14.8.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 267/5


Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2035 z dne 28. junija 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za obrate, ki gojijo kopenske živali, in valilnice ter za sledljivost nekaterih gojenih kopenskih živali in valilnih jajc

( Uradni list Evropske unije L 314 z dne 5. decembra 2019 )

Stran 154, člen 81(1):

besedilo:

„v tretjih državah ali na tretjih ozemljih“

se glasi:

„v tretjih državah ali ozemljih“.

Stran 154, člen 81(2):

besedilo:

„iz tretjih držav ali s tretjih ozemelj“

se glasi:

„iz tretjih držav ali ozemelj“.