8.4.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 113/22


SKLEP SVETA (SZVP) 2020/512

z dne 7. aprila 2020

o spremembi Sklepa 2011/235/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom zaradi razmer v Iranu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 12. aprila 2011 sprejel Sklep 2011/235/SZVP (1).

(2)

Na podlagi pregleda Sklepa 2011/235/SZVP Svet meni, da bi bilo treba omejevalne ukrepe iz navedenega sklepa podaljšati do 13. aprila 2021.

(3)

Svet je sklenil tudi, da bi bilo treba posodobiti vnose, ki zadevajo 82 oseb iz Priloge k Sklepu 2011/235/SZVP.

(4)

Sklep 2011/235/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep 2011/235/SZVP se spremeni:

(1)

v členu 6 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.

Ta sklep se uporablja do 13. aprila 2021. Redno se pregleduje. Če Svet meni, da cilji tega sklepa niso bili doseženi, ga podaljša ali ustrezno spremeni.“;

(2)

Priloga se spremeni v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 7. aprila 2020

Za Svet

Predsednik

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Sklep Sveta 2011/235/SZVP z dne 12. aprila 2011 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom zaradi razmer v Iranu (UL L 100, 14.4.2011, str. 51).


PRILOGA

Vnosi za naslednje osebe iz Priloge k Sklepu 2011/235/SZVP se nadomestijo z naslednjim:

Fizične osebe

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

„1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

Kraj rojstva: Teheran (Iran)

Datum rojstva: 1961

Spol: moški

Nekdanji višji svetovalec za varnostne zadeve pri vodji generalštaba oboroženih sil. Vodja iranske državne policije od 2005 do začetka 2015. Tudi vodja iranske kibernetske policije (na seznamu) (od januarja 2011 do začetka 2015). Sile pod njegovim vodstvom so izvedle več brutalnih napadov na miroljubne protestnike in nasilen nočni napad na študentske domove Univerze v Teheranu 15. junija 2009. Trenutno vodja iranskega urada za podporo jemenskemu ljudstvu.

12.4.2011

2.

ALLAHKARAM Hossein

Kraj rojstva: Najafabad (Iran)

Datum rojstva: 1945

Spol: moški

Vodja koordinacijskega sveta Ansar-e Hezbollah in nekdanji general IRGC. Soustanovitelj Ansar-e Hezbollah. Ta paravojaška enota je bila odgovorna za izredno nasilje med izvajanjem represivnih ukrepov nad študenti in univerzami v letih 1999, 2002 in 2009.

Ohranja vodilno vlogo v organizaciji, ki je pripravljena kršiti človekove pravice, vključno s spodbujanjem nasilja nad ženskami zaradi njihove izbire oblačil.

12.4.2011

3.

ARAGHI (ERAGHI) Abdollah

Spol: moški

Naziv: Brigadni general

Brigadni general IRGC. Vodja varnostnega oddelka generalštaba oboroženih sil. Nekdanji namestnik vodje kopenskih sil IRGC. Bil je neposredno in osebno odgovoren za nasilno zatiranje protestov celo poletje 2009.

12.4.2011

4.

FAZLI Ali

Spol: moški

Naziv: Brigadni general

Vodja akademije Imam Hossein Cadet College (od leta 2018). Nekdanji namestnik poveljnika sil Basij (2009–2018), vodja oddelka Seyyed al-Shohada znotraj IRGC, provinca Teheran (do februarja 2010). Oddelek Seyyed al-Shohada, ki je pristojen za zagotavljanje varnosti v provinci Teheran, je imel ključno vlogo pri brutalnem zatiranju protestov leta 2009.

12.4.2011

6.

JAFARI Mohammad-Ali (tudi ‚Aziz Jafari‘)

Kraj rojstva: Yazd (Iran)

Datum rojstva: 1. 9. 1957

Spol: moški

Direktor socialne in kulturne baze Hazrat-e Baqiatollah. Nekdanji poveljnik IRGC (september 2007–april 2019). IRGC in baza Sarollah sta imela pod poveljstvom generala Mohammada-Alija (Aziza) Jafarija ključno vlogo pri nezakonitemu vmešavanju v predsedniške volitve leta 2009; aretirali in zadrževali so politične aktiviste, spopadali pa so se tudi s protestniki na ulicah.

12.4.2011

7.

KHALILI Ali

Spol: moški

General IRGC, z vodilno vlogo v bazi Sarollah. Podpisal je pismo, poslano Ministrstvu za zdravje 26. junija 2009, v katerem prepoveduje izročitev dokumentov ali zdravniških spričeval komur koli, ki je bil poškodovan ali hospitaliziran med dogodki po volitvah.

12.4.2011

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

Spol: moški

Nekdanji vodja Kolidža za vojaško poveljstvo in generalštab (DAFOOS). Nekdanji vodja oddelka Seyyed al-Shohada znotraj IRGC, provinca Teheran. Oddelek Seyyed al-Shohada je imel ključno vlogo pri organizaciji zatiranja protestov leta 2009.

12.4.2011

9.

NAQDI Mohammad-Reza

Kraj rojstva: Najaf (Irak)

Datum rojstva: okrog leta 1952

Spol: moški

Naziv: Brigadni general

Namestnik koordinatorja Islamske revolucionarne garde (IRGC). Nekdanji namestnik vodje IRGC, pristojnega za kulturne in socialne zadeve. Nekdanji poveljnik milice Basidž (2009–2016) Naqdi je bil kot poveljnik milice Basidž znotraj IRGC odgovoren za zlorabe s strani enot milice Basidž, ki so se dogajale ob koncu leta 2009, oziroma je pri njih sodeloval; sem sodi tudi nasilni odziv na proteste ob ašuri decembra 2009, v katerem je bilo 15 mrtvih in več sto protestnikov aretiranih. Pred imenovanjem za poveljnika milice Basidž oktobra 2009 je bil Naqdi vodja obveščevalnega oddelka milice Basidž, odgovoren za zasliševanje oseb, aretiranih ob zatiranju povolilnih protestov.

12.4.2011

10.

RADAN Ahmad-Reza

Kraj rojstva: Isfahan (Iran)

Datum rojstva: 1963

Spol: moški

Vodja centra za strateške študije pri Iranskih silah za pregon, tj. organu, povezanem z državno policijo. Namestnik vodje iranske državne policije do junija 2014. Radan je bil kot namestnik vodje državne policije od leta 2008 odgovoren za pretepe, umore, samovoljne aretacije in priprtja protestnikov s strani policijskih sil. Trenutno poveljnik IRGC, pristojen za usposabljanje iraških ‚protiterorističnih‘ enot.

12.4.2011

11.

RAJABZADEH Azizollah

Spol: moški

Svetovalec župana Teherana. Nekdanji vodja Teheranske organizacije za blažitev posledic nesreč (2010–2013). Kot vodja teheranske policije (do januarja 2010) je bil odgovoren za nasilne policijske napade na protestnike in študente. Azizollah Rajabzadeh je bil kot poveljnik sil pregona na območju širšega Teherana najvišji uradnik, obtožen za zlorabe v centru za pridržanje Kahrizak decembra 2009.

