6.3.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 63/5


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2018/326

z dne 5. marca 2018

o izvajanju Uredbe (EU) št. 208/2014 o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 208/2014 z dne 5. marca 2014 o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini (1) in zlasti člena 14(1) Uredbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 5. marca 2014 sprejel Uredbo (EU) št. 208/2014.

(2)

Na podlagi pregleda, ki ga je opravil Svet, bi bilo treba vnosa za dve osebi črtati s seznama, za tri osebe pa posodobiti utemeljitve.

(3)

Prilogo I k Uredbi (EU) št. 208/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (EU) št. 208/2014 se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. marca 2018

Za Svet

Predsednik

N. DIMOV


(1)  UL L 66, 6.3.2014, str. 1.


PRILOGA

I.

Naslednji osebi se črtata s seznama iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 208/2014:

4.

Olena Leonidivna Lukash

10.

Serhii Petrovych Kliuiev

II.

Vnosi za naslednje osebe iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 208/2014 se nadomestijo z naslednjim:

 

Ime

Podatki o identiteti

Utemeljitev

Datum uvrstitve na seznam

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Олександр Вiкторович Янукович)

rojen 10. julija 1973 v Yenakiieve (Doneško okrožje), sin nekdanjega predsednika, poslovnež

Oseba, zoper katero ukrajinski organi vodijo kazenski postopek zaradi odtujitve in sodelovanja pri odtujitvi javnih sredstev ali drugega premoženja.

6.3.2014

11.

Mykola Yanovych Azarov (Микола Янович Азаров),

Nikolai Yanovich Azarov (Николай Янович Азаров)

Rojen 17. decembra 1947 v Kalugi (Rusija), predsednik vlade Ukrajine do januarja 2014

Oseba, zoper katero ukrajinski organi vodijo kazenski postopek zaradi odtujitve in sodelovanja pri odtujitvi javnih sredstev ali drugega premoženja.

6.3.2014

12.

Serhiy Vitalyovych Kurchenko (Сергiй Вiталiйович Курченко)

rojen 21. septembra 1985 v Kharkivu, poslovnež

Oseba, zoper katero ukrajinski organi vodijo kazenski postopek zaradi odtujitve javnih sredstev ali drugega premoženja ter zlorabe položaja z namenom pridobitve neupravičene koristi zase ali za tretjo osebo, kar je povzročilo izgubo ukrajinskih javnih sredstev ali drugega premoženja.

6.3.2014