyad Company for Guarding and Protection Services

Spol: moški

Fawaz Mikhail Gerges je direktor Al-Sayyad Company for Guarding and Protection Services Ltd, sirske zasebne varnostne družbe ustanovljene leta 2017, ki jo nadzoruje skupina Wagner Group v Siriji, ki je aktivna pri zaščiti ruskih interesov (fosfati, plin in varovanje naftnih lokacij). Odgovoren je za novačenje plačancev v korist ruskih sil v Libiji in Ukrajini. S tem je odgovoren za ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine oziroma stabilnost ali varnost Ukrajine.

21.7.2022

1181.

Yasar Hussein IBRAHIM (Yassar Hussein IBRAHIM, Yassar IBRAHIM) – ياسر حسين ابراهيم

Državljanstvo: sirsko

Datum rojstva: 9.4.1983

Kraj rojstva: Damask

Spol: moški

Yasar Hussein Ibrahim je solastnik družbe Al-Sayyad for Guarding and Protection Services Ltd, sirske zasebne varnostne družbe, ustanovljene leta 2017, ki deluje pod nadzorom skupine Wagner v Siriji in je dejavna na področju zaščite ruskih interesov (fosfati, plin in varovanje naftnih lokacij). Podjetje je dejavno na področju novačenja sirskih plačancev v Libiji in Ukrajini. Zato je Yasar Hussein Ibrahim odgovoren za podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine oziroma stabilnost ali varnost v Ukrajini.

21.7.2022“

Subjekti

 

Ime

Podatki o istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

„102.

Al-Sayyad Company for Guarding and Protection Services Ltd (tudi ‚ISIS Hunters‘) - شركة الصياد لخدمات الحراسة والحماية

Datum ustanovitve: 2017

Sedež: Al Suqaylabiya (regija Hama)

Družba Al-Sayyad Company for Guarding and Protection Services Ltd je sirska zasebna varnostna družba, ustanovljena leta 2017, ki deluje pod nadzorom Wagner Group v Siriji in je dejavna na področju zaščite ruskih interesov (fosfati, plin in varovanje naftnih lokacij). Družba, ki deluje pod imenom „ISIS Hunters“, je dejavna na področju novačenja sirskih plačancev v Libiji in Ukrajini. Zato je odgovorna za podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine oziroma stabilnost ali varnost v Ukrajini.

21.7.2022“