12.4.2011

12.

SAJEDI-NIA Hossein

Spol: moški

Namestnik poveljnika za policijske operacije. Nekdanji vodja teheranske policije, nekdanji namestnik vodje iranske državne policije, odgovoren za policijske operacije. Pristojen je za usklajevanje represivnih operacij (za Ministrstvo za notranje zadeve) v iranskem glavnem mestu.

12.4.2011

13.

TAEB Hossein

Kraj rojstva: Teheran (Iran)

Datum rojstva: 1963

Spol: moški

Vodja obveščevalne organizacije IRGC od oktobra 2009. Njegove pristojnosti so se maja 2019 povečale z združitvijo urada namestnika strateške obveščevalne službe IRGC in obveščevalne organizacije IRGC. Poveljnik milice Basidž (do oktobra 2009). Sile pod njegovim poveljstvom so sodelovale pri množičnemu pretepanju, umorih, pridržanju in mučenju miroljubnih protestnikov.

12.4.2011

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

Spol: moški

Svetovalec in član 28. oddelka vrhovnega sodišča. Vodja sodstva v Mashhadu (do septembra 2014). Sojenja pod njegovim nadzorom so potekala po hitrem postopku in za zaprtimi vrati, brez spoštovanja temeljnih pravic obtožencev, temeljila pa so na priznanjih, pridobljenih pod pritiskom in z mučenjem. Zaradi množičnega izdajanja sodb o usmrtitvi pred izrekom smrtnih kaznih niso bili izvedeni postopki poštenega zaslišanja.

12.4.2011

15.

DORRI-NADJA-FABADI Ghorban-Ali

Kraj rojstva: Najafabad (Iran)

Datum rojstva: 1945

Spol: moški

Član skupščine strokovnjakov in predstavnik vrhovnega vodje v (‚osrednji‘) provinci Markazi ter vodja vrhovnega upravnega sodišča. Iranski generalni tožilec (do septembra 2009) ter nekdanji minister za obveščevalne dejavnosti v času predsedovanja Mohameda Hatamija. Kot iranski generalni tožilec je po prvih povolilnih protestih odredil in nadziral zrežirane sodne procese, na katerih so obtožencem kratili pravice in jim niso dovolili pravnega zastopstva.

12.4.2011

16.

HADDAD Hassan (vzdevek Hassan ZAREH DEHNAVI)

Spol: moški

Nekdanji namestnik vodje varnostnega oddelka revolucionarnega sodišča v Teheranu. Nekdanji sodnik v podružnici 26 revolucionarnega sodišča v Teheranu. Pristojen je bil za primere zapornikov, povezanih s krizo po volitvah, in je redno grozil družinam zapornikov, da bi jih utišal. Imel je ključno vlogo pri izdajanju odredb o pridržanju v centru za pridržanje Kahrizak leta 2009. Iranske oblasti so novembra 2014 uradno priznale njegovo vlogo pri smrti pripornikov.

12.4.2011

17.

SOLTANI Hodjatoleslam Seyed Mohammad

Spol: moški

Vodja Organizacije za islamsko propagando v provinci Khorasan- Razavi. Sodnik revolucionarnega sodišča v Mashhadu (do leta 2013). Sojenja, za katera je bil pristojen, so potekala po hitrem postopku in za zaprtimi vrati, brez spoštovanja temeljnih pravic obtožencev. Zaradi množičnega izdajanja sodb o usmrtitvi pred izrekom smrtnih kaznih niso bili izvedeni postopki poštenega zaslišanja.

12.4.2011

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

Spol: moški

Nekdanji sodnik revolucionarnega sodišča v Teheranu. Sodeloval je na sojenjih protestnikom. Sodniki so ga zaslišali v zvezi z zlorabami v centru za pridržanje Kahrizak. Imel je ključno vlogo pri izdajanju odredb o pridržanju zapornikov v centru za pridržanje Kahrizak leta 2009. Iranske oblasti so novembra 2014 uradno priznale njegovo vlogo pri smrti pripornikov.

12.4.2011

19.

JAFARI-DOLA-TABADI Abbas

Kraj rojstva: Yazd (Iran)

Datum rojstva: 1953

Spol: moški

Nekdanji teheranski generalni tožilec (avgust 2009–april 2019). Dolatabadijev urad je obtožil veliko število protestnikov, vključno s posamezniki, ki so sodelovali na protestih ob ašuri decembra 2009. Septembra 2009 je odredil zaprtje Karroubijevega urada in aretacijo več reformističnih politikov, junija 2010 pa je prepovedal dve reformistični politični stranki. Njegov urad je protestnike obtožil moharebeha, tj. sovraštva do boga, za kar je predpisana smrtna kazen. Tistim, ki so bili obsojeni na smrtno kazen, pa ni omogočil ustreznega pravnega postopka. Njegov urad si je obenem za tarče izbiral in aretiral reformiste, aktiviste za človekove pravice in predstavnike medijev, kar je bil del vsesplošnega zatiranja politične opozicije.

Oktobra 2018 je medije obvestil, da so štirje priprti iranski okoljski aktivisti obtoženi ‚sejanja korupcije po svetu‘, za kar je zagrožena smrtna kazen.

12.4.2011

20.

MOGHISSEH Mohammad (tudi NASSERIAN)

Spol: moški

Sodnik in vodja podružnice 28 revolucionarnega sodišča v Teheranu. Prav tako velja za odgovornega za obsodbe pripadnikov skupnosti bahajcev. Obravnaval je primere, povezane z obdobjem po volitvah. Na nepravičnih sojenjih je izrekel dolge zaporne kazni družbenim in političnim aktivistom ter novinarjem, pa tudi več smrtnih kazni protestnikom ter družbenim in političnim aktivistom.

12.4.2011

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Kraj rojstva: Ejiyeh

Datum rojstva: okrog leta 1956

Spol: moški

Član Sveta za primernost. Iranski generalni tožilec od septembra 2009 ter namestnik vodje in uradni govorec v pravosodju. Nekdanji obveščevalni minister med volitvami leta 2009. Med volitvami leta 2009, ko je bil minister za obveščevalne dejavnosti, so bili obveščevalni uradniki pod njegovim poveljstvom odgovorni za pridržanje in mučenje več sto aktivistov, novinarjev, oporečnikov in reformističnih politikov, od katerih so pod pritiskom izsilili lažna priznanja. Poleg tega so politične osebnosti silili k lažnim priznanjem z nevzdržnimi zaslišanji, med drugim z mučenjem, zlorabami, izsiljevanjem in grožnjami družinskim članom.

12.4.2011

22.

