24.3.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 89/6


Popravek Sklepa Sveta (SZVP) 2020/215 z dne 17. februarja 2020 o spremembi Sklepa 2011/101/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Zimbabveju

( Uradni list Evropske unije L 45 z dne 18. februarja 2020 )

Stran 4, člen 1, točka 1:

besedilo:

„(1)

naslov se nadomesti z naslednjim:

‚Sklep Sveta 2011/101/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Zimbabveju‘;“

se glasi:

„(1)

naslov se nadomesti z naslednjim:

‚Sklep Sveta 2011/101/SZVP z dne 15. februarja 2011 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Zimbabveju‘;“.