24.2.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 50/21


Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2016 z dne 11. marca 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta glede označevanja hladilnih aparatov z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1060/2010

( Uradni list Evropske unije L 315 z dne 5. decembra 2019 )

Stran 122, Priloga IV, točka 4(a), enačba se glasi:

SAE = C × D × Σ n c = 1 Ac × Bc × [Vc / V] × (Nc + V × rc × Mc)“.