MORTAZAVI Said

Kraj rojstva: Meybod, Yazd (Iran)

Datum rojstva: 1967

Spol: moški

Teheranski generalni tožilec (do avgusta 2009). Kot teheranski generalni tožilec je izdal splošno odredbo, na podlagi katere so pridržali več sto aktivistov, novinarjev in študentov. Na podlagi parlamentarne preiskave januarja 2010 je bilo ugotovljeno, da je neposredno odgovoren za pridržanje treh zapornikov, ki so nato v priporu umrli. Po preiskavi, ki jo je sprožilo iransko sodstvo v zvezi z njegovo vlogo pri smrti treh moških, pridržanih po volitvah na njegov ukaz, je bil avgusta 2010 razrešen s položaja. Iranske oblasti so novembra 2014 uradno priznale njegovo vlogo pri smrti pripornikov. Iransko sodišče ga je 19. avgusta 2015 oprostilo obtožb, povezanih z mučenjem in smrtjo treh mladih moških v centru za pridržanje Kahrizak v letu 2009.

12.4.2011

23.

PIR-ABASSI Abbas

Spol: moški

Sodnik kazenskega senata. Nekdanji sodnik v podružnici 26 revolucionarnega sodišča v Teheranu. Pristojen je bil za primere, povezane z obdobjem po volitvah. Na nepravičnih sojenjih je izrekel dolge zaporne kazni aktivistom za človekove pravice, pa tudi več smrtnih kazni protestnikom.

12.4.2011

24.

MORTAZAVI Amir

Spol: moški

Namestnik vodje pravosodne enote za socialne zadeve in preprečevanje kriminala v provinci Khorasan Razavi. Namestnik tožilca v Mashhadu (vsaj do leta 2015). Sojenja, ki jih je vodil, so potekala po hitrem postopku in za zaprtimi vrati, brez spoštovanja temeljnih pravic obtožencev. Zaradi množičnega izdajanja sodb o usmrtitvi pred izrekom smrtnih kaznih niso bili izvedeni postopki poštenega zaslišanja.

12.4.2011

25.

SALAVATI Abdolghassem

Spol: moški

Sodnik in vodja podružnice 15 revolucionarnega sodišča v Teheranu. Pristojen je za primere, povezane z obdobjem po volitvah; kot sodnik je poleti 2009 vodil zrežirane sodne procese in v okviru teh na smrt obsodil dva monarhista. Več kot sto političnih zapornikov, aktivistov za človekove pravice in protestnikov je obsodil na dolge zaporne kazni.

Iz poročil iz leta 2018 je razvidno, da je še naprej izrekal podobne kazni brez ustreznega upoštevanja postopkov poštenega zaslišanja.

12.4.2011

26.

SHARIFI Malek Adjar (tudi SHARIFI Malek Ajdar)

Spol: moški

Sodnik vrhovnega sodišča, vodja 43. oddelka. Nekdanji vodja sodstva v Vzhodnem Azerbajdžanu. Odgovoren je bil za proces proti Sakineh Mohammadi-Ashtiani.

12.4.2011

27.

ZARGAR Ahmad

Spol: moški

Sodnik v drugi podružnici posebnega sodišča za boj proti gospodarski korupciji. Vodja ‚Organizacije za ohranjanje moralnosti‘. Nekdanji sodnik v podružnici 36 prizivnega sodišča v Teheranu.

Potrdil je dolgoročne zaporne obsodbe in smrtne obsodbe zoper protestnike.

12.4.2011

28.

YASAGHI Ali-Akbar

Spol: moški

Sodnik vrhovnega sodišča, vodja 44. oddelka. Namestnik izvršnega direktorja fundacije Setad-e Dieh. Vrhovni sodnik revolucionarnega sodišča v Mashhadu (2001–2011). Sojenja, za katera je bil pristojen, so potekala po hitrem postopku in za zaprtimi vrati, brez spoštovanja temeljnih pravic obtožencev. Zaradi množičnega izdajanja sodb o usmrtitvi (do 550 med poletjem 2009 in poletjem 2011) pred izrekom smrtnih kaznih niso bili izvedeni postopki poštenega zaslišanja.

12.4.2011

29.

BOZORGNIA Mostafa

Spol: moški

Vodja oddelka 350 v zaporu Evin. Večkrat je uporabil nesorazmerno nasilje nad zaporniki.

12.4.2011

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

Spol: moški

Uradni govorec sodstva od aprila 2019. Nekdanji vodja pravosodnih organov v Teheranu. Nekdanji vodja iranske organizacije za zapore. Na tem položaju je bil vpleten v množično priprtje političnih protestnikov in prikrivanje zlorab v okviru zaporniškega sistema.

12.4.2011

31.

SEDAQAT (tudi Sedaghat) Farajollah

Spol: moški

Pomočnik sekretarja generalne uprave za zapore v Teheranu. Vodja zapora Evin v Teheranu do oktobra 2010, torej v obdobju, ko so se izvajala mučenja. Kot nadzornik je večkrat grozil zapornikom in izvajal pritisk nad njimi.

12.4.2011

32.

ZANJIREI Mohammad-Ali

Spol: moški

Višji svetovalec vodje in namestnik vodje Iranske organizacije za zapore, odgovoren za resne kršitve človekovih pravic zapornikov. Vodil je sistem, v katerem so zaporniki utrpeli zlorabo, mučenje in nečloveško/ponižujoče ravnanje, in kjer so živeli v zelo slabih življenjskih razmerah.

12.4.2011

33.

ABBASZADEH- MESHKINI Mahmoud

Spol: moški

Svetovalec iranskega Visokega sveta za človekove pravice. Nekdanji sekretar Visokega sveta za človekove pravice. Nekdanji guverner province Ilam. Nekdanji politični direktor na Ministrstvu za notranje zadeve. Kot vodja Odbora iz člena 10 Zakona o dejavnostih političnih strank in skupin je bil pristojen za izdajo dovoljenj za demonstracije in druge javne prireditve ter za registracijo političnih strank.

Leta 2010 je začasno ustavil dejavnosti dveh reformističnih političnih strank, povezanih z Mousavijem – Islamske iranske fronte za sodelovanje in Islamske organizacije revolucionarnih mudžahedinov. Od leta 2009 dosledno in vztrajno prepoveduje vse nevladne shode in ne priznava ustavne pravice do protestov, kar je vodilo v številne aretacije miroljubnih protestnikov, v nasprotju s pravico do svobode združevanja.

Leta 2009 poleg tega opoziciji ni dal dovoljenja za organizacijo žalne slovesnosti v spomin žrtvam protestov zaradi predsedniških volitev.

10.10.2011

34.

AKBARSHAHI Ali-Reza

Spol: moški

Nekdanji generalni direktor iranskega glavnega urada za nadzor nad drogami (tudi: glavni urad za boj proti drogam). Nekdanji poveljnik teheranske policije. Pod njegovim vodstvom je bila policija odgovorna za izvensodno uporabo sile proti osumljencem med aretacijami in v priporu. Teheranska policija je bila vpletena tudi v racije v študentskih domovih na teheranski univerzi junija 2009, v katerih sta po podatkih komisije iranskega parlamenta (madžlisa) policija in milica Basidž ranili več kot 100 študentov. Trenutno vodja železniške policije.

10.10.2011

35.

AKHARIAN Hassan

Spol: moški

Paznik na oddelku 1 zapora Radjaishahr v mestu Karadj (do julija 2010). Več nekdanjih pripornikov ga je obtožilo mučenja in izdajanja povelj, s katerimi je preprečil zdravniško pomoč zapornikom. Nek pripornik iz zapora Radjaishahr v svojih zapisih trdi, da so ga pazniki z Akharianovo vednostjo hudo pretepli. Poleg tega naj bi pod Akharianovim vodstvom zabeležili vsaj en primer trpinčenja in smrti, in sicer pripornika Mohsena Beikvanda. Beikvand je umrl septembra 2010. Drugi zaporniki verodostojno trdijo, da je bil ubit po navodilih Hassana Akhiana.

10.10.2011

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (tudi AVAEE Seyyed Alireza)

Spol: moški

Minister za pravosodje. Nekdanji direktor urada za posebne preiskave. Do julija 2016 namestnik ministra za notranje zadeve in vodja javnega registra. Od aprila 2014 svetovalec disciplinskega sodišča za sodnike. Nekdanji predsednik pravosodnih organov v Teheranu. Kot predsednik pravosodnih organov v Teheranu je bil odgovoren za kršitve človekovih pravic, samovoljne aretacije, kršitve pravic zapornikov in veliko usmrtitev.

10.10.2011

37.

BANESHI Jaber

Spol: moški

Vodja podružnice 22 pritožbenega sodišča v Širazu (od novembra 2011). Tožilec v Širazu (do oktobra 2011). Tožilec v zadevi bombnega napada v Širazu leta 2008, ki ga je režim izrabil za to, da je druge nepovezane osebe obsodil na smrt. Izrekel je smrtne kazni in druge stroge kazni zoper manjšine, kar med drugim pomeni kršitev človekove pravice do poštenega sojenja in varstva pred samovoljnim pridržanjem.

10.10.2011

38.

FIRUZABADI Maj-Gen Dr Seyyed Hasan (tudi FIRUZABADI Maj-Gen Dr Seyed Hassan; FIROUZABADI Maj-Gen Dr Seyyed Hasan; FIROUZABADI Maj-Gen Dr Seyed Hassan)

Kraj rojstva: Mashhad

Datum rojstva: 3.2.1951

Spol: moški

Kot načelnik štaba iranskih oboroženih sil (1989–2016) je bil vrhovni vojaški poveljnik, odgovoren za vodenje vseh vojaških oddelkov in policij, vključno z Islamsko revolucionarno gardo (IRGC) in policijo. V letu 2009 so sile pod njegovim uradnim poveljstvom izvajale brutalno represijo nad miroljubnimi protestniki in izvajale množična pridržanja.

Trenutno vojaški svetovalec vrhovnega vodje ter član Vrhovnega sveta za nacionalno varnost (SNSC) in Sveta za primernost.

10.10.2011

39.

GANJI Mostafa Barzegar

Spol: moški

Generalni tožilec v Kvomu (2008–2017), trenutno vodja generalnega direktorata za zapore. Odgovoren je za samovoljna pridržanja in trpinčenje mnogih storilcev kaznivih dejanj v Kvomu. Sodeloval je pri hudi kršitvi pravice do ustreznega pravnega postopka in tako prispeval k pretirani in vse pogostejši uporabi smrtne kazni ter znatnemu povečanju števila usmrtitev v letih 2009 in 2010.

10.10.2011

40.

HABIBI Mohammad Reza

Spol: moški

Državni tožilec v Isfahanu. Nekdanji vodja urada Ministrstva za pravosodje v Jazdu. Nekdanji namestnik tožilca v Isfahanu. Vpleten je v postopke, v katerih je bila obtožencem kršena pravica do učinkovitega pravnega sredstva – npr. Abdollahu Fathiju, ki je bil usmrčen maja 2011, potem ko mu Habibi na sojenju marca 2010 ni priznal pravice do zaslišanja in ni upošteval njegovih težav z duševnim zdravjem. Vpleten je torej v hudo kršitev pravice do ustreznega pravnega postopka, s čimer je prispeval k znatnemu povečanju števila usmrtitev v letu 2011.

10.10.2011

41.

HEJAZI Mohammad

Kraj rojstva: Ispahan

Datum rojstva: 1956

Spol: moški

Kot general pri IRGC je imel ključno vlogo pri ustrahovanju in grožnjah, uperjenih zoper iranske ‚sovražnike‘. Kot nekdanji vodja enote Sarollah pri IRGC in nekdanji vodja milice Basij je imel osrednjo vlogo pri zatiranju protestov po volitvah leta 2009.

10.10.2011

43.

JAVANI Yadollah

Spol: moški

Namestnik poveljnika IRGC za politične zadeve. S svojimi javnimi izjavami, v katerih je podpiral aretacijo in kaznovanje protestnikov in oporečnikov, je večkrat poskušal zatirati svobodo govora in svobodno razpravo. Eden od prvih visokih uradnikov, ki je leta 2009 zahteval prijetje Mousavija, Karoubija in Hatamija. Zagovarjal je uporabo tehnik, ki kršijo pravico do poštenega sojenja, vključno z javnimi priznanji, in še pred sojenjem objavil vsebino zaslišanj. Dokazi kažejo tudi na to, da je dopuščal uporabo nasilja nad protestniki, in kot ključni član IRGC je zelo verjetno vedel za uporabo krutih tehnik zasliševanja za pridobitev izsiljenih priznanj.

10.10.2011

44.

JAZAYERI Massoud

Spol: moški

Naziv: Brigadni general

Brigadni general Massoud Jazayeri je v okviru vojaškega štaba združenih iranskih oboroženih sil deloval kot namestnik načelnika štaba za kulturne in medijske zadeve (tudi glavni štab za obveščanje o državni varnosti). Kot namestnik načelnika štaba je dejavno sodeloval pri zatiranju protestov leta 2009. V intervjuju za časnik Kajhan je opozoril, da so identificirali številne protestnike v Iranu in zunaj države ter da bodo z njimi obračunali ob primernem času.

Odkrito je pozval k represiji nad tujimi množičnimi mediji ter iransko opozicijo. Leta 2010 je od vlade zahteval, da sprejme strožje zakone za tiste Irance, ki sodelujejo s tujimi mediji.

10.10.2011

45.

JOKAR Mohammad Saleh

Spol: moški

Pristojen za parlamentarne zadeve pri Revolucionarni gardi. Od 2011 do 2016 parlamentarni poslanec za provinco Jazd in član odbora parlamenta za nacionalno varnost in zunanjo politiko. Nekdanji poveljnik študentskih enot milice Basidž.

V tej vlogi je dejavno sodeloval pri zatiranju protestov ter indoktrinaciji otrok in mladih z namenom nadaljnjega zatiranja svobode govora in represije nad oporečniki. Kot član odbora parlamenta za nacionalno varnost in zunanjo politiko je javno podprl zatiranje vladne opozicije.

10.10.2011

46.

KAMALIAN Behrouz

(tudi: Hackers Brain, Behrooz_Ice)

Kraj rojstva: Teheran (Iran)

Datum rojstva: 1983

Spol: moški

Vodja kibernetske skupine ‚Ashiyaneh‘, povezane z iranskim režimom. Skupina ‚Ashiyaneh‘ Digital Security, ki jo je ustanovil Behrouz Kamalian, je odgovorna za intenzivne kibernetske napade na domače nasprotnike in reformiste, pa tudi tuje institucije. Organizacija Ashiyaneh Behrouza Kamaliana je s svojim delovanjem pomagala režimu pri izvajanju represivnih ukrepov nad opozicijo, kar je vključevalo številne resne kršitve človekovih pravic.

10.10.2011

47.

KHALILOLLAHI Moussa (tudi KHALILOLLAHI Mousa, ELAHI Mousa Khalil)

Spol: moški

Tožilec v Tabrizu. Vpleten je bil v zadevo Sakineh Mohammadi-Ashtiani, sodeloval pa je tudi pri hudih kršitvah pravice do ustreznega pravnega postopka.

10.10.2011

48.

MAHSOULI Sadeq (tudi MAHSULI, Sadeq)

Kraj rojstva: Orumieh (Iran)

Datum rojstva: 1959/60

Spol: moški

Svetovalec nekdanjega predsednika Mahmouda Ahmadinejada in zdaj član Sveta za primernost in namestnik vodje Fronte vztrajnosti. Minister za blaginjo in socialno varstvo v letih 2009–2011. Minister za notranje zadeve do avgusta 2009. Kot minister za notranje zadeve je Mahsouli poveljeval vsem policijskim silam, varnostnim agentom ministrstva za notranje zadeve in agentom v civilu. Sile pod njegovim vodstvom so bile odgovorne za napade na študentske domove na teheranski univerzi 14. junija 2009 in mučenje študentov v kleti ministrstva (razvpita 4. kletna etaža). Druge protestnike so hudo trpinčili v centru za pridržanje Kahrizak, ki ga je upravljala policija pod Mahsoulijevim nadzorom.

10.10.2011

49.

MALEKI Mojtaba

Spol: moški

Namestnik vodje Ministrstva za pravosodje v provinci Khorasan Razavi. Nekdanji tožilec v Kermanshahu. Odgovoren je za veliko število smrtnih kazni, izrečenih v Iranu, med drugim za kazenski pregon sedmih zapornikov, obsojenih zaradi trgovine z drogo, ki so bili obešeni istega dne, to je 3. januarja 2010, v osrednjem zaporu v Kermanshahu.

10.10.2011

50.

OMIDI Mehrdad (tudi Reza, OMIDI Reza)

Spol: moški

Vodja sekcije VI policije, oddelek za preiskave. Nekdanji vodja obveščevalnih služb v iranski policiji. Nekdanji vodja enote iranske policije za računalniški kriminal. Odgovoren za tisoče preiskav in obtožb reformistov in političnih nasprotnikov, ki uporabljajo internet. Zato je torej odgovoren tudi za odrejanje hudih kršitev človekovih pravic v sklopu represije nad osebami, ki so med zelenim gibanjem leta 2009 in po njem odločno zagovarjale svoje zakonite pravice, vključno s svobodo izražanja.

10.10.2011

51.

SALARKIA Mahmoud

Spol: moški

Nekdanji direktor teheranskega nogometnega kluba ‚Persepolis‘.

Nekdanji vodja Komisije za gorivo in promet v mestu Teheran. Namestnik generalnega tožilca v Teheranu za zaporniške zadeve v času zatiranja protestov leta 2009. Kot namestnik generalnega tožilca v Teheranu za zaporniške zadeve je bil neposredno odgovoren za številne naloge, izdane za prijetje nedolžnih, miroljubnih protestnikov in aktivistov. Iz mnogih poročil zagovornikov človekovih pravic je razvidno, da so domala vse, ki so bili prijeti, na njegov ukaz zadrževali na skrivni lokaciji, kjer niso imeli dostopa do odvetnika ali svoje družine, in brez vsakršne obtožbe, različno dolgo in pogosto v razmerah, enakih prisilnemu izginotju. Njihove družine pogosto niso bile obveščene o prijetju. Trenutno dela kot odvetnik.

10.10.2011

52.

KHODAEI SOURI Hojatollah

Kraj rojstva: Selseleh (Iran)

Datum rojstva: 1964

Spol: moški

Član odbor za nacionalno varnost in zunanjo politiko. Parlamentarni namestnik za provinco Lorestan. Član parlamentarne komisije za zunanjo in varnostno politiko. Vodja zapora Evin (do leta 2012). V času, ko je Evin vodil Souri, je bilo mučenje v tem zaporu običajna praksa. Na oddelku 209 so bili priprti številni aktivisti, ki so sodelovali pri miroljubnih protivladnih dejavnostih.

10.10.2011

53.

TALA Hossein (tudi TALA Hosseyn)

Spol: moški

Župan mesta Eslamšahr. Nekdanji poslanec iranskega parlamenta. Nekdanji generalni guverner (‚farmandar‘) province Teheran (do septembra 2010), odgovoren za policijske intervencije in s tem za represijo nad demonstranti. Decembra 2010 je prejel priznanje za svoj prispevek k povolilni represiji.

10.10.2011

54.

TAMADDON Morteza (tudi TAMADON Morteza)

Kraj rojstva: Shahr Kord-Isfahan

Datum rojstva: 1959

Spol: moški

Nekdanji vodja sveta province Teheran za javno varnost. Nekdanji generalni guverner province Teheran, član IRGC. Kot guverner in vodja Sveta province Teheran za javno varnost je na bil splošno odgovoren za vse represivne dejavnosti IRGC v provinci Teheran, med drugim za zatiranje političnih protestov od junija 2009. Trenutno član Sveta Univerze za tehnologijo Khajeha Nasireddina Tusija.

10.10.2011

55.

ZEBHI Hossein

Spol: moški

Prvi namestnik svetovalca za sodstvo in sodnik vrhovnega sodišča. Namestnik generalnega tožilca v Iranu (2007–2015). V tej vlogi je bil pristojen za kazenske zadeve, ki so bile vložene po povolilnih protestih leta 2009 in izvedene brez spoštovanja človekovih pravic. V tej vlogi je tudi dopustil pretirane kazni zaradi prekrškov, povezanih z drogami.

10.10.2011

56.

BAHRAMI Mohammad- Kazem

Spol: moški

Vodja upravnega sodišča. Kot vodja sodne veje oboroženih sil je bil leta 2009 vpleten v zatiranje miroljubnih protestnikov.

10.10.2011

57.

HAJMOHAM- MADI Aziz (tudi Aziz Hajmohammadi, Noorollah Azizmohammadi)

Kraj rojstva: Teheran (Iran)

Datum rojstva: 1948

Spol: moški

Sodnik kazenskega sodišča v pokrajini Teheran. Od leta 1971 je zaposlen na področju pravosodja, v tem času je bil vpleten v številne procese proti protestnikom, med drugim v sojenje Abdol-Rezi Ganbariju, učitelju, ki je bil aretiran januarja 2010 in zaradi svoje politične dejavnosti obsojen na smrtno kazen.

10.10.2011

58.

BAGHERI Mohammad- Bagher

Spol: moški

Sodnik na vrhovnem sodišču od decembra 2015. Nekdanji podpredsednik pravosodne administracije province Južni Horasan, pristojen za preprečevanje kriminala. Poleg tega, da je junija 2011 odobril 140 smrtnih kazni, izvršenih med marcem 2010 in marcem 2011, je bilo v istem obdobju in v isti provinci Južni Horasan skrivaj izvršenih še kakšnih sto drugih usmrtitev, ne da bi bile o njih obveščene družine ali odvetniki. Vpleten je bil torej v hudo kršitev pravice do ustreznega pravnega postopka, s čimer je prispeval k velikemu številu smrtnih kazni.

10.10.2011

59.

BAKHTIARI Seyyed Morteza

Kraj rojstva: Mashhad (Iran)

Datum rojstva: 1952

Spol: moški

Predsednik fundacije za pomoč Imam Khomeini (od julija 2019). Nekdanji namestnik skrbnika mavzoleja imama Reze. Nekdanji funkcionar posebnega klerikalnega sodišča. Nekdanji minister za pravosodje (2009–2013). V času, ko je bil minister za pravosodje, so pogoji v iranskih zaporih zelo odstopali od ravni sprejetih mednarodnih standardov in trpinčenje zapornikov je bilo zelo razširjeno. Poleg tega je imel ključno vlogo pri grožnjah in nadlegovanju iranske diaspore z napovedjo ustanovitve posebnega sodišča, pristojnega predvsem za Irance, ki živijo zunaj države. Prav tako je bil odgovoren za opazno povečanje števila usmrtitev v Iranu, vključno s tajnimi usmrtitvami, ki jih je vlada zamolčala, in usmrtitvami za kazniva dejanja, povezana z drogami.

10.10.2011

60.

HOSSEINI Dr Mohammad (tudi HOSSEYNI, Dr Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed in Sayyid)

Kraj rojstva: Rafsanžan, Kerman

Datum rojstva: 1961

Spol: moški

Svetovalec nekdanjega predsednika Mahmouda Ahmadinejada in uradni govorec skrajne politične frakcije YEKTA. Minister za kulturo in islamsko vodstvo (2009–2013). Kot nekdanji član IRGC je sodeloval pri represiji nad novinarji.

10.10.2011

61.

MOSLEHI Heydar (tudi MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)

Kraj rojstva: Isfahan (Iran)

Datum rojstva: 1956

Spol: moški

Predstavnik ideološko-političnega urada vrhovnega poveljnika iranskih oboroženih sil (od leta 2018). Nekdanji svetovalec za vrhovno pravoznanstvo pri IRGC. Vodja organizacije za publikacije o vlogi duhovščine v vojni. Nekdanji minister za obveščevalno dejavnost (2009–2013). Pod njegovim vodstvom je ministrstvo za obveščevalno dejavnost nadaljevalo prakso vsesplošnih samovoljnih pridržanj ter preganjanja protestnikov in oporečnikov. Ministrstvo za obveščevalno dejavnost v zaporu Evin vodi oddelek 209, kjer so zaradi miroljubnih opozicijskih dejavnosti, uperjenih proti sedanji vladi, pridržani številni aktivisti. Zasliševalci z Ministrstva za obveščevalno dejavnost zapornike na oddelku 209 pretepajo ter jih duševno in spolno zlorabljajo.

10.10.2011

62.

ZARGHAMI Ezzatollah

Kraj rojstva: Dezful (Iran)

Datum rojstva: 22. julij 1959.

Spol: moški

Član vrhovnega sveta za kibernetski prostor in sveta za kulturno revolucijo. Nekdanji vodja Radiotelevizije Islamske republike Iran (IRIB) do novembra 2014. V času svojega mandata pri IRIB je bil odgovoren za vse odločitve v zvezi s programom. IRIB je avgusta 2009 in decembra 2011 predvajal posnetke prisilnih priznanj pripornikov in vrsto zrežiranih sodnih procesov, ki so jasna kršitev mednarodnih določb o poštenem sojenju in pravice do ustreznega pravnega postopka.

23.3.2012

63.

TAGHIPOUR Reza

Kraj rojstva: Maragheh (Iran)

Datum rojstva: 1957

Spol: moški

Član vrhovnega sveta za kibernetski prostor. Član teheranskega mestnega sveta. Nekdanji minister za informiranje in komunikacije (2009–2012).

Kot minister za informiranje je bil eden od vodilnih uradnikov, pristojnih za cenzuro ter nadzor nad spletnimi dejavnostmi in vsemi vrstami komunikacij (zlasti prenosnih telefonov). Zasliševalci pri zasliševanju političnih pripornikov uporabljajo njihove osebne podatke, pošto in komunikacije. Od predsedniških volitev leta 2009 in med uličnimi demonstracijami so bile večkrat prekinjene mobilne zveze in izključena možnost pošiljanja kratkih sporočil, satelitski TV kanali so bili moteni, internet ponekod izključen ali vsaj upočasnjen.

23.3.2012

64.

KAZEMI Toraj

Spol: moški

Vodja oddelka kibernetske policije za širši Teheran, ki je na seznamu EU. V tej funkciji je napovedal kampanjo zaposlovanja vladnih hekerjev z namenom večjega nadzora nad informacijami na internetu in onemogočanja ‚škodljivih‘ spletnih strani.

23.3.2012

65.

LARIJANI Sadeq

Kraj rojstva: Najaf (Irak)

Datum rojstva: 1960 ali avgust 1961

Spol: moški

Imenovan za vodjo Sveta za primernost 29. decembra 2018. Pravosodni minister od 2009. Pravosodni minister mora potrditi in odobriti vsako kazen za qisas (povračilo), hodoud (zločine proti bogu) in ta'zirat (zločine proti državi). Sem spadajo tudi izrečene smrtne kazni, bičanja in amputacije. Tako je osebno potrdil številne izrečene smrtne kazni, pri čemer so bili kršeni mednarodni standardi, vključno z usmrtitvami s kamenjanjem in obešanjem, usmrtitvami mladoletnih in javnimi usmrtitvami, kot so primeri, ko so bili zaporniki pred več tisočglavo množico obešeni z mostu. Torej je prispeval k številnim usmrtitvam. Dovolil je tudi telesne kazni, kot so amputacije in kapljanje kisline v oči. Odkar je Sadeq Larijani na položaju pravosodnega ministra, je opazno poraslo število samovoljnih aretacij političnih nasprotnikov, zagovornikov človekovih pravic in pripadnikov manjšin. Sadeq Larijani je odgovoren tudi za sistematične kršitve pravice do poštenega sojenja s strani iranskega sodstva.

23.3.2012

66.

MIRHEJAZI Ali

Spol: moški

Del kroga tistih, ki so najbližji vrhovnemu vodji, in ena od oseb, odgovornih za načrtovanje zatiranja protestov, ki se izvaja od leta 2009. Povezan je tudi s tistimi, ki so odgovorni za zatrtje protestov.

23.3.2012

67.

SAEEDI Ali

Spol: moški

Predstavnik Vodje pri Islamski revolucionarni gardi od leta 1995, potem ko je vso svojo kariero deloval v vojski, natančneje v obveščevalni službi Islamske revolucionarne garde. Na podlagi svoje uradne funkcije je nepogrešljiva vez med ukazi iz urada Vodje in represivnim aparatom Islamske revolucionarne garde.

23.3.2012

68.

RAMIN Mohammad-Ali

Kraj rojstva: Dezful (Iran)

Datum rojstva: 1954

Spol: moški

Generalni sekretar Svetovne fundacije za holokavst (World Holocaust Foundation), leta 2006 ustanovljene na mednarodni konferenci za preučitev globalne vizije holokavsta. Ramin je bil odgovoren za njeno organizacijo v imenu iranske vlade. Kot namestnik ministra za tisk (do decembra 2013) je bil vodilna oseba, odgovorna za cenzuro, ter neposredno odgovoren za zaprtje številnih medijev, ki so si prizadevali za reforme (Etemad, Etemad-e Melli, Shargh itd.), ukinitev neodvisnega novinarskega sindikata in ustrahovanje novinarjev ali njihove aretacije.

23.3.2012

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

Kraj rojstva: Farsan, Čar Mahal-o-Bakhtiari (Jug) - (Iran)

Datum rojstva: 1967

Spol: moški

Do novembra 2019 direktor podružnice fundacije Astan Qods Razavi v Teheranu. Nekdanji župan Mashada, drugega največjega iranskega mesta, kjer redno izvajajo javne usmrtitve. Nekdanji namestnik notranjega ministra za politične zadeve (imenovan leta 2009). V tej funkciji odgovoren za izvajanje represije nad osebami, ki zagovarjajo svoje zakonite pravice, vključno s svobodo izražanja. Kasneje imenovan za vodjo iranske volilne komisije na parlamentarnih volitvah leta 2012 in predsedniških volitvah 2013.

23.3.2012

73.

FAHRADI Ali

Spol: moški

Namestnik vodje inšpektorata za pravne zadeve in javni nadzor pri Ministrstvu za pravosodje v Teheranu. Nekdanji tožilec v Karadžu. Odgovoren za hude kršitve človekovih pravic, med drugim sodne procese, na katerih je bila izrečena smrtna kazen. Med njegovim mandatom je bilo na območju Karadža veliko usmrtitev.

23.3.2012

74.

REZVANMA-NESH Ali

Spol: moški

Namestnik tožilca na območju Karaja v provinci Alborz. Odgovoren za hude kršitve človekovih pravic, med drugim je bil vpleten v usmrtitev mladoletnika.

23.3.2012

75.

RAMEZANI Gholamhossein

Spol: moški

Od leta 2011 vodja obveščevalne službe ministrstva za obrambo; od novembra 2009 do marca 2011 poveljnik obveščevalne organizacije IRGC; od marca 2008 do novembra 2009 namestnik poveljnika obveščevalne organizacije IRGC; od aprila 2006 do marca 2008 vodja organizacije IRGC za zaščito in obveščanje. Sodeloval je pri zatiranju svobode izražanja, med drugim tako, da je bil povezan s tistimi, ki so odgovorni za aretacije blogerjev in novinarjev leta 2004. Domnevno naj bi imel tudi vlogo pri zatiranju povolilnih protestov leta 2009.

23.3.2012

76.

SADEGHI Mohamed

Spol: moški

Polkovnik in namestnik vodje tehnične in kibernetske obveščevalne službe IRGC ter vodja centra za analize in boj proti organiziranemu kriminalu pri IRGC. Odgovoren za aretacije in mučenje blogerjev in novinarjev.

23.3.2012

77.

JAFARI Reza

Datum rojstva: 1967

Spol: moški

Od leta 2012 svetovalec disciplinskega sodišča za sodnike. Član ‚Komisije za ugotavljanje primerov kazenske spletne vsebine‘, organa, ki je pristojen za cenzuro spletišč in družbenih medijev. Nekdanji vodja posebnega tožilstva za kibernetski kriminal (2007–2012). Odgovoren je bil za zatiranje svobode izražanja, med drugim z aretacijami, priprtji in preganjanjem blogerjev in novinarjev. Osebe, aretirane zaradi suma kibernetskega kriminala, so bile žrtve trpinčenja in nepravičnih sodnih postopkov.

23.3.2012

78.

RESHTE- AHMADI Bahram

Spol: moški

Sodnik rednega sodišča v severnem Teheranu. Nekdanji nadzornik v uradu javnega tožilca v Teheranu. Namestnik vodje urada za zaporniške zadeve v provinci Teheran. Nekdanji namestnik tožilca v Teheranu (do leta 2013). Vodil je center za pregon Evin. Odgovoren je bil za kratenje pravic zagovornikom človekovih pravic in političnim zapornikom, med drugim pravic do obiskov in drugih pravic.

23.3.2012

79.

RASHIDI AGHDAM Ali Ashraf

Spol: moški

Nekdanji vodja zapora Evin (imenovan sredi leta 2012). V času njegovega mandata so se razmere v zaporu poslabšale, poročila pa omenjajo vse slabše ravnanje z zaporniki. Oktobra 2012 je devet zapornic začelo gladovno stavkati v protest proti kršenju njihovih pravic in nasilnemu ravnanju paznikov v zaporu.

12.3.2013

80.

KIASATI Morteza

Spol: moški

Kot sodnik v podružnici 4 revolucionarnega sodišča v Ahwazu je izrekel smrtno kazen štirim arabskim političnim zapornikom – Tahi Heidarianu, Abbasu Heidarianu, Abd al-Rahmanu Heidarianu (bratje) in Aliju Sharifiju, ki so jih aretirali, mučili in obesili brez ustreznega pravnega postopka. Ti primeri in dejstvo, da niso bili izvedeni ustrezni pravni postopki, so bili omenjeni v poročilu posebnega poročevalca ZN za človekove pravice v Iranu z dne 13. septembra 2012 in poročilu generalnega sekretarja ZN o Iranu z dne 22. avgusta 2012.

12.3.2013

81.

MOUSSAVI Seyed Mohammad Bagher

Spol: moški

Kot sodnik v podružnici 2 revolucionarnega sodišča v Ahwazu je 17. marca 2012 izrekel smrtno kazen petim Arabcem iz Ahwaza – Mohammadu Aliju Amouriju, Hashemu Sha'baniju Amouriju, Hadiju Rashediju, Sayedu Jaberu Alboshoki, Sayedu Mokhtarju Alboshoki – zaradi ‚dejavnosti zoper nacionalno varnost‘ in ‚sovraštva do Boga‘. Kazni je 9. januarja 2013 potrdilo tudi iransko vrhovno sodišče. Peterica je bila brez obtožnice priprta več kot leto dni. V tem času so jih mučili in obsodili brez ustreznega pravnega postopka.

12.3.2013

82.

SARAFRAZ, Mohammad (Dr.) (tudi Haj-agha Sarafraz)

Kraj rojstva: Teheran

Datum rojstva: okrog leta 1963

Kraj stalnega prebivališča: Teheran

Spol: moški

Nekdanji član Vrhovnega sveta za kibernetski prostor. Nekdanji predsednik Radiotelevizije Islamske republike Iran (IRIB) (2014–2016) Kot vodja IRIB World Service in Press TV je odgovoren za vse odločitve v zvezi s programom. Tesno povezan z državnim varnostnim aparatom. Pod njegovim vodstvom Press TV skupaj z IRIB sodeluje z iranskimi varnostnimi službami in tožilci ter prenaša izsiljena priznanja pripornikov, med drugim tudi izsiljeno priznanje iransko-kanadskega novinarja in filmskega ustvarjalca Maziarja Baharija, in sicer v tedenski oddaji Iran Today. Neodvisni regulator za radiodifuzijo OFCOM je Press TV v Združenem kraljestvu naložil globo v višini 100 000 GBP zaradi predvajanja Baharijevega priznanja leta 2011, ki so ga posneli v zaporu pod prisilo. Sarafraza je torej povezana s kršenjem pravice do ustreznega pravnega postopka in pravičnega sojenja.

12.3.2013

83.

JAFARI Asadollah

Spol: moški

Kot tožilec province Mazandaran je Jafari v primerih, ki jih je kazensko preganjal, izrekel smrtno kazen, kar je povzročilo številne usmrtitve, tudi javne. Ta pregon je potekal v okoliščinah, v katerih je izrek smrtne kazni v nasprotju z mednarodnim pravom o človekovih pravicah, med drugim tudi zaradi nesorazmerne in pretirane kazni. Jafari je bil odgovoren tudi za nezakonite aretacije in za kršitve pravic pripornikov iz Baha'ija od začetne aretacije do njihovega zadrževanja v samici obveščevalnega centra za pridržanje.

12.3.2013

84.

EMADI, Hamid Reza (tudi Hamidreza Emadi)

Kraj rojstva: Hamedan

Datum rojstva: okrog leta 1973

Kraj stalnega prebivališča: Teheran

Kraj dela: sedež Press TV, Teheran

Spol: moški

Vodja osrednje redakcije Press TV. Nekdanji glavni producent Press TV.

Odgovoren je za produkcijo in predvajanje izsiljenih priznanj zapornikov, tudi novinarjev, političnih aktivistov, pripadnikov kurdske in arabske manjšine, ter kršenje mednarodno priznanih pravic do poštenega sojenja in dolžnega pravnega postopanja. Neodvisni regulator za radiodifuzijo OFCOM je Press TV v Združenem kraljestvu naložil globo v višini 100 000 GBP zaradi predvajanja izsiljenega priznanja iransko-kanadskega novinarja in filmskega ustvarjalca Maziarja Baharija leta 2011, ki so ga posneli v zaporu, medtem ko so Bahariju grozili. Nevladne organizacije so poročale o še več primerih izsiljenih priznanj, ki jih je prenašala Press TV. Emadi se torej povezuje s kršenjem pravice do ustreznega pravnega postopka in poštenega sojenja.

12.3.2013

85.

HAMLBAR Rahim

Spol: moški

Sodnik podružnice 1 revolucionarnega sodišča v Tabrizu. Odgovoren za hude kazni zoper pripadnike etnične manjšine Azerov in zagovornike pravic delavcev, ki jih je obtožil vohunjenja, dejanj zoper nacionalno varnost, propagande proti iranskemu režimu in žalitve iranskega voditelja. V nek odmevni primer je bilo vključenih 20 prostovoljnih humanitarnih delavcev (ki so pomagali po potresu v Iranu avgusta 2012), ki jim je naložil zaporne kazni, ker so skušali pomagati žrtvam potresa. Sodišče je delavce spoznalo za krive ‚sodelovanja pri zbiranju in skrivnega dogovarjanja za kazniva dejanja zoper nacionalno varnost‘.

12.3.2013

86.

MUSAVI-TABAR Seyyed Reza

Spol: moški

Nekdanji vodja revolucionarnega tožilstva v Shirazu. Odgovoren za nezakonite aretacije in trpinčenje političnih aktivistov, novinarjev, zagovornikov človekovih pravic, bahajcev in zapornikov vesti, ki so jih nadlegovali, mučili, zasliševali ter jim odrekali pravico do odvetnika in dolžnega pravnega postopanja. Musavi-Tabar je podpisoval sodne odločbe v zloglasnem centru za pridržanje št. 100 (moški zapor), med drugim tudi odločbo za triletno pridržanje bahajske zapornice Rahe Sabet v samici.

12.3.2013

87.

KHORAMABADI Abdolsamad

Vodja ‚Komisije za ugotavljanje primerov kaznive vsebine‘.

Spol: moški

Namestnik direktorja za sodni nadzor (od 13. oktobra 2018). Nekdanji vodja ‚Komisije za ugotavljanje primerov kaznive vsebine‘, vladne organizacije, odgovorne za spletno cenzuro in kibernetski kriminal. Pod njegovim vodstvom je komisija ‚kibernetski kriminal‘ opredelila z več medlih kategorij, s katerimi je kriminalizirala izdelavo in objavo vsebine, za katero predstavniki režima menijo, da je neprimerna. Odgovoren je za zadušitev in blokado številnih opozicijskih spletnih strani, elektronskih časopisov, blogov, spletnih strani nevladnih organizacij, ki zagovarjajo človekove pravice, ter Googla in Gmaila od septembra 2012. Skupaj s komisijo je dejavno pripomogel k smrti blogerja Sattarja Beheshtija v priporu novembra 2012. Komisija, ki jo vodi, je tako neposredno odgovorna za sistemske kršitve človekovih pravic, še posebej s prepovedjo in ‚čiščenjem‘ spletnih strani za širšo javnost ter z občasnim popolnim onemogočenjem internetnega dostopa.

12.3.2